Zelkó Zoltán fenti animált gifje egy 2012. november 9-én feltűnt NTA-tűzgömbről készült a HUVCSE03 meteorkamerával.

Az International Meteor Organization (IMO, Nemzetközi Meteoros Szervezet) 2018. évre szóló Meteor Shower Calendarium-a alapján ismertetjük, hogy derült időjárás esetén mit várhatunk a főbb meteorrajoktól 2018 hátralévő részére. Az alábbi rövidke ismertető természetszerűleg nem tartalmazza  a váratlan, nem előrejelzett és előrejelezhetetlen meteorraj-kitöréseket, fényes tűzgömböket.

Áprilisi Lyridák (LYR). A raj minden év április 14-30. között aktív, maximuma 2018-ban április 22-én, 18h UT-re van előrejelezve. Mint minden nagyobb raj esetében, a maximum jó pár órán, akár fél napon keresztül is elhúzódik, és az aktivitás kezdetétől a maximumig fokozatosan (többnyire exponenciálisan) nő az aktivitás, majd maximum után exponenciálisan csökken. A LYR-raj aktivitása maximumban általában ZHR=18 meteor/óra, de némely évben felmegy 90-ig is. Ekkora aktivitást legutóbb 1982-ben ért el a raj, tehát nem éppen gyakran bekövetkező jelenségről van szó. A maximum felénél nagyobb aktivitás periódusa évről-évre ingadozik, hol 15, hol 62 órán át ér el ekkora aktivitást. A modellek nem jeleznek előre semmilyen extrát a normálison túl a LYR-ekre 2018-ra, de az elmúlt évek videós tapasztalatai alapján az aktivitás esetleg árnyalatnyit az átlagos fölé mehet. Újhold éppen 2018. ápr. 22-én lesz, így a halvány meteorok megfigyelhetősége jó. Mivel a Lyridák radiánsa éjfél után emelkedik magasabbra, az éjfél utáni holdmentes órák ajánlottak a raj megfigyelésére.

Éta Aquaridák (ETA). Ez a raj az 1P/Halley-üstököstől származik. Április 19-től május 28-ig aktívak, maximumuk május 6-án van ZHR=50 meteor/órával. Ezt a rajt csak a hajnal kezdete előtti 1-2 órában lehet igazán jól megfigyelni (vagyis a napkelte előtti kb. 3-4 órában), előbb nem látszanak rajtagjai, mert a radiáns a horizont alatt van (vagyis a “talpunk alatt”, a meteorok pedig nem keresztezik a Földet…), de utolsó negyed május 8-án lesz: a hajnali erős holdfény gyakorlatilag lehetetlenné teszi a vizuális megfigyelést, ám a videós és a fotografikus megfigyelések folyhatnak, azok elkapják a fényes meteorokat és tűzgömböket. A raj gyakori zöldes tűzgömbökben, ha valaki bírja a hajnalozást, fagyoskodást, akkor érdemes kimennie. Május 3-án 19h UT-kor érhet a Földhöz a Halley-üstökösből Kr. e. 164-ben kivált meteorfelhő-filamentum, de ez Európából nem látható ebben az időpontban (kivéve, ha az előrejelzés pontatlan, és előtte vagy a rákövetkező európai hajnalon ér el minket – ez a megjegyzés a többi hasonló esetre is vonatkozik). Ennek a filamentumnak a meteoroidjai kicsik, tehát halvány hullócsillagokat okoz (vö. utolsó negyedbeli Holddal). Május 5-én 6-8h UT között viszont a szülőüstökös Kr. u. 218-ban történt visszatérésekor kilökött meteorok érnek el minket, ezek is inkább sok, de halvány meteort jelentenek.

Perseidák (PER). A Perseida-raj történetéről bővebben írtunk korábbi cikkünkben. 2010-ben Bázakerettyén, 2013-ban Őrimagyarósdon, 2016-ban Zselickisfaludon észleltük nagyobb maximumait, utóbbi esetben egy kisebb kitörését is. A 2018-as nyári táborban is tervezzük a PER-maximum vizuális és fotografikus megfigyeléseit.

A Perseidák (magyarosabban írva: Perzeidák, de elterjedt mindkét írásmód; angolul Perseids néven kell rákeresni) július 24-től augusztus 24-ig aktívak a régi könyvek szerint, de az újabb keletű videometeoros megfigyelések alapján a kezdetük két héttel korábban, a végük jó egy héttel később van. (Nem tisztázott, hogy vajon a régi vizuális észlelésekből nem tűnt fel a hosszabb periódus, vagy újabban nyúlt meg.) A maximum általában augusztus 12/13-a éjszakáján van. Az IMO 2018 Meteor Shower Calendar szerint idén egy elnyúlt maximumot láthatunk majd aug. 12-e 20h UT-től augusztus 13-a 8h UT-ig, vagyis az egész aug. 12/13-i éjszakán. A várt aktivitás mértéke ZHR=110 meteor/óra. A rajtagok gyorsak, fényesek, sok a tűzgömb, bármikor az éjjel folyamán fellángolhatnak az aktivitás során. A legnépszerűbb hullócsillag-raj.

Peter Jenniskens holland-amerikai csillagász szerint 2018. aug. 12. 20h UT körül egy kisebb aktivitás-növekedés lesz, mert a nagybolygókkal középmozgás-rezonanciában lévő meteoroidok ekkor érnek el minket. Ez magyar idő szerint este 10 óra felé van, vagyis az éjszaka kezdetén erős PER-aktivitást láthatunk annak ellenére, hogy a radiáns még lent van. Ezután csökken az aktivitás, mélypontját éjfél-egy óra körül éri el, majd rohamosan elkezd nőni és egész hajnalig egyre több meteort láthatunk a 2018-as maximum éjszakáján.

Jérémie Vaubaillon francia csillagász, meteorkutató szerint aug. 13-án 01:37 UT körül egy másik, ősi filamentum ér el minket, ami így sok tűzgömböt kell hogy tartalmazzon. Ez magyar idő szerint 03:37-kor van.

A raj általában a hajnali egy óra utáni időkben produkál normálisan nagyobb aktivitást, ekkor emelkedik a radiáns magasra. A rajtagok gyorsak, fehérek, de a fényes tűzgömbök lehetnek narancsos, vöröses színűek (ritkán más színűek is).

Újhold aug. 11-én van, a maximum megfigyelését a Hold nem befolyásolja negatívan.

Capricornidák és Aquaridák (CAP, ill, AQR). 2018-ban nem lesz kedvező alkalom e két raj megfigyelésére (a Capricornidákat Konkoly Thege Miklós fedezte fel a 19. században). Mindkét raj július elejétől augusztus közepéig, ill. végéig aktív. A CAP-maximum július 30-án, az AQR-maximum ugyanaznap van idén, csakhogy ezek nagyon közel esnek a július 27-i teleholdhoz, így halvány rajtagjaik vizuálisan nem láthatók. Az Aquaridák maximuma ZHR=25, a Capricornidáké csak ZHR=5 meteor/óra. Az AQR-ek  valójában egy rajkomplexumot jelentenek, a Déli és Északi Delta Aquaridák, a Déli és Északi Iota Aquaridák együttesét, amelyek vizuálisan szétválaszthatatlanok. Mindkét raj, ill. rajkomplexum gazdag tűzgömbökben, maximum idején óránként 1-2 tűzgömb jön belőlük, de a maximum előtti és utáni napokban is előfordulhat pár óránként egy. A Cap-meteorok gyakran vörösek és mindig lassúak, hosszúak, az Aqr-meteorok gyorsak, zöldesek, de ezek is lehetnek hosszúak.

Kappa Cygnidák (KCG). Ez a raj kváziperiodikusan kitöréseket produkál és rendkívül gazdag fényes meteorokban, tűzgömbökben. A kitörések közti években azonban csak gyenge, pár meteor/óra nagyságú aktivitást mutat. Utolsó kitöréseik 2007-ben és 2014-ben voltak, utóbbit Magyarországról is észlelték fotografikus és videós meteorészlelők. Ha ez hétéves periodicitást jelent, akkor a következő nagy kitörés 2021-ben lesz, de sajnos ezt így, ilyen egyszerűen nem lehet kimondani. A meteorrajok nagyon bonyolultan viselkednek, és a KCG-k is tartalmazhatnak olyan filamentumokat, amikről még nem tudunk. Ezért megfigyelésük különösen fontos – a kis aktivitás feljegyzéséé is!

Aug. 3-25. között aktívak, a maximum aug. 18-án van ZHR=3 meteor/órával. Idén aug. 18-án lesz első negyed, fotografikus és videós megfigyelésük minden éjjel, egész éjjel ajánlott, vizuálisan éjfél után (a Hold miatt, de valójában egész éjszaka jól észlelhetők lennének, ha idén a növekvő Hold nem zavarna be).

Szeptemberi Epszilon Perseidák (SPE). Ez ugyan egy kis raj, kivétel ebben a listában, de Mikiya Sato japán kutató szerint 2018. szeptember 9-én, 19:12 UT körül kitörést fog produkálni, hasonlót a 2008. szept. 9-én és a 2013-ban észlelt fényes meteorokból álló, nagyobb aktivitáshoz. 2013-ban az óránkénti darabszám elérte a közel 100-at a mintegy két óra hosszú időintervallumban!

A normálisan szeptember 5-21. között jelentkező raj maximuma ZHR=5-tel szeptember 9-én van. A fenti becsléssel ellentétben Esko Lyytinen úgy véli, hogy a 2040-ik év előtt nem fogunk a 2008-as és a 2013-as meteorzáporhoz hasonlót látni az SPE-től. A megfigyelések tehát fontosak, hogy az ellentmondó jóslatok közül eldönthessük, melyik kutató számításai a helyesek.

Giacobinidák avagy Drakonidák (GIA vagy DRA). A két név egy és ugyanazon rajt jelöli. A 21P/Giacobini-Zinner üstökösből származnak. Normálisan csak okt. 6-10. között mutatkoznak ZHR=10-15 meteor/órával vagy kevesebbel. A 20. században azonban kétszer is, 1933-ban és 1946-ban kb. 500 meteor/óra ZHR-rel jelentkeztek! A szülőüstökös következő napközelsége 2018. szeptember 10-én lesz, ezért ismét megnövekedett aktivitásra számítunk, mert friss meteoranyag kerül az áramlatba, és mert a rajok legsűrűbb részei mindig közel vannak a szülőüstököshöz. Ennek jeleként 2011-ben ZHR ~ 300 meteor/órával tértek vissza. 2012. október 8-án rengeteg halvány meteor okozott egy kitörést, amit a kanadai CMOR meteorradar detektált.

Mikiya Sato az 1953-as üstökös-napközelségből származó meteorokat vár 2018. okt. 9-én 00:14 UT-re ZHR=20-50 meteor/órával, míg J. Vaubaillon okt. 8-án 23:31 UT-re 15-ös ZHR-rel.

Déli és Északi Tauridák (STA, ill. NTA). Mindkét raj a 2P/Encke-üstökösből származik. A Déli Tauridák szept. 10. – nov. 20. között aktívak okt. 10-i, ZHR=5-ös maximummal. Az Északi Tauridák megfelelő adatai: okt. 20. – dec. 10., nov. 12., ZHRmax=5.

Radiánsaik hatalmasak, 20×10 fok méretűek az égen.

Lassúak, de mindkét raj képes nagyon nagy tűzgömböket produkálni.

Újhold október 9-én lesz, tehát a Hold nem zavarja sem a DRA, sem az STA raj maximumának és maximumkörnyéki aktivitásának megfigyelését, de az NTA raj maximumát is csak egy első negyed előtti Hold befolyásolja alig pár órán át a hosszú novemberi éjszakákon (újhold nov. 7-én).

Orionidák (ORI). Az ETA-val együtt az 1P/Halley-üstökösből származó raj, de megfigyelhetősége általában is jobb az ETA-nál. Október 2. – november 7. között aktívak, egy elhúzódó, október 21-23. közti maximummal. A ZHR meghaladhatja a 20 meteor/órát. Kár, hogy az okt. 24-i telehold kissé bezavar, de a Hold a maximum első napján, okt. 21-én már lenyugszik a hajnali órákra, az Orionidák pedig inkább éjfél után jelentkező raj. Sokat mégsem várhatunk tőle idén, pedig 2006-2009 között a szokottnál nagyobb aktivitást produkált, 40-70 közötti ZHR-rel.

Leonidák (LEO). Noha minden év nov. 6-30. között láthatunk belőlük, igazán csak a nov. 17-i maximum környékén látványosak. Idén nov. 22. 22:30 UT-re helyezik a maximumot, a ZHR meghaladhatja a 20 meteor/órát, és első negyed után leszünk ekkor a holdfázist illetően. A Leo-meteorok rendkívül gyorsak, inkább csak éjfél után látni őket.

Geminidák (GEM). Az év második legnagyobb hullócsillag-záporát okozó meteorraja a Quadrantidák után (amelyek jan. 3/4-án mutatják be maximumokat); a PER-raj csak a harmadik. A GEM sok fényes meteort és tűzgömböt ad, közepesnél kissé kisebb sebességűek az égen.

2018-ban a dec. 14-én bekövetkező maximumot a dec. 15-i első negyed nem fogja túlzottan befolyásolni, csak az éjszaka első óráiban, éjfél előtt. A mintegy egynapos maximum közepe dec. 14-én 12:30 UT-re esik, így Magyarországról az előtte és az utána lévő éjszakán lehet a legtöbb GEM-meteort látni és rögzíteni majd. A ZHR elérheti, sőt meghaladhatja a 120 meteor/órát!

 

IMO Meteor Shower calendar 2018 alapján (szerk. J. Rendtel)

 

Ajánlani szeretnék néhány objektumot augusztusi csillagászati megfigyelésekhez, illetve az augusztusi megfigyelőtáborhoz. Időadatok mindenütt NYISZ-ben.

A Nap augusztus folyamán 05:30 körül kel, 20:20 és 19:26 között nyugszik, az észlelés ezután – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül egy órával már elkezdhető. A csillagászati szürkület napnyugta után, illetve napkelte előtt 1,5-2 órán át tart. Újhold augusztus 2-án, első negyed 10-én, telihold 18-án, utolsó negyed 25-én lesz. (forrás: http://vcse.hu/holdfazisok-2016-2030/)

A Mars és a Szaturnusz déli irányban megfigyelhető napnyugtától, utána magasságuk csökken.

Látványosabb események:

08. 01. 02:00 A Vesta kisbolygó 33′-el északra az NGC 2175 nyílthalmaztól, az Orion-csillagképben. Nehezen megfigyelhető az alacsony horizont feletti magasság és a hajnali világosodás miatt.

08. 04. este holdsarló-Merkúr-Vénusz-Jupiter együttállása az Oroszlán csillagképben.

08. 07.  Az Europa átvonulása a Jupiter előtt. Részletek:  19:44-kor az Europa tranzitja elkezdődik. 21:18-kor az Europa árnyéka feltűnik a Jupiteren. 22:28-kor az Europa tranzitja véget ér. 00:00-kor az Europa árnyéka levonul a bolygó korongjáról.

08. 11. 02:17 Metis kisbolygó 12’31”-re az 5,8 mg-s 48 Geminoriumtól (kel hajnalban 2:48-kor, alacsony horizont feletti magasságnál, világosodó égen).

08. 12. 16:00 Perseida meteorraj maximuma

08. 17. 19:07 A Mars 1,2°-ra északra az NGC 6093 gömbhalmaztól a Skorpió csillagképben.

08. 24. 18:52 Antares-Mars-Szaturnusz egy főkörön a Skorpió csillagképben.

Augusztustól megfigyelhető lesz a 11 magnitúdós 43P/Wolf-Harrington üstökös, a hónap második felében kerül napközelbe. Hajnaltájt, az Ikrek csillagkép közelében lesz megtalálható.

Napnyugtától észlelhető lesz néhány, a Messier-katalógushoz tartozó gömbhalmaz (M13, M92, M10, M12, M14).


Olvasd tovább

Definíció szerint akkor van újhold, ha a Nap és a Hold ekliptikai hosszúsága megegyezik, telehold pedig akkor, amikor 180°-kal különbözik. Első és utolsó negyed pedig akkor van, amikor a növekvő, ill. csökkenő fázisú Hold ekliptikai hosszúsága pontosan 90°-kal különbözik a Napétól. (A negyedek ilyen meghatározása nem esik egybe pontosan geometriai okok miatt azzal a holdfázissal, amikor pontosan 50% a fázis, általában 30-40 perccel eltér tőle.)

Az alábbiakban egy egyszerűbb algoritmussal számolva 2016-2017 közötti évekre közzétesszük a Hold fázisainak időpontját. Mivel egyszerűbb algoritmussal számoltunk, és a Föld forgási sebességének változásai pontosan nem jelezhetők előre, néhány perces eltérés lehetséges más táblázatokkal való összehasonlítás során. Akinek nagy pontosságra van szüksége, használja a Nautical Almanac előrejelzéseit.

Az időpontokat UT-ben (Universal Time, világidő) adjuk meg. Magyarországon és a velünk egy időzónában lévő országok esetében ez azt jelenti, hogy a megadott időpontokhoz téli időszámítás esetén egy órát, nyári időszámítás esetén két órát kell hozzáadni, hogy az óránk által mutatott, ún. polgári időt megkapjuk.

2016.

Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec
Utolsó negyed 2. 05:32 2. 03:29 1. 23:12
Újhold 10. 01:31 8. 14:39 9. 01:55 7. 11:25 6. 19:30 5. 3:00 4. 11:02 2. 20:46 1. 09:03 1. 00:12
Első negyed 16. 23:27 15. 07:48 15. 17:04 14. 04:00 13. 17:03 12. 08:11 12. 00:53 10. 18:22 9. 11:50 9. 04:34 7. 19:52 7. 09:04
Telehold 24. 01:47 22. 18:21 23. 12:01 22. 05:25 21. 21:15 20. 11:03 19. 22:57 18. 09:27 16. 19:06 16. 04:25 14. 13:53 14. 00:07
Utolsó negyed 31. 15:18 30. 03:30 29. 12:13 27. 18:20 26. 23:01 25. 03:43 23. 09:57 22. 19:15 21. 08:35 21. 01:57
Újhold 30. 17:39 29. 12:19 29. 06:54

2017.

Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec
Első negyed 5. 19:49 4. 04:19 15. 11:34 3. 18:41 3. 02:48 1. 12:44 1. 00:53
Telehold 12. 11:35 11. 00:33 12. 14:55 11. 06:09 10. 21:44 9. 13:10 9. 04:07 7. 18:11 6. 07:04 5. 18:41  4. 05:24  3. 15:48
Utolsó negyed 19. 22:15 18. 19:34 20. 15:59 19. 09:57 19. 00:33 17. 11:34 16. 19:27 15. 01:17 13. 06:26 12. 12:26 10. 20:37 10. 07:52
Újhold 28. 00:08 26. 15:00 28. 02:59 26. 12:18 25. 19:45 24. 02:32 23. 09:46 21. 18:31 20. 05:30 19. 19:12 18. 11:42 18. 06:31
Első negyed  30. 15:24 29. 08:15 28. 02:55 27. 22:23 26. 17:04 26. 09:22

Bolygók láthatósága:

Vénusz

Vénusz keresőtérképe
Vénusz keresőtérképe

Mars:

Mars keresőtérképe

Jupiter:

Jupiter keresőtérképe

Uránusz:

Uránusz keresőtérképe

Neptunusz :

Neptunusz keresőtérképe
Merkúr Vénusz Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Pluto
Távolság (CsE) 1,164 1,100 1,782 5,209 10,931 19,666 30,318 33,955
Fényesség -0,6 -4,0 1,4 -1,9 1,4 5,8 7,9 14,2
Csillagkép Nyilas Mérleg Szűz Oroszlán Kígyótartó Halak Vízöntő Nyilas
Kel délelőtt hajnalban kora hajnalban késő este napkelte előtt délután délelőtt délelőtt
Nyugszik késő délután délután délután délelőtt délután éjfél után este alkonyat után

Merkúr:
Megfigyelésére ez a hónap nem megfelelő.

Vénusz:
A hajnali égbolt legfényesebb objektuma (-4,4 magnitúdóról halványodik -4,2 magnitudóra). Az Oroszlán csillagképből átlép majd a Szűzbe.

VCSE - Vénusz, Jupiter és a Mars (freestarcharts)
VCSE – Vénusz, Jupiter és a Mars (freestarcharts)

November 3-án, a Vénusz 0,7° távolságra lesz déli irányban a Marstól és 7°-ra északnyugatra a Jupitertől. Majd a hónap következő részében lassan távolodik a Marstól.

VCSE - Vénusz, Jupiter és a Mars (freestarcharts)
VCSE – Vénusz, Jupiter és a Mars (freestarcharts) – november3.

Mars
A hajnali égbolton figyelhető meg. Fényessége  1,7-ről 1,5 magnitudóra változik. Öt órával a Nap előtt kel. Látszólagos átmérője  4,6 ívmásodperc, ami a felszín részleteinek megfigyeléshez nem kedvező. Oroszlán csillagképből lép át a Szűz csillagképbe.

Jupiter
Napkelte előtt figyelhető meg az Oroszlán csillagképben. Fényessége  -1,8 magnitudóról -2.0 magnitudóra változik, míg látszólagos átmérője 33 ívmásodpercről 35 ívmásodpercre növekszik.

Szaturnusz
Megfigyelésére ez a hónap nem alkalmas.

Uránusz
A Halak csillagképben figyelhető meg a kora hajnalig. Fényessége  5,7 megnitudó. 80 mm-es távcsővel, erősebb nagyítással már érzékelhető az enyhén zöldes árnyalatú korongja.

VCSE - Uránusz (freestarcharts) - november
VCSE – Uránusz (freestarcharts) – november

Neptunusz:
A Vízöntő csillagképben figyelhető meg. Éjfél után nyugszik. Fényessége: 7,9 magnitudó.

VCSE - Neptunusz (freestarcharts) - november
VCSE – Neptunusz (freestarcharts) – november
Merkúr Vénusz Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Pluto
Rektaszcenzió 15h 25m 11,6s 12h 35m 42,6s 12h 10m 59,3s 11h 21m 59,9s 16h 17m 15,3s 1h 4m 22,8s 22h 36m 10,3s 18h 58m 35,4s
Deklináció -18° 51′ 33″ -2° 4′ 30″ 0° 21′ 58″ 5° 14′ 3″ -19° 39′ 38″ 6° 8′ 15″ -9° 40′ 54″ -21° 4′ 5″
Távolság (CsE) 1,445 0,854 2,085 5,751 10,971 19,181 29,725 33,619
Fényesség -0,7 -4,1 1,6 -1,7 1,4 5,7 7,9 14,2
Csillagkép Mérleg Szűz Szűz Oroszlán Skorpió Halak Vízöntő Nyilas
Meridián áthaladás 11:32 8:44 8:21 7:33 12:27 21:13 18:45 15:08
Kel 6:54 2:51 2:18 1:11 7:55 14:49 13:28 10:44
Nyugszik 16:11 14:37 14:22 13:54 16:59 3:42 0:07 19:33
Magasság -53,8° -44,3° -40,3° -31,2° -46,7° 49,5° 21,9° -20,3°
Azimut 309,4° 19,1° 26,3° 38,1° 293,6° 189,8° 226,9° 260,4°
Alsó együttállás 2015-szept.-30
2016-jan.-14
2015-aug.-15
2017-márc.-25
Oppozíció 2014-ápr.-08
2016-máj.-22
2015-febr.-06
2016-márc.-08
2015-máj.-23
2016-jún.-03
2015-okt.-12
2016-okt.-15
2015-szept.-01
2016-szept.-02
2015-júl.-06
2016-júl.-08
Felső együttállás 2015-júl.-23
2015-nov.-17
2014-okt.-25
2016-jún.-06
2015-jún.-14
2017-júl.-27
2015-aug.-27
2016-szept.-26
2014-nov.-18
2015-nov.-30
2015-ápr.-06
2016-ápr.-09
2015-febr.-26
2016-febr.-28
2015-jan.-04
2016-jan.-06
Max. keleti elongáció 2015-szept.-04
2015-dec.-29
2015-jún.-06
2017-jan.-12
Max. keleti elongáció 2015-okt.-16
2016-febr.-07
2015-okt.-26
2017-jún.-03
Perihélium 2015-okt.-12
2016-jan.-08
2015-ápr.-18
2015-nov.-29
2014-dec.-12
2016-okt.-29
2011-márc.-17
2023-jan.-20
2003-júl.-26
2032-nov.-28
1966-máj.-22
2050-aug.-17
1876-aug.-26
2042-szept.-03
1989-szept.-05
2237-szept.-15
Afélium 2015-aug.-29
2015-nov.-25
2015-aug.-08
2016-márc.-20
2014-jan.-03
2015-nov.-20
2005-ápr.-14
2017-febr.-17
1988-szept.-11
2018-ápr.-17
2009-febr.-27
2092-nov.-23
1959-júl.-17
2125-dec.-01
1866-jún.-04
2114-febr.-19

Mély-ég szabad szemes észlelési ajánlat:

Messier 45 nyílthalmaz

VCSE - M45 kereső térkép
VCSE – M45 kereső térkép

Hyades (=Caldwell 41) nyílthalmaz

VCSE - Caldwell 41 keresőtérkép
VCSE – Caldwell 41 keresőtérkép

Nagy és Kis Orion-köd (Messier 42 és 43)

VCSE - Messier 42 keresőtérkép
VCSE – Messier 42 keresőtérkép

A keresőtérképen a Messier 42,43 és 78 objektumok vannak feltüntetve.

Messier 31, az Androméda-köd

VCSE - Messier 31 galaxis - keresőtérkép
VCSE – Messier 31 galaxis – keresőtérkép

NGC 869 és NGC 884, az Ikerhalmaz (kettős nyílthalmaz)

VCSE - Kettős nyílthalmaz keresőtérkép
VCSE – Kettős nyílthalmaz keresőtérkép

Mély-ég kis távcsöves észlelési ajánlat:

Messier 35 nyílthalmaz

VCSE - Messier 35 keresőtérkép
VCSE – Messier 35 keresőtérkép

Fényessége 5,2 magnitudó.

Messier 41 nyílthalmaz

VCSE - M41, M46, M47, M93 keresőtérkép
VCSE – M41, M46, M47, M93 keresőtérkép
VCSE - M41, M79 keresőtérkép
VCSE – M41, M79 keresőtérkép

NGC 457 – Bagoly-halmaz (nyílthalmaz)

VCSE - NGC 457 keresőtérkép
VCSE – NGC 457 keresőtérkép

Fényessége 4,2 magnitodó.

Messier 52 – nyílthalmaz

VCSE - M52 és M103 keresőtérkép
VCSE – M52 és M103 keresőtérkép

Fényessége 7,2 magnitudó.

Messier 15 – gömbhalmaz

VCSE - M15 keresőtérkép
VCSE – M15 keresőtérkép

Fényessége : 6,2 magnitudó.

NGC 752 – nyílthalmaz

VCSE - NGC 752 keresőtérkép
VCSE – NGC 752 keresőtérkép

Fényessége : 5,7 magnitudó.

Üstökösök

C/2014 S2 (PANSTARRS)

 

Heavens-above weboldalon az aktuális adatok.