A VCSE levelezőlistájára felvételedet a vcse@vcse.hu címen kérheted.

 

2016. február 3-ától kezdődően a VCSE-levelezőlista új adminisztrátora és egyben moderátora Zelkó Zoltán egyesületi alelnök (korábban az adminisztrátor/moderátor Csizmadia Szilárd elnök volt, a változásra a feladatok egyenlőbb megosztása miatt került sor). Minden levelezőlistával kapcsolatos kérdést (akár feliratkozás, akár leiratkozás, akár moderálás, akár küldési vagy érkeztetési probléma, akár egyéb levelezőlistás kérdés) neki kell intézni. Az ilyen e-maileket közvetlenül neki vagy a vcse@vcse.hu e-mail címre kell küldeni.

A levelezőlista használatának főbb tudnivalói
Listánkon amatőrcsillagászattal, távcsövekkel, asztrofotózással és vizualizálással, ismeretterjesztéssel, csillagászattal (az Univerzum keletkezésétől a Földön kívüli életig minden kapcsolódó témával), valamint az Egyesülettel kapcsolatos információkat kívánjuk megosztani, megvitatni, megbeszélni.

A művelt emberekre jellemző viselkedési formák betartását kérjük!

Ajánlott, hogy mindenki nézze át egy helyesírás-ellenőrzővel a levelét, mielőtt elküldi a listára – de lehetőség szerint kerüljük, hogy elgépeléseket felrójunk itt egymásnak.

Kerülendők továbbá a következők:
– személyeskedés, egymás sértegetése (a konfliktusok rendezésének formája a magánlevél, telefon, személyes megbeszélés, nem a lista nyilvánossága),
– bárminemű, nem közérdekű reklámtevékenység (minden, ami üzleti jellegű és nem a lista témájával kapcsolatos),
– politika, amennyiben a témának nincsenek amatőrcsillagászati, az Egyesületet, a magyar tudományt, köz- és felsőoktatást, környezetvédelmet érintő vonatkozásai,
– feleslegesen hosszú idézés és aláírás (csak növelik a háttérzajt, érdemi információt nem hordoznak).

A levelezőlista nyelve: magyar.

Kérjük a fentiek tudomásul vételét. Amennyiben valaki megsérti e szabályokat, először figyelmeztetjük, másodszor viszont hosszabb-rövidebb időre kitiltjuk a hozzászólás lehetőségéből.

FONTOS! A levelezőlistára küldött bármilyen anyag, észlelés stb. automatikusan cikkbeküldésnek, illetve észlelésbeküldésnek minősül. A levelezőlistára küldött levéllel, melléklettel stb. egyben ezt tudomásul veszed. A VCSE felhasználhatja – a szerző nevének megjelölésével és a szerző neve alatt – a beküldött anyagokat, írásokat a VEGA-ban való megjelentetésre, vagy honlapján, közösségi oldalán való közlésre. Ilen esetekben a VCSE szerzői jogdíjat nem fizet. Bármilyen ellenkező irányú jognyilatkozat (“disclaimer” stb.) érvénytelen, a VCSE jogosult a VEGA-ban és honlapján megjelentetni, illetve bemutatni a levlistánkra küldött anyagokat, írásokat, fotókat, észleléseket, beszámolókat stb. (Amennyiben nem akarod engedélyezni, hogy a VEGA-ban megjelentessük az anyagod, de az anyagodat szeretnéd bemutatni nekünk, akkor egyszerűen csak linket küldj, ne a teljes műved…)

Az elnökség tagjai által jóváhagyott levelezőlista szabályzat itt olvasható:

A Vega Csillagászati Egyesület levelezőlistájának szabályzata

1. A Vega Csillagászati Egyesület a hatékonyabb információáramlás érdekében internetes levelezőlistát üzemeltet.

2. A levelezőlista címe: vcse@lev-lista.hu.

3. A levelezőlista felett a lista adminisztrátora(i) gyakorol(nak) felügyeletet. Joga és kötelessége a lista szabályzata és szellemisége értelmében úgy eljárni, hogy a lista a VCSE érdekei és a levelezőlista céljai szerint működjék. A lista adminisztrátora alapesetben az Egyesület elnöke. Az elnök felkérhet legfeljebb két további tagtársat, hogy az adminisztrátori jogkörben megosztva eljárjanak; jog- és feladatkörüket az Egyesület elnöke határozza meg. Az adminisztrátorok az itt nem szabályozott kérdésekben további részletes szabályokat állapíthatnak meg, amiket a VCSE honlapján közzétesznek.

4. Ha bármely listatag vitatja az adminisztrátor valamely döntését, akkor azzal szemben – a lista nyilvánosságának kizárásával – fellebbezhet a VCSE Elnökségéhez.

5. Az adminisztrátor a következőképpen szankcionál: a lista szabályzatának megsértése esetén első ízben – belátása szerint kizárólag az érintettnek küldött e-mailben, vagy a lista nyilvánosságát használva – figyelmezteti vétségére a szabálytalanságot elkövető személyt, megnevezve az elkövetett szabálytalanságot, és felszólítja arra, hogy többször ezt ne cselekedje. Ugyanazon személy által elkövetett azonos jellegű újabb vétség esetén 1 naptól 30 napig terjedő időszakra megvonhatja tőle a hozzászólás jogát. Ha egy személy ugyanazon vétséget rövid időn belül többször elkövet, az adminisztrátor végleg kizárhatja a listához való hozzászólás lehetőségéből. Ezt az adminisztrátor a listán jelenti be.

6. A listán
– a VCSE egyesületi ügyeivel, programjaival, egyéb dolgaival kapcsolatos dolgok;
– amatőrcsillagászati, csillagászati gyakorlati és elméleti dolgok, értve ez alatt többek között észleléseket, újdonságokat, híreket;
– az amatőrcsillagász mozgalommal kapcsolatos témák, a csillagászatot és más természettudományokat érintő témák;
– a fényszennyezést érintő kérdések jelenhetnek meg.
Ezen felül a fenti tudnivalókban rögzített módon és témákban lehet hozzászólást küldeni a listára.

7. A listatagok hetenként egyszer kínálhatnak fel eladásra bármilyen, az amatőrcsillagászatban vagy a csillagászatban használatos dolgot. Ugyanaz a felkínált dolog legfeljebb havonta egyszer jelenhet meg a listán.

8. A 7. pontban foglaltakon túl a listán tilos bármiféle reklám, ami nem érinti a lista tárgykörét. A listatagok által küldött levélben ugyanakkor megjelenhetnek a legfeljebb szokásos karakterszámú állandó aláírások, azaz a listataghoz köthető cég, cégek nevei, elérhetőségei, szlogenjei, rövid ismertetői. Az adminisztrátor figyelmeztetheti és változtatásra szólíthatja fel – és a kért változtatás elmaradása esetén szankcióban részesítheti – azt a listatagot, akinél az aláírás változékonysága, hossza, tartalma burkolt reklámra utal.

9. A listatagok tartózkodjanak a feleslegesen hosszú idézéstől és aláírástól, mivel ezek csak növelik a háttérzajt, érdemi információt nem hordoznak.

10. A listatagok egymás személyét negatívan nem minősíthetik.

11. A listatagok tartózkodjanak természetes emberi közösségek (pl. népek, népcsoportok) és vallások minősítésétől. Összességében nem minősíthetőek a faji, nemi és szexuális, valamint a vallási-felekezeti hovatartozást érintő információk.

12. A listatagok tartózkodjanak a politikai vélemény-nyilvánítástól, amennyiben az nem kapcsolódik a lista témájához.

13. A lista a Vega Csillagászati Egyesület, és ezen keresztül az amatőrcsillagászat, a csillagászat tudománya, az égbolt megismerésének és a természettudományos ismeretterjesztésnek a céljait szolgálja. Ezért elvárjuk a lista tagjaitól, hogy egymás, valamint a természet és annak megismerése iránt tisztelettel és megértő szándékkal közeledjenek.

14. A listára a szabályzatot el kell küldeni.

Hatályos 2011. március 6-tól.