Tagdíjfizetési információk régi tagoknak

Tagdíjat minden évben kell fizetni. A tagdíjuk befizetését elmulasztókat az Alapszabály VIII. fejezet 1. pontja szerint törölhetjük a tagok sorából.

Az éves tagdíjat a Vega Csillagászati Egyesület 7550 0258-1081 9342-0000 0000 bankszámlaszámára kell befizetni.

Lehetőség van személyesen is befizetni a tagdíjat az Egyesület titkáránál, ez ügyben vele kell időpontot egyeztetni.

A tagság a naptári év végéig szól (dec. 31-ig), a következő évi tagdíjat pedig január 31-ig kell megfizetni, ellenkező esetben a tagság egyszerű tisztségviselői döntéssel törlésre kerülhet, ha valaki már több, mint hat hónapos mulasztásban van és a felszólítást követő 30 napon belül sem fizeti meg tagdíját.

A Közgyűlés csak a tagdíj minimális mértékét határozza meg. Önkéntes vállalás alapján nagyobb összeg is fizethető.

Kérjük tagjainkat, tagdíjukat feltétlen fizessék be a határidőig. A tagdíjak így is csak részben fedezik az Egyesület körlevelének és amatőrcsillagászati tájékoztatójának, a VEGA-nak a kiadását, a weblap és a csillagda fenntartását, rendezvényeink és legtöbbször ingyenesen tartott előadásaink költségeit! A tagdíj fizetése már egyesületi aktivitásnak van tekintve, és hozzájárul környezetünkben egy amatőrcsillagászati baráti társaság működtetéséhez, a csillagászati és a természettudományos műveltség terjesztéséhez. Köszönjük!

Azoknak, akik be szeretnének lépni a VCSE-be

A Vega Csillagászati Egyesületnek bárki tagja lehet, aki érdeklődik a csillagászat iránt, elfogadja az Alapszabályt, fizeti az éves tagdíjat, elmúlt 10 éves és kéri felvételét az Egyesületbe. A tagfelvételi kérelmet vagy e-mailben kell küldeni a vcse@vcse.hu e-mail címre, vagy az alábbi formanyomtatványt kell kitölteni és az “Elküld” gommbal beküldeni.

Tagfelvételi űrlap magyarul:

Membership form in English:

A VCSE várja tagjai sorába a csillagászat, amatőrcsillagászat vagy annak bármely ága iránt érdeklődőket, elsősorban, de nem csak Zala megyéből! Azok támogatását is szívesen vesszük, akik szeretnének a tagdíjjal vagy támogatásukkal hozzájárulni tevékenységünk sikeréhez.

Egyéb hasznos tudnivalók a tagságról:

A tagok kedvezményesen vehetnek részt a nyári táboron (a kedvezmény összege meghaladja a tagdíjat) és más egyesületi rendezvényeinken. Ezen felül automatikusan meghívást kapnak e-mailben Virtuális Csillagászati Klub összejöveteleinkre, ahol csillagászati ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak meg; e-körlevelünkben tájékoztatjuk őket a friss csillagászati felfedezésekről, hírekről. A honlapi megjelenést megelőzően elküldjük nekik a legfrissebb VEGA számot. Ezen felül rendszeresen szervezünk észlelőesteket a csillagos égbolt megfigyelésére egyesületi és saját távcsövekkel. Az Egyesület eszközeit a tagtársak kikölcsönözhetik.

Jelenleg egy 70/900-as lencsés és egy 150/1200-as Dobson-távcső, valamint könyvek kölcsönzésére van lehetőség. Ezen felül betanulás után távészlelhetnek tagtársaink az egyesület távvezérelt csillagvizsgálójában 250/1200-as Newton-távcsővel. Ezek kölcsönzése, illetve használata tagtársaink számára ingyenes. A 458/1900-as Dobson-távcső kölcsönzésére nincs lehetőség, de a nyári táborban, észlelőhétvégeken, valamint az általában havonta, újhold környékén tartott észlelőesteken bele lehet nézni a műszerbe (és természetesen célpontot is lehet javasolni).

Azokat is várjuk tagjaink sorába, akik csak egyszerűen érdeklődnek a csillagászat iránt és szeretnének többet megtudni az Univerzumról; akik szeretnének távcsőbe nézni; és akik elkötelezettek a tudományos ismeretterjesztés iránt.

Emellett egy élénk eszmecserét folytató, aktív közösségbe kerülhetünk, ahol gyakran vitatunk meg csillagászattal, távcsövekkel, megfigyelésekkel és ehhez közelről vagy távolról kapcsolódó témákkal kapcsolatos kérdéseket. Barátokra lehet szert tenni, és kellemes, értelmes társaságban lehet eltölteni a szabad időt.

A tagdíjak összege 2022. január 1-e után fizetve:

A tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg. Összege jelenleg 3000.- Ft/fő évente 18. életévüket betöltött magánszemélyek és jogi személyek számára, 750.- Ft/fő a 18 év alattiaknak. Ha egy családban valaki már fizeti az 3000.- Ft összegű rendes tagdíjat, akkor a többieknek – életkortól függetlenül – csak 750.- Ft/fő évi tagdíjat kell fizetni, ha tagok kívánnak lenni.

Abban az esetben, ha valaki 18 éves elmúlt, de diák (egyetemista, főiskolás, PhD-hallgató, vagy egyéb tanulmányokat folytat államilag elismert intézményben), vagy munkanélküli, vagy nyugdíjas, vagy hosszabb ideig beteg, esetleg többeket kell eltartania, vagy egyéb méltánylást érdemlő oka van (bármi, ami miatt rászorul), akkor automatikusan csak 750.- Ft tagdíjat kell fizetnie 3000.- Ft helyett. Nem kötelező, de kérjük, ebben az esetben indokodat a VCSE elnökének írjad meg (VCSE @ VCSE.hu).

A tagság akkor kezdődik, amikor a tagdíj befizetésre került. A tagdíjat a Vega Csillagászati Egyesület 75500258-10819342-00000000 bankszámlaszámra kell küldeni.

A tagság a naptári év végéig szól, a rákövetkező évi tagdíjat pedig január 31-ig kell megfizetni, ellenkező esetben a tagság törlésre kerül, ha a tag a felszólítást követő 8 napon belül sem fizeti meg tagdíját.

A Közgyűlés csak a tagdíj minimális mértékét határozza meg. Önkéntes vállalás alapján nagyobb összeg is fizethető.