Tagdíjfizetési információk régi tagoknak

Tagdíjat minden évben kell fizetni. A tagdíjuk befizetését elmulasztókat az Alapszabály VIII. fejezet 1. pontja szerint törölhetjük a tagok sorából.
Az éves tagdíjat a Vega Csillagászati Egyesület 75500258-10819342-00000000 bankszámlaszámára kell befizetni, vagy rózsaszín postai csekken a Vega Csillagászati Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8. címre kell küldeni. Kérjük tagtársainkat, hogy lehetőség szerint feltétlenül a bankszámlára való befizetést válasszák!

Lehetőség van személyesen is befizetni a tagdíjat az Egyesület titkáránál, ez ügyben vele kell időpontot egyeztetni.

A tagság a naptári év végéig szól (dec. 31-ig), a következő évi tagdíjat pedig január 31-ig kell megfizetni, ellenkező esetben a tagság egyszerű tisztségviselői döntéssel törlésre kerülhet, ha a tag a felszólítást követő 8 napon belül sem fizeti meg tagdíját.

A Közgyűlés csak a tagdíj minimális mértékét határozza meg. Önkéntes vállalás alapján nagyobb összeg is fizethető.

Kérjük tagjainkat, tagdíjukat feltétlen fizessék be a határidőig. A tagdíjak így is csak részben fedezik az Egyesület körlevelének és amatőrcsillagászati tájékoztatójának, a VEGA-nak a kiadását, a weblap fenntartását, rendezvényeink és legtöbbször ingyenesen tartott előadásaink költségeit! A tagdíj fizetése már egyesületi aktivitásnak van tekintve, és hozzájárul környezetünkben egy amatőrcsillagászati baráti társaság működtetéséhez, a csillagászati és a természettudományos műveltség terjesztéséhez. Köszönjük!

Azoknak, akik be szeretnének lépni a VCSE-be

A Vega Csillagászati Egyesületnek bárki tagja lehet, aki érdeklődik a csillagászat iránt, elfogadja az Alapszabályt, fizeti az éves tagdíjat, elmúlt 10 éves és kéri felvételét az Egyesületbe. A tagfelvételi kérelmet vagy e-mailben a VCSE (@) VCSE.hu címre, vagy postai úton a Vega Csillagászati Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8. címre kell eljuttani, és tartalmaznia kell a nevet, a lakcímet, a születési dátumot, az e-mail címet, skype-címet, illetve opcionálisan a telefonszámot. A VCSE várja tagjai sorába a csillagászat, amatőrcsillagászat vagy annak bármely ága iránt érdeklődőket, elsősorban, de nem csak Zala megyéből! Azok támogatását is szívesen vesszük, akik szeretnének a tagdíjjal vagy támogatásukkal hozzájárulni tevékenységünk sikeréhez.

Egyéb hasznos tudnivalók a tagságról:

A tagok kedvezményesen vehetnek részt a nyári táboron (a kedvezmény összege meghaladja a tagdíjat) és más egyesületi rendezvényeinken. Ezen felül automatikusan meghívást kapnak e-mailben Virtuális Csillagászati Klub összejöveteleinkre, ahol csillagászati ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak meg; e-körlevelünkben tájékoztatjuk őket a friss csillagászati felfedezésekről, hírekről. A honlapi megjelenést megelőzően elküldjük nekik a legfrissebb VEGAszámot. Ezen felül rendszeresen szervezünk észlelőesteket a csillagos égbolt megfigyelésére egyesületi és saját távcsövekkel. Az Egyesület eszközeit a tagtársak kikölcsönözhetik.

Jelenleg egy 70/900-as lencsés és egy 150/1200-as Dobson-távcső, valamint könyvek kölcsönzésére van lehetőség. Ezen felül betanulás után távészlelhetnek tagtársaink a 250/1200-as Newton-távcsővel. Ezek kölcsönzése, illetve használata tagtársaink számára ingyenes.

Azokat is várjuk tagjaink sorába, akik csak egyszerűen érdeklődnek a csillagászat iránt és szeretnének többet megtudni az Univerzumról; akik szeretnének távcsőbe nézni; és akik elkötelezettek a tudományos ismeretterjesztés iránt.

Emellett egy élénk eszmecserét folytató, aktív közösségbe kerülhetünk, ahol gyakran vitatunk meg csillagászattal, távcsövekkel, megfigyelésekkel és ehhez közelről vagy távolról kapcsolódó témákkal kapcsolatos kérdéseket. Barátokra lehet szert tenni, és kellemes, értelmes társaságban lehet eltölteni a szabad időt.

A tagdíj összegét a Közgyűlés évente állapítja meg. Összege jelenleg 2000.- Ft/fő évente 18. életévüket betöltött magánszemélyek és jogi személyek számára, 500.- Ft/fő a 18 év alattiaknak. Ha egy családban valaki már fizeti az 2000.- Ft összegű rendes tagdíjat, akkor a többieknek – életkortól függetlenül – csak 500.- Ft/fő évi tagdíjat kell fizetni, ha tagok kívánnak lenni.

Abban az esetben, ha valaki 18 éves elmúlt, de diák (egyetemista, főiskolás, PhD-hallgató, vagy egyéb tanulmányokat folytat államilag elismert intézményben), vagy munkanélküli, vagy nyugdíjas, vagy hosszabb ideig beteg, esetleg többeket kell eltartania, vagy egyéb méltánylást érdemlő oka van (bármi, ami miatt rászorul), akkor automatikusan csak 500.- Ft tagdíjat kell fizetnie 2000.- Ft helyett. Nem kötelező, de kérjük, ebben az esetben indokodat a VCSE elnökének írjad meg (VCSE @ VCSE.hu).

A tagság akkor kezdődik, amikor a tagdíj befizetésre került. A tagdíjat a Vega Csillagászati Egyesület 75500258-10819342-00000000 bankszámlaszámra, vagy rózsaszín postai csekken a Vega Csillagászati Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8. címre kell küldeni.

A tagság a naptári év végéig szól, a rákövetkező évi tagdíjat pedig január 31-ig kell megfizetni, ellenkező esetben a tagság törlésre kerül, ha a tag a felszólítást követő 8 napon belül sem fizeti meg tagdíját.

A Közgyűlés csak a tagdíj minimális mértékét határozza meg. Önkéntes vállalás alapján nagyobb összeg is fizethető.