Az első név szerint ismert zalai amatőrcsillagász Hettyei János volt. 1834-ben elsőként adott magyar nyelven leírást az állatövi fényről, saját megfigyeléseit közölve. 1842-ben a zalaegerszegi megyeházáról két távcsővel megfigyelte, illetve bemutatta az azévi teljes napfogyatkozást. A vármegye főjegyzőjeként is tevékenykedett.

A VCSE 2001-ben alapította meg a róla elnevezett Hettyei János Díjat, ami egy 20 000.- Ft értékű bronzérem. Azok kaphatják meg a kitüntetést, akik sokat tettek a Zala megyei csillagászatért, amatőrcsillagászatért, a csillagászati ismeretterjesztésért, vagy az Egyesületért, vagy kiemelkedő észlelőmunkát végeztek.

A díjazottakra minden év október-novemberben az Egyesület tagjai tesznek javaslatot, akik közül egyet az elnökség decemberi ülésén kiválaszt, mint jelöltet. Ezután e jelöltről a Közgyűlés szavaz, hogy megkapja-e a díjat vagy sem. Az eddigi díjazottak:

2001: Zelkó Zoltán (az 1999-es napfogyatkozás-rendezvény megszervezéséért)
2002: Dúcz Mihály (fiatalok körében végzett tudománynépszerűsítő tevékenységéért)
2003: –
2004: Szutor Péter (kiemelkedő amatőrcsillagászati megfigyelőtevékenységéért)
2005: Horváth Tibor (kiemelkedő amatőrcsillagászati megfigyelőtevékenységéért)
2006: Csizmadia Ákos (egyesületi szervezőmunkájáért)
2007: Bánfalvi Péter (csillagászati ismeretterjesztő és az Egyesület érdekében kifejtett munkájáért)
2008: –
2009: Vilmos Mihály (csillagászati ismeretterjesztő tevékenységéért, amatőrcsillagászati szervezőmunkájáért)
2010: –
2011: Juhász Tibor (szakkörvezetői tevékenységéért, az Albireo szerkesztéséért és amatőrcsillagászati megfigyelő, szervezőmunkájáért)
2012: –
2013: Pető Zsolt (két évtizedes meteormegfigyelő tevékenységéért)
2014: –
2015: Gazdag Attila (közel két évtizedes, kiemelkedő amatőrcsillagászati szervező és ismeretterjesztő, egyesületszervező tevékenységéért)
2016: Csizmadia Szilárd (közel két évtizedes, kiemelkedő csillagászati kutatómunkájáért, amatőrcsillagászati szervező és ismeretterjesztő, egyesületszervező tevékenységéért)
2017: Paragi Zsolt (kiemelkedő csillagászati kutatómunkájáért, korábbi ismeretterjesztő tevékenységéért)
2018: Hegedüs Tibor (kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenységéért)
2019: Jandó Attila (kiemelkedő egyesületi szervezőmunkájáért, ismeretterjesztő tevékenységéért és távcsöves bemutatásaiért)
2020: Schmall Rafael (kiemelkedő asztrotájképes, asztrofotós tevékenységéért és mindig segítőkész asztrofotós tanácsaiért, oktatásaiért)
2021: Ágoston Zsolt (kiemelkedő asztrotájképes, asztrofotós tevékenységéért, a honlapon, a felügyelőbizottságban, a táborokban és észlelőesteken, észlelőhétvégeken, az online előadásokon és távcsöves bemutatókon nyújtott nagyszerű teljesítményéért)
2022: Román Dávid (kiemelkedő ismeretterjezstő tevékenységéért, amelyet rövidfilmekkel, cikkekkel és képekkel végzett)

 

A VCSE elnöksége 2011-től kezdve szenior tag címet adományoz annak a rendes tagnak, aki legalább nyolc éve megszakítás nélkül tagja az Egyesületnek és kiemelkedő csillagászati ismeretterjesztő, amatőrcsillagászati vagy csillagászati tevékenysége alapján erre a címre érdemessé vált. A szenior tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. Az elnökség évente legfeljebb egy személynek adhat szenior tag címet. Eddig az alábbi tagtársaknak adtunk szenior tagságot:

2011: Szekeres Tibor
2012: Srágli Attila
2013: Csizmadia Szilárd
2014: Mikics Károly
2015: Tepliczky István
2016: Zelkó Zoltán
2017: Szente Hajnalka
2018: Simonkay Piroska
2019: Csizmadia Tamás
2020: Csizmadia Ákos
2021: Cseh Ferenc
2022: Bánfalvi Péter
2023: Schmall Rafael

A VCSE 1997 előtt tiszteletbeli tag címet is adott, utána ez kikerült az alapszabályból (de a megszerzett tagság nem évül el). Hivatalos közgyűlési határozattal csak egy tiszteletbeli tagot választottunk, mégpedig Mizser Attilát 1994-ben.

VCSE Kitüntető Oklevél:

A VCSE elnöksége 2021-ben Kitüntető Oklevelet alapított. Az elismerést olyan egyesületi tagok kaphatják meg, akik az odaítélést megelőző 1-2 évben kiemelkedő csillagászati kutatómunkát, amatőrcsillagászati megfigyeléseket, távcsöves bemutatókat, ismeretterjesztő tevékenységet (bármilyen formában), asztrofotós tevékenységet vagy egyesületi szervezőmunkát folytattak vagy támogatták a VCSE-t bármilyen módon. Az oklevelek száma nincs korlátozva. A 2021. évi okleveleket 2022 januárjában postázzuk.

2021:

Ágoston Zsolt (észlelőmunkájáért és ismeretterjesztő tevékenységéért)
Balogh Gabriella (az Egyesület részére végzett grafikai munkák idén és a megelőző időkben)
Biró Zsófia (grafikai munkák és meteorészlelések)
Császár Kornél (szakkörvezetésért)
Fehér Norbert (távcsöves bemutatókért, VEGA zalaegerszegi ingyenes célba juttatásáért)
Francsics László (asztrofotós és közösségszervező tevékenységéért)
Fröhlich Viktória (észlelőmunkájáért)
Hegyi Norbert (sikeres egyesületi ballonkísérlethez tett hozzájárulásért)
Jandó Attila (kiemelkedő egyesületi szervezőmunka)
Kalup Csilla (kiváló csillagászati kutatómunka, OTDK II. díj és OTDK különdíj is)
Kelemen Tamás (a www.eszleles.hu oldal megalkotásáért)
Király Amanda (közösségszervező tevékenységéért a facebookon)
Kopeczny Zsuzsanna (havi észlelési ajánlóhoz történő hozzájárulásáért)
Krischbaum Tamás (asztrofotós tevékenységéért)
Makár Dávid (asztrotájképes tevékenységéért)
Mezei Balázs (asztrofotós tevékenységéért)
Öveges Enikő (VCSE támogatása)
Dr. Paragi Zsolt (asztrofotós és ismeretterjesztő tevékenységéért)
Péter Attila (karbantartói és szerelési hozzájárulás a rendezvényeken)
Simonkay Piroska (VEGA és a honlap nyelvi lektorálása)
Schmall Rafael (asztrofotós és asztrotájképes tevékenységéért, a VCSE rendezvényeinek dokumentálásáért)
Szabó Zsófia Marianna (kiváló csillagászati kutatómunka, OTDK II. díj)
Szalontai Tibor (ausztriai észlelőhétvége és egyéb szervezőmunka, VCSE támogatása)
Szente Hajnalka (évtizedes nyári tábori meteorészlelő írnoki munkájáért és a csillagképek minden táborban történő, kezdők számára szóló tanításáért)
Takács Dóra (csillagászati és asztrofizikai diákolimpián szerzett ezüstérem)
Toldi Emese (kiváló csillagászati kutatómunka, TUDOK I. díj)
Vámosi Flórián és családja (sikeres egyesületi ballonkísérlet főszervezőjeként)
Varga Vázsony (csillagászati és asztrofizikai diákolimpián szerzett aranyérem)
Vizsi Csaba (rendezvények villanyszerelési és érintésvédelmi munkái, asztrofotók, telektervezés)

2022:

Ágoston Zsolt (egyesületi és asztrofotós észlelési munkájáért, kávási észlelőbázison végzett munkájáért)
Balázs Gábor (szép asztrotájképeiért és közösségszervező tevékenységéért)
Balogh Boglárka (a nyári tábori vetélkedő segítéséért)
Balogh Gabriella (a VEGA-t és az Egyesületet segítő vizuális megjelenést támogató munkájáért)
Bánfalvi Péter (távcsöves bemutatói tevékenységéért, a csillagda gondnoki feladatainak ellátásáért és egyesületi ügyintézésért)
Bencze Balázs (távcsöves bemutatóiért)
Biró Zsófia (egyesületi dokumentációs tevékenységéért)
Császár Kornél (szakkörvezetői munkájáért)
Csizmadia István (a VEGA előállításában és postázásában végzett korábbi munkájukért)
Fehér Norbert (egyesületi munkájáért: postázás és kvíz-szervezés)
Francsics László (közösségszervező tevékenységéért, Magyar Asztrofotósok Egyesülete)
Fődi Andrásné (közösségszervező munkájáért, Míra Csillagászati Egyesület)
Fröhlich Viktória (vizuális észleléseket népszerűsítő tevékenységéért)
Gesztesi Albert (ismeretterjesztő tevékenységéért a facebookon)
Hegyi Norbert (ismeretterjesztő tevékenységéért, Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány)
Hegedüs Tibor (ismeretterjesztő tevékenységéért, különösen a Bajai Obszervatórium Alapítvány és a SZTE Bajai Obszervatórium keretében)
Horváth Dárius (vizuális észleléseiért és a vizuális észlelések propagálásáért)
Horváth Tamás (észlelőmunkájáért, ismeretterjesztő tevékenységéért és a Vizuális Messier Kalauzért)
Horváth Tibor (közösségszervező és ismeretterjesztő tevékenységéért, Hegyháti Csillagvizsgűló Alapítvány titkára és a Magyar Csillagászati Egyesület elnökségi tagja)
Horváth Zsóka (a VCSE instagramos oldalának segítéséért és az Athletica Galactica versenyen elért országos 12. helyezéséért)
Jandó Dániel (a VEGA szerkesztésééért és tábori Naprendszer-modelljéért)
Jandó Attila (kiváló szervezőmunkájáért és távcsöves bemutatóiért)
Jónás Károly (kiváló csillagászati expedíciós tevékenységéért és azok bemutatásáért)
Kelemen Tamás (közösségszervező és ismeretterjesztő tevékenységéért a VCSE-ben és különösen a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványban)
Kereszty Zsolt (videometeoros meteorészlelések koordinálásáért, Magyar Meteoritikai Társaság elnöke)
Keszthelyi Sándor (szerteágazó amatőrcsillagászati és ismeretterjesztő tevékenységéért)
Kocsis Antal (a Balaton Csillagvizsgálóban végzett színvonalas ismeretterjesztő munkásságáért)
Kopeczny Zsuzsanna (havi észlelési ajánlóért történt hozzájárulásért)
Lampért Dénes (ismeretterjesztő tevékenységéért)
Lampért-Csáki Marianna (ismeretterjesztő tevékenységéért)
Makár Dávid: (szép Hold- és napfogyatkozásképeiért)
Mezei Balázs (asztrofotós munkásságáért és a kávási észlelőbázison végzett munkájáért)
Mikics Eszter (a VCSE instagramos oldaláért)
Morvai József (közösségszervező tevékenységéért, MCSE Kiskun Csoport)
Nagy Balázs (közösségszervező tevékenységéért)
Németh Lajos (a kávási észlelőbázison végzett munkájáért)
Pető Zsolt (fotografikus meteorészleléseiért és meteorraj-felfedezéséért)
Péter Attila (a nyári táborban és a kávási észlelőbázison végzett munkájáért)
Schmall Rafael (kiváló ismeretterjesztő és asztrofotós tevékenységéért)
Simonkay Piroska (folyamatos lektorálási és nyelvhelyesség-ellenőrzési munkájáért)
Soós Gabriella (egyesületi pályázati tevékenységet támogató munkájáért)
Sragner Márta (ismeretterjesztő tevékenységéért és csillagászattörténeti kutatásaiért)
Szalontai Tibor (a kávási észlelőbázison és körötte, valamint az ausztriai észlelőhétvégék szervezése körül végzett munkájáért)
Soós Patrícia (a VCSE instagramos oldaláért)
Szekeres Erzsébet (a VEGA előállításában és postázásában végzett korábbi munkájukért)
Szőlősi József (a kávási észlelőbázison végzett munkájáért)
Takács Henrietta (közösségszervező tevékenységéért és távcsöves bemutatóiért)
Tepliczky István (ismeretterjesztő csatorna üzemeltetéséért és a VCSK-k közvetítéséért)
Vámosi Flórián (közösségszervező tevékenységéért)
Vizsi Csaba (a csillagdában és a kávási észlelőbázison végzett munkájáért)
Vizsi Emília (távcsöves bemutatói, ismeretterjesztői tevékenységéért)