Az első név szerint ismert zalai amatőrcsillagász Hettyei János volt. 1834-ben elsőként adott magyar nyelven leírást az állatövi fényről, saját megfigyeléseit közölve. 1842-ben a zalaegerszegi megyeházáról két távcsővel megfigyelte, illetve bemutatta az azévi teljes napfogyatkozást. A vármegye főjegyzőjeként is tevékenykedett.

A VCSE 2001-ben alapította meg a róla elnevezett Hettyei János Díjat, ami egy 20 000.- Ft értékű bronzérem. Azok kaphatják meg a kitüntetést, akik sokat tettek a Zala megyei csillagászatért, amatőrcsillagászatért, a csillagászati ismeretterjesztésért, vagy az Egyesületért, vagy kiemelkedő észlelőmunkát végeztek.

A díjazottakra minden év október-novemberben az Egyesület tagjai tesznek javaslatot, akik közül egyet az elnökség decemberi ülésén kiválaszt, mint jelöltet. Ezután e jelöltről a Közgyűlés szavaz, hogy megkapja-e a díjat vagy sem. Az eddigi díjazottak:

2001: Zelkó Zoltán (az 1999-es napfogyatkozás-rendezvény megszervezéséért)
2002: Dúcz Mihály (fiatalok körében végzett tudománynépszerűsítő tevékenységéért)
2003: –
2004: Szutor Péter (kiemelkedő amatőrcsillagászati megfigyelőtevékenységéért)
2005: Horváth Tibor (kiemelkedő amatőrcsillagászati megfigyelőtevékenységéért)
2006: Csizmadia Ákos (egyesületi szervezőmunkájáért)
2007: Bánfalvi Péter (csillagászati ismeretterjesztő és az Egyesület érdekében kifejtett munkájáért)
2008: –
2009: Vilmos Mihály (csillagászati ismeretterjesztő tevékenységéért, amatőrcsillagászati szervezőmunkájáért)
2010: –
2011: Juhász Tibor (szakkörvezetői tevékenységéért, az Albireo szerkesztéséért és amatőrcsillagászati megfigyelő, szervezőmunkájáért)
2012: –
2013: Pető Zsolt (két évtizedes meteormegfigyelő tevékenységéért)
2014: –
2015: Gazdag Attila (közel két évtizedes, kiemelkedő amatőrcsillagászati szervező és ismeretterjesztő, egyesületszervező tevékenységéért)
2016: Csizmadia Szilárd (közel két évtizedes, kiemelkedő csillagászati kutatómunkájáért, amatőrcsillagászati szervező és ismeretterjesztő, egyesületszervező tevékenységéért)
2017: Paragi Zsolt (kiemelkedő csillagászati kutatómunkájáért, korábbi ismeretterjesztő tevékenységéért)
2018: Hegedüs Tibor (kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenységéért)
2019: Jandó Attila (kiemelkedő egyesületi szervezőmunkájáért, ismeretterjesztő tevékenységéért és távcsöves bemutatásaiért)
2020: Schmall Rafael (kiemelkedő asztrotájképes, asztrofotós tevékenységéért és mindig segítőkész asztrofotós tanácsaiért, oktatásaiért)
2021: Ágoston Zsolt (kiemelkedő asztrotájképes, asztrofotós tevékenységéért, a honlapon, a felügyelőbizottságban, a táborokban és észlelőesteken, észlelőhétvégeken, az online előadásokon és távcsöves bemutatókon nyújtott nagyszerű teljesítményéért)

 

A VCSE elnöksége 2011-től kezdve szenior tag címet adományoz annak a rendes tagnak, aki legalább nyolc éve megszakítás nélkül tagja az Egyesületnek és kiemelkedő csillagászati ismeretterjesztő, amatőrcsillagászati vagy csillagászati tevékenysége alapján erre a címre érdemessé vált. A szenior tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. Az elnökség évente legfeljebb egy személynek adhat szenior tag címet. Eddig az alábbi tagtársaknak adtunk szenior tagságot:

2011: Szekeres Tibor
2012: Srágli Attila
2013: Csizmadia Szilárd
2014: Mikics Károly
2015: Tepliczky István
2016: Zelkó Zoltán
2017: Szente Hajnalka
2018: Simonkay Piroska
2019: Csizmadia Tamás
2020: Csizmadia Ákos
2021: Cseh Ferenc
2022: Bánfalvi Péter

A VCSE 1997 előtt tiszteletbeli tag címet is adott, utána ez kikerült az alapszabályból (de a megszerzett tagság nem évül el). Hivatalos közgyűlési határozattal csak egy tiszteletbeli tagot választottunk, mégpedig Mizser Attilát 1994-ben.

VCSE Kitüntető Oklevél:

A VCSE elnöksége 2021-ben Kitüntető Oklevelet alapított. Az elismerést olyan egyesületi tagok kaphatják meg, akik az odaítélést megelőző 1-2 évben kiemelkedő csillagászati kutatómunkát, amatőrcsillagászati megfigyeléseket, távcsöves bemutatókat, ismeretterjesztő tevékenységet (bármilyen formában), asztrofotós tevékenységet vagy egyesületi szervezőmunkát folytattak vagy támogatták a VCSE-t bármilyen módon. Az oklevelek száma nincs korlátozva. A 2021. évi okleveleket 2022 januárjában postázzuk.

2021:

Ágoston Zsolt (észlelőmunkájáért és ismeretterjesztő tevékenységéért)
Balogh Gabriella (az Egyesület részére végzett grafikai munkák idén és a megelőző időkben)
Biró Zsófia (grafikai munkák és meteorészlelések)
Császár Kornél (szakkörvezetésért)
Fehér Norbert (távcsöves bemutatókért, VEGA zalaegerszegi ingyenes célba juttatásáért)
Francsics László (asztrofotós és közösségszervező tevékenységéért)
Fröhlich Viktória (észlelőmunkájáért)
Hegyi Norbert (sikeres egyesületi ballonkísérlethez tett hozzájárulásért)
Jandó Attila (kiemelkedő egyesületi szervezőmunka)
Kalup Csilla (kiváló csillagászati kutatómunka, OTDK II. díj és OTDK különdíj is)
Kelemen Tamás (a www.eszleles.hu oldal megalkotásáért)
Király Amanda (közösségszervező tevékenységéért a facebookon)
Kopeczny Zsuzsanna (havi észlelési ajánlóhoz történő hozzájárulásáért)
Krischbaum Tamás (asztrofotós tevékenységéért)
Makár Dávid (asztrotájképes tevékenységéért)
Mezei Balázs (asztrofotós tevékenységéért)
Öveges Enikő (VCSE támogatása)
Dr. Paragi Zsolt (asztrofotós és ismeretterjesztő tevékenységéért)
Péter Attila (karbantartói és szerelési hozzájárulás a rendezvényeken)
Simonkay Piroska (VEGA és a honlap nyelvi lektorálása)
Schmall Rafael (asztrofotós és asztrotájképes tevékenységéért, a VCSE rendezvényeinek dokumentálásáért)
Szabó Zsófia Marianna (kiváló csillagászati kutatómunka, OTDK II. díj)
Szalontai Tibor (ausztriai észlelőhétvége és egyéb szervezőmunka, VCSE támogatása)
Szente Hajnalka (évtizedes nyári tábori meteorészlelő írnoki munkájáért és a csillagképek minden táborban történő, kezdők számára szóló tanításáért)
Takács Dóra (csillagászati és asztrofizikai diákolimpián szerzett ezüstérem)
Toldi Emese (kiváló csillagászati kutatómunka, TUDOK I. díj)
Vámosi Flórián és családja (sikeres egyesületi ballonkísérlet főszervezőjeként)
Varga Vázsony (csillagászati és asztrofizikai diákolimpián szerzett aranyérem)
Vizsi Csaba (rendezvények villanyszerelési és érintésvédelmi munkái, asztrofotók, telektervezés)