Rendszeres tevékenységek

Jelenleg az Egyesület tevékenysége négy területre terjed ki: nyári táborok, a VEGA kiadása, Virtuális Csillagászati Klub és észlelési tevékenység. Nyári táborainkat 1993 óta tartjuk, hagyományosan Zala megyében:

1993: Dióskál
1994: Egervár és Kehidakustány
1995: Pusztaszentlászló
1996: Kehidakustány
1997: Kehidakustány
1998: Kehidakustány
1999: Kehidakustány
2000: Salomvár
2001: Salomvár
2002: Kustánszeg
2003: Páka
2004: Pusztaszentlászló
2005: Zalalövő
2006: Páka
2007: Tornyiszentmiklós
2008: Tornyiszentmiklós
2009: Bázakerettye
2010: Bázakerettye
2011: Szécsisziget
2012: Sármellék
2013: Őrimagyarósd
2014: Daraboshegy

A táborokban jellemzően 20 fő körüli amatőrcsillagász és érdeklődő vesz részt. Vizuális meteorészlelések mellett fotózás és távcsövezés folyik a táborokban, emellett nappal előadások, sprotprogramok, strandolás egészíti ki a tábor éjszakai életét.

Az Égi háttér negyedévente megjelenő folyóiratunk, amelyet tagjaink automatikusan megkapnak, mások pedig előfizethetnek rá. Az Égi háttér jellemzően egy-egy adott, csillagászati vagy csillagászathoz kapcsolódó téma esszészerű feldolgozásait tartalmazza. Az itt megjelent írások elsősorban a csillagászatban jobban elmélyedni kívánók igényeit elégítik ki olvasmányosan.

A Virtuális Csillagászati Klub (VCSK) a havonta tartott egyesületi összejövetelekből fejlődött ki. A tagság földrajzi megoszlásának diffúzabbá válása jelentősen megnehezítette, hogy mindenki fizikai valójában legyen jelen az összejöveteleken, de ez sem vette el azt az igényt, hogy rendszeresen hallgassunk csillagászati előadásokat és beszéljük meg a hallottakat. Sok egyetemista tagtársunk van, ezért igazodva a vizsgaidőszakokhoz, illetve egy nyári szünetet tartva, a VCSK februártól májusig, illetve szeptembertől decemberig havonta egy összejövetelt jelent. (A tavaszi félév azon hónapjában, amelyikben Közgyűlésünket tartjuk, az összejövetel szintén elmarad a virtuális térben, tehát évente hét összejövetelt tartunk.) Az összejövetelre az említett hónapok első szombatján, 17 órai (novemberben és decemberben, illetve februárban 16 órai) kezdettel kerül sor, és egy kb. egy órás ismeretterjesztő előadás után szabad, kötetlen beszélgetés következik. Az összejöveteleket a skype program segítségével tartjuk a skypecast honlapján. Bárki, aki számítógéppel és internetes hozzáféréssel rendelkezik, a VCSK-összejöveteleken részt tud venni.

Tagtársaink – az “égbolt mindenkié” elve alapján – sokféle, szinte bármilyen témájú csillagászati, amatőrcsillagászati megfigyelést rendszeresen végeznek, főként saját távcsővel, de az Egyesülettől is lehet kölcsönözni kisebb műszereket. A megfigyelések korábban a VEGA c. korábbi kiadványunkban jelentek meg, ma pedig honlapunk Észlelések menüjében, de természetesen gyakran más amatőrcsillagászati kiadványok hasábjain is napvilágot látnak. Számunkra fontos, hogy egymás munkáját megismerve a másik tapasztalatát hasznosíthassuk a megfigyelésekben, nyomon kövessük egymás fejlődését, netán – néhány jól behatárolt területen, megfelelő eszközökkel és ismeretekkel felvértezve – a tudományos fejlődés számára is hasznos megfigyeléseket végezzünk.