A következőkben augusztusi amatőrcsillagászati megfigyelésekhez szeretnénk ajánlani néhány objektumot.

A Nap augusztusban 05:30 (NYISZ) körül kel, 20:00 (NYISZ) körül nyugszik. (A NYISZ a nyári időszámítás rövidítése – NYISZ = UT + 2 h, NYISZ = KözEI + 1 h, ahol UT a világidő, KöZEI a közép-európai idő rövidítése). Az észlelés napnyugta után – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül másfél-két órával már elkezdhető. Telihold augusztus 3-án, utolsó negyed augusztus 11-én, újhold augusztus 19-én, első negyed augusztus 25-én lesz.

VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2020. augusztus 20-án este 22 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.
VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2020. augusztus 20-án este 22 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.

Csillagászati szürkület alatt azt az időszakot értjük, amikor a Nap a -18° horizont alatti magasságot még nem éri el, de már legalább -12°-on vagy mélyebben van. A -18°-os érték elérése után áll be a teljes sötétség.

Látványosabb, fontosabb események UT időzóna szerint (NYISZ-2 óra):
08.02. 18:54 A Szaturnusz 5°-ra, a Jupiter 3°-ra a 99%-os, növekvő Holdtól
08.09. 02:45 A Mars 3°-ra a 73%-os Holdtól
08.13. 00:14 A Vénusz legnagyobb nyugati elongációja (46°, -4,4 magnitúdó, 50% fázis)
08.15. 00:36 A Hold mögé belép az 1 Geminorum (4 magnitúdó, 19%-os holdfázis)
08.17. 03:23 47 órás Holdsarló 19° magasan a reggeli égen
08.17. 15:01 A Merkúr felső együttállásban a Nappal
08.25. 18:42 A Hold mögé belép a béta Scorpii (2,6 magnitúdó, 50%-os holdfázis)
08.28. 22:41 A Jupiter 3°-ra a 82%-os Holdtól a Nyilas csillagképben


A Merkúr a hónap elején még megfigyelhető, 13-ától már elvész a felkelő Nap fényében.

A Vénusz keleten, 3-4 órával napkelte előtt kereshető. Láthatósága a hónap során folyamatosan javul. -4,3 magnitúdós, 59%-ra nő a fázisa, átmérője 20″-re csökken.

A Mars késő este kel, délen kereshető, gyorsan fényesedik -1,8 magnitúdóra, átmérője 18,8″-re nő.

A Jupiter egész éjszaka megfigyelhető a Nyilas csillagképben, -2,7 magnitúdós.

A Szaturnusz az éjszaka nagy részében megfigyelhető, fényessége 0,2 magnitúdó.

Az Uránusz éjféltől megfigyelhető a délkeleti ég alján. A Kos csillagképben található.

A Neptunusz este kel, a Vízöntő csillagképben található a délkeleti látóhatáron.

Napnyugtától látható lesz néhány, a Messier-katalógushoz tartozó gömbhalmaz (M3, M13, M92, M5).

Kora estétől megfigyelhetők az M57 és az M27 planetáris ködök, az NGC 7000 Észak-Amerika köd, a Fátyol-köd és a Sadr-környéki emissziós ködök.

Napnyugta után a Tejút közepe kel fel – számos mélyég-objektum kerül elő ilyenkor (pl. az M8 Lagúna-köd, az M20 Trifid-köd, az Antares-környéki ködök, az M16 Sas-köd, az M17 Omega-köd, a Nyilas csillagkép nyílthalmazai).

Éjfél körül megfigyelhető a Perzeusz csillagképben az NGC 884 – NGC 869 (Ikerhalmaz), az Androméda csillagképben az Androméda-köd, a Triangulum csillagképben a Triangulum-galaxis.

A Kassziopeia csillagkép számos látványos nyílthalmaza is észlelhető az éjszakák folyamán, mint pl. az NGC 457 Bagoly-halmaz, vagy az NGC 663, NGC 654.

Hajnalban előkerülnek az Auriga nyílthalmazai, a hajnali szürkületben az M1 és az M45, de ezekhez már jó horizont kell ilyentájt még. Az Androméda-galaxis, az NGC 891, a Stephan-ötös az éjszaka nagyobb részében jól látszik.

Az ajánló összeállításához a Meteor Csillagászati Évkönyv 2020-at használtam.