A Nap Budapesten júniusban 04:45 (NYISZ) körül kel, 20:45 (NYISZ) körül nyugszik. Az ország keleti részeiben akár negyedórával korábban, a nyugati részen akár negyedórával később is történhet a napkelte/napnyugta. (A NYISZ a nyári időszámítás, a KözEI a Közép-Európai Idő rövidítése, utóbbi megegyezik a polgári téli időszámításunkkal. NYISZ = UT + 2 óra, KözEI = UT + 1 óra.) Az észlelés napnyugta után – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül egy órával már elkezdhető. A szürkület a napnyugta utáni, illetve napkelte előtti 1,5-2 órát felölelő időszak. Telihold június 5-én, utolsó negyed június 13-án, újhold június 21-én, első negyed június 28-án lesz.

VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2020. június 21-én este 22 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.
VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2020. június 21-én este 22 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.

Csillagászati szürkület alatt azt az időszakot értjük, amikor a Nap a -18° horizont alatti magasságot még nem éri el, de már legalább -12°-on vagy mélyebben van. A -18°-os érték elérése után áll be a teljes sötétség.

Az aktuális felhőképet, csillagos égboltképet, a Nap állapotát itt meg lehet tekinteni.

Látványosabb, fontosabb események UT időzóna szerint (NYISZ-2 óra):

06.04. 13:07 A Merkúr keleti elongációja az Ikrek csillagképben
06.05. 18:21 Félárnyékos holdfogyatkozás a Kígyótartó csillagképben, legnagyobb fázis: 19:25
06.08. 00:45 Az Io és a Ganymedes Jupiter-holdak fogyatkozásának kezdete
06.08. 22:13 A Jupiter 4°-ra a 88%-os fázisú Holdtól
06.09. 01:40 A Szaturnusz 4°-ra a 87%-os fázisú Holdtól
06.13. 01:17 A Mars és a Neptunusz 2°-os közelsége a Vízöntő csillagképben, a Mars 3°-ra az 50%-os fázisú Holdtól
06.16. 21:07 Az Io fogyatkozásának kezdete
06.16. 21:52 Az Europa fogyatkozásának kezdete
06.19. 08:19 A 4%-os fázisú Hold elfedi a Vénuszt a déli pereme mentén
06.20. 02:22 28 órás holdsarló 2° magasan, 10°-ra a Vénusztól
06.20. 21:44 Nyári napforduló
06.21. 05:24 Gyűrűs-részleges napfogyatkozás, az ország egyes részein látható csak. Legnagyobb fázis: 05:41, fogyatkozás vége: 05:58
06.21. 06:41 Újhold
06.22 19:09 36 órás holdsarló 7° magasan, 7°-ra a Merkúrtól
06.23. 23:00 Az Io fogyatkozásának kezdete
06.24. 01:08 Az Europa fogyatkozásának kezdete
06.30. 20:36 A Merkúr alsó együttállásban a Nappal


A Merkúr láthatósága kedvező a hónap első felében, 4-én van a legnagyobb keleti kitérésben. 15-e után egyre kedvezőtlenebb a láthatósága.

A Vénusz láthatósága a hónap első felében kedvezőtlen, 10-e után már kereshető napkelte előtt északkeleten, a hónap vége felé láthatósága egyre javul.

A Mars éjfélkor kel, délkeleten-délen kereshető, gyorsan fényesedik -0,5 magnitúdóra, átmérője 11,4″-re nő.

A Jupiter az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében látható a déli égen. -2,7 magnitúdós.

A Szaturnusz késő este kel, a délkeleti égen található, fényessége 0,3 magnitúdó.

Az Uránusz kora hajnaltól megfigyelhető a délkeleti ég alján. A Kos csillagképben található.

A Neptunusz éjfél körül kel, a Vízöntő csillagképben található a délkeleti látóhatáron.

Napnyugtától hajnalig folyamatosan emelkedve látható lesz néhány, a Messier-katalógushoz tartozó gömbhalmaz (M3, M13, M92, M5).


Kora estétől megfigyelhetők az M57 és az M27 planetáris ködök, az NGC 7000 Észak-Amerika köd, a Fátyol-köd és a Sadr-környéki emissziós ködök.


Éjszaka 11 óra körül a Tejút centruma kel fel – számos mélyég-objektum kerül elő ilyenkor (pl. M8 Lagúna-köd, M20 Trifid-köd, az Antares-környéki ködök, M16 Sas-köd, M17 Omega-köd, a Nyilas csillagkép nyílthalmazai).


Hajnali egy óra körül alacsony szögben megfigyelhető a Perzeusz csillagképben az NGC 884 – NGC 869 (Ikerhalmaz), az Androméda csillagképben az Androméda-köd, a Triangulum csillagképben a Triangulum-galaxis.


A Kassziopeia csillagkép számos látványos nyílthalmaza is észlelhető az éjszakák folyamán, mint az NGC 457 Bagoly-halmaz.

Az ajánló összeállításához a Meteor Csillagászati Évkönyv 2020-at és a Stellariumot használtam, június 15-ei dátummal (az időpontok körülbelüli időpontok).