A következőkben júliusi amatőrcsillagászati megfigyelésekhez szeretnénk ajánlani néhány objektumot.

A Nap júliusban 5:00 (KözEI) körül kel, 20:30 (KözEI) körül nyugszik (ld. lentebb részletesebben). (A NYISZ a nyári időszámítás, a KözEI a Közép-Európai Idő rövidítése, utóbbi megegyezik a polgári téli időszámításunkkal. NYISZ = UT + 2 óra, KözEI = UT + 1 óra.) Az észlelés napnyugta után – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül egy órával már elkezdhető. A csillagászati szürkület a napnyugta utáni, illetve napkelte előtti 1,5-2 órát felölelő időszak. Első negyed július 7-én, telehold július 13-án, utolsó negyed július 20-án, újhold július 28-án lesz.

Csillagászati szürkület alatt azt az időszakot értjük, amikor a Nap már legalább -12°-on vagy mélyebben van a horizont alatt, de a -18° horizont alatti magasságot még nem éri el. A -18°-os érték elérése után áll be a teljes sötétség.

VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2022. július 15-én este 23 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.
VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2022. július 15-én este 23 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.

Látványosabb, fontosabb események UT időzóna szerint (KözEI-2 óra):
07.15. 21:23 A C/2017 K2 (PanSTARRS) üstökös 29′-cel látható az M10 gömbhalmaztól a Kígyótartó csillagképben.
07.19. 02:23 A Jupiter 3°-ra a 65%-os fázisú Holdtól a Cet csillagképben.
07.21. 23:31 A Mars 4°-ra a 36%-os fázisú Holdtól a Kos csillagképben.
07.22. 02:27 A Vénusz kedvező hajnali láthatósága.
07.22. 06:19 A Hold elfedi az Uránuszt a nappali égen. Kilépés: 07:24-kor.
07.22-30. VEGA ’22 Nyári Amatőrcsillagászati Megfigyelőtábor, Őrimagyarósd.
07.27. 02:34 39 órás holdsarló 7°-ra a Vénusztól a hajnali égen.
07.28. 02:35 15 órás holdsarló a hajnali égen 1° magasan.
07.29. 19:04 25 órás holdsarló az esti égen 1,5° magasan.
07.30. A Déli Delta Aquaridák (ZHR=25) és az Alpha Capricornidák (ZHR=5) meteorrajok maximuma.


A Merkúr a hónap elején még megfigyelhető napkelte előtt keleten egy órával napkelte előtt, de láthatósága gyorsan romlik. A hónap közepén megfigyelhetősége kedvezőtlen. 22-én már megfigyelhető a napnyugta utáni fél órában, láthatósága lassan javul.

A Vénusz hajnalban kereshető a keleti égen. -3,9 magnitúdós, átmérője 12″-ről 11″-re csökken, fázisa 86%-ról 92%-ra nő.

A Mars éjfél után figyelhető meg a Kos csillagképben délkeleten. Fényessége 0,2 magnitúdó, látszó átmérője 8,2″.

A Jupiter a Cet csillagképben látható éjfél után, délkeleten. Fényessége -2,5 magnitúdó, látszó átmérője 42″.

A Szaturnusz a Bak csillagképben látható késő estétől, délkeleten. Fényessége 0,5 magnitúdó, átmérője 18″.

Az Uránusz a Kos csillagképben látható éjfél után, délkeleten.

A Neptunusz a Halak csillagképben látható éjféltől, délkeleten.

A következő táblázatban Zalaegerszegre nézve a Nap és a Hold keltének, delelésének és nyugvásának időpontjait adjuk meg (óra:perc formátumban, nyári időszámítás szerint), valamint a Hold aktuális fázisát az adott nap 00:00 h UT-jére (0%: újhold, 50%: első vagy utolsó negyed, 100%: telehold). A táblázat tartalmazza ezen felül, hogy milyen napról van szó (hétfő-vasárnap), a Julián dátumot az adott nap 0 h UT-jére, valamint a helyi csillagidőt (Local Sidereal Time, LST) Zalaegerszeg földrajzi hosszúságára, vagyis λ = 16º 50′-re, óra:perc:másodperc alakban. A helyi csillagidő a tavaszpont óraszöge az adott helyről nézve. Megjegyzendő, hogy az ország középső részén tipikusan kb. 15, a keleti határ mentén tipikusan kb. 30 perccel korábban történnek a kelések-nyugvások, mint Zalaegerszegen, az eltérő földrajzi hosszúságok miatt. A Nap és a Hold kelési-delelési-nyugvási időpontjai NYISZ-ben vannak megadva.

Hó nap JD (0h UT)LST (Zeg) Nap  Hold Hold fázisa
KelDelelNyugszikKelDelelNyugszik
07. 01.P2459761.518:36: 805:0212:5720:5106:4214:5422:523%
07. 02.Szo2459762.518:40: 405:0312:5720:5007:4815:4123:198%
07. 03.V2459763.518:44: 105:0312:5720:5008:5616:2623:4113%
07. 04.H2459764.518:47:5705:0412:5720:5010:0417:0924:0021%
07. 05.K2459765.518:51:5405:0512:5720:4911:1217:52-29%
07. 06.Sze2459766.518:55:5105:0612:5720:4912:2218:3500:1739%
07. 07.Cs2459767.518:59:4705:0612:5820:4913:3319:2000:3449%
07. 08.P2459768.519: 3:4405:0712:5820:4814:4820:0700:5260%
07. 09.Szo2459769.519: 7:4005:0812:5820:4816:0721:0001:1470%
07. 10.V2459770.519:11:3705:0912:5820:4717:3021:5701:4080%
07. 11.H2459771.519:15:3305:1012:5820:4618:5323:0002:1589%
07. 12.K2459772.519:19:3005:1012:5820:4620:08-03:0295%
07. 13.Sze2459773.519:23:2605:1112:5820:4521:1000:0704:0499%
07. 14.Cs2459774.519:27:2305:1212:5820:4421:5701:1405:21100%
07. 15.P2459775.519:31:2005:1312:5920:4322:3102:1706:4698%
07. 16.Szo2459776.519:35:1605:1412:5920:4322:5703:1608:1193%
07. 17.V2459777.519:39:1305:1512:5920:4223:1904:0909:3285%
07. 18.H2459778.519:43: 905:1612:5920:4123:3804:5810:4976%
07. 19.K2459779.519:47: 605:1712:5920:4023:5605:4412:0367%
07. 20.Sze2459780.519:51: 205:1812:5920:39-06:2813:1456%
07. 21.Cs2459781.519:54:5905:1912:5920:3800:1407:1214:2346%
07. 22.P2459782.519:58:5505:2112:5920:3700:3307:5615:3236%
07. 23.Szo2459783.520: 2:5205:2212:5920:3600:5608:4216:4027%
07. 24.V2459784.520: 6:4905:2312:5920:3501:2509:3017:4519%
07. 25.H2459785.520:10:4505:2412:5920:3411:5610:2018:4412%
07. 26.K2459786.520:14:4205:2512:5920:3302:4311:1019:377%
07. 27.Sze2459787.520:18:3805:2612:5920:3103:3512:0120:203%
07. 28.Cs2459788.520:22:3505:2712:5920:3004:3512:5020:551%
07. 29.P2459789.520:26:3105:2912:5920:2905:4013:3821:230%
07. 30.Szo2459790.520:30:2805:3012:5920:2806:4714:2421:462%
07. 31.V2459791.520:34:2405:3112:5920:2607:5615:0822:065%

Üstökös

E sorok írásakor (2022. június vége) a C/2017 K2 (PanSTARRS) üstökös 9 magnitúdó körüli fényességű. A hiperbola alakú pályán mozgó üstökös 2022 decemberében kerül napközelbe. A Föld pályasíkjára majdnem teljesen merőleges pályán mozog. Fényesedik, 2023 januárjában akár 6 magnitúdós is lehet. 2022. július hó folyamán a Kígyótartó csillagképben lesz. Az üstökös a Földhöz legközelebb július 14/15-én jár, ekkor kb. 1,8 CSE-re lesz a Földtől. Ekkor a Messier 10 gömbhalmaztól nem messze látszik az égen.

Haladó vizuális észlelőknek és fotósoknak: NGC 6445 planetáris köd és NGC 6440 gömbhalmaz

Az NGC 6445, más néven a Kis Drágakő-köd vagy Doboz-köd, egy planetáris köd a Nyilas csillagképben. William Herschel fedezte fel 1786. május 28-án. (Megjegyzendő, hogy az NGC 6309-et is Doboz-ködnek becézik sokszor, így az azonos név miatt fennáll az összekeverés lehetősége. Szerencsére az NGC-számok egyediek.)

Az NGC 6445 2,1 fokkal délnyugatra fekszik a Messier 23 nyílthalmaztól. Az M23-tól 1 fokkal DNY-ra 7 és 8 magnitúdós csillagok íve látszik, a planetáris köd pedig 5’-re fekszik egy 8 magnitúdós csillagtól, amely 40”-re nyugatra van az ív legdélebbi csillagától. Az NGC 6445 22’-re látszik az NGC 6440 gömbhalmaztól É-ÉK-re. 17x-es nagyítással, még egy kis refraktorral is könnyen megtalálható az NGC 6440, ami egy kis homályos folt 1,8″-re északkeletre a halványsárga 58 Ophiuchi csillagtól. 47x-es nagyítással már a planetáris köd is halvány foltként látszik a h2810 széles kettőscsillagtól 5′-re keletre. A kettős rendszer egy 7,6 magnitúdós csillagból és 10,4 magnitúdós kísérőből áll. 87x-es nagyításnál az NGC 6445 40″ hosszú és ovális formájú, és É-ÉNY-ra dől. Az É-ÉNY-i széle fényesebbnek tűnik, és egy halvány csillag látszik a közelben. A gömbhalmaz még ekkora nagyításnál is egy látómezőben van a planetáris köddel. Az NGC 6445 formája egy dobozra emlékeztet. Az északi és déli oldalai sokkal világosabbak, előbbi rövidebb, de fényesebb. E planetáris köd észlelését egyesek szerint rontja az OIII szűrő használata, egy keskeny sávú szűrő viszont kiemeli a planetáris köd kontrasztját. Te mit tapasztalsz különböző szűrők használatával? Az NGC 6445 belseje sötétebbnek látszik az északi részén.

Az NGC 6440 gömbhalmaz mérete 2,3′ és a középpontja felé sokkal fényesebbé válik.

Forrás: Sue French: Deep-Sky Wonders 172. o.

Az eredeti Deep-Sky Wonders-t, a Sky and Telescope magazin Mély-ég csodák rovatát Walter Scott Houston írta 1946-tól kezdődően 1993-ban bekövetkezett haláláig.

 

Houston így írt 1984 augusztusában erről a planetáris ködről:

“A Sgr-ban van az NGC 6445, könnyen kiválasztható a környező csillagok közül, mint 9 mg-s korong, kb. ½’ átmérővel. Morales észlelte 20T-vel, s beszámolt arról, hogy sötét közepe jobban kiemelkedik, mint a legtöbb gyűrűs-típusú PL-é.”

Itthon Szentmártoni Béla az 50-es évek második felétől kezdve jutott hozzá a Sky and Telescope egyes számaihoz. Aki 1946-ig visszamenőleg lefordította a Deep-Sky Wonders sorozatát, majd folytatta egészen az 1987-es évfolyamig. A régi cikkek másolatát maga Houston küldte el neki.

 

Kezdőknek: a Mizar és az Alcor

Ki ne ismerné a Göncölszekeret, amely a Nagy Medve csillagkép része. Jó eséllyel minden kisgyerek ennek a csillagképnek a nevét „tanulja meg” először, hiszen annyira jellegzetes. A Nagy Medve hét legfényesebb csillaga, a Göncölszekér, Magyarországról nézve cirkumpoláris, azaz mindig a horizont felett van. Ősszel figyelhető meg legkevésbé, ilyenkor az északi horizont közelében található. A szekér látszólag ilyenkor a kerekén áll. Télen az északkeleti horizont fölött áll a szekér a rúdján. Tavasszal magasan a horizont felett, fejjel lefelé látható, míg nyáron magasan az égen, a két hátsó csillagán (α és β) állva figyelhető meg.

Keressük meg a Göncölszekér rúdján azt a látszólag egy csillagot, ahol a szekérrúdja megtörik. Ez a Mizar, fényessége 2,2 magnitúdó. Tegyük próbára a szemünket… Ha látunk mellette egy halványabb csillagot, akkor jó a látásunk, hiszen akkor az Alcort is látjuk, azaz egy szabad szemmel is megfigyelhető kettőst észlelünk. Az Alcor 3,99 magnitúdós és 12’-re látszik a Mizartól.

Benedetto Castelli, Galileo Galilei egyik kollégája a 17. században távcsövön keresztül figyelte a Mizart, és rájött, hogy ez egy kettőscsillag-rendszer. A két komponens neve Mizar A és Mizar B. 1908-ban spektroszkópiai vizsgálatokkal kimutatták, hogy a Mizar A és B egyaránt kettősrendszer. Így az Alcor-Mizar rendszer lett az első öt csillagos rendszer, amelyet valaha felfedeztek.

2009-ben Eric Mamajek és kollégái a Rochesteri Egyetemről exobolygókat keresve felfedezték, hogy az Alcor is kettőscsillag, csak vizuálisan nem feloldható. Az Alcor és a Mizar így már hat csillagból álló rendszerré vált. A Hipparcos asztrometriai műhold mérése szerint az egész rendszer körülbelül 83 fényévre fekszik a Naptól.

De mit láthatunk mi távcsővel?

Ha amatőr távcsővel nézzük a Mizart, akkor rögtön három, a valóságban is egy rendszerhez tartozó csillagot észlelhetünk egy látómezőben. Szemünk nem képes a Mizar A-t és B-t, illetve az Alcort is két-két-két csillagra bontani. Ehhez interferométer vagy spektroszkóp kell már.

Napnyugtától látható lesz néhány, a Messier-katalógushoz tartozó gömbhalmaz (M3, M13, M92, M5).


Kora estétől megfigyelhetők az M57 és az M27 planetáris ködök, az NGC 7000 Észak-Amerika köd, a Fátyol-köd és a Sadr-környéki emissziós ködök.

Napnyugta után a Tejút közepe kel fel – számos mélyég-objektum kerül elő ilyenkor (pl. M8 Lagúna-köd, M20 Trifid-köd, az Antares-környéki ködök, M16 Sas-köd, M17 Omega-köd, a Nyilas csillagkép nyílthalmazai). (A térképen Veil Nebulának írt objektum a Fátyol-köd.)

Éjfél körül alacsonyan megfigyelhető a Perzeusz csillagképben az NGC 884 – NGC 869 (Ikerhalmaz), az Androméda csillagképben az Androméda-köd, a Triangulum csillagképben a Triangulum-galaxis.

A Kassziopeia csillagkép számos látványos nyílthalmaza is észlelhető az éjszakák folyamán, mint az NGC 457 Bagoly-halmaz.

Az ajánló összeállításához a Meteor Csillagászati Évkönyv 2022-t és a Stellariumot használtuk, július 17-ei dátummal (az időpontok körülbelüli időpontok, ahol nincs percre pontosan kiírva).