A következőkben ajánlani szeretnék néhány objektumot áprilisi csillagászati megfigyelésekhez, illetve az észlelőhétvégére. A Nap április végén 06:00 körül kel, 20:00 körül nyugszik, az észlelés ezután – témaválasztástól, a távcső felállításától függően – körülbelül egy órával már elkezdhető. A csillagászati szürkület a napnyugta utáni, illetve napkelte előtti 1,5-2 órát felölelő időszak. Újhold április 26-án, első negyed 3-án, telihold 11-én, utolsó negyed 19-én lesz. (Forrás: http://vcse.hu/holdfazisok-2016-2030/).
A Mars napnyugtakor még megfigyelhető nyugati irányban. A Jupiter déli irányban kora estétől csaknem hajnalig, a Szaturnusz hajnali három órától kezdve megfigyelhető. A 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák üstökös április 29-én a Herkules és a Sárkány csillagképek között megtalálható már kora estétől keleti irányban.

A C/2015 V2 (Johnson) üstökös április 29-én a Herkules és az Ökörhajcsár csillagképek között megtalálható kora estétől keleti irányban.


Látványosabb események:

04.04. 18:27 A Vesta kisbolygó (7,7 mag) 4,5°-kal északra látható az NGC 2420 nyílthalmaztól (8,3 mag) az esti szürkületben.
04. 07. 21:39 A Jupiter oppozícióban a Szűz csillagképben.
04. 08. 01:47 A Jupiter eléri legnagyobb fényességét (-2,5 mag).
04. 10. 22:42 A Jupiter 1,4°-kal délnyugatra látható a 99,8%-os Holdtól, a Szűz csillagképben.
04. 17. 03:19 A Szaturnusz 4,9°-al délnyugatra található a 72%-os Holdtól a Nyilas csillagképben.
04. 19. 22:30 A Victoria kisbolygó (9,8 mag) oppozícióban a Szűz csillagképben.
04. 22. 12:00 A Lyridák meteorraj maximuma.
04. 25. 19:00 A Ganymedes fogyatkozásának vége.
04. 26. 02:29 Az Europa fogyatkozásának vége.
04. 28. 19:25 A Mars, Hold, a Hold mögül kibújó Aldebaran és a Fiastyúk együttállása a Bika csillagképben.

04. 29 – 05.01.: VCSE Tavaszi Észlelőhétvége.
Sötétedéstől kezdve megfigyelhető északi irányban az NGC 2403 (Caldwell 7) galaxis:
Sötétedéstől megfigyelhetők a Leo-tripletként is ismert galaxisok (Messier 65, Messier 66, NGC 3628):

Kora estétől a Virgo-halmaz is kedvező pozícióba kerül, számos galaxist figyelhetünk meg egymás közelében:

(A Szűz csillagkép felett, és az Oroszlán csillagképtől balra.) Sötétedéstől kezdve megfigyelhetők a Nagy Medve és Vadászebek csillagképekben elhelyezkedő fényesebb, “közeli” galaxisok (M51, M81, M82, M94, M102, M106):Kora estétől a Messier 83 galaxis alacsonyan délen látható:


Napnyugtától hajnalig folyamatosan emelkedve látható lesz néhány, a Messier-katalógushoz tartozó gömbhalmaz (M3, M13, M92, M5):Hajnali 1 órától megfigyelhető az M57 és M27 planetáris köd:Hajnali 3 körül a Tejút közepe kel fel, számos mélyég-objektum kerül elő ilyenkor (M8 Lagúna-köd, M20 Trifid-köd, az Antares környéki ködök):

Az ajánló összeállításához a Stellariumot használtam, április 29-ei dátummal (az időpontok körülbelüli időpontok).