Kedves Barátaim!

Javaslat 2023. évi Hettyei János Díjra

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2023. évi Hettyei János Díjra. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy vagy maximum néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

A korábbi díjazottak listája itt megtalálható: http://vcse.hu/rolunk-szol/dijazottaink/.

A Hettyei János Díjra (HJD) olyan személy jelölését várjuk, aki:

– hosszabb ideje végez kiemelkedő amatőrcsillagászati munkát, VAGY ismeretterjesztő tevékenységet, VAGY csillagászati kutatómunkát, VAGY az Egyesület érdekében végzett más munkát.

Elegendő tehát a fenti feltételek közül az egyiknek megfelelnie a jelöltnek – az odaítélt díjak esetében tipikusan az egyik lehetőségért adtuk oda, rendszerint nem két vagy több feltételnek felelt meg a jelölt.

HJD-re jelölhető:

(A) bármelyik VCSE-tag, függetlenül attól, hogy hol él,

(B) illetve bárki, aki ugyan nem VCSE-tag, de Zala megyében vagy zalai származásúként fejtette ki tevékenységét.

 

A két kategória (A és B) egyenlő esélyeket élvez. Mindkét kategória díjazására van példa (zalaiként, de nem VCSE-tagként kapott HJD-t Gazdag Attila, Vilmos Mihály és Juhász Tibor; nem zalaiként, de VCSE-tagként és sok zalai tevékenységéért kapott HJD-t pl. Horváth Tibor, Román Dávid és Hegedüs Tibor, aki Vas, illetve Bács-Kiskun megyei).

A HJD-ra jelöltek közül egyet választ ki jelöltnek az elnökség, a díj odaítéléséről pedig a jövő évi közgyűlés dönt. Az érme értéke kb. 35 000.- Ft.

Hettyei János 19. századi zalai amatőrcsillagász volt egyébként, aki 1834-ben először írta le az állatövi fényt Magyarországról, és 1842-ben megfigyelte az akkori teljes napfogyatkozást (két távcsővel), sőt, az egerszegi vármegyeháza udvaráról be is mutatta a nyilvánosságnak, tehát sok tekintetben elődünk.

2023. évi szenior tag jelölés

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2023. évi szenior tag címre. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy sornyi indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

A korábbi díjazottak listája itt megtalálható: http://vcse.hu/rolunk-szol/dijazottaink/.

 

Szenior tagnak jelölhető, aki:

– legalább nyolc éve megszakítás nélkül rendes tagja a VCSE-nek és tagdíját mindig időben befizette, ÉS

– amatőrcsillagászati, ismeretterjesztői vagy az Egyesület érdekében kifejtett munkájával ezt a címet kiérdemelte.

A jelöltek közül egynek 2023. január 01-től kezdve ítéli oda az elnökség címet. A szenior tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni.

Szenior tagnak a következő listában felsorolt tagok jelölhetők:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdhupyL1dC3FNWVw5oWjOPD4kWyEAZBQ/edit?usp=share_link&ouid=108782822454385471549&rtpof=true&sd=true

 

Tiszteletbeli elnök-jelölés

 

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2023-2027. évekre szóló tiszteletbeli elnök címre. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy sornyi indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

Tiszteletbeli elnök-választás módja:

A közgyűlés négy év időtartamra tiszteletbeli elnökké választhat olyan magánszemélyt, aki az Egyesület érdekében vagy a csillagászat, amatőrcsillagászat, vagy az ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkát folytat vagy folytatott. A tiszteletbeli elnök részt vehet, valamint hozzászólási és javaslattételi joggal rendelkezik az Elnökség és az Egyesületi Tanács ülésein, továbbá megbízatása időtartamára mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

 

Javaslat VCSE Kitüntető Oklevél adományozására

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a VCSE Kitüntető Oklevél adományozására. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy mondatos indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

 

A VCSE Kitüntető Oklevelet olyan egyesületi tagok kaphatják meg, akik az odaítélést megelőző 1-2 évben kiemelkedő csillagászati kutatómunkát, amatőrcsillagászati megfigyeléseket, távcsöves bemutatókat, ismeretterjesztő tevékenységet (bármilyen formában), asztrofotós tevékenységet vagy egyesületi szervezőmunkát folytattak vagy támogatták a VCSE-t bármilyen módon. Az oklevelek száma nincs korlátozva. Az elismerésről az Elnökség dönt.

Köszönettel:

Jandó Attila

a VCSE titkára

A Kutatók Éjszakája 2022 programsorozat részeként került sor az újabb járdacsillagászatra Jákon, a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola egyik tantermében, 2022. szeptember 30-án.

VCSE – Bánfalvi Péter előadását Jandó Attila tolmácsolja a jáki iskolában. Fotó: Lampért-Csáki Marianna, 2022.09.30., Ják

Olvasd tovább

Az „Egy hét a csillagok alatt” programsorozat keretében két előadást tartottam alkalmanként 35 iskoláskorú gyermeknek. A téma a Naprendszer bemutatása, némi űrkutatási alapismeretekkel fűszerezve. Az előadásokra a községi kézműves tábor keretében a Művelődési Házban került sor.

VCSE – Zalacsében a Holdat figyelik meg a 100/1000 Zeiss refraktorral – Fotó: Bánfalvi Péter, 2022. augusztus 5.

Augusztus 5-én este a falunapon tartottam távcsöves bemutatót, amelynek fő témája a Hold volt, de ismerkedhetett a közönség a nyári csillagképekkel is. A távcsőbe tekintők száma meghaladta a 60 főt.

VCSE – Hosszú volt a sor a távcső előtt. A távcsőnél Bánfalvi Péter magyaráz. Az esti szürkületben a Holdat már lehetett észlelni.

2022. augusztus 13-án tartottunk bemutatót a Pápai Csillagászati Klub szervezésében Döbröntén a Szarvaskő várrom mellett. A találkozó hagyománya már több évre nyúlik vissza az augusztusi csillaghullás időpontjának környékére időzítve.

Több távcsővel készültek a bemutatóra. Jani jobb oldalon látható távcsöve egész éjjel akkuról üzemelt – szerk.

Olvasd tovább

Hévízen a Pokróc Fesztivál gondolata a 2021. évi Perseida-maximum idején született meg a Hévízi Vállalkozók Egyesülete tagjai között. A tavalyi közös hullócsillag-megfigyelés ihlette a gondolatot, hogy évente rendeznek erre egy rendezvényt. Az idei első Pokróc Fesztiválra vendégelőadónak meghívták Farkas Bertalant, Magyarország első űrhajósát és – Farkas Bertalan javaslatára – a Vega Csillagászati Egyesületet kérték fel a szakértő „idegenvezetésre” a csillagos ég alatt.

VCSE – Hévízen készültünk a távcsöves bemutatóra – Fotó: Vizsi Csaba, 2022. augusztus 12., Hévíz

Olvasd tovább