Az APOD mai képe a C / 2014 Q2 (Lovejoy) üstököst ábrázolja. Ez az üstökös az esti égbolt jelenlegi leglátványosabb jelensége.

 

VCSE - Mai kép - C/2014 Q2 (Lovejoy) üstökös ioncsóvája
VCSE – Mai kép – C/2014 Q2 (Lovejoy) üstökös ioncsóvája

 

A C/2014 Q2 (Lovejoy) üstököst az ausztrál Terry Lovejoy amatőrcsillagász fedezte fel egy 200mm-es Schmidt-Cassegrain távcsővel. A felfedezéskor az üstökös fényessége 15 magnitudó volt. Terry Lovejoynak ez az ötödik üstökösfelfedezése. Eleinte teleobjektívekkel és DSLR gépekkel, majd egy 20 cm-es távcsővel és a hozzákapcsolt CCD kamerával találta meg üstököseit.

A szóban forgó kométát 2014. augusztus 17-ei felvételein vette észre a Hajófar (latin elnevezése: Puppis) csillagkép déli részén. A számítások szerint napközelségét csak idén január 30-án éri el. Ekkor 1,3 CSE-re központi csillagunktól. Ez nem számít jelentős napközelségnek, ám szerencsénkre a hónap elején 0,475 CSE-re megközelítette bolygónkat, fényessége az újabb észlelések szerint 4 magnitúdó körüli, sokkal fényesebb, amint azt előzetesen várható volt.

Számítások alapján a keringési ideje a Naprendszerbe történt belépésekor 11 500 év volt, de a pertubrációk miatt (a perturbációk a bolygók és az üstökösök mozgásában az égitestek gravitációjának következtében jelentkező zavaró hatás) a következő visszatérése 8000 év múlva várható.

Az üstököskómának (a Nap hatására a felmelegedő üstökös magból kiáramló porok és gázok hatalmas, rendkívül ritka légkört alkotnak az üstökös körül, melyet kómának hívnak) színe a felvételen és kedvező légköri átlátszóság esetén zöldes árnyalatú. A zöldes színt a kis mennyiségű szénmolekulák rekombinációja okozza.

Az üstökös ioncsóvája (az ioncsóva a Nap ultraibolya sugárzásának a kóma részecskéire ható, fénynyomásnak nevezett hatása révén jön létre.) kékes árnyalatú, amit a rekombinációs szén-monoxid molekulák okoznak. A csóva finom szálas szerkezetű,. Ez a szálas szerkezet hullámos formában összefonódik és folyamatos mozgásban van.

Ajánlott linkek:
http://www.astropix.com/C_2014_Q2_Lovejoy_20150110.HTM http://www.astrobin.com/146862/

Megfigyelhetőség:
Az üstökös jelenleg könnyen megfigyelhető. A napokban, ha az időjárás is engedi, akkor sötét égbolton szabad szemmel is könnyen megpillantható, mint elmosódó kis(!) folt. De falusi közvilágítás mellett, szabad szemmel is látható. A megpillantásának annyi „trükkje” van, hogy az átlagos ember automatikusan csillagot keres, ezért hajlamos „elnézni mellette”. Így jártam először én is. Utána „nem odavaló foltot” kerestem. Ekkor azonnal látszott. Mindez sétálás közben, két közvilágítási lámpa(!) között . Binokulárral (7×50 „vadász távcső” vagy 10×50 Lidl-is Bresser bino) igen könnyen megtalálható. Látványa kezdetben egy gömbhalmazra emlékeztetett. A látómező közepén mint nagy, fényes diffúz folt látszott. Kézben tartott binokulárral is könnyen észlelhető volt. Állványra rögzítve a binokulárt „mosott szélű hógolyóra” emlékezetett a látvány (plasztikus, gömbszerű hatás). Az első távcsöves észlelésekkor az üstökös magja nem vált szét részekre. Később az üstökös fejében jól látható volt a fényesebb mag. Ezt követően az üstökös feje kezdett finoman megnyúlni. Még később (a felhős esős időszak előtt) az üstökös feje hármas szerkezetet mutatott. Fényesebb „központi mag” ami a diffúz szélű, fényes fejben látszott, ebből kiindult halvány – 10x50B-vel az érzékelés peremén lévő kb. 1-2° -os kómával.

 

VCSE - Mai kép - C/2014 Q2 (Lovejoy) kereső térképe
VCSE – Mai kép – C/2014 Q2 (Lovejoy) kereső térképe
 

Tagdíjfizetési határidő: január 31.