Az APOD mai felvételén egy animáció látható, amely egy kettős fekete lyuk egymásra, és a mögöttük látszó csillagmező látványára gyakorolt hatását mutatja be.

 

 

Két, egymás körül keringő fekete lyuk kölcsönhatásának kiszámítása igen érdekes és sok kihívást tartalmazó fizikai-matematikai feladat. A fenti animáció ugyanazon kettősrendszerbem lévő két fekete lyuk utolsó három keringését mutatja. A fekete lyukak tömeg aránya 1:3 . A két fekete lyuk egyesülésének részletes leírását itt lehet megtekinteni : Taylor et.

Az animáció során mindkét fekete lyuk körül megfigyelhető az ún. Einstein-gyűrű. (Fontos megemlíteni, hogy az Einstein-gyűrű jelensége nem minden fekete lyuk esetében észlelhető. Ebben a szimulációban ennek megléte az animáció készítőinek választása volt.)

Az animáció készítését és a jelenséget ismertető weboldal : http://www.black-holes.org/the-science-numerical-relativity/numerical-relativity/gravitational-lensing

Einsten-gyűrű (Wikipedia):

“Az Einstein-gyűrű a gravitációs lencsék egy különleges típusa, amelynél két, nagy tömegű égitest (galaxis vagy kvazár) a megfigyelővel pontosan egy vonalba esik, és hozzánk közelebb lévő objektum gravitációs mezeje a távolabbi objektum képét úgy képzi le, hogy az felőlünk gyűrűnek látsszon.”

 

VCSE - Mai kép - Einstein-gyűrű
VCSE – Mai kép – Einstein-gyűrű

A fenti képen azt láthatjuk, ahogyan a fekete lyuk mellett elhaladó fény szinte képlékenyen megnyúlik és elgörbül. Az Einstein-gyűrű néven ismert jelenség esetében egy galaxis képe szinte “feltekeredik” egy másik hatalmas tömegű galaxis vagy fekete lyuk köré.

A gravitációs lencsékről és az Einstein-gyűrűről lehet olvasni a http://www.konkoly.hu/ weboldalon.