A következőkben májusi amatőrcsillagászati megfigyelésekhez szeretnék ajánlani néhány objektumot.

A Nap május hónapban 05:00 körül kel, 20:30 körül nyugszik. Az észlelés napnyugta után – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül egy órával már elkezdhető. A csillagászati szürkület a napnyugta utáni, illetve napkelte előtti 1,5-2 órát felölelő időszak. Újhold május 25-én, első negyed 3-án, telehold 10-én, utolsó negyed 19-én lesz. (Forrás: http://vcse.hu/).

A Mars napnyugtakor még megfigyelhető nyugati irányban. A Jupiter délen kora estétől csaknem hajnalig, a Szaturnusz hajnali kettő órától kezdve megfigyelhető. A Vénusz napkeltekor a hajnali keleti égbolton látható.

A 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák üstökös a Herkules csillagképben már kora estétől megtalálható keleti irányban.

A C/2015 V2 (Johnson) üstökös a Herkules és az Ökörhajcsár csillagképek között található meg kora estétől keleti irányban.

Látványosabb események:

05.02. 20:34 A Ganymedes fogyatkozásának kezdete.
05.06. 02:00 Az Éta Aquaridák meteorraj maximuma.
05.17. 23:24 A Merkúr legnagyobb nyugati elongációja.
05. 22. 02:21 A Vénusz 6,8°-kal északkeletre látható a 19,2%-os Holdtól a Halak csillagképben.
05.23. 02:20 A Merkúr, a Vénusz és a holdsarló együttállása.
05.26. 23:27 A Callisto 5″-cel halad el a Jupiter északi pólusa mellett.
05.28. 00:16 Az Io és a Ganymedes árnyéka a Jupiter korongján.
05.29. 19:09 Az Io és az Europa árnyéka a Jupiter korongján.

Sötétedéstől kezdve megfigyelhetők a Leo-tripletként is ismert galaxisok (Messier 65, Messier 66, NGC 3628).

Kora estétől a Virgo-halmaz is kedvező pozícióba kerül, számos galaxist figyelhetünk meg egymás közelében:


(A Szűz csillagkép felett és az Oroszlán csillagképtől balra.)

Sötétedéstől kezdve megfigyelhetők a Nagy Medve és a Vadászebek csillagképekben elhelyezkedő fényesebb, “közeli” galaxisok (M51, M81, M82, M94, M102, M106):Kora estétől a Messier 83 galaxis alacsonyan délen látható.

Napnyugtától hajnalig folyamatosan emelkedve látható lesz néhány, a Messier-katalógushoz tartozó gömbhalmaz (M3, M13, M92, M5).


Kb. 23 órától megfigyelhetők az M57 és az M27 planetáris ködök.


Hajnali 2 óra körül a Tejút közepe kel fel – számos mély-ég objektum kerül elő ilyenkor (M8 Lagúna-köd, M20 Trifid-köd, az Antares-környéki ködök):


Az ajánló összeállításához a Meteor Csillagászati Évkönyv 2017-et és a Stellariumot használtam, május 13-ai dátummal (az időpontok körülbelüli időpontok).