VCSE – PuWe1 planetáris köd – Fotó: Mezei Balázs (Zalaegerszeg). A kép kattintással nagyítható.

A PuWe1 egy meglehetősen nagy, halvány planetáris köd a Hiúz csillagképben, melyet 1980-ban Alois Purgathofer és Ronald Weinberger fedeztek fel a Palomar Sky Survey felvételein (link). A köd az egyik legnagyobb látszó méretű és a hozzánk legközelebbi planetáris az égen.


A felfedezésről beszámoló cikk szerint a teljes fényessége vörös színben 8,6 magnitúdó (mag), kékben 11,2 mag, de egy 20 ívperc (kétharmad telehold) méretű felületen elosztva. Távolsága 460 fényévre, átmérője 2,6 fényévre becsülhető. (Ez egy korábbi adat, amit a felfedezők adtak meg az 1980-as években (140 pc = 456 fényév), a központi fehér törpecsillag fotometriai adataiból durván becsülve. Más források 1200 fényéves távolságadatot adnak meg, ennek megfelelően a köd valódi mérete is nagyobb lenne. Ez az adat szerepel itt is. Mivel a Gaia asztrometriai műhold megmérte a központi csillag parallaxisát, tudjuk, hogy a központi csillag 1286 ± 31 fényévre van tőlünk. Bár vannak nála közelebbi planetáris ködök is, továbbra is az egyik hozzánk legközelebbi maradt az új távolságadatok fényében is. – Cs. Sz.)

A központi csillagát a cikk alapján azonosítottam, a kivágott képen nyíllal jelölve egy 15,2 mag fényességű kékes színű fehér törpe, nekem úgy tűnik, nem pontosan a kör alakú köd középpontjában, attól kissé “fölfelé” eltolódva látható.

VCSE – PuWe1 központi csillag helyzete – Fotó: Mezei Balázs. A kép kattintással nagyítható.

A fényesség- és távolságadatok alapján egy meglehetősen öreg planetáris köddel van dolgunk.

A nyersképek Zalaegerszegről a házunk tetejéről készültek 2022. év december 17. és 2023. év január 1. között.

Távcső: 250/960 Newton kómakorrektorral
Mechanika: Stabi7Proto MC3 vezérléssel
Az expozíció-vezérlés N.I.N.A., a vezetés PHD2 programmal.
Kamera: QHY294Mono
Expozíciós adatok:
L: 88×60 másodperc
R: 54×60 másodperc
G: 60×60 másodperc
R: 45×60 másodperc
Hidrogén alfa (4,5 nm): 35×900 + 14×1200 másodperc
Oxigén III (4,5 nm): 40×1200 másodperc
Összesen: 35 óra.

A nyersképeken a köd csak a 15 – 20 perces H-alfa volt halványan látható.

Az LRGB színcsatornákból feldolgozott színkalibrált képhez adtam a H-alfa (Ha) és OIII csatornákból összeállított (vörös: Ha, zöld: OIII kék: 0,15*Ha+0.85*OIII), csillagtalanított képet. A csillagok színét próbáltam valósághűre beállítani, de az LRGB képen a köd alig látszik. A keskenysávú kép összeállításánál a Ha kép, a Hidrogén béta emissziós vonalát képviselve, 15%-ban a kék színcsatornába is belekerült, így a keskenysávú kép is a valóshoz közelítő színeket eredményez. A képen a mi Galaxisunk halványan derengő por- és gázköd-komplexumának egy része is felsejlik és több, halvány háttérgalaxis is látható.

A feldolgozás Astro Pixel Processor és Pixinsight programokkal készült.

A köd halványsága miatt még 10-20 órányi felvételt megérdemelt volna, de a fotózásnak a növekvő holdfázis és a kedvezőtlen időjárás vetett véget.

Paraméter Érték
A köd központi csillagának rektaszcenziója (RA, óra-perc-másodperc, J2000.0): 06h 19m 33,942s
A köd központi csillagának deklinációja (D, fok-ívperc-ívmásodperc, J2000.0): +55° 36′ 43,908″
A kép mérete (ívpercben) 57,4′ x 41,3′
A közölt felvétel képskálája: 0,988 “/pixel
A kép orientációja: Felfelé PA = 220,6° (keletre mérve északtól)