2015. szeptember 28-án hajnalban, vagyis a vasárnapról hétfőre virradó éjjel lesz egy teljes holdfogyatkozás.

A fogyatkozás nagysága 1,2764 magnitúdó – ennek a magnitúdónak köze nincs a csillagfényességhez. Ez azt jelenti, hogy a Hold közepe hány holdátmérőnyire van az umbra (teljes árnyék) szélétől. Most a holdkorong északi széle 3,51 ívpercre lesz csak az árnyék középpontjától. A déli széle viszont 9,25 ívpercre, ezért a Hold déli pereme világosabb árnyalatú lesz a teljes fázis során, mint az északi rész. Ha úgy alakul, a Danjon-skálát (ejtsd: danzson) a Hold különbözé területeire külön is meg lehet becsülni.

A holdfogyatkozás során az őszi csillagképek szépen megfigyelhetőek: a Pegazus négyszöge északra lesz a Holdtól. A téli égbolt fényes csillagképei déli irányban lezsnek láthatók ezen a hajnalon. Bolygók nem nagyon látszanak a közelben.

A teljes fázis hossza 1 óra 11 perc 55 másodperc, a részleges fázis 3 óra 19 perc 52 másodperces, a jelenség teljes időtartama 5 óra 10 perc 41 másodperc. A következő, tőlünk is látható holdfogyatkozás csak 2018-ban lesz.

 

A jelenség főbb időadatai a következők: Olvasd tovább

Az APOD felvételén a New Horizons legújjabb felvétele látható a Plutoról. A felvételt 2015 szeptember 24-én mutatták be a NASA weboldalán.

 

VCSE - Mai kép - Pluto
VCSE – Mai kép – Pluto

 

A felvételen látható terület a Tartarus hátság néven ismert régiót ábrázolja (a kép megközelítőleg 530 km -es területet mutat).   Olvasd tovább

Az APOD mai felvételén Rafael Rodríguez Morales felvétele látható a Hattyú csillagképben található sötét ködök egyikéről-másikáról.

 

VCSE - Mai kép - LDN 988
VCSE – Mai kép – LDN 988

 

VCSE - Mai kép - LDN 988 és környezete
VCSE – Mai kép – LDN 988 és környezete

 

A felvételen a Hattyú csillagkép egy részlete látható. A csillagkép, egy fejünk felett szálló, kiterjesztett szárnyú hattyút formáz. Kereszthez hasonló rajzolata miatt néha Északi Kereszt néven is említik. Olvasd tovább

Az APOD mai felvételén egy analemma képet láthatunk. A felvételt Adrianos Golemis készítette.

 

VCSE - Mai kép - Antarktiszi analemma
VCSE – Mai kép – Antarktiszi analemma

 

Az analemma a szférikus csillagászatban, illetve a csillagászati időmeghatározásban használatos egyik grafikon. Az analemma-görbe elnyújtott nyolcas alakú. Olvasd tovább

Az APOD mai felvételén egy argentínai asztrotájkép látható.

 

VCSE - Mai kép - Tejút Bosque Alegre felett
VCSE – Mai kép – Tejút Bosque Alegre felett

 

VCSE - Mai kép - Tejút Bosque Alegre felett
VCSE – Mai kép – Tejút Bosque Alegre felett

 

A felvétel érdekessége, a kép jobb oldalán (a fa felett) látható fénykúp, az állatövi fény. Olvasd tovább