VCSE - A Medőza-köd (IC 443), egy szupernóva-maradvány az Ikrek csillagképben - Kép: Mezei Balázs
VCSE – A Medúza-köd (IC 443), egy szupernóva-maradvány az Ikrek csillagképben. A kép “sima” RGB, a H-alfa csatorna a vörös rétegbe került. Itt a színek valóságosabbak, részletekben viszont szegényebb a kép. – Kép: Mezei Balázs

 

Az Ikrek (Gemini) csillagképben látható Medúza-köd (Jellyfish-nebula, IC 443, Sharpless 248, Sh2-248) amatőrcsillagász körökben egy kevésbé ismert szupernóva-maradvány, holott a szakcsillagászok sokat észlelték különböző hullámhosszakon és sok ismeretet gyűjtöttek róla. Ez az egyik legtöbbet tanulmányozott olyan szupernóva-maradvány, ami kölcsönhat a környezetében lévő molekuláris felhőkkel. (A SIMBAD adatbázis szerint 1128 szakcsillagászati cikket publikáltak róla, illetve ennyiszer fordul elő a szakcikkben a neve 2021 júniusáig.) Kb. 5000 fényévre van a Naprendszertől. A sok rajta végzett kutatás ellenére meglehetősen bizonytalanul tudjuk, hogy mikor robbant az őt létrehozó szupernóva: valamikor 3000 és 30 000 évvel ezelőtti időpontban. Lehetséges, hogy a CXOU J061705.3+222127 jelű neutroncsillag is ebből a szupernóva-robbanásból származik.

Olvasd tovább

NYERJ INGYENES TÁBOROZÁST CSILLAGÁSZATI KVÍZEN!

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! Figyelem, a feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!

2021. évi táborunk (Ágoston Zsolt)

A kvízjáték 2021. július 14-én éjfélkor zárul. (Figyelem, a határidő egy héttel meg lett hosszabbítva!) Azután további megoldásokat nem fogadunk el. A megoldásokat és az eredményeket július 17-e táján itt tesszük közzé.

A 2020. évi kvízfeladatok itt találhatók, a 2019. éviek pedig itt.

A 45 feladatból álló kvíz bármikor megszakítható, és onnét folytatható, ahol abbahagytad.

EREDMÉNYEK ÉS MEGOLDÁSOK:

I. kategória (13 év alattiak):

I. Vizsi Emília 80,3 % eredménnyel

II. Lukács Levente 79,4%

III. Nagy Alíz 78,0%

II/A kategória (13-18 évesek, lányok):

I. Soós Patrícia 94,9%

II. Horváth Zsóka 92,4%

III. Lelkes Klára 90,7%

II/B kategória (13-18 évesek, fiúk):

I. Varga Vázsony 94,9%

II. Barta Hunor 91,9%

III. Kovács Marcell 84,7%

III. kategória (18 év felettiek):

I. Nagy Balázs 98,3%

II-II.: Ágoston Zsolt és Király Balázs Áron, 96,6-96,6%

III. Kapási Flóra 94,9%

Balázs könyvjutalmat fog kapni.

Az egyes feladatok megoldása, némely estben kommentárral, itt olvasható:

2. Hogy hívják azt az amerikai és német csillagászt, aki 2020-ban Nobel-díjat kapott a Tejútrendszer középpontjában lévő fekete lyuk felfedezéséért?

( )  Johann Adamson és Ifj. Walteer Baade( )  Andrea Motturi és John Adams

V        (•)  Andrea Ghez és Reinhard Genzel

3. Ki vetette fel először az alábbiak közül, hogy a bolygók ellipszispályán mozognak a Nap körül?

V       (•)   Hüpátia( )Kepler

( )  Newton

( )  Arisztarkhosz

Megjegyzés. Azt, hogy a bolygók ellipszis alakú pályákon mozognak a Nap körül, először Kepler bizonyította a 17. században Tycho méréseiből. Valószínűleg ismeretlen volt számára, hogy Hüpátia már évszázadokkal korábban felvetette ezt a gondolatot, bár még csak elméleti lehetőségként – a kérdés azonban agondolat felvetésére vonatkozott.

4. Melyik a harmadik legfényesebb csillagászati objektum az égbolton (üstökösöket és fényes tűzgömböket nem számítva)?

V        (•)  Vénusz( )  Hold

( )  Jupiter

( )  Starlink műholdak

5. A legrövidebb keringésidejű fényes periodikus üstökös az Encke-üstökös. Ki fedezte fel és mennyi a keringésideje?

V        (•)  Pierre Méchain, 3,3 év( )  Encke, 3,3 év

( )  Christian Römker, 3,2 év

Megjegyzés. A korai időkben az üstökösöket nem a felfedezőjükről, hanem pályájuk első kiszámítójáról nevezték el, mert ez akkoriban nagyon nehéz feladat volt még.

6. Melyik üstökös a Taurida meteorraj szülőégitestje?

V        (•)  2P/Encke üstökös( )  1P/Halley üstökös

( )  3D/Biela üstökös

7. Melyik bolygót fedezték fel elsőként távcsővel?

V        (•)  Uránusz( )  Neptunusz

( )  Plútó

8. Van-e a Naprendszerben olyan hold (és ha igen, melyik), amelyiknek van sűrű, vastag légköre?

V        (•)  Van, a Titán( )  Van, a Triton

( )  Nincs

9. Hogy hívták a harmadik embert, aki sétált a holdon?

V        (•)  Pete Conrad( )  Alan Bean

( )  Buzz Aldrin

10. Milyen gáz alkotja a földi légkör legnagyobb részét?

( )  OxigénV        (•)  Nitrogén

( )  Vízgőz

Megjegyzés. A földi légkör közel háromnegyedét alkotja nitrogén, 21%-át oxigén, a többit nemesgázok (pl. argon), vízgőz, és kismértékben szán-dioxid (üvegházhatásuk azonban nagyon is eltérő, a kis mennyiségű is tud nagy üvegházhatást produkálni!)

 

11. Hogy hívják azokat az égitesteket, amelyek természetes módon egy bolygó körül keringenek?

V        (•)  hold( )  Hold

( )  Szputnyik

Megjegyzés. A Hold a Föld körül keringú hold saját neve.

 

12. Milyen égitesttípus az IAU szerint az az objektum, amelyik körül a Charon kering?

( )  NagybolygóV        (•)  Törpebolygó

( )  Kisbolygó

13. Melyik csillag másik jelölése ez: HD 8890?

V        (•)  Sarkcsillag( )  Vega

( )  Capella

14. A WASP-189b bolygó miről nevezetes?

( )  Lakható a felszíne( )  Idegen civilizációra utaló rádiójelet fogtak róla egyszer

V        (•)  Ez volt a CHEOPS által tanulmányozott első exobolygó

15. Lehet-e egy fekete lyuknak mágneses tere?

V        (•)  Lehet( )  Nem lehet

( )  Csak a kialakulása pillanatában van neki, és néhány órával a kialakulása után eltűnik

Megjegyzés. A fekete lyuk mágneses teréhez általában szükséges, hogy egyben forgó fekete lyuk is legyen.

16. Melyik csillag közelében látszik a Leo I szferoidális törpegalaxis, a Tejútrendszer egyik kísérője?

V        (•)  Regulus( )  Vega

( )  Szíriusz

17. Volt-e olyan csillagászati műszer, hogy szíriométer?

V        (•)  Igen( )  Nem

( )  Nem volt, van is még

Megjegyzés. A 18. században a szíriométer egy falra fixen rögzített távcső volt, amivel a Szíriusz delelését figyelték meg különböző szférikus csillagászati célokra. A szíriométert csillagászati távolságegységként is akarták hazsnálni egy időben, de kikopott a csillagászatból.

 

18. Melyik nyílthalmaz mellett tűnt fel a Nova Cas 2021 jelű galaktikus nóva?

V        (•)  Messier 52( )  Messier 50

( )  Messier 45

19. Ki kapta a Hettyei János Díjat 2020-ban?

V        (•)  Schmall Rafael( )  Ágoston Zsolt

( )  Csizmadia Szilárd

20. Az égbolt 100 legfényesebb csillaga között hány O színképosztályú csillag van? (Ezeknek a csillagoknak a legnagyobb az abszolút fényessége az Univerzumban.)

V        (•)  4( )  10

( )  27

21. Mi okozza a Lófej-köd alakját?

V       (•)   A fiatal csillagok által felhevített plazma hozta létre, összenyomva sűrítette a hideg csillagközi gázt.( )  Egy szupernóva-robbanás lökéshulláma hozza létre, amely ilyen alakra söpörte össze maga előtt a csillagközi gázt.

( )  Egy, a csillagközi anyagon átvágó gyorsmozgású fekete lyuk hozta létre, és pályája mentén magába szívta az anyagot, létrehozva ezt a ma látható formát a fényes diffúzköd előtt.

22. Mi az az üreggalaxis?

V        (•)  Kozmológiai üregekben, a nagy galaxis-szuperhalmazokat elválasztó hatalmas, galaxisokban nagyon ritkás buborékszerű üregekben található, többnyire magányos galaxisok (de kísérőgalaxisaik lehetnek).( )  Egy olyan galaxis, ami csak fekete lyukból áll, és ezért minden odatévedő űrhajót, csillagot, anyagot elnyel.

( )  Olyan galaxis, amiben egy féreglyukhoz vezető térüreg található.

23. Mi az a blazár?

V        (•)  Aktív galaxismag, ahol a központi fekete lyuk sok csillagot nyel el folyamatosan és nagy nyalábokat (jeteket) lő ki a térbe), és a nyalábra kb. 30 fokos szögből látunk rá.( )  Az angol blaze szóból ered (blaze: tündöklés, ragyogás, lángoló fény): olyan fényes, fiatal, forró kék csillagnak a neve, amiben a mágneses tér sziporkázásra készteti a csillag pólusait, és ezt a csillag gyors fényvillódzásaként látjuk.

( )  A blazár egy hipotetikus marsi növény neve, amelyet egyes leszállóegységek képein felismerni véltek, de létezése egyelőre még nem 100%-osan bizonyított.

24. Mik azok a Sharpless-objektumok?

V       (•)  Stewart Sharpless amerikai csillagász által katalógizált diffúzködök katalógusának neve.( ) Angolul sharp jelentése: éles, a sharpless-é: életlen; a távcsőben életlen szélekkel látszó üstökösök, vulkanizmust mutató holdak és aktív kisbolygók összefoglaló neve.

( )  A Földhöz olyan közel kerülő kisbolygók, amelyek pályája keresztezi a Földét, és ezért akár ütközhetnek is velünk.

25. Mikor fedte el a Földről nézve utoljára a Vénusz a Jupitert?

V        (•)  1818( )  1967

( )  1999

26. Milyen módszerrel lehet megmérni az extragalaxisok mágneses terének erősségét?

V       (•)  Faraday-rotációval( )  Maxwell-rotációval

( )  Eötvös-rotációval

27. Az alábbiak közül ki fedezett fel szupernóvát az Androméda-ködben?

V        (•)  Schomburg Berta( )  Edwin Hubble

( )  William Herschel

28. Mi az a Nagy Együttállás?

V        (•) Amikor a Jupiter és a Szaturnusz nagyon szoros (fél foknál szorosabb) együttállást mutat be a Földről nézve.( )  Amikor minden bolygó egy vonalba rendeződik a Nap körül.

( )  Amikor a Jupiter holdjai keringésük során a bolygó egyik oldalára rendeződnek, a másik oldalán pedig éppen nincsen egy holdja sem.

29. Mekkora az effelsbergi nagy rádiótávcső antennája gyűjtőfelületének átmérője?

V        (•)  100 méter( )  28 méter

( )  91 méter

30. Mikor volt a Mars legutóbb oppozícióban a Földről nézve?

V       (•)  2020. október 13.( )  2019. november 6.

( ) 2018. július 27.

31. Melyik galaxisban robbant az SN 2020jfo szupernóva?

V        (•)  M61( )  M81

( )  M91

32. Rendezd születési sorrendbe az alábbi neves csillagászok nevét!

1. Alexandriai Hüpátia2. Sacrobosco

3. Johannes Kepler

4. Richard Proctor

5. Andrea Ghez

33. Az alábbiak közül ki mikor volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője?

        1. Weiss Ferenc           1. 1755-1785
        2. Petrovay Kristóf           2. 2009-máig
        3. Petzval Ottó           3. 1872-1883
        4. Érdi Bálint           4. 1998-2009
        5. Albert Ferenc           5. 1831-1834
34. Milyen tipikus tömegértékeket rendelnél az alábbi objektumtípusokhoz?

        1. bolygó           13 jupitertömeg alatt
        2. barna törpe           13-75 jupitertömeg között
        3. csillag           0,08-120 naptömeg között
        4. fekete lyuk           3,2-től több milliárd naptömegig
        5. fehér törpe           1,4-2 naptömeg között
        6. neutroncsillag           2-3 naptömeg

 

Megjegyzés. Az 1,44 naptömegű Chandrasekhar-határ csak nem forgó, mágneses tér nélküli, hidrogénből álló fehér törpére vonatkozik. Forgó fehér törpe, erős mágneses térrel, lehet akár 2 naptömegű vagy nagyobb is.

 

35. Hány jupitertömegnek felel meg egy naptömeg?

V        (•)  1047,5( )  334,6

( )  12001,1

36. Hányadik VCSE-táborra kerül sor 2021-ben?

V        (•)  30( )  29

( )  28

37. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Leo I( )  Vega

( )  Szíriusz és kísérője

A képen Paragi Zsolt és Budai Beáta képe volt látható.

38. Mi látható ezen a képen?

V       (•)  IC 1795 OIII és SII, H-alfa fényben( )  Pickering-háromszög röntgenfényben

( )  Az LMC legnagyobb csillagkeletkezési területe UV-ben

A képen Mezei Balázs felvétele volt látható.

39. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Egy izolált galaxis( )  Egy tökéletes spirálgalaxis

( )  Tejútrendszer fantáziarajza: ilyennek látnánk az M31-ből nézve

( )  Egyik sem

A képen Fridrich János galaxisfotója volt látható.

40. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Simeis 147( )  Sh2-241

( )  UGC 1986

( )  Egyik sem

A képen Ágoston Zsolt felvétele volt látható.

41. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Westerhout 5( )  Bab-köd

( )  A Llamsch-objektum

( )  Egyik sem

( )  IC 1849

A képen Schmall Rafael asztrofotója szerepelt.

42. Egy 12 cm-es távcsővel mekkora a legkisebb megpillantható holdkráter akkor, amikor a Hold 384 000-km-re jár a Föld középpontjától, jó légköri nyugodtság esetén?

V        (•)  1861 m( )  60 m

( )  157 m

( )  Egyik sem

43. Hol található ma Jókai Mór csillagászati távcsöve?

V        (•)  Balatonfüred( )  Sehol, megsemmisült

( )  Siófok

( )  Keszthely

( )  Budapest

44. A delta Cephei típusú csillagok óriási szerepet töltenek be a kozmológiai célú távolságmérésekben. A Hubble-törvény megalkotását is felerészben a távoli galaxisokban lévő cefeidák fényességingadozásai periódusának megállapítása tette lehetővé. A névadó csillag fényváltozását egy amatőrcsillagász fedezte fel. Melyek igazak az alábbi állítások közül erre a csillagászra?

V        [•]  süket volt[ ]  mozgássérült volt

[ ]  élete későbbi részében megvakult

[ ]  párbajban megölték

V        [•]  21 éves korában hunyt el

[ ]  magas kort ért el, 100 évesen hunyt el

45. Gyakran elhangzik a kérdés: milyen messzire lehet ellátni ezzel a távcsővel? Esetleg ilyenkor felhozhatod példának, hogy az Androméda-ködöt szabad szemmel is lehet látni, holott az 2,5 millió fényévre van tőlünk, miközben a Proxima Centaurit nem láthatjuk szabad szemmel, noha az csak négy fényévre helyezkedik el a Naprendszertől: nem a távolságtól, hanem a látszó fényességtől függ, mit látunk meg szabad szemmel, ami a távolságon túl a ténylegesen kibocsátott abszolút fényteljesítménytől is függ a csillagközi fényelnyelés mellett. Miért van ez így ?

V        (•)  Mert a Proxima Centauri abszolút fényessége kicsi, az Androméda-ködé nagy, ezért a hatalmas távolságkülönbség ellenére a Proxima Centauri látszó fényessége a szabadszemes határ alatt marad, az M31 viszont még mindig észrevehető ködfoltként( )  Mert a Proxima Centauri elsősorban infravörös fényben fényes, az Androméda-köd viszont látható tartományban

( )  Mert a Proxima Centauri az égi déli féltekén van, amit Magyarországról nem látunk, az Androméda-köd viszont az égi északi féltekén, amit ősszel jól megfigyelhetünk hazánkból esténként is

( )  Egyik sem, és a feladat szövegében félrevezető hibás állítás van!

 

KATEGÓRIÁK:

Olvasd tovább

VCSE - Az Io hold a Jupiter előtt, illetve az Io és a Ganymedes holdak árnyéka a Jupiteren. - Kép: Fridrich János
VCSE – Az Io hold a Jupiter előtt, illetve az Io és a Ganymedes holdak árnyéka a Jupiteren. – Kép: Fridrich János

 

VCSE - Más képkivágásban látszik a Jupiter nagy koronjától balra, kissé felfelé egy sárgás színű jupiterhold: a ganymedes. Ennek árnyéka vetül fekete pöttkyént a gázbolygóra. - Kép: Fridrich János
VCSE – Más képkivágásban látszik a Jupiter nagy korongjától balra, kissé felfelé egy sárgás színű jupiterhold: a Ganymedes. Ennek árnyéka vetül fekete pöttyként a gázbolygóra. – Kép: Fridrich János

Nem csak a Földön lehet napfogyatkozást látni: bármely nagybolygó, sőt kisbolygó holdja is eltakarhatja a Napot a bolygó (vagy kisbolygó) valamely pontjáról nézve, ha olyan a pályája. A Jupiternek 2021 tavaszán 79 holdját ismerjük, tehát elég nagy az esély, hogy részleges vagy teljes napfogyatkozás jöjjön ott létre. A Földről ezeket a Jupiteren zajló napfogyatkozásokat úgy látjuk, hogy a hold árnyéka a bolygóra vetül. A hold árnyékában ha lenne valaki, akkor onnét nézve teljes napfogyatkozást látna. Így nézhetjük meg “kívülről”, hogyan is keletkeznek a napfogyatkozások.

Ha ilyen nagyszámú holdja van a Jupiternek, amelyek közül a négy legnagyobb komoly méretű árnyékot tud vetni a nagybolygóra, akkor bizony előfordulhat, hogy nemcsak egy napfogyatkozás zajlik a Jupiteren, hanem néha egyszerre, egyidejűleg több is.

Az interneten egy csillagászati előadáson hallottam az amúgy ritka jelenségről, hogy két holdárnyék is verseng az anyabolygó felületén. A poén az volt, hogy elfeledkeztem róla, de amúgy egy sima Jupiter-fotót tűztem ki célul az éjjeli felhőkkel tarkított mélyég-fotózás után. A szerencse a feledékenységem mellett, hogy elvonultak a felhők és a próba után kiderült, nagyon jó átlátszóság volt. Segítette a felvétel készítését, hogy mindegyik felvételnél tudtam használni a csillagkövető rendszert, így sokat kompenzált a bolygó egy helyben tartásában – ez főleg a 6x-os nyújtáskor volt hatalmas előny. A felső képen egy kis magyarázat is található, hogy mi hol látható.

 

Kép készítésének dátuma: 2021. június 5. 03:25-03:50 NYISZ-ig

Kép készítésének helye: Boba

Expozíciós idő: 5 videó x 9500 képkocka és 5 videó x 4200 képkocka, egy videó hossza: 90 sec.

Érzékenység: 50 és 90 (gain)

Képfeldolgozási lépések: Autostakkert, Photoshop

Távcső és mechanika: 200/1000 Newton EQ-5 GoTo

Kamera vagy detektor: ASI120MC-S

Vezetés: Lacerta MGEN

Kómakorrektor: SkyWatcher kómakorrektor F4/5

Nagyítás: 3x Barlow, 3x+2x Barlow

Képfeldolgozáshoz használt szoftverek: AS!3, Registax, Winjupos, PS

A következőkben júniusi amatőrcsillagászati megfigyelésekhez szeretnénk ajánlani néhány objektumot.

A Nap júniusban 4:45 (NYISZ) körül kel, 20:45 (NYISZ) körül nyugszik (ld. lentebb részletesebben). (A NYISZ a nyári időszámítás, a KözEI a Közép-Európai Idő rövidítése, utóbbi megegyezik a polgári téli időszámításunkkal. NYISZ = UT + 2 óra, KözEI = UT + 1 óra.) Az észlelés napnyugta után – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül egy órával már elkezdhető. A csillagászati szürkület a napnyugta utáni, illetve napkelte előtti 1,5-2 órát felölelő időszak. Utolsó negyed június 2-án, újhold június 10-én, első negyed június 18-án, telehold június 24-én lesz.

VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2021. június 15-én este 23 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.
VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2021. június 15-én este 23 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.

 

Csillagászati szürkület alatt azt az időszakot értjük, amikor a Nap már legalább -12°-on vagy mélyebben van a horizont alatt, de a -18° horizont alatti magasságot még nem éri el. A -18°-os érték elérése után áll be a teljes sötétség.

Látványosabb, fontosabb események UT időzóna szerint (KözEI-1 óra):

06.05. 12:14 A Vénusz eléri legnagyobb deklinációját az Ikrek csillagképben.
06.10. déltájban: Gyűrűs-részleges napfogyatkozás, az egész ország területéről látható részleges fogyatkozásként. Zalaegerszegről nézve kezdődik: 09:59 UT (11:59 NYISZ), legnagyobb fázis: 10:39 UT (12:39 NYISZ), véget ér: 11:19 UT (13:19 NYISZ).
06.11. 19:26 32 órás holdsarló 3° magasan, 6°-ra a Marstól.
06.19. 22:37 A 70%-os fázisú holdkorong peremétől 8′-re látható a 66 Virginis (5,8 magnitúdós).
06.28. 23:06 A Jupiter 5°-ra a 78%-os Holdtól a Vízöntő csillagképben.


A Merkúr láthatósága gyorsan romlik a hónap elejétől, 5-e után már nem figyelhető meg. 25-e után ismét kereshető keleten, fél órával napkelte előtt.

A Vénusz estétől látható nyugaton, a hónap során egyre javul a megfigyelhetősége.

A Mars koraeste figyelhető meg a nyugati égen. Gyorsan távolodik, fényessége 1,8 magnitúdóra, látszó átmérője 3,9″-re csökken.

A Jupiter megfigyelhető a Vízöntő csillagképben éjféltől, a délkeleti látóhatáron.

A Szaturnusz megfigyelhető a Bak csillagképben, délkeleten. Éjfél előtt kel.

Az Uránusz kora hajnaltól ismét megfigyelhető a délnyugati ég alján. A Kos csillagképben található.

A Neptunusz a Vízöntő csillagképben már megfigyelhető az éjszaka második felében.

A következő táblázatban Zalaegerszegre nézve a Nap és a Hold keltének, delelésének és nyugvásának időpontjait adjuk meg (óra:perc formátumban, nyári időszámítás szerint), valamint a Hold aktuális fázisát az adott nap 00:00 h UT-jére (0%: újhold, 50%: első vagy utolsó negyed, 100%: telehold). A táblázat tartalmazza ezen felül, hogy milyen napról van szó (hétfő-vasárnap), a Julián dátumot az adott nap 0 h UT-jére, valamint a helyi csillagidőt (Local Sidereal Time, LST) Zalaegerszeg földrajzi hosszúságára, vagyis λ = 16º 50′-re, óra:perc:másodperc alakban. A helyi csillagidő a tavaszpont óraszöge az adott helyről nézve. Megjegyzendő, hogy az ország középső részén tipikusan kb. 15, a keleti határ mentén tipikusan kb. 30 perccel korábban történnek a kelések-nyugvások, mint Zalaegerszegen, az eltérő földrajzi hosszúságok miatt.

Hó nap JD (0h UT)LST (Zeg) Nap  Hold Hold fázisa 
KelDelelNyugszikKelDelelNyugszik
06. 01.K2459366.516:38:4805:0212:5120:39-06:1911:1464%
06. 02.Sze2459367.516:42:4505:0212:5120:4001:5607:0612:2553%
06. 03.Cs2459368.516:46:4105:0112:5120:4102:1807:5013:3343%
06. 04.P2459369.516:50:3805:0112:5120:4202:3608:3214:3834%
06. 05.Szo2459370.516:54:3505:0012:5120:4302:5409:1315:4325%
06. 06.V2459371.516:58:3105:0012:5120:4303:1109:5316:4717%
06. 07.H2459372.517: 2:2804:5912:5220:4403:3010:3517:5110%
06. 08.K2459373.517: 6:2404:5912:5220:4503:5211:1818:565%
06. 09.Sze2459374.517:10:2104:5912:5220:4604:1712:0420:002%
06. 10.Cs2459375.517:14:1704:5812:5220:4604:4812:5221:030%
06. 11.P2459376.517:18:1404:5812:5220:4705:2713:4222:000%
06. 12.Szo2459377.517:22:1004:5812:5320:4706:1414:3422:512%
06. 13.V2459378.517:26: 704:5812:5320:4807:1015:2623:336%
06. 14.H2459379.517:30: 404:5812:5320:4808:1316:17-12%
06. 15.K2459380.517:34: 004:5812:5320:4909:2317:0700:0719%
06. 16.Sze2459381.517:37:5704:5812:5320:4910:3417:5500:3628%
06. 17.Cs2459382.517:41:5304:5812:5420:5011:4718:4201:0038%
06. 18.P2459383.517:45:5004:5812:5420:5013:0119:3001:2248%
06. 19.Szo2459384.517:49:4604:5812:5420:5014:1720:1801:4459%
06. 20.V2459385.517:53:4304:5812:5420:5015:3521:0802:0570%
06. 21.H2459386.517:57:3904:5812:5420:5116:5722:0202:2880%
06. 22.K2459387.518: 1:3604:5912:5520:5118:2123:0002:5689%
06. 23.Sze2459388.518: 5:3304:5912:5520:5119:43-03:3195%
06. 24.Cs2459389.518: 9:2904:5912:5520:5120:5900:0204:1599%
06. 25.P2459390.518:13:2604:5912:5520:5122:0301:0705:12100%
06. 26.Szo2459391.518:17:2205:0012:5620:5122:5202:1106:2198%
06. 27.V2459392.518:21:1905:0012:5620:5123:2903:1207:3693%
06. 28.H2459393.518:25:1505:0112:5620:5123:5804:0808:5386%
06. 29.K2459394.518:29:1205:0112:5620:51-04:5810:0878%
06. 30.Sze2459395.518:33: 805:0212:5620:5100:2105:4511:1969%
Olvasd tovább