Makár Dávid szíbes holdfelvétele. LZOS MC-MTO-11CA 1000mm f/10, 2022. november 7., Zalaegerszeg, ZWO ASI-120MC, Skywatcher Star Adventurer 2i. 6 paneles mozaik és panelenként 500 kép lett átlagolva PIPP/AS3 programokkal, végül Photoshopban szaturálta és élesítette.
Makár Dávid színes holdfelvétele. LZOS MC-MTO-11CA 1000 mm f/10, 2022. november 7., Zalaegerszeg, ZWO ASI-120MC, Skywatcher Star Adventurer 2i. 6 paneles mozaik és panelenként 500 kép lett átlagolva PIPP/AS3 programokkal, végül Photoshopban szaturálta és élesítette.

 

Fröhlich Viktória rajza az Endymion nevű holdkráterről:
Fröhlich Viktória rajza az Endymion nevű holdkráterről: “Sokat kellett várnom, míg végre egy komoly rajzot is megengedő, hosszabb derült szakaszt kifogtam. Amikor viszont végre kiderült, tökéletes lett a binokulár teszteléséhez. Az Endymion mindig vonzza a tekintetem: nagy, változatos a táj, rengeteg különböző, apró részlet megfigyelhető, és minden holdfáziskor merőben más arcát mutatja. Külön érdekes volt felemás szűrőpárral nézni, szerintem előnyére vált. A kráter kerek, határozott vonalaival szinte fiatalos megjelenésű. Mögötte kibukkannak egy hátsó kráter falai, hegyei, melyek leginkább egy fogsorra hasonlítanak. A keleti oldal dűlői változatosak, a szürke legkülönbözőbb árnyalatait mutatják. A nyugati kráterfal törmelékes.” Celestron Skymaster 20×80 binokulár, 2022. aug. 14., Pápa. Átlátszóság: 3. Nyugodtság: 8. Szűrők: #80A (bal szem), ND.6 (jobb szem).

 

Csizmadia Szilárdtól kölcsönkapott 127/1500-as Makszutov-Cassegrain távcsővel (EQM-35 mechanikán) készítette ezt a képet Ágoston Zsolt:
Csizmadia Szilárdtól kölcsönkapott 127/1500-as Makszutov-Cassegrain távcsővel (EQM-35 mechanikán) készítette ezt a képet Ágoston Zsolt: “Egy kölcsönadott Makszutov-távcsővel készült kép a 95%-os fázisú Holdról. A képet az erkélyemre kitelepülve készítettem.” 2022. október 7., Zalaegerszeg, ASI294MC PRO, 360×10 ms, Gain145.

 

Ugyanazzal a távcsővel, az előző képnél közölt beállításokkal készült ez a színekben túlhúzott kép, hogy a Hold színeit látni lehessen.
Ugyanazzal a távcsővel, az előző képnél közölt beállításokkal készült ez a színekben túlhúzott kép, hogy a Hold színeit látni lehessen. Készítője Ágoston Zsolt. A kép bal oldalán egy fényes, pici, világoskék kráterbelsővel feltűnő becsapódásnyomot látunk. Ez az Aristarchus kráter, amelynek valóban ilyen világoskékes színe van, ha a kontrasztviszonyok megengednék, hogy szemünkkel színeket lássunk a Holdon. A színek – akárcsak Makár Dávid képén – úgy jönnek elő, hogy a felvétel színtelítettségét a kép átskálázásával meg kell növelni. Az Aristarchus-kráter híres a TLP-iről (Transient Lunar Phenomena): ez kigőzölgéseket, gázkitöréseket, hirtelen felfényesedéseket jelent. Több, mint 120 ilyet figyeltek már meg az Aristarchus-ban 1821-től kezdve. Az Aristarchus rendkívül fényes kráter, szinte fehéren ragyogó belsejű a távcsőben és a fekete-fehér képeken, de azokon a színeseken is, ahol nincsenek a színek túlhúzva. Az Aristarchus fiatal kráternek számít, csak kb. 450 millió évvel ezelőtt keletkezett egy becsapódás nyomán. Az eltelt idő alatt a napszél és a kozmikus sugárzás még nem sötétítette el és erodálta eléggé a kráter anyagát, ezért látszik ezeken a félig-meddig túlszínezett képeken világoskéknek.  A kráter anyaga fontos tényező abban, hogy miért látszik a kráterbelső nagyon fényesnek és túlhúzott színes képeken szinte világoskéknek vagy elektronkéknek. Anortozit is található ott. 
Schmall Rafael felvétele a B160 ködösségről
Schmall Rafael felvétele a B160 ködösségről

Kép: Schmall Rafael
Távcső: SkyWatcher gyártmányú 200/800-as Newton
Kamera: átalakított Canon EOS 6D
Mechanika: SkyWatcher EQ6 Pro Goto
Időpont: 2022. július 22.
Helyszín: R1 Zselic Observatory
Átlátszóság: 3
Nyugodtság: 3
Expozíciós adatok: 400×150 másodperc RGB, 60×300 másodperc H-alfa, ISO 1600, f/4

Nem volt egy akármilyen időszak, de a feldolgozásokkal annyira nem érek rá bíbelődni mostanában. Lassan kezdem kinőni a DSLR-t, de talán már nincs is olyan messze nálam a hűtött CMOS korszak.

Olvasd tovább

Kedves Barátaim!

Javaslat 2023. évi Hettyei János Díjra

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2023. évi Hettyei János Díjra. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy vagy maximum néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

A korábbi díjazottak listája itt megtalálható: http://vcse.hu/rolunk-szol/dijazottaink/.

A Hettyei János Díjra (HJD) olyan személy jelölését várjuk, aki:

– hosszabb ideje végez kiemelkedő amatőrcsillagászati munkát, VAGY ismeretterjesztő tevékenységet, VAGY csillagászati kutatómunkát, VAGY az Egyesület érdekében végzett más munkát.

Elegendő tehát a fenti feltételek közül az egyiknek megfelelnie a jelöltnek – az odaítélt díjak esetében tipikusan az egyik lehetőségért adtuk oda, rendszerint nem két vagy több feltételnek felelt meg a jelölt.

HJD-re jelölhető:

(A) bármelyik VCSE-tag, függetlenül attól, hogy hol él,

(B) illetve bárki, aki ugyan nem VCSE-tag, de Zala megyében vagy zalai származásúként fejtette ki tevékenységét.

 

A két kategória (A és B) egyenlő esélyeket élvez. Mindkét kategória díjazására van példa (zalaiként, de nem VCSE-tagként kapott HJD-t Gazdag Attila, Vilmos Mihály és Juhász Tibor; nem zalaiként, de VCSE-tagként és sok zalai tevékenységéért kapott HJD-t pl. Horváth Tibor, Román Dávid és Hegedüs Tibor, aki Vas, illetve Bács-Kiskun megyei).

A HJD-ra jelöltek közül egyet választ ki jelöltnek az elnökség, a díj odaítéléséről pedig a jövő évi közgyűlés dönt. Az érme értéke kb. 35 000.- Ft.

Hettyei János 19. századi zalai amatőrcsillagász volt egyébként, aki 1834-ben először írta le az állatövi fényt Magyarországról, és 1842-ben megfigyelte az akkori teljes napfogyatkozást (két távcsővel), sőt, az egerszegi vármegyeháza udvaráról be is mutatta a nyilvánosságnak, tehát sok tekintetben elődünk.

2023. évi szenior tag jelölés

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2023. évi szenior tag címre. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy sornyi indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

A korábbi díjazottak listája itt megtalálható: http://vcse.hu/rolunk-szol/dijazottaink/.

 

Szenior tagnak jelölhető, aki:

– legalább nyolc éve megszakítás nélkül rendes tagja a VCSE-nek és tagdíját mindig időben befizette, ÉS

– amatőrcsillagászati, ismeretterjesztői vagy az Egyesület érdekében kifejtett munkájával ezt a címet kiérdemelte.

A jelöltek közül egynek 2023. január 01-től kezdve ítéli oda az elnökség címet. A szenior tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni.

Szenior tagnak a következő listában felsorolt tagok jelölhetők:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdhupyL1dC3FNWVw5oWjOPD4kWyEAZBQ/edit?usp=share_link&ouid=108782822454385471549&rtpof=true&sd=true

 

Tiszteletbeli elnök-jelölés

 

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2023-2027. évekre szóló tiszteletbeli elnök címre. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy sornyi indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

Tiszteletbeli elnök-választás módja:

A közgyűlés négy év időtartamra tiszteletbeli elnökké választhat olyan magánszemélyt, aki az Egyesület érdekében vagy a csillagászat, amatőrcsillagászat, vagy az ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkát folytat vagy folytatott. A tiszteletbeli elnök részt vehet, valamint hozzászólási és javaslattételi joggal rendelkezik az Elnökség és az Egyesületi Tanács ülésein, továbbá megbízatása időtartamára mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

 

Javaslat VCSE Kitüntető Oklevél adományozására

Arra kérnék minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2022. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a VCSE Kitüntető Oklevél adományozására. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy mondatos indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

 

A VCSE Kitüntető Oklevelet olyan egyesületi tagok kaphatják meg, akik az odaítélést megelőző 1-2 évben kiemelkedő csillagászati kutatómunkát, amatőrcsillagászati megfigyeléseket, távcsöves bemutatókat, ismeretterjesztő tevékenységet (bármilyen formában), asztrofotós tevékenységet vagy egyesületi szervezőmunkát folytattak vagy támogatták a VCSE-t bármilyen módon. Az oklevelek száma nincs korlátozva. Az elismerésről az Elnökség dönt.

Köszönettel:

Jandó Attila

a VCSE titkára

A következőkben novemberi amatőrcsillagászati megfigyelésekhez szeretnénk ajánlani néhány objektumot.

A Nap novemberben 6:30 (KözEI) körül kel, 16:00 (KözEI) körül nyugszik. (A KözEI a Közép-Európai Idő rövidítése, megegyezik a polgári téli időszámításunkkal, KözEI=UT+1 h.) Az észlelés napnyugta után – témaválasztástól, távcső felállításától függően – körülbelül egy-másfél órával már elkezdhető. A csillagászati szürkület a napnyugta utáni, illetve napkelte előtti 1,5-2 órát felölelő időszak. Első negyed november 1-én, telehold november 8-án, utolsó negyed november 16-án, újhold november 23-án lesz.

Csillagászati szürkület alatt azt az időszakot értjük, amikor a Nap már legalább -12°-on vagy mélyebben van a horizont alatt, de a -18° horizont alatti magasságot még nem éri el. A -18°-os érték elérése után áll be a teljes sötétség.

VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2022. november 15-én este 22 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.
VCSE – Az égbolt látványa Zalaegerszegről nézve 2022. november 15-én este 21 órakor. (Az égtájak rövidítése: N: észak, NE: északkelet, E: kelet, SE: délkelet, S: dél, SW: délnyugat, W: nyugat, NW: északnyugat.) A világoskék sáv a Tejút sávja. A koncentrikus körök húsz fokonként (20°, 40°, 60° és 80°) a horizont feletti magasságok, a sugarasan kiágazó vonalak az azimutok 20 fokonként. – A kép a Cartes du Ciel programmal készült.

Látványosabb, fontosabb események UT időzóna szerint (KözEI-1 óra):

11.05. 0:13 A Jupiter 2,5°-ra a 87%-os fázisú Holdtól.
11.07. 03:48 Az (1) Ceres törpebolygó 27′-re az M66 galaxistól.
11.17. 23:00 A Leonidák meteorraj maximuma (ZHR=10-15).
11.20. 04:59 A 17%-os fázisú Holdtól 7′-re látható a γ Virginis kettőscsillag.
11.25. 15:38 40 órás holdsarló 2° magasan az esti égen.


A Merkúr megfigyelhetősége a hónap során kedvezőtlen.

A Vénusz a hónap során nem figyelhető meg, csak a hónap utolsó napjaiban, kora este délnyugaton.

A Mars kora este kel, az egész éjszaka során megfigyelhető. Fényessége -1,9 magnitúdóra, látszó átmérője 17,2″-re nő.

A Jupiter az éjszaka első felében megfigyelhető a Halak csillagképben, -2,7 magnitúdós.

A Szaturnusz az éjszaka első felében megfigyelhető a Bak csillagképben, fényessége 0,7 magnitúdó.

Az Uránusz estétől megfigyelhető a délkeleti ég alján. A Kos csillagképben található. 9-én szembenállásban van a Nappal.

A Neptunusz az éjszaka első felében megfigyelhető a Vízöntő csillagképben, délkeleten.

A következő táblázatban Zalaegerszegre nézve a Nap és a Hold keltének, delelésének és nyugvásának időpontjait adjuk meg (óra:perc formátumban, téli időszámítás szerint), valamint a Hold aktuális fázisát az adott nap 00:00 h UT-jére (0%: újhold, 50%: első vagy utolsó negyed, 100%: telehold). A táblázat tartalmazza ezen felül, hogy milyen napról van szó (hétfő-vasárnap), a Julián dátumot az adott nap 0 h UT-jére, valamint a helyi csillagidőt (Local Sidereal Time, LST) Zalaegerszeg földrajzi hosszúságára, vagyis λ = 16º 50′-re, óra:perc:másodperc alakban. A helyi csillagidő a tavaszpont óraszöge az adott helyről nézve. Megjegyzendő, hogy az ország középső részén tipikusan kb. 15, a keleti határ mentén tipikusan kb. 30 perccel korábban történnek a kelések-nyugvások, mint Zalaegerszegen, az eltérő földrajzi hosszúságok miatt.

Hó nap JD (0h UT)LST (Zeg) Nap  Hold Hold fázisa
KelDelelNyugszikKelDelelNyugszik
11. 01.K2459884.52:41: 406:3511:3616:3714:0018:2623:0047%
11. 02.Sze2459885.52:45: 106:3611:3616:3614:2819:19-58%
11. 03.Cs2459886.52:48:5706:3811:3616:3414:5120:0900:2169%
11. 04.P2459887.52:52:5406:3911:3616:3315:1020:5601:3879%
11. 05.Szo2459888.52:56:5006:4111:3616:3115:2821:4102:5487%
11. 06.V2459889.53: 0:4706:4211:3616:3015:4522:2604:0893%
11. 07.H2459890.53: 4:4306:4411:3616:2916:0423:1205:2198%
11. 08.K2459891.53: 8:4006:4511:3616:2716:2523:5906:34100%
11. 09.Sze2459892.53:12:3606:4611:3616:2616:51-07:47100%
11. 10.Cs2459893.53:16:3306:4811:3616:2517:2300:4808:5798%
11. 11.P2459894.53:20:3006:4911:3616:2318:0201:3910:0394%
11. 12.Szo2459895.53:24:2606:5111:3716:2218:5102:3111:0188%
11. 13.V2459896.53:28:2306:5211:3716:2119:4703:2211:5081%
11. 14.H2459897.53:32:1906:5411:3716:1920:5004:1312:2873%
11. 15.K2459898.53:36:1606:5511:3716:1921:5705:0112:5965%
11. 16.Sze2459899.53:40:1206:5711:3716:1823:0405:4813:2455%
11. 17.Cs2459900.53:44: 906:5811:3716:17-06:3213:4446%
11. 18.P2459901.53:48: 506:5911:3816:1600:1207:1514:0236%
11. 19.Szo2459902.53:52: 207:0111:3816:1501:2207:5814:1927%
11. 20.V2459903.53:55:5907:0211:3816:1402:3208:4114:3618%
11. 21.H2459904.53:59:5507:0411:3816:1203:4509:2614:5411%
11. 22.K2459905.54: 3:5207:0511:3916:1205:0210:1515:155%
11. 23.Sze2459906.54: 7:4807:0611:3916:1106:2311:0815:421%
11. 24.Cs2459907.54:11:4507:0811:3916:1007:4712:0716:180%
11. 25.P2459908.54:15:4107:0911:3916:1009:0913:1017:062%
11. 26.Szo2459909.54:19:3807:1011:4016:0810:2114:1518:096%
11. 27.V2459910.54:23:3407:1211:4016:0811:1815:2019:2513%
11. 28.H2459911.54:27:3107:1311:4016:0812:0116:1920:4722%
11. 29.K2459912.54:31:2807:1411:4116:0712:3217:1622:0932%
11. 30.Sze2459913.54:35:2407:1611:4116:0712:5718:0723:2843%

Olvasd tovább