2021. április első napján nemigen volt kedve senkinek sem bolondozni… Az ország és a világ nagy része még mindig a járvány szorításában vergődik, de a kultúra (amely terület a megszorítási intézkedések legnagyobb vesztesei közé tartozik) egyes ágazatai már felocsúdtak az első sokkból, és az online térbe áthelyezve próbálják küldetésüket tovább szolgálni.

VCSE - Daraboshegy, 2014. évi tábor csoportképe - Fotó: Schmall Rafael
VCSE – Daraboshegy, VEGA’14 (2014. évi) tábor csoportképe. Vidáman integetnek a résztvevők az égbolt alól mindenkinek – Fotó: Schmall Rafael

Így történt ez a csillagászattal is. Az elmúlt 1 év során több csillagászati civil szervezet is igyekezett valamilyen szinten tevékenységét folytatni az éppen érvényben levő korlátozások által megengedett határok maximumáig elmenve – majd 2020. november 11-től a teljes lezárás után sokan ügyesen alkalmazták az online térbeli lehetőségeket.

Ezek sorába tartozik a Vega Csillagászati Egyesület is, amely elnöke, Csizmadia Szilárd tartós németországi munkavégzése, és az Egyesület tagjainak földrajzi értelemben vett nagy távolsága miatt már jóval a COVID járvány előtt (2008 óta) kénytelen volt „kitalálni” az online szakköröket, a „Virtuális Csillagászati Klub”-ot, az online elnökségi üléseket és közgyűlést is. A „Kérdezd meg a csillagászt!” speciális esti program viszont már valóban az idei téli karanténidőszak terméke (az első ilyen 2020. november 9-én zajlott le). Az egyesület elnökségében és tagságában helyet foglaló szakcsillagászok álltak kb. két óra időtartamban rendelkezésre az érdeklődők számára, hogy egyrészt a korábban beküldött, majd pedig az este során „élőben” feltett kérdésekre válaszoljanak. A 150 közelében mozgó csúcs-nézőszám minden korábbi hasonló egyesületi online program látogatottságát felülmúlta – így valószínűleg a pandémia múltával is érdemes lesz folytatni, akár hagyományteremtő módon ezt az ismeretterjesztési formát.

VCSE - Az 1998. évi kehdiakustányi tábor csoportképe a szállásul szolgáló sátorral együtt - Kép: Zelkó Zoltán
VCSE – A VEGA ’98 (1998. évi) kehidakustányi tábor csoportképe a szállásul szolgáló sátorral együtt – Kép: Zelkó Zoltán

Az egyesület 2021. április 1-én töltötte be fennállásának harmincadik évét, így felvetődött, hogy az ünnepléssel együtt az online térben egy „asztalhoz” ültessük le azokat a társszervezeteket, akik szintén a csillagászatot és/vagy az űrkutatást tekintik fő tevékenységi körüknek, akár ismeretterjesztési, oktatási vagy netán kutatási céllal. Kíváncsiak voltunk, hányan maradtunk talpon a közművelődést is teljesen elsorvasztó időszak után, kik azok, akik megszólíthatóak, aktívak, és ők hogyan készülnek a remélhetőleg közelgő enyhítési időszak újraindulására?

VCSE - A VEGA 115. számának (2020. év) címlapja
VCSE – A VEGA 115. számának (2020. év) címlapja

Hasonló országos találkozó gondolata a rendszerváltozás utáni kb. 20 év elteltével merült fel: Baján 2010-ben, így a mai napig ez a „Magyar Csillagászati Egyesületek és Alapítványok Országos Találkozója” tekinthető az első ilyen seregszemlének (pontos dátuma 2010. április 10. volt). Az akkor magukat képviseltető szervezetek olyannyira hasznosnak találták a találkozót, hogy öt év múlva újra felmerült mindenkiben az igény, hogy újra találkozzunk. Ismét Baja vállalta a megszervezést, és akkor már az előző találkozó után módosult új civil törvény diktálta jogi teendőkről, az új pályázati lehetőségekről, munkaügyi támogatási programokról szóló előadásokkal színesedett a program (2015. november 14.).

Újabb öt év telt el – újra fel is merült az igény a találkozó megrendezésére, azonban a járványügyi korlátozások minden, személyes jelenléttel összefüggő csoportosulást keresztülhúztak, így úgy nézett ki, hogy egy találkozó kimarad… A Vega Csillagászati Egyesület viszont felismerte a lehetőséget, hogy mégis megtartható legyen a találkozó – a virtuális térben. Hívó szavára végül az országos bírósági nyilvántartás szerinti 30 hazai és két határon túli magyar civil szervezetből kilenc jelezte vissza részvételi szándékát. Sajnos további kettő valahogy az első keresés során nem került a látókörünkbe. A meghívás kritériuma az volt, hogy az országos Civil Névjegyzékben szereplő, adószámmal és nyilvántartási számmal rendelkező, csillagászathoz kötődő szervezeteket hívjunk meg, hiszen ezek speciális problémákkal néznek szembe esetenként. Így azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon és határainkon túl 34 magyar, adószámmal és bírósági nyilvántartási számmal bíró egyesület és alapítvány dolgozik az amatőrcsillagászatért, a csillagászati ismeretterjesztésért – papíron. A ténylegest nehéz kideríteni a meghívóra történő visszajelzés, az Országos Bíró Hivatal honlapján elérhető beszámoló, honlap, néha e-mail cím híján is. Természetesen a részt nem vett szervezetek között is vannak aktívak, működők. Lehetséges azonban az is, hogy egyes facebook-csoportok aktívabbak némelyik adószámmal, bírósági nyilvántartási számmal bíró szervezetnél is – ez is egy érdekes adalék a társadalmi szervezetek változó történetéhez, szociológiájához. A szervezetek képviseletében végül 46 résztvevővel zajlott le az online térben 2021. április 1-én a Magyarországi Csillagászati Egyesületek és Alapítványok I. Online Találkozója.

A program során a tervezett időtartamba 11 szervezet prezentációjának bemutatása fért bele, egy szervezet pedig – Dunaújvárosi Amatőrcsillagászati Egyesület – kimentését kérte, mert nekik nem volt megfelelő a rendezvény időpontja. A 11 szervezetből 8 egyesület és 2 alapítvány volt, egy pedig – kakukktojásként –  jogi személyiség nélküli szakkör. Majdnem mindegyik prezentáció megtekinthető, letölthető innen.

A beköszöntőt az előző két országos találkozó szervezője, Hegedüs Tibor tartotta, emlékeztetve az online hallgatóságot az ilyen találkozók létrehívásának alapgondolatára, hasznára. Az első két esemény tapasztalatairól is hallhattunk, és jónéhány akkori fotón láthatta viszont magát sok mostani résztvevő. Az online rendezvény megnyitásával együtt gratulált a mostani eseményt megszervező Vega Csillagászati Egyesületnek, 30 éves fennállása alkalmából.

Természetszerűleg a születésnapos Vega Csillagászati Egyesület prezentációja nyitotta meg a bemutatók sorát. Az évek során a Magyar Csillagászati Egyesület után valószínűleg a második legnagyobb taglétszámot magáénak mondható hazai csillagászati szervezetté nőtte ki magát (jelenleg 186 tagja van). Saját távvezérelt csillagvizsgálót üzemeltet, vírusmentes időben az ismeretterjesztés szinte minden elképzelhető formáját kihasználva nagy tömegeket mozgat meg (elsősorban a székhely, Zalaegerszeg vonzáskörzetében). Kiemelendő még az évek óta sikeresen lebonyolított ifjúsági cikkírói pályázati kezdeményezése, és a VEGA nevet viselő folyóirat kiadási munkája, amilyen célkitűzést csak igen kevés szervezet mondhat magáénak.

Másodikként a Miskolci Amatőrcsillagász Észlelők Köre Egyesület (MACSÉK) mutatkozott be. Az őket képviselő Leitner Zsolttól megtudtuk, hogy bár az egyesület bejegyzése 2002-ben történt meg, de az alapító tagok már sok éven át aktív munkát végeztek előtte is.

Távcsöves bemutatót tart egy napfogyatkozás alkalmából a MACSÉK
Távcsöves bemutatót tart egy napfogyatkozás alkalmából a MACSÉK

Csaknem 50 éves múltra tekinthetett vissza a MACSED, azaz a Magnitúdó Csillagászati Egyesület (Debrecen) prezentációja. Kancsura Árpád 1972-ben alakította meg ennek elődjét, a Magnitúdó Csillagászati Szakkört, amelyet Zajácz György, a MACSED jelenlegi elnöke 1976 óta vezet – és amely végül 1999-ben alakult át önálló jogi személyiségű egyesületté. Rendkívül sokrétű, gazdag tevékenységük fontos részét képezte a magyar-román határ túloldalán található magyar amatőrcsillagászok segítése, a velük történő szoros kapcsolattartás.

A MACSED többek között Károlyi Gábor fotójával illusztrálta tevékenységét.
A MACSED többek között Károlyi Gábor fotójával illusztrálta tevékenységét. Képén a 2011. június 15-i holdfogyatkozáskor látszik a vöröslő Hold a debreceni Nagytemplom egyik tornyának csúcsa mögött. Ebben az épületben fogadták el 1849. április 14-én a Függetlenségi Nyilatkozatot.

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) igazi matuzsálem ezen szervezetek körében. Egyben egyszerre kakukktojás és mégsem. Hiszen az űrkutatás és a csillagászat, asztrofizika számos ponton átfedésben van, de mégsem ugyanaz. Az űrkutatás a világűr kutatása kizárólag űrbéli eszközökkel, űrszondákkal, leszálló egységekkel, a csillagászat-asztrofizika ezen túl földi és űrtávcsöveket, elméletet, számítógépes szimulációs bizonyításokat is használ. Az asztronautika is jóval több, mint csak az űrkutatás, magában foglalja az űrutazások technikai részét, a világűr és az égitestek kutatását, gazdasági hasznosítását, kolonizálását stb. Amint azt Dr. Frey Sándor alelnök a bemutatójában kiemelte: ha valaki esetleg nem tudná, hogy a csillagászattal konkrét személyi kapcsolata is van a szervezetnek – Dr. Kulin György, aki a Magyar Csillagászati Egyesület alapítója, és a hazai amatőrcsillagászati mozgalom elindítója volt, a MANT elődjének tekinthető Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat Asztronautikai Bizottságának elnöke is volt 1956-1959 között. Figyelemre méltó tény, hogy hazánkban már az űrkorszak kezdete előtt megalakult az űr kutatásának témájával foglalkozó szervezet. Ez a bizottság 1959 után a Műszaki és Természettudományi Szervezetek Szövetségének Központi Asztronautikai Szakosztályaként tevékenykedett tovább, egyre szélesebb társadalmi érdeklődést kiszolgálva, végül 1986-ban ebből alakult át társasággá és viseli azóta mai nevét.

Jelentős teret kapott a helyi és az országos TV-kben a Magyar Asztronautikai Társaság 2018-as nyári tábora, amit éppen Zalaegerszegen tartottak

Újabb patinás egyesület bemutatásával folytatódott a sor, amely szintén egy korábbi csillagászati klubból született 1989-ben: a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület. Mitre Zoltántól megtudtuk, hogy a szokásos ismeretterjesztési programok mellett természetesen a nagynevű egykori csillagászunk emlékezetének, szellemi örökségének ápolása is célja. Az ezt a szervezetet létrehozó közösségnek is volt már klubszinten, és művelődési házas szakköri formában korábbi, jóval a hivatalos megalakulásuk előttre visszatekintő múltja.

TV-tudósítás a szombathelyi amatőrcsillagászok egy fontos találkozási pontjáról, a Kövesligethy Radó Csillagvizsgálóról, amit elsősorban egyetemi oktatási célokra hasznosítanak. A GAE tisztségviselői, Péntek Kálmán és Mitre Zoltán is nyilatkozik.

Hatodikként került sorra az online találkozó két legfiatalabb csillagászati szervezetének egyike: a Bakonyi Csillagászati Egyesület, akit Nagy Richárd elnökségi tag mutatott be. Ez az egyesület a 2015-ben alakult Úrkúti Csillagászati Körből jött létre 2018 februárjában. Habár alig 3 éve működnek, de már három akcióval szereztek országos hírnevet: az „űrbatyu” magaslégköri ballonos küldetéssel szinte minden média figyelmét kivívták. A nemrégiben meghirdetett országos rajzversenyükre ezret is meghaladó pályamű érkezett, amekkora érdeklődésre nem is voltak felkészülve! A harmadik, gyorsan terjedő, szintén népszerű programjuk egy amatőr kincskereső feladat – a korábban már ismert „geocaching” játék egyfajta csillagászati ihletésű változata.

BCSE - Biztos a jövő, ha ekkora az érdeklődés
A BCSE egyik távcsöves bemutatója. Biztos a jövő, ha ekkora az érdeklődés

Rögtön utánuk mutatkozott be a másik igen fiatal, harmadik éves fennállását épp ezekben a napokban ünneplő MAFE (Magyar Asztrofotósok Egyesülete). Francsics László elnöktől a többi szervezethez képest jóval szűkebb témakörre összpontosító, de abban máris nemzetközi elismertségi szintet teljesítő egyesület munkáját ismerhette meg a hallgatóság. A megfelelő munkakörülményeket önerőből is próbálják biztosítani: egy jó hazai észlelőhelyen területet vásároltak. Ezen felül kiemelkedő projektjük a volt piszkéstetői 50 cm-es Zeiss távcső asztrofotózási célokra történő átalakítása, és „közösségi” asztrográfként történő üzemeltetése.

A MAFE asztrofotós szakmai kiállítása a Zselici Csillagparkban
A MAFE asztrofotós szakmai kiállítása a Zselici Csillagparkban

A sok egyesület után egy alapítvány következett: a Vegához hasonlóan idén 30. éves fennállását ünneplő Bajai Obszervatórium Alapítvány. Hegedüs Tibor, alapító, kuratóriumi tag három nagy korszakra elkülönülő aktivitásról számolt be. A legutóbbi sikeres időszak termését hamarosan az egész ország megismeri majd, amikor az Interreg-IPA pályázati támogatásból épült bajai planetárium megkezdi működését. Nem kisebb cél elérésén dolgozik csapata, mint hazánk negyedik csillagparkjának létrehozása a Baja melletti Illancs kistájon.

A hegyhátsáli csillagvizsgáló komplexum - mély benyomást kelt!
A hegyhátsáli csillagvizsgáló komplexum – mély benyomást kelt!

Tizedikként ismét egy alapítvány mutatkozott be: az ország igen kevés 50 cm-es távcsöveinek egyikét magáénak mondható Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány. Hegyi Norberttől nemcsak a tudományos és ismeretterjesztési programokról is hallhattunk, hanem a munkájukat nehezítő technikai problémákkal történő küzdelmeikről, és a korábban sikeres táboroztatást ellehetetlenítő szabályozásokról. Azonban érdekes példával szolgáltak arra, hogy nem pusztán a csillagászati programok lehetnek érdekesek egy több kiszolgáló épülettel és nagy területtel rendelkező csillagdának: nagy sikert hozott a számukra az országos veteránjármű találkozó befogadása.

Végül a találkozó prezentációit a nagyszénási Mira Csillagászati Szakkör zárta. Fődi Andrásné nagyon szép példákkal illusztrálta, hogy hogyan tudja egy kisebb település életét, kulturális kínálatát gazdagítani egy lelkes csillagászat-kedvelőkből álló közösség. Kisiskolásoknak kitalált „csillagászati akadályverseny” játékuk unikális, hasonlóról sehol máshol nem hallottunk. Korábbi szakkörvezetőjük örökségét viszik tovább, a róla elnevezett Kiss György Csillagvizsgálót.

Nagyszénási napészlelés
Nagyszénási napészlelés

A prezentációk végeztével egy jelképes zárszóval fejeződött be a találkozó hivatalos programja, amelyben Hegedüs Tibor még egyszer megköszönte a fő szervezőnek, a születésnapos Vega Csillagászati Egyesület elnökének, Csizmadia Szilárdnak a remek hangulatú találkozó létrehívását, és mindenkinek további sikeres működést kívánt. A legfiatalabb szervezeteknek szóló külön üzenete pedig az volt, hogy ők is hasonlóan szép ívű fejlődést, eredményeket mondhassanak magukénak majdani 30 éves fennállásuk ünneplésekor. A legfontosabb végkövetkeztetés az volt, hogy mindenki igényli a COVID múltával valódi jelenlét mellett megrendezhető hasonló szervezeti seregszemlét. Erre egy ígéret is elhangzott 2022. tavaszán történő megszervezésre.

A késő estébe nyúló találkozó a valódi jelenléti találkozókhoz hasonlóan kötetlen beszélgetésbe ment át, ami persze a késői óra miatt gyorsan fogyatkozó létszámban folytatódott, és az online kapcsolatban maradtak konkrét együttműködési témáiról, aktuális kérdések megvitatásáról szólt.

Amikor még lehetett személyes részvételen alapuló rendezvényeket tartani… Az M5 tudósítása. Reméljük, tavalyhoz hasonlóan idén is lesznek nyári csillagászati táborok.

Az ilyen találkozókon rengeteg – átvehető – ötlet hangzik el, pl. hogy hogyan lehet a 21. században még jobban, hatékonyabban művelni az ismeretterjesztést. Nemcsak arról van szó, hogyan lehet eljutni még több emberhez a modern technikák alkalmazásával (de ez is fontos), hanem arról is, hogy az Y, Z stb. generációk figyelmét hogyan lehet 15 másodpercnél tovább lekötni és általában az ismereteket generációktól függetlenül 5 percnél tovább a fejekben tartatni. Ehhez nem csak lelkesedésre, hanem sokszor autodidakta módon, saját vagy más egyesület tapasztalatából megszerezhető pedagógiai, andragógiai, didaktikai stb. ismeretekre van szükség, meg sok türelemre és kísérletezésre is, valamint annak megmutatásának képességére, hogy aki beszél valamiről, az nem csak szereti, de érti is azt, amiről beszél. Mindez kellő lelkesedés nélkül akkor sem megy, ha van anyagi támogatás. Öröm volt megtapasztalni, hogy a találkozón részt vett szervezetekben maradéktalanul megvan ez a hajtóerő, sikeres működésük is bizonyítéka ennek. Igen hasznos volt látni, hogy mennyi aktív, lelkes, rendszeresen működő és barátságos szervezet van hazánkban!

– heg –