VCSE - A fénysebesség 70%-ával forgó Vela-pulzár és környezete képe a Chandra röntgenműhold felvételén. A kilövelő nyaláb (jet) 0,7 fényév hosszú, és némi anyag is látható a pulzár körül. - Forrás: NASA, Chandra
VCSE – A fénysebesség 70%-ával forgó Vela-pulzár és környezete képe a Chandra röntgenműhold felvételén. A kilövelő nyaláb (jet) 0,7 fényév hosszú, és némi anyag is látható a pulzár körül. – Forrás: NASA, Chandra

Az ausztráliai Sydney közelében lévő Hawkesbury Rádiócsillagászati Obszervatórium (HawkRAO) egy amatőrcsillagászati megfigyelőállomás. Honlapja itt érhető el. A jelenleg használt műszer egy szimpla, Yagi-tömbantenna (Yagi Array antenna):

VCSE - A HawkRAO amatőrcsillagászati megfigyelőállomás főműszere - Kép: HawkRAO
VCSE – A HawkRAO amatőrcsillagászati megfigyelőállomás főműszere – Kép: HawkRAO

 

Steve Olney, az obszervatórium tulajdonosa már több, mint négy éve folyamatosan figyeli a Vela-pulzárt. Ez egy 11 ezer – 12 ezer éve feltűnt szupernóva maradványa, ami tőlünk 800 fényévre robbant. A pulzár 23,6 magnitúdós V-ben. Optikai, rádió- és röntgentartományban is megfigyelhető. A maradvány-neutroncsillag 11,915-ször fordul meg másodpercenként, így forgási periódusideje mintegy 89 millimásodperc. A nyolc négyzetfoknyi Vela-szupernóvamaradvány közepe -45 fokos deklináción van, így a teljes maradvány Magyarországról éppen nem figyelhető meg, de amúgy is jobb, ha magasabb horizont feletti magasságra emelkedik, akkor ugyanis a látványa jobb. Így érdemes jóval délebbre utazni megfigyeléséhez. Mérete nyolc fok, de nagyon halvány (összfényessége 12 magnitúdó). Északi része így kavarog optikaiban:

VCSE - A Vela-szupernóvamaradvány északi része. Harel Boren képe. A Kalahári-sivatagból készült kép expozíciós ideje 11:40 óra:perc volt. Észak balra van a képen. A távcső egy Officina Stellare Riccardi-Honders Veloce RH 200 OTA volt, a kamera SBIG STL-11000M, a mechanika AP GTO1200, a vezetéshez PHD-t használt. - Forrás: wikipedia
VCSE – A Vela-szupernóvamaradvány északi része. Harel Boren képe. A Kalahári-sivatagból készült kép expozíciós ideje 11:40 óra:perc volt. Észak balra van a képen. A távcső egy Officina Stellare Riccardi-Honders Veloce RH 200 OTA volt, a kamera SBIG STL-11000M, a mechanika AP GTO1200, a vezetéshez PHD-t használt. – Forrás: Wikipedia
A pulzárok gyakran mutatnak glitch-eket (ejtsd: gliccs), ami azt jelenti, hogy hirtelen a forgási sebessége megnő, periódusa szinte pillanatszerűen lecsökken. Normálisan egy pulzár periódusideje csökken, és két gliccs között csökken is, mert a pulzár mágneses tere lassítja a pulzár forgását, ami így perdületet veszít. A gliccsek oka nem ismert, de talán a pulzárbeli neutroncsillag szuperfolyékony magja és a szilárdabb külső köpeny közti súrlódás okozza – nem biztos.
2021. július 22-én ismét gliccset észleltek a Vela-pulzárban, amikor is periódusideje 1,25 milliomod résszel megváltozott. A 14808-as számú Astronomer’s Telegram szerint ezt a megfigyelést a nevezett amatőrcsillagász megerősíti, a saját adataiból is látszik a korábbi négy év és július 22-e utáni mérései összehasonlításából, hogy a pulzár forgási periódusideje megváltozott. Igen érdekes, hogy amatőrként is lehet komoly és pontos rádiócsillagászatot művelni.
A periódusugrás konkrétan mindössze 0,113 mikroszekundum nagyságú, és 30 méteres rádiótávcsövekkel történt észlelések nyomán jelentették be először hivatásos csillagászok.
(ATel 14806, 14807, 14808)