Az APOD mai felvételén Arp 227 galaxishalmaz látható. A felvételt Stephen Leshin készítette.

 

VCSE - Mai kép - Arp 227 galaxishalmaz
VCSE – Mai kép – Arp 227 galaxishalmaz

 

A  25 ívpercnyi látszó területet átfogó képen az Arp 227, egy meglehetősen különleges és az átlagostól sokban elütő galaxishalmaz látszik. A Halak csillagképben lévő csoport távolsága 100 millió fényév. A halmazt alkotó sok csillagváros közül a képen baloldali galaxis (NGC 474) és kékes szomszédja, az NGC 470 a legfigyelemreméltóbb. (Az NGC 470-ben a kékes területek most született, fiatal, nagyon fényes csillagokat jeleznek, a belsőbb rész sárgás, ez már öregebb csillagokból áll.

A hirtelen megindult csillagkeletkezés mindig egy-egy galaxisütközés vagy szoros megközelítés nyoma.) Úgy tűnik, hogy különleges nyúlványaik és kagylóhéjakra emlékeztető szerkezetük egy másik, kisebb galaxissal való ütközés során alakultak ki; valószínű, hogy ezt a másik, kisebb galaxist az NGC 474 el is nyelte. A kép jobb oldalán lévő NGC 467 szintén mutat ilyen kagylóhéj-szerű szerkezetet, de sokkal halványabbakat és kevésbbé feltűnőeket. A képen sok apró galaxis is látszik (mindegyik egy-egy elnyúlt kisebb-nagyobb folt; akadnak egészen aprók is, de még a legapróbbak is sok millió fényévnyi távolságban vannak és több milliárd csillagot tartalmaznak), miközben a szabályos kerek, hol kék, hol (narancs)sárga fénypöttyök a mi Galaxisunk közeli csillagai (legfeljebb néhány ezer, de inkább csak pár száz fényév távolságban). Igazi mélységi látvány! —