A 2018. évi VEGA ’18 Nyári Amatőrcsillagászati Megfigyelőtáborból hazatérve kialvatlanul és fáradtan, mégis feltöltődve üldögéltem a lakásban, csendben, magam elé bambulva. A fejemben visszhangoztak a tábor szavai: „Előadás!” „Vacsora!” „Takarmánykukorica!” [2]. Nézegettem a fotókat, és egyre csak azon járt az agyam, hogy vissza akarok menni, de már nem lehet – nos, valahogy így tudnám leírni, hogy milyen is volt nekem ez az idei tábor.

VCSE-táborban három éve voltam először, akkor még távcső nélkül, aztán tavaly csak egy fél tábor jött össze, szintén még távcső nélkül. Viszont már akkor egészen biztos voltam benne, hogy be kell szereznem egyet. Végre idén minden sikerült, és az új, közepes amatőrtávcsőnek számító 130/650-es Newtonommal (ami a tábor ideje alatt sok kellemes meglepetést okozott) az oldalamon ismét egy hétre a csillagos ég alá költözhettem.

Mivel Budapestről nehezen jutok ki jó ég alá, ezért a táborban kezdtem el igazán megtanulni a műszerem használatát, valamint a csillagatlasz segítségével történő tájékozódást. Ezért feljegyzéseimről is azt gondolom, inkább élménybeszámoló-szerűek lettek, mint minden kritériumot kimerítően pontosak. Sőt, volt este, amikor nem is készítettem feljegyzést, a látvány élvezete vagy az egyéb kísérletezgetések miatt. Így például első este is csak szörfölgettem a Tejúton, felkerestem azokat az objektumokat, amiket már ismertem, vagy könnyebben fel tudtam keresni. Aztán következő nap úgy gondoltam, hogy kellene valami rendszert vinni az esti észlelésekbe. Ehhez kölcsönkaptam Vizi Péter – Csillagatlasz kis távcsövekhez könyvét és más táborozóktól is jöttek tippek, így az estének már egy saját listával vágtam neki (ami végül az egész hétre kitartott).

Az alább közölt észlelések mindegyik a 130/650-es refraktorral készült:

NGC7789 NY Cas (2018. aug. 12.): halvány nyílthalmaz a Kassziopeiában. Először csak 23x-os nagyítással kerestem és néztem meg, így azonban csak a ködössége volt felfedezhető, aztán 52x-es nagyításra váltottam, így már elfordított látással kezdett csillagokra bomlani. A fényesebb csillagai jól láthatóak voltak és körbejáratva a tekintetemet a látómezőben jól kivehetőek voltak a halmaz szélei és néhány további halványabb csillag is.

M92 GH Her (2018. aug. 12.): gömbhalmaz a Herkules trapéza fölött. 52x-es nagyítással különálló csillagok nem igazán figyelhetők meg, inkább csak egy grízes, apró szemcsés szerkezet érzékelhető és ebből tudható, hogy nem egy galaxissal, hanem egy gömbhalmazzal van dolgunk. A szerkezete szépen kivehető volt, egy sűrűbb, fényesebb középső rész, és egy ritkább, halványabb szél volt megfigyelhető.

M52 NY Cas (2018. aug. 12.): nyílthalmaz a Cefeusz és a Kassziopeia között kb. félúton. A halmazban 52x-es nagyítással mintegy 12 csillagot tudtam megszámolni. A fényesebb csillagok között halványabb fényű „derengés” volt látható, ami valószínűleg a kissé párásodó okulár miatt a halványabb csillagok fényének összemosódása volt.

M27 PL Vul (2018. aug. 12.): Súlyzó- vagy Almacsutka-köd beceneveken is ismert, ami egy planetáris köd a Kis Róka csillagképben. Romló átlátszóság közepette, a hajnali világosodás előtti utolsó percekben sikerült ráakadnom, ezért csak elfordított látással lehetett halványan kivenni a formát a ködös foltból. A ködösség maga egyértelmű és jól megfigyelhető volt, a struktúrája már kevésbé. Az egyre erősödő hajnali derengésben sajnos nem tudtam alaposabban megfigyelni, ezért az utolsó, 16-i éjszakán újra visszatértem erre az objektumra. Ugyancsak 52x-es nagyításban néztem, és ekkor már a tökéletes átlátszóság mellett a jellegzetes almacsutka forma is észlelhető volt, ami rendkívül boldoggá tett és a kis tubusom is kapott egy újabb dicséretet.

M22 GH Sgr (2018. aug. 13.): gömbhalmaz a Nyilas csillagképben. A közelünkben éppen elhaladt egy vihar, aminek a villámlásai gyakran világították be az égboltot és így a nyugodtság se volt tökéletes, ennek ellenére 52x-es nagyítással szépen csillagokra bomlott. Érzékelhető volt egy kis színkülönbség is, a középpontban kissé kékesebbnek, míg a széleken már inkább sárgásabbnak látszottak a csillagok. Elkülönítve kb. 10 csillagot tudtam megszámolni a halmazból, de a szemcsés szerkezet jól érzékelhető volt.

M17 DF Sgr (2018. aug. 13.): három éve az első mélyég-objektumok közül, amiket láttam, a Hattyú-köd bűvölt el legjobban, ezért már nagyon vártam, hogy saját műszerrel mit látok majd belőle. Izgatottan kezdtem keresni a Nyilas csillagkép fölött, hogy megpillantsam azt a jellegzetes formát. Sajnos a közeli vihar továbbra is bezavart a villámokkal, de ennek ellenére egyszer csak megjelent az égen úszó hattyú alakja. 52x-es nagyításban a teste tökéletesen kivehető volt, a nyakat viszont már csak elfordított látással lehetett érzékelni. A fő csillagok szépen kivehetőek voltak, a nyak tövénél kettőt, a fejtetőn egyet és a csőrnél is talán egy kettőst sikerült megfigyelnem.

M71 GH Sge (2018. aug. 13.) a Nyíl csillagkép utolsó két csillaga között nagyjából félúton található gömbhalmaz. 52x-es nagyítással kezd csillagokra bomlani, de szükséges az elfordított látás, hogy jól megfigyelhetőek legyenek a részletek. Bár kissé szétszóródtak a csillagok, de megfigyelhető a gömbszimmetrikus struktúra. Néhány fényesebb csillaga külön is látható.

NGC 7009 PL Aqr (2018. aug. 13.):  más nevén Szaturnusz-köd, a Vízöntő csillagképben látszik. Nos, ez nem volt egy egyszerű objektum. Már a megtalálásához is segítséget kellett kérnem, de végül csak meglett, de nehezen megfigyelhető. 52x-es nagyításban csak annyit volt észrevehető, hogy nagyobb és kissé kékesebb a többi csillagnál, ezután egy kétszerező Barlow-lencsével már sikerült annyira nagyítani a képet, hogy minimálisan ugyan, de érzékelhető volt hosszában némi elnyúltság, ami kissé balra dőlt, és ami valóban a Szaturnusz formájára emlékeztethet.

21P/Giacobini–Zinner üstökös (több este): ez az üstökös több estés programot jelentett „felfedezése” után. Először aug. 13-án este hallottam meg, hogy valaki megtalálta, ami nem kis izgatottsággal töltött el, ugyanis eddig nem volt szerencsém üstököst észlelni. [A szerk. megjegyzése: ezt az üstököst más távcsövekkel minden este észleltük, amikor derült volt.] Miután kicsodálkoztam, uuu-ztam és áááh-ztam magamat a szomszédos távcsőnél, elhatároztam, hogy én is megkeresem. Ez sikerült is, és 52x-es nagyításban megfigyelhetővé vált. Elfordított látással a csóva alakja is megjelent. Szépen látszott a fényesebb mag és körülötte az elhalványodó kóma és csóva. A megfigyelésről rajzot is készítettem (01:58 UT-kor), majd mintegy fél óra múlva visszatértem és egy újabb rajzon (02:35 UT) megörökítettem, hogy látható elmozdulás történt.

VCSE - A 21P/Giacobinni-Zinner üstökös 2018. augusztus 13-án 01:58 UT-kor - Román Dávid rajza 130/650-es Newton távcsővel készült. Az üstökös a két fényes csillag között látszik, kicsi csóvával. A két fényes csillag a BD +65° 228 és BD +65° 230 valószínűleg.
VCSE – A 21P/Giacobinni-Zinner üstökös 2018. augusztus 13-án 01:58 UT-kor – Román Dávid rajza 130/650-es Newton távcsővel készült. Az üstökös a két fényes csillag között látszik, kicsi csóvával. A két fényes csillag a BD +65° 228 és BD +65° 230 valószínűleg.
VCSE
VCSE – A 21P/Giacobinni-Zinner üstökös 2018. augusztus 13-án 02:35 UT-kor. Figyeljük meg az üstökös elmozdulását – Román Dávid rajza 130/650-es Newton távcsővel készült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekkor jött a gondolat, hogy ezt fotografikusan is megörökíthetném. Sajnos a következő este teljesen felhős volt, így legközelebb 15-én este próbálkozhattam, amikor szintén nem jártam nagy sikerrel az időnként fel-feltűnő felhők miatt, ezért a tervet végül tizenhatodikán, azaz utolsó este sikerült megvalósítani. Mivel ezt csak próbálkozásnak szántam és közben vizuálisan mást is akartam észlelni, nem sikerült egységnyi időközönként visszatérni, mégis azt gondolom, hogy a készült képekből összefűzött gif egészen jól szemlélteti a 21P-üstökös gyors mozgását (az első és az utolsó kép között cirka négy óra telt el, a képek EQ2-n vezetett távcső tetejére rögzített Canon 600D-vel, Pentacon 2.8/135 mc objektívvel, ISO 6400 értéken, 20 mp-es záridővel készültek).

VCSE
VCSE – A 21P/Giacobinni-Zinner üstökös mozgása. A felvételsorozat 13 cm-es Newton távcsővel készült, részletesebben lásd fentebb a főszövegben. Az üstökös a középtől kissé jobbra látszik, a képen fentről lefelé mozog. – Román Dávid képsorozata

M11 NY Sct (2018. aug. 15.): a Vadkacsa-halmaz a Pajzs csillagképben. Ezt is 52x-es nagyításban figyeltem meg, és nagyon szépen csillagokra lehetett bontani. Szembetűnő volt egy fényesebb csillag a közepe tájékán, és egy kettős a jobb alsó „sarkában”, de a többi csillag is egészen jól megfigyelhető volt körülöttük. Elfordított látással azt is érzékeltem, hogy egyes területeken sűrűbben, máshol ritkásabban helyezkednek el a csillagok, kisebb-nagyobb „lyukak” láthatóak a csoportosulásban. Érdekes módon én a vadkacsát nem láttam benne, inkább az tűnt fel, mintha a csillagok négyzetesen rendeződnének.

Mint kisgyerek a cukorkaboltban, mindenbe bele akartam én is kóstolni, ezért utolsó este, egy jól sikerült pólusra álláson felbuzdulva úgy döntöttem, kísérleti jelleggel megnézem, hogy milyen minőségű „asztrofotót” készíthetek. Ehhez az EQ-2 állványon a tubusrögzítő gyűrűre, a tubus fölé csatlakoztattam a fényképezőmet (Canon 600D, Pentacon 2.8/135 mc objektív) és ISO 6400-as értéken, egyszerű óragéppel vezetve, előbb 31 db 20 mp-es, majd 10 db 60 mp-es képet készítettem, hozzájuk pedig 5 darkot, melyekből Deep Sky Stackerrel és Photoshoppal az alábbi képet sikerült varázsolnom. Ezen látható az M31 (Androméda-galaxis), két kísérője: az M110 és az M32, valamint egy, az Andromédában látható csillagfelhő, az NGC 206. Ezek a képek természetesen első táborbeli próbálkozásaim, de a mechanikához képest igen jók. (A szerk. megjegyzése: a közelebbi galaxisok, így pl. az M31 vagy az M33 néhány alakzata, csillaghalmaza önálló NGC-számmal van ellátva, amiket az észlelők többnyire figyelmen kívül hagynak. Igen dicséretes, hogy szerzőnk ezt észrevette, és külön meg is jegyezte!)

A tartalmas éjszakákat persze tartalmas nappalok kísérték számtalan jobbnál jobb előadással, strandolással, Naprendszer-építéssel stb. De ezek elmesélésébe már bele se kezdek. Egy kérdés maradt bennem csupán, vajon hogyan végződik az Aranymeteorit története… [3]

VCSE - Az Androméda-galaxis (M31), két kísérőgalaxisa: az M32 ésM110, valamint egy OB-asszociáció az Androméda-ködben, amit NGC 206-os számmal láttak el. A kép adatait lásd fentebb, a főszövegben - Román Dávid felvétele
VCSE – Az Androméda-galaxis (M31), két kísérőgalaxisa: az M32 és az M110, valamint egy OB-asszociáció az Androméda-ködben, amit NGC 206-os számmal láttak el. A kép adatait lásd fentebb, a főszövegben – Román Dávid felvétele

 

A szerkesztő magyarázó jegyzetei azoknak, akik nem voltak a táborban:

[1] Punxsutawney az “Idétlen időkig” c. filmben szereplő helyszín. Ebben fantasztikus filmben a főszereplő minden nap ugyanarra a napra ébred ugyanabban a kisvárosban, és minden reggel ugyanúgy kezdődik… Vagyis a táborban ismét egy derült éjszaka reményére ébredünk, az előző napi észlelés élményei által feltöltekezve.

[2] Minden tábornak van egy “szavajárása”. 2018-ban ez, a sok átészlelt éjszaka okozta kialvatlanságra utalva az lett, hogy: “Olyan csövesek vagyunk már, mint a takarmánykukorica.” (Á la Schmall Rafael.)

[3] A tábor utolsó napjaiban Francsicsné Szántay Zsófia számolt be Verne Gyula: Az arany meteorit c. könyvéről. Naponta néhány fejezetet elolvasott és azokat tartalmilag kivonatolta, kommentálta. A könyv befejezésére a táborban nem jutott idő, így a résztvevőknek otthon el kell menniük a könyvtárba, ki kell kölcsönözniük az izgalmas, amatőrcsillagászokról, meteorokról és sok kapcsolódó eseményről szóló regényt, hogy megtudják a végét…

VCSE - Észlelrét felhőátvonulások közti éggel (Ispánk, 2017) - Ágoston Zsolt felvétele
VCSE – Észlelrét felhőátvonulások közti éggel (Ispánk, 2017) – Ágoston Zsolt felvétele

A 2017. évi táborban készült képekből egy válogatás itt tekinthető meg.

[fshow photosetid=72157668582363979]

A képeket Ágoston Zsolt, Balogh László, Csizmadia Szilárd, Fábián Kálmán, Kelemen Tamás, Schmall Rafael és Toldi Emese készítették.

2017. július 22-29. között tartotta a Vega Csillagászati Egyesület (az MCSE Zalaegerszegi Csoportja, a TIT Öveges József Egyesület, és az Albireo Amatőrcsillagász Klub társszervezésével) 27. nyári táborát. Erre a táborra 1992 óta minden évben, megszakítás nélkül sor kerül – 1994-ben két tábort is tartottunk. A táborok időről-időre változó helyszínen kerülnek megtartásra, amit a többség jónak tart; a táborok többnyire Zala megyében vannak, de alkalmanként volt már Vasban (ezt megelőzően már kétszer is), Somogyban. Táborunk elnevezése a legutóbbi évben VEGA ’17 Nyári Amatőrcsillagász Megfigyelőtábor volt. A 2017-es táborra Ispánkon, Vas megyében, az Őrségben került sor, rendkívül szép, jó észlelőrétű, nagyon sötét helyen. Kizárólag a derült ég hiányzott…

A táborban az elejétől a végéig, vagy csak 1-2 napig részt vett amatőr- és hivatásos csillagászok listája:

Albert Krisztián, Ágoston Zsolt, Balogh Boglárka, Balogh Gabriella, Balogh László, Balogh Lilla, Borsos Gréta, Császár Kornél, Csizmadia Ákos, Csizmadia Szilárd, Csizmadia Tamás, Czukor Csongor, Deme Lívia, Düh Gergő, Eperjesi Dávid, Fábián Kálmán, Francsics László, Gueth Krisztián, Hartung Júlia, Horváth Adrienn, Horváth Dárius, Horváth Márton, Jandó Attila, Jandó Dániel, Kelemen Tamás, Koncz Bendegúz, Kuczmogh Katalin, László Márton, László Tímea, Mikics Alexandra, Mikics Eszter, Mikics Károly, Mikics Károlyné, Mészáros Csilla, Mizser Attila, Néber Tímea, Obál Bence, Obál Zoltán, Oláh Patrícia, Ódor Zsófia,  Román Dávid, Schmall Rafael, Szarka Bence, Szántay Zsófia, Szente Hajnalka, Szűcs Mátyás, Toldi Emese, Tóth Bence, Tóth Mónika, Varga György, Vámosi Flórián, Zelkó Zoltán; látogatóként: Paragi Zsolt.

Összesen 52 fő vett részt végig vagy csak rövidebb ideig a táborban, ez elmarad a 2016-ban regisztrált 57 főtől. (2016-ban többen vettek részt elejétől a végéig, 2017-ben pedig többen jöttek csak pár napra.)


A fenti videón Ágoston Zsolt táborban készült animációja látható.

Az Őrség az ország egyik legsötétebb egű helye. Kár, hogy az Őrségben csak kis területre terjed ki a kékes és zöldes terület a fényszennyezés-térképen, a Balatontól délre sokkal nagyobb területen van ugyanilyen helyzet, ami nyilvánvalóan jobb eget jelent. Ezt mutatja be az alábbi fényszennyezést ábrázoló térkép (a melegebb színek felé haladva a fényszennyezés egyre nagyobb, a piros szín jelöli a legnagyobb fényszennyezést):

VCSE - A fényszennyezés mértéke a délnyugati határok mentén - LightPollutionMap
VCSE – A fényszennyezés mértéke a délnyugati határok mentén – LightPollutionMap

Mégis, amikor a tábor alatt az egyik este hirtelen kiderült az ég az esőfelhők elmenetele után, szabad szemmel a zenitben 7,6 mg-s csillagokat még be lehetett azonosítani csillagtérképről! Volt, aki nem ismerte fel a csillagképeket, hiszen legtöbbünk jó, ha 3-4 mg-s égen tanulja meg összekötni őket, itt pedig a rengeteg csillag között könnyen el lehetett veszni. Egyik neves asztrofotós barátunk úgy kiáltott fel: “Namíbiai ég van!”.


Ágoston Zsolt gyönyörű time-lapse-t készített egy másik éjszakán.

Nagy kár, hogy mindezt csak kb. két és fél órán keresztül élvezhettük. Utána ismét reménytelenül beborult.

Az egész táborra rányomta bélyegét az időjárás. Kirándulni is alig lehetett elmenni, mikor egy jobbnak kinéző napon mégis rászántuk magunkat, akkor útközben kapott el az eső. A legközelebbi esőbeálló már Szlovéniában volt, így mintegy 30 méternyit átmentünk Szlovéniába. Az EU egyik előnye, hogy nem kellett útlevél, ami nem is volt a zsebünkben…

Időjárás szempontjából mégsem ez volt a sok-sok év alatt a legrosszabb tábor, 2002-ben Kustánszegen mindössze 2 órát tudtunk észlelni egy hét alatt, az egyik kilencvenes évekbeli kehidakustányi tábort pedig egy nappal meg is rövidítettük, mert akkor egyetlen óra derült sem volt öt nap alatt és a hatodik estére is reménytelenül nézett ki az ég. A 2017-es ispánki táboron azért másfél éjszakányi derült, és 1-2 órás részletekben további nyolc-kilenc órányi derült égbolt adatott. Volt, aki itt tudta befejezni egyik asztrofotóját. Összességében tehát nem maradtunk égbolt-élmények nélkül.

Mindenesetre vagy nagy holdfázis mellett volt csak ég a nyáron, vagy súlyos viharok dúltak. A tábor ideje alatt több városban is súlyos fa- és épületkárok keletkeztek az erős szél miatt, pár nappal a tábor után a közeli Őriszentpétert is letarolta a vihar, minden fa kidőlt. A nyár a viharokról, viharláncokról, kidőlt fákról és letarolt városokról szólt. Szeptembertől kezdve az év végéig nagyon-nagyon keveset lehetett észlelni. Nemcsak Magyarországon, de a távoli Chilében is kifejezetten kevés volt a derült éjszakák száma. Így még örülhetünk, hogy kb. 50 vizuális mély-ég megfigyelés készült és néhány asztrofotó.


Ismét Ágoston Zsolt szép alkotását élvezhetjük a fenti videón.

Pedig a távcsőparkra nem lehetett panasz: a legnagyobb műszer a VCSE 46 cm-es Dobsonja volt, amelyben az M8, M13, M15, M17, M20, M27, M31, M51, M57, a Stephan-kvintett és más objektumok nyűgözték le a résztvevőket. A sok-sok részletet szavakkal szinte vissza sem lehet adni. Igen sok kisebb (9-35 cm-es) más távcső is ott volt, amiket a fenti galériában a képek mutatnak.

A kellemes és gyönyörű táborhelyszínen kisebb medence állt rendelkezésünkre, ami mellett néha előadást is tartottunk; ping-pong asztal, biliárdasztal is volt. Az Arkánum Vendégház jó hely táboroknak. A színes előadások és érdekes történetmesélés mellett jól éreztük magunkat, csak az időjárás borított ki minket. Végül is, még akkor is lehetett vizualizálni és fotózni, amikor az ég alját elborították a távoli villámok…

Érdekes volt a László Timi által szervezett látogatás a helyi kézműves csokoládémesterhez is.

Dr. Paragi Zsolt rádiócsillagász is meglátogatott minket, és érdekes felfedezéseivel tartott jó szóval minket. Élvezetes előadása és személye nagyban emelte táborunk szakmai színvonalát.

De nem lehet minden év ilyen, biztosan jobb időjárás vár ránk legközelebb. A jó hangulatról, Ágoston Zsolt Saturn V-jéről, a többiek távcsövéről meséljenek a mellékelt képek.

Viszontlátásra 2018-ban Zselickisfaludon!

VEGA ’17 Nyári Amatőrcsillagász Megfigyelőtábor

2017-ben a Vega Csillagászati Egyesület (VCSE), a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE), az MCSE Zalaegerszegi Csoportja, a TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület és az Albireo Amatőrcsillagász Klub közös szervezésében

Szeretettel meghívunk idei nyári táborunkra, amelyre immár 26. alkalommal kerül sor!

A Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) nyári táborainak sora 1993-ban kezdődött, azóta táboraink szerte Zala (22), Vas (2) és Somogy (1) megyében voltak: Dióskál (1993), Kehidakustány (1994, 1996-1999), Egervár (1994), Pusztaszentlászló (1995, 2004), Salomvár (2000-2001), Kustánszeg (2002), Páka (2003, 2006), Zalalövő (2005), Tornyiszentmiklós (2007, 2008), Bázakerettye (2009, 2010), Szécsisziget (2011), Sármellék (2012),  Őrimagyarósd (2013), Daraboshegy (2014), Szentkozmadombja (2015) és Zselickisfalud (2016). Az eltelt több, mint két évtized alatt a szervezők sora is kibővült, amint a fenti listából láthatjátok.

Idén ismét új helyszínen, nevezetesen a kevesebb, mint 100 fő lakosú, Vas megyei Ispánkon tartjuk táborunkat. A falu szélén lévő Arkánum Vendégházban lakunk majd, és annak nagy, mintegy két és fél hektáros udvarán észlelünk. Az észlelést itt ebben a nyári időszakban lényegében semmi sem zavarja, a környező két utcai lámpát majd a tábor idejére kikapcsolják.

 

A tábor helyszíne:                Ispánk, Vas megye (Őrség), Arkánum Vendégház.

A tábor kezdete:                   2017. július 22., szombat, 14:00 óra.

A tábor vége:                         2017. július 29., szombat, 13:00 óra.

 

 

Korai jelentkezés időpontja:           2017. május 31-e előtt.

Normál jelentkezés időpontja:       2017. június 30-a előtt.

Kései jelentkezés határideje:          2017. július 1 – július 15-e között.

Elkésett jelentkezés:                           2017. július 15-e után, sőt akár magában a táborban is, ha van még hely.

   Olvasd tovább

Frissítve: 2017. jan. 30.

A VCSE nyári táborai plakátjain eddig valamelyik űrtávcső felvétele szerepelt asztrofotóként általában. A 2017. évi tábori plakáton most egyik tagtársunk asztrofotóját vagy asztrotájképét szeretnénk megjeleníteni, és azzal reklámozni a tábort. A pályázati kiírás szövege a következő:

A Vega Csillagászati Egyesület elnöksége pályázatot ír ki a 2017. évi nyári tábori plakáton szereplő asztrofotó kiválasztására. A pályázaton csak azok az egyesületi tagok indulhatnak, akik a pályázati anyag benyújtása idejéig tagdíjukat rendezték.

A 2016-os nyári tábor plakátja. A pályázatra küldött képeket nem kell, nem szabad feliratoznotok!

Pályázni legalább egy, legfeljebb három asztrofotóval lehet személyenként. Többen együtt is benyújthatnak egy fotót, mint közös alkotást: ebben az esetben a közös alkotást a benyújtók mindegyikénél egy-egy darab benyújtott képnek kell venni. A benyújtott asztrofotónak saját alkotásnak kell lennie, de bármelyik megelőző évben készülhetett; felbontása minimum 1024×768 képpont legyen, de törekedni kell a minél nagyobb felbontásban történő benyújtásra. Csak standard képfeldolgozáson átesett fotó nyújtható be, montázs, mesterséges beavatkozáson átesett stb., ún. „fake” asztrofotó nem. (Az elnökség fenntartja a jogot ennek értelmezésére vita esetén.)

A pályázat során kérjük megadni a kép adatait: készítője neve, az ábrázolt objektum azonosítója, a képen ábrázolt terület mérete vagy a képskála; a készítés dátuma, ideje, helye; a használt műszer adatai (távcső esetén szabad nyílása, fókusza vagy fényereje, típusa, esetleg extra adatként gyártója), a használt fényképezőgép vagy CCD-kamera típusa, gyártója és egyéb adatai; használt érzékenység ISO-ban, expozícós idő, egyedi képek száma összegkép esetén, hazsnált szűrők. képfeldolgozó programok stb.

A pályázatot kizárólag e-mailben, a szokásos képformátumok egyikében, 2017. február 28-ig kell benyújtani a vcse@vcse.hu e-mail címre; a határidő után beérkezett pályázatok csak akkor vehetők figyelembe, ha a határidőig benyújtott anyagok között az elnökség egyetlen megfelelőt sem talált.

 A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalják, hogy a képüket a VCSE a tábori plakátokon, a tábor propagandájában, hirdetéseiben, honlapján és facebook-oldalán stb. ingyenesen, térítésmentesen, szabadon felhasználhatja (a kép készítője nevének feltüntetésével egyidejűleg).

A pályázatokat az elnökség tagjai és külső szakértők bírálják el. A bírálati folyamatban nem vehet részt az, aki maga is pályázatot nyújt be, vagy az alapszabályban és a törvényekben megállapított kizáró ok vele szemben fennáll (pl. pályázó rokona stb). Külső szakértőnek legkésőbb 2017. február 15-ig kell önkéntesen jelentkezni, díjazás, egyéb jutalom nincs; legfeljebb három külső szakértő vehet részt a munkában. Az első külső szakértő Francsics László. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a VCSE elnöke dönt az alelnök és a titkár véleményének kikérése után.

Érdeklődve várjuk pályázatotokat!

2016. augusztus 7-14. között tartotta a Vega Csillagászati Egyesület (az MCSE Zalaegerszegi Csoportja, a TIT Öveges József Egyesület, és az Albireo Amatőrcsillagász Klub társszervezésében) 26. nyári táborát. Erre a táborra 1992 óta minden évben, megszakítás nélkül sor kerül – 1994-ben két tábort is tartottunk. A táborok időről-időre változó helyszínen kerülnek megtartásra, amit a többség jónak tart; a táborok többnyire Zala megyében vannak, de alkalmanként volt már Vasban (kétszer), és most először Somogyban, Zselickisfaludon. Táborunk elnevezése idén VEGA ’16 Nyári Amatőrcsillagász Megfigyelőtábor volt. Ismereteink szerint ez a leghosszabb ideje, megszakítás nélkül, minden évben megrendezett amatőrcsillagászati tábor Magyarországon.

A táborban készült képekből egy válogatás itt tekinthető meg.

[fshow photosetid=72157669453014553] [fshow photosetid=72157669453014553] [fshow url=https://flic.kr/s/aHsiP3Xyxx]

Balogh Mátyás nagyon szép, izgalmas mozgóképsora az utolsó esti észlelésről itt érhető el.csoportkep

A 2016. évi VCSE-tábor csoportképe. (Czukor Csongor felvétele.) Balról jobbra: Czukor Csongor, Horváth István, Jandó Attila (guggol), Mikics Alexandra, Koncz Bendegúz, Balogh Gabriella, Zelkó Zoltán (takarásban), Csizmadia Tamás (guggol), Balogh Lilla, Papp Sándor, Borsos Gréta, Bognár Zsófia, Kalup Csilla, Mészáros Csilla (törökülésben), Ódor Zsófia, Szőllősi Attila, Román Dávid (guggol), Eperjesi Dávid, Horváth Adrienn, Ágoston Zsolt (guggol, takarásban), Keller Anita, Tóth Mónika (félig ül), Szente Hajnalka, Antal Zoltán, Deme Lívia, Horváth Dárius (takarásban), Albert Krisztián, Varga György (ül), Bognár Tamás és felesége, Piroska, Kelemen Tamás (guggol), Kubicza András + barátnője, Csizmadia Szilárd, Schmall Rafael (guggol), Balogh Mátyás, Fábián Kálmán, Jandó Dániel. A képen nem szerepel, a táborban viszont egy vagy több napot – éjszakát eltöltött: Balogh Boglárka, Oláh Patrícia, Hegyesi Béla, Nagy Viktor, Németh Ferenc, Pataki Csilla, Csizmadia Ákos, Torma Lídia, Gömbös Erika, Hegedüs Tibor és neje, Tepliczky István, Patak Ákos és neje, Dénes Lajos és fia, Papp Sándor, Kozári Karina, és egy Róbert nevű kaposvári jó srác, akinek a vezetékneve nem jut eszembe 🙁 

A 2016-os tábor résztvevői rekordot döntött. A korábbi létszámmaximum 35 fő volt, amit a 2010-es bázakerettyei táborunkban állítottunk fel. Idén a résztvevők száma 57 fő volt! Az idei tapasztalat az, hogy a VCSE elég erős távcsövekben, amatőrcsillagászokban, észlelésvezetőkben, hogy ekkora érdeklődő létszámot is tudjon megfelelően kezelni, de jövőre a szervezők létszámát ki kell bővíteni, pl. az eddigi egy személy helyett külön-külön személyre kell bízni az étkezés- és szállásfelelősi pozíciót, a regisztrációs és részvételi díj felelőst, valamint a nappali és éjszakai programfelelőst külön-külön, ráadásul nappal külön személy kell a csillagászati és nem csillagászati programnak. Noha ezeket a feladatokat egy személy még jól vitte idén, és a társaság is együttműködő volt, ez nagyon megterhelő feladatsor, ezért jövőre szét kell osztanunk a kihívásokat. Ugyancsak fontos, hogy az Univerzum mélyebb megértése érdekében a képeket, asztrofotókat másnap ki kell vetíteni, esetleg még nyersen, és közösen meg kell beszélni.

Ugyancsak nem érdektelen a tábor költségvetése sem. A tábor étkezési és szállásköltsége 690 500.- Ft volt, különböző ceruzák, íróeszközök, az idei táborra vásárolt újabb hosszabbítók és elosztók az éjszakai észlelésekhez, szúnyogriasztók az észlelőrétre további 10 895.- Ft-ot tettek ki. A tábor lebonyolításában segédkező autós tagtársaink a benzinért nem kértek semmit, azt felajánlották a VCSE táborának sikerére; így a tábor összköltsége 701 395.- Ft volt.

A bevételi oldalon szerepel a táborozók részvételi díja, ami összesen 740 400.- Ft volt. A táborra tehát nem fizettünk rá, ami igen jó hír a szegény VCSE-nek, sőt, 39 005.- Ft nyereségünk is lett rajta, vagyis 5,6% a “profitráta”.. Ezt a hasznot arra fordítjuk, hogy a jövő évi táborban vagy az észlelőhétvégén arra rászorulókat támogassunk vele a részvételi díjból. Amint az látható, sok támogatást adni nem tudunk, de néhány embernek a részvételi díját szükség esetén tudjuk csökkenteni.

IMGP1722

Távcsőpark az észlelőréten. Ekkor még nem minden távcső került felállításra. (Czukor Csongor felvétele.)

A tábor helyszínéül a Somogy megyében, a megyeszékhelytől, Kaposvártól kb. 15 km-re lévő zselickisfaludi Református Ifjúsági Otthon-t választottuk, a falutól kb. 7 km-re lévő Zselici Csillagparkban dolgozó Dr. Mosoni László csillagász, igazgató javaslatára (ő jó kapcsolatban áll Egyesületünk elnökével, korábban együtt dolgoztak az MTA Csillagvizsgáló Intézetében – ma már MTA CSFK KTM, a rövidítés feloldásának megtalálását az olvasóra bízzuk -, és közös szakcikkeket is jegyeznek). A helyszínt több tényező befolyásolta: a várhatóan jó égbolt, a jó minőségű szállás, egyben az olcsó szállás és étkezés, a csillagpark közelsége, a megközelíthetőség. (A Zselici Csillagparkban számos ok miatt nem tudtuk a csillagvizsgáló épülete mellett tartani a tábort, pl. azért, mert teljesen nyitott, a látogatók pedig ellenőrizhetetlenek, így a tulajdonbiztonság nem jó az épületen kívül elhelyezett távcsövek, értékek esetében; másfelől sátrazni kellett volna, amit a társaság jó része vállal, más része pedig nem; végül pedig a csillagpark a látogatókból él, akik belépődíját nem biztos, hogy egy VCSE-tábor pótolná.) Először Schmall Rafael látogatta meg előőrsként a helyszínt, még 2016. január 17-én. Jelentése biztató volt. Április 8-án Csizmadia Szilárd szintén meglátogatta a tábort, és ő is jónak találta a helyszínt, egyedüli aggályként mindkettőjükben nem is a táboron keresztülcsordogóló, jelentéktelen, 20 cm széles ér merült fel, hanem a közeli, szilvásszentmártoni tó. Végül is azonban bármennyire párásodott az ég és csapódott le a műszereken a víz, valójában ha derült volt, az ég nagyon jó volt, 5,8-6,6 mg között váltakozó szabadszemes határmagnitúdóval, ha nem volt fenn a Hold.

rafi1

Holdunk napról-napra magasabbra emelkedik, így elvakítva az égbolton már teljesen a zenit környékén futó Tejútat. Néhány nappal ezelőtt, ha felnéztünk, akkor láthattuk, hogy a fejünk felett ível át a Tejút. A következő tejútszezon csak szeptembertől kezdődik, addig át kell engednünk a teliholdnak a helyet. A felvételt a Vega Csillagászati Egyesület nyári megfigyelőtáborából készítettem, amely minden eddiginél nagyobb létszámot ölelt fel. Olyan égboltot láthattak a táborlakók, amelyet máshol nem nagyon lehet találni, ugyanis az idei tábor a Zselicben zajlott, így az ajtóból kilépve szinte megszédítette az embert a 2500-3000 csillag látványa. Gyakorlatilag egy 3000 csillagos hotel volt a szállásunk több mint egy héten keresztül. Az egy hétből csak két borult este volt, így rengeteg észlelés, fotó, élmény született. — Schmall Rafael felvétele és írása a fenti képhez. A jelen beszámoló szerzője azért szereti Schmall Rafael asztrotájképeit, mert nem üres, unalmas, beállított felvételek, hanem a képein történik valami: ezen pl. lenn az észlelők mozognak, fenn pedif a Galaxis fősíkja borul rájuk.

A tábort a szokott módon hónapokon át reklámoztuk, egyetlen eltérés volt csak tapasztalható a korábbi évekhez képest. Eszerint a tábort a VCSE levlistáján, a honlapunkon, az MCSE csillagváros fórumán szerényen, valamint a facebookon hirdettük. Egy 30 eurós adomány tette lehetővé, hogy néhány héten át mintegy 18 000 facebook-felhasználó hírfolyamában megjelenjen a tábor hirdetménye – ez jelenti az egyetlen eltérést a korábbiakhoz képest, mert tavaly pl. csak 4-6 ezer embert értünk el ilyen módon, jelentősen kisebb összeg befektetésével. Vajon ez okozta-e az idei nagyobb érdeklődést, vagy az, hogy több amatőrcsillagászati hírcsoportban is elhelyeztük a tábori plakátot, vagy a szóbeli propaganda? Vagy a Zselicnek van vonzóereje, mert már eleve bejáratták a csillagparkosok a nevet Rafi szép asztrofotóval együtt? Akármi is, mindenkinek köszönjük, aki segített a tábort hirdetni-propagálni. Mivel ebbe a táborba sok kezdő érkezett, és alig olyan, aki más hazai amatőrcsillagászati táborokban is megfordul, jó érzés látni, hogy nem egy felesleges extra tábort szervezünk, hanem régi érdeklődőknek és újaknak egyaránt színvonalas rendezvényt.

rafi2

“A fénykép 12-e éjféltől egészen hajnali 4-ig készült sorozatfelvétellel (ISO 5000, f/2, 24mm) és sajnos leállt követőmechanikával. A markáns párát  sajnos nem heverte ki aznap, de a fő rendszer maradéktalanul teljesítette a küldetést. Szinte minden meteort megfogott ami abba a látómezőbe esett.” – írta Schmall Rafael a táborban készült fenti képéről. A kép felső részében jól kivehető az Androméda-köd, valamint a rajtagok pályáit visszafelé meghosszabbítva jól látszik, hogy a radiáns az Ikerhalmaz alatt van. Érdemes megkeresni a Per és Cas csillagképeket a képen. A kép jobb alsó sarkában a Fiastyúk látszik.

A tábori bevásárlás, csomagolás napjai után az előörs augusztus 6-án megérkezett már a tábori helyszínre, amely Ágoston Zsoltból, Csizmadia Tamásból, Schmall Rafaelból, Fábián Kálmánból, Mikics Alexandrából állt. Ez volt a „mínusz egyedik nap”, amire az őrimagyarósdi tábor óta kerül sor. Valaha, a kilencvenes évek első táboraiba még csak 50/540-es refraktorokat vittünk fotóállványon, amelyek fél pillanat alatt felállíthatók és bevethetők voltak. Később egyre nagyobb és súlyosabb műszerek kerültek le a táborba. A VCSE első GoTo-s műszere a 2005-ös zalalövői táborban került felállításra, akkor már kellett némileg több idő a műszer megismeréséhez. Egyébként jól mutatja, hogy „egy távcső egy életre szól”, hogy az a mechanika, állvány, GoTo-funkció mind a mai napig a táborok látogatója, főműszere, és jól funkcionál! Egy távcső tehát jó befektetés, sokáig kiszolgálja tulajdonosát.

Az asztrofotózás térhódítása viszont megköveteli a precíz pólusraállást, akár 1-2 óra munkát is, hogy finoman minden a helyére kerüljön. Erre szolgál a -1. nap, amikor is estefelé megérkezünk, felállítjuk a nagyobb műszereket, és pólusraállunk. Erről szól az alábbi mozgókép is, amit Schmall Rafael készített a távcsövek -1. napon történt felállításáról, pólusraállításáról. Éppen ezért a helyenkénti nagyobb lámpázás még megengedhető, mert most még nem észlelünk-fotózunk.

A -1. napot követő délelőtt szolgál a táborhelyszín előkészítésére, az előadóterem, szobanevek, plakátok elhelyezésére, elrendezésére, fuvart kérők beszállítására – nem kevés teendő a látszattal ellentétben! A -1. napot a jövőben is a nagyobb távcsővel érkezők és a szervezésben segítők munkájára szánjuk, ezért az meghívásos alapon fog működni ezentúl is.


Valaha, a régebbi táborokban, amikor még többnyire csak Zalából, és leginkább csak Zalaegerszegről érkeztek táborozók, rögtön a tábor nyitónapján, du. kettőkor megkezdődött az előadások sorozata. Ahogy az a fentiekből is látható, duplájára nőtt a táborunk és nagyon távolról is érkeznek már táborozók, akik nem érkeznének oda ilyen korai foglalkozásra. Így a tábor nyitónapját két éve elkereszteltük „nulladik napnak”, amikor is csak megérkezés, szállásfoglalás van, a régi barátok üdvözlik egymást, és az újak bemutatkoznak. Este hatkor volt a vacsora minden nap, ezt az első vacsorát követte a nulladik napon egy rövid bemutatkozás mindenki részéről. Az első bemutatkozó családosnak és kétgyerekesnek mondta magát, mire a második – fiú – hozzátette a saját bemutatkozásához, hogy még egyedülálló. Ezt nagy nevetés fogadta, mert mindenki úgy értette, hogy „reklámozza magát a táborban megforduló, érdeklődő fiatal hölgyek számára”, amint azt egy kommentár megfogalmazta. Innentől kezdve viccesebbnél viccesebb fordulatokkal mondta el magáról mindenki a társas kapcsolatára vonatkozó lényeges információkat. Jól kezdődött a tábor, sok nevetéssel!

Az első vacsora után, a bemutatkozást követően Csizmadia Szilárd ismertette a tábori tudnivalókat, a tábor alatt várható égi jelenségeket, majd elmondta, hogy egyesekről tudja, hogy kész észlelési programmal érkeztek ide, másoknak viszont, akik még nem döntötték el, mit is fognak észlelni, a VEGA 95-ik számában megjelent észlelési programokat ajánlgatta. Érdekes, hogy ezt többen meg is fogadták, és szép számmal gyűltek az észlelések. Örömteli, hogy a fotografikus észlelések nem szorították háttérbe a vizualizálást (ez a trend néha jellemző volt az utóbbi 1-2 évben). A vizuális élmény és a fotográfia mást nyújt, és mindkettő együtt adja az Univerzum felderítésének módját. Mivel a tábor hét éjszakája alatt öt teljesen derült és két teljesen borult volt (vagyis eggyel több derült, mint tavaly Szentkozmadombján), sőt, a nulladik éjszakával hat derült volt, szép számú észlelés gyűlt össze, amelyeket a VEGA-ban viszont lehet majd látni.

rafi3

Éjszakai csoportkép (Schmall Rafael felvétele).

Jandó Attila egyetlen objektumtípusra koncentrált, így azok jellegzetességeit: morfológiai hasonlóságait és különbségeit tudta összehasonlítani. Végeredményben 19 gömbhalmazészlelése született, amelyek többségét 127/1500-as Makszutov-Cassegrain távcsővel végezte, de 406/3251-es Schmidt-Cassegrain távcsővel is megtekintette az M13-at – és le is jegyezte észlelését!

Horváth István 26 szöveges leírással gyarapította az archívumunkat. A táborban sokszor észlelt objektumok mellett olyan mélyegeket is észlelt, amelyeket ritkán vagy soha nem észleltünk táborból. Van közte olyan is, amit VCSE-tagok közül ő észlelt elsőként (pl. az M109).

Csizmadia Szilárd 5 leíró mélyég-megfigyelést küldött be, de távcsövével nagyon sok mély-ég objektumot állított be, amelyeket mások jegyeztek fel. Ezen felül azonban Ágoston Zsolt 10×50-es binokulárját feltették Szilárd állványára, és ők, meg akik odabandukoltak hozzájuk, gyönyörködhettek a Nyilas számos Messier-objektumában: az M24, M21, M22, M8, M16, M17, M25 került a binokulárba.

Ágoston Zsolt, amikor nem fotózott, 10 vizuális mélyég-észlelést készített el. Balogh Gabriella 17 leíró mélyég-megfigyelést végzett a táborban, a Nyár-20 programnak állt neki. Jandó Dániel többnyire fotózott, de hét leírásra neki is jutott emellett ideje. Mészáros Csilla szintén a Nyár-20 programnak állt neki, de azon kívül is nézelődött, így 13 megfigyelést végzett. Szente Hajnalka bizonyult a legszorgalmasabbnak 31 leíró mélyég-megfigyeléssel.

Több este is Schmall Rafael vezetésével sokan elmentek ide-oda a környéken, de leginkább a szilvásszentmártoni tóhoz, az asztrotájképek készítésének technikáját és kompozícióját tanulni, gyakorolni. Ez igen népszerű program volt, hiszen felszerelésileg csak fotóállványt és jó fényképezőgépet igényelt, amit könnyű cipelni.

Az asztrofotósok képkidolgozása hosszabb időt vesz igénybe, ezért nem vonható meg még a mérleg, hogy mire is jutottak a táborban. Ágoston Zsolt, Jandó Dániel, Fábián Kálmán, Schmall Rafael, Kelemen Tamás fotóztak 12-40 cm-es műszerekkel. Ezért csak néhány, eddig érkezett képet mutatunk be – lehetséges, hogy nem egy kép csak hetek-hónapok múlva készül el, és addig kell várni közlésükre.

Csizmadia Tamás és Mikics Alexandra az UGC 11868 galaxis szupernóváját is megörökítették, amiről külön cikkben számolnak be. Valószínűleg ez volt a legizgalmasabb észlelés a Per-kitörés után a táborban. Ezt megelőzően csak 2004-ben észleltünk, akkor még vizuálisan szupernóvát a táborban (akkor az SN 2004dj-t az NGC 2403-ban). Ez az észlelés különlegessége okán kiemelendő!

Csizmadia Tamás és Mikics Alexandra vezetésével többen a fotovizuális észlelési ágot művelték. Ez azt jelenti, hogy egy vagy több expozíciót készítenek egy adott csillagászati objektumról, és a képet megtekintik („vizualizálják”), és arról készítenek leírást. Az eljárás előnye, hogy a fényképezőgép több fotont gyűjt össze (hatásfoka 60-90% is lehet), mint az emberi szem (amely csak a beérkező fotonok 3-4%-át érzékeli), és míg a szem pillanatüzemmódban működik, addig a fotómasina fel is tudja összegezni az egymást követő másodpercekben érkező fényrészecskéket. Így többet lát. (Volt idő, amikor fotovizuális változócsillagészlelést is folytattak: a fotókra pillantva azonosították be a területen a változócsillagot és az összehasonlítócsillagokat, és arra mondtak egy fényességértéket, a képről szemmel történt becslés nyomán. Ezt akár ma is lehetne csinálni, bár korrekt mérést végezni az elérhető szoftverekkel semmivel sem kerül több időbe, mint ennek a régi technikának a használata, viszont sokkal pontosabb lesz az eredmény.) Ne feledjük, annak idején pl. Hubble is így klasszifikálta a galaxisokat: hosszú expozícióval jó felvételt készített, és a képet előhívás után, meleg szobában, nyugodtan ülve tanulmányozta, hogy osztályokba sorolja. Tény, hogy sok asztrofotóhoz nem készül leírás, nem hívják fel a képen látható részletekre a figyelmet, így valójában a fotovizuális észlelés információtartalma több, mint egy odavágott képpé, amihez nincs leírás, részleteiben mit látunk! Szerencse, hogy a VCSE levlistára küldött képekhez szinte mindenki részletes leírást ad, így azok az asztrofotók is fotovizulis észlelésbe hajlanak.

sas_kod

Fábián Kálmán felvétele az M16-ról (Sas-köd) a VCSE nyári táborában készült 150/750-es reflektorral, Canon eos 700D-vel, ISO 800-on és 50 sec záridővel, EQ-5-ön óragéppel, de vezetés nélkül. A Sas-köd 119 objektumképből (light), 6 sötétképből (dark) és 8 mezősímitóból (flat-field) van összerakva DSS-el. Utómunka Photoshoppal lett elvégezve.

Észleltük a Perseidáknak a normális, éves maximumot egy nappal megelőző, 2014-ben már megjósolt kitörését is, ami feledhetetlen élményt adott nekünk. Volt olyan öt másodperc aug. 11/12-e éjszakáján, amikor sorra -6, -5 és -5 mg-s Per-ek jöttek, jól kirajzolva a radiánsukat! Erről később, részletesebben is beszámolunk majd egy külön cikkben. Az éves, normális maximumot nem láttuk az aug. 12/13-i éjszakán, felhők miatt.

Nappali programként egyszer elmentünk a bárdudvarnoki tóra strandolni, többen pedig a környéken kirándultak nem egyszer. Két filmet néztünk meg, egyik „A vizsga” c. remek film volt az egyik borult estén, máskor pedig a „A tányér” (The Dish), magyarul „Műholdvevő a birkák között” c. filmet tekintettük meg. Mindkettő nagyon tetszett, utóbbi pedig a Parkes Rádiátávcső bizonyos napjain történt drámai és humoros elemeket vegyítő történetéről szól. Érdemes minden amatőrcsillagásznak megnéznie – kötelező darab. A filmen nemcsak nagyokat lehet nevetni, de szívünk összeszorul a rádiócsillagászokért egyes jelenetekben, és a film jól bemutatja, hogy Ausztrália mennyire büszke az ott található csillagászati műszerre és rádiócsillagászaira – még ha a film helyenként dramatizált is.

m31

Ágoston Zsolt felvétele a zselickisfaludi VCSE amatőrcsillagászati megfigyelőtábor “nulladik” éjszakáján (2016. augusztus 6/7.) készült az M31 katalógusszámú Androméda-ködről. 228x270s objektum (light), 20 sötét (dark), 20 mezősimító (flat-field), ISO 1600-on felvett képből, Skywatcher  HEQ-5 típusú mechanikára rögzített Tair-3 300mm F4,5 objektívvel (F/5,6-ra rekeszelve) és átalakított Canon EOS 550D fényképezőgéppel. A legközelebbi önálló galaxis, de még így is két és fél millió fényévre van, átmérője 110 000 fényév. Az M31 magja, és ahhoz közeli területe akár szabad szemmel is megfigyelhetőek nagyon jó ég esetén (Zselickisfaludról is sikerült szabad szemmel látni), a fényképen a beégett mag körüli halványabb térség már jól látható, a körkörös sötét porfelhőkkel együtt. Spirálgalaxis, ugyanakkor karjai ezen a képen a külső részeken vehetőek csak ki a karok. Korongjának fényessége lassan csökken a magtól kifelé, csak a peremen halványul el hirtelen. Megfigyelhető még két nagyobb kísérőgalaxisa: az M32, és az M110 galaxisok. A feldolgozás Nebulosity, Startools, és Photoshop szoftverek segítségével történt.

Utolsó délután hosszú látogatást tettünk a Zselici Csillagparkban, ahol megnéztük a meteoritkiállítást, a planetáriumban két videofilmet, majd a 40,6 cm-es SC távcsövüket. Felmentünk a park melletti kilátóba, le az “analóg planetáriumba”. Este a többség visszatért a 40,6 cm-essel távcsövezni, kivetítettük és megnéztük a Holdat, az M13-at, de a legnagyobb élményt az alacsonyan járó Szaturnusz hét holdjának azonosítása okozta (láttuk a Iapetus-t, Titan-t, Rhea-t, Tethys-t, Mimas-t, a Hyperion-t és a Dionét; az Enceladus-t viszont nem). Hét szaturnuszholdat látni nagy élmény volt!

Sok jó előadásra került sor (Ágoston Zsolt, Csizmadia Szilárd, Hegedüs Tibor, Nagy Viktor, Szőllősi Attila, Schmall Rafael voltak az előadók), amit Jandó Dánielnek a viccmesélés kultúrájáról, történetéről és technikájáról tartott előadása koronázott meg. De családi okok miatt pár előadás elmaradt. Egyfelől így is zsúfolt volt a program, tehát nagy bajt ez nem jelentett, másfelől ezért elnézést kérünk. Minden elmaradt előadás pótlásra kerül a Virtuális Csillagászati Klubban, tehát érdemes lesz elnézni hozzánk az ősszel!

Horváth István vezetésével megmértük egy CD rácsállandóját, és egy ingával a helyi nehézségi gyorsulás értékét. Ezen a jó hangulatú mérésen a zselickisfaludi g-re g=9,828+/-0.030 m/s^2 értéket kaptunk, ami igen jó eredmény tábori körülmények között!

A Kapos TV riportja a táborról: http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2016/08/16/ilyen-egy-csillagasztabor-a-zselicben.html

Összességében nagyon jó tábort zártunk augusztus 14-én. A Per-kitörés észlelése miatt érdemes volt a tábort eltolni az első negyed környékére. Visszavárunk mindenkit jövőre!

A tábor lebonyolításában nyújtott önzetlen segítségért köszönetet mondunk Jandó Attilának, Schmall Rafaelnek, Dr. Mosoni Lászlónak, Bánfalvi Péternek, Szente Hajnalkának, Csizmadia Tamásnak és Mikics Alexandrának. A tábort mások mellett Oláh Patrícia, Németh Ferenc és Schmall Rafael remekül propagálta.