2021. július 23-án este távcsöves bemutatót tartott három tagtársunk: Jandó Attila, Jandó Dániel és Csizmadia Szilárd a 362. számú Szent Mihály cserkészcsapatnak a Zala megyei Barlahidán, ahol a helyi evangélikus templom kertjében táboroznak. A távcsöves bemutatókat amerikai eredetű kifejezéssel újabban járdacsillagászatnak is nevezik, de ez esetünkben nem megfelelő szóhasználat. Ugyanis a távcsöveket a tábor füves területére raktuk le, így talán a “fűcsillagászat” jobb megnevezés lenne.

A résztvevők első és második osztályos, tehát 6-7 éves kiscserkészek voltak, valamint idősebb kamasz és felnőtt kísérőik, felügyelőik, táborvezetőik. Idei táboruk Verne Gyula: 80 nap alatt a Föld körül című klasszikus regényére épül. Ez a regény igen sok földrajzi, és nem kevés csillagászati ismeretet (pl. naptár- és időszámítási kérdést) tartalmaz. A regény csattanója is egy, a csillagászat tárgykörébe tartozó naptártudományi szakkérdésre épül. Nekünk nagyon tetszett, hogy ilyen mesés formában, Verne Gyula egyik legjobb történetével – gyakorlatilag a természettudományok köré szervezve a tábor tematikáját – terelgetik a kiscserkészek érdeklődését és fejlesztik ismereteiket.

“A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként.” (wikipedia) A Magyar Cserkészszövetség honlapja itt érhető el. Honlapjukon megtalálható mottójuk szerint “Cserkészként egy jobb világért dolgozunk”.

A távcsöves bemutatáson Jandó Attila 130/1000-es Dobsonjával és Csizmadia Szilárd 127/1500-as MC-jével a teleholdat, a Szaturnusz gyűrűjét, a Jupiter Galilei-holdjait mutattuk meg. A gyerekeket teljesen lenyűgözte a látvány. A bemutatót Szalontai Tibor egy nagyon hasznosnak bizonyuló holdszűrő kölcsönzésével támogatta.

Miközben Jandóék végezték a bemutatást, Szilárd tartotta szóval a gyerekeket: mesélt nekik a holdfázisok alakulásáról, a Naprendszer bolygóiról, zöld lézer segítségével megmutatta a Nagygöncölt, és hogy hogyan lehet megtalálni vele a Sarkcsillagot és így éjszaka az északi irányt. A telehold előtti, 98%-os holdfázis miatt csak néhány fényesebb csillagot tanított meg a kisgyerekeknek az égen, és mesélt tulajdonságaikról, de a közelgő Perseidákról is. Sokat beszéltek a gyerekek kérdései alapján a Földön kívüli életről, annak kereséséről. A táborbeli felnőtteket nagyon érdekelte, hogyan lehetne megfigyelési bizonyítékot találni a multiverzum-hipotézisre. Szokott módszerével azzal kezdte, ami az égen könnyen megpillantható: a vörös színben kelő Holddal, és együtt követték végig, hogy a bemutató alatt eltelő órák során hogyan változik az egyre magasabbra hágó Hold színe vörösről citromsárgává, majd fehéressé. Sokan először figyelték meg életükben, hogy a telehold árnyékot vet. Ezután elkezdett mesélni, és hagyta, hogy a gyerekek félbeszakítsák, kérdéseket tegyenek fel, olvasmányaikról vagy a TV-ben hallottakról beszéljenek. Ezeket kommentálta, megválaszolta, ha kellett, ismereteiket az ő szintjükön beszélve korrigálta, pontosította, kiegészítette.

A kilenc órától fél tizenkettőig tartó programnak leginkább az vetett véget, hogy a cserkészek szigorú napirend szerint élnek, és másnapra is szükségük volt az erejükre, így aludni tértek.

Érdekesség, hogy ezekben a poszt-kánikulai, napi 30-32 °C hőmérsékletet elérő nappalok után is este 11 órára már nagyon hidegre fordult az idő e teleholdas éjszakán, a gyerekek pokrócokba burkolózva hallgatták az előadást a szabad, holdas ég alatt, és alaposan felöltözve mentek a távcsövekhez.

 

 

VCSE - Napbemutatás Dobronhegyen - Németh Ferenc képe
VCSE – Napbemutatás Dobronhegyen – Németh Ferenc képe

A 2021. évi Göcseji Dombérozó fesztiválon terveztünk Nap- és Holdbemutatót tartani 2021. július 16-án, de az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A Holdat egyáltalán nem sikerült megmutatnunk, a Napot is csak részben (de egy kicsi folt volt rajta!), mert hol felhők takarták, hol felhőfoszlányok vonultak előtte, csak néha lehetett tisztán látni a fénylő égitestet. Akiknek sikerült a foltot látniuk, örültek a látványnak, tetszett nekik. Kb. 30 fő nézhetett csak távcsőbe a rossz idő miatt. Nagy sikere volt a környező göcseji táj és ausztriai hegyek megfigyelésének Ágoston Zsolt 15×70-es binokulárjával. A kis létszám és a felhők ellenére sok érdeklődő kérdést kaptunk. A távcsöves bemutatók egymást váltva Jandó Attila, Jandó Dániel, Ágoston Zsolt, Vizsi Csaba, Vizsi Emília, Péter Attila és Csizmadia Szilárd voltak. Németh Ferenc tagtársunkkal és családjával is összefutottunk.

Olvasd tovább

Újraindultak a szabadtéri rendezvényeink, beltéri előadássorozataink a járványügyi helyzet enyhültével. Így 2021. június hónapban már két távcsöves bemutatót is tudtunk tartani, és korábbról elhalasztott tavaszi észlelőhétvégénkre is sor kerülhetett. Most a 2021. júnuisi távcsöves bemutatókról számolunk be.

Távcsöves bemutató Cserszegtomajon június 24-én

VCSE - Távcsöves bemutató Cserszegtomajon - Fotó: Szalontai Tibor
VCSE – Távcsöves bemutató Cserszegtomajon – Fotó: Szalontai Tibor

2021-ben június 24-ére, Szent Iván éjszakájára esett a telehold. Valaha ezt tartották az északi félteke leghosszabb nappaljának és legrövidebb éjszakájának. Idén Zalaegerszegen a leghosszabb nappalok június 17-25. között voltak, ekkor – percre kerekítve – 15 óra 52 perc telt el mindennap napkeltétől napnyugtáig. A Nap mozgása miatt alakult ez így, ahogy az is, hogy a teljes sötétség és a szürkület aránya viszont változott. Június 21-én csak 2 óra 18 perc hosszú volt (Zalaegerszegről nézve) a teljes sötétség az éjszakából, a többi időben szürkületi ég volt, vagyis az égbolt még sötétetedett be vagy világosodott már ki). Június 24-én már 2 óra 20 perc jutott a teljes sötétségre.

VCSE - Távcsöves bemutató Cserszegtomajon - Fotó: Szalontai Tibor
VCSE – Távcsöves bemutató Cserszegtomajon – Fotó: Szalontai Tibor

Ennek alkalmából és hagyománytiszteletből a cserszegtomaji önkormányzat (Zala megye) szervezett programsorozatot kora délutántól késő estig, aminek része volt egy 22-23 óra közti távcsöves bemutató is: a teleholdon látható holdtengereket, sugársávokat, fényes krátereket, és néhány kettőscsillagot mutattak be tagtársaink (Jandó Attila, Császár Kornél, Péter Attila, Szalontai Tibor). A távcsőbe tekintő résztvevők száma kb. 50 fő volt.

A jelenlévők között feltűnően sok gyerek volt. Köztük volt olyan 11 éves lány is, aki a délutánt még a Zselici Csillagparkban töltötte és Schmall Rafael elődasában ismerkedett a meteoritokkal, valamint a napfoltokkal, protuberanciákkal. Számára így volt teljes a nap csillagászati élményekkel megpakolva. Az érdeklődő lány szüleitől felkérést kaptunk, hogy segítsük beállítani az új 90/900-as Newton távcsövét. Reméljük őt hamarosan tagtársaink között üdvözölhetjük.

A közönség többi tagja is nagyon lelkes  és érdeklődő volt, annak ellenére, hogy a kedvezőtlen holdfázis miatt korlátozott volt a megfigyelhető objektumok száma. Szívesen jövünk máskor is Cserszegtomajra. Köszönjük a meghívást Süléné Elekes Évának.

 

Távcsöves bemutató a Múzeumok Éjszakáján Zalaegerszegen (június 26.)

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat zalaegerszegi állomására a zalaegerszegi Magyar Gáz- és Olajipari Múzeumtól kaptunk meghívót. Ennek keretében először Császár Kornél tagtársunk tartott előadást “A Naprendszer helye a Tejútrendszerben” címmel, majd ő, Szalontai Tibor, és Péter Attila tartott távcsöves bemutatót kb. 50 főnek. Mivel telehold után nagy volt a holdfázis, az Albireót, a Mizárt, más kettőscsillagokat és egyes fényes nyiltalmazokat (M29, M39, stb.) mutattak meg a műszerekkel a telehold mellett.

Az olajipari múzeum rendezvényére csak védettségi kártya birtokában lehetett bemenni.

A Csillagászat napja évente kétszer: egy tavaszi és egy őszi első negyed-beli holdfázishoz közeli rendezvény, amit világszerte megtartanak. A Vega Csillagászati Egyesület és a TIT Öveges József Egyesület szervezésében a „Csillagászat Napja” zalaegerszegi programja a 2020. évi őszi Csillagászat Napján – tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre – ezúttal egy online távcsöves bemutató lesz 2020. szeptember 26-án (szombat) este 19:00 órai kezdettel (nyári időszámítás szerint). A VCSE Távvezérelt Csillagvizsgálójából fogjuk a Holdat és más égi objektumokat (néhány fényesebb mélyeget) megfigyelni derült idő esetén, és a távcső által adott képet kivetítjük az interneten. Borult idő esetén csillagászati ismeretterjesztő, online közvetített előadásra kerül sor. Az előadó és az előadás címe: Dr. Csizmadia Szilárd csillagász: A vénuszi élet lehetőségéről.

VCSE - 250/1200-as Newton, a távészleléshez és online bemutatóhoz használt műszer
VCSE – 250/1200-as Newton, a távészleléshez és online bemutatóhoz használt műszer

Olvasd tovább

VCSE - Távcsöves bemutató 2020. aug. 10-én a zalaegerszegi Dísz téren
VCSE – Távcsöves bemutató 2020. aug. 10-én a zalaegerszegi Dísz téren

A VCSE is csatlakozott a Csillagvizsgáló-blog által meghirdetett programsorozathoz. E szándékunkról hírt adott az országos (MTV1, DUNA TV a Balatoni nyár című műsorában) és helyi sajtó (ZTV, Egerszeg Rádió, Zalai Hírlap) is, és honlapunk is.

Olvasd tovább