A Vega Csillagászati Egyesületet már megkeresték párszor kismamák és kispapák, hogy milyen csillagászati vonatkozású keresztnevet adhatnának születendő gyermeküknek. Az alábbi lista erre a kérdésre próbál meg általánosságban válaszolni. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a lista nem teljes – ha valakinek lenne kiegészítése, kérjük, a vcse@vcse.hu címre küldje el. Köszönjük!

Az alább közölt névlistát a Nyelvtudományi Intézet 2009 óta havonta frissülő listájával összevetettük, hogy Magyarországon a név anyakönyvezhető-e vagy sem.

Leó. Fiúnév. Az Oroszlán csillagkép latin neve Leo. Anyakönyvezhető Magyarországon.

Míra. Lánynév. Magyarországon anyakönyvezhető. Az Omikron Ceti csillagot nevezte el Mira-nak, vagyis csodálatosnak érdekes fényváltozása miatt Hevelius a 17. században.

VCSE - A Leo (Oroszlán, alul) és a Leo Minor (Kisoroszlán, felül) csillagképek ábrázolása az Urania Mirror című, 1824-ben Londonban kiadott csillagtérképen. - Forrás: wikiwand.com
VCSE – A Leo (Oroszlán, alul) és a Leo Minor (Kisoroszlán, felül) csillagképek ábrázolása az Urania’s Mirror című, 1824-ben Londonban kiadott csillagtérképen. – Forrás: wikiwand.com

Celeszta, Celesztina. Lánynevek. Latinul az égbolt caelum, franciául ez változott Celeste-re. (A Babar-mesében is előfordul Celeste, a magyar fordítók Szelesztínaként vették át.) A Celeszta változat a Celesztina rövidülése. Mindkét név anyakönyvezhető Magyarországon. Fiúnév változata a Celesztin, szintén anyakönyvezhető.

Dzsenisz. Lánynév. Magyarországon anyakönyvezhető. Angolul Janice-nek írják. A latin Janus istennévből származik, amely minden kezdet és vég, valamint a kapuk és átjárók istene. A január hónap is róla kapta nevét. A Szaturnusz egyik holdjának a neve Janus (ejtsd: jánusz), de ebben a formában nem, csak Dzseniszként anyakönyvezhető hazánkban.

VCSE - A Janus nevű szaturnuszhold a Cassini űrszonda 2010. április 7-i felételén. - Forrás: Cassini, NASA/JPL
VCSE – A Janus nevű szaturnuszhold a Cassini űrszonda 2010. április 7-i felételén. – Forrás: Cassini, NASA/JPL

Nisá és Nissza. Lánynevek, Magyarországon ebben a formában anyakönyvezhetők. Hindiül “új kezdet”-et jelent. Az 1857-ben Párizsban felfedezett (44) Nysa kisbolygó viseli ezt a nevet.

Bianca, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Ophelia. Mind lánynevek. Az Uránusz holdjait Shakespeare hőseiről nevezték el, a felsoroltak mind lánynevek, egyben uránuszholdak nevei. Magyarul Bianka, Julietta, Júlia (és a Júlia különböző változatai és összetételei), Belinda, Rozalinda, Ofélia írásmóddal anyakönyvezhetők.  A Portia név nem adható Magyarországon.

Kos, Orion, Sas. Fiúnevek. Az IAU 88 hivatalos csillagképe közül háromnak, az Aries-nek (Kos), az Aquliának (Sas) és az Orionnak a neve adható és anyakönyvezhető Magyarországon is fiúnévként. Figyelem, Orionként kell írni, ha hivatalosan adott keresztnév, nem pedig Óriónnak, ami a görög név átírása lenne egyes helyeken (mert mi a latinból vettük át, akárhonnét is vették át a latinba).

Karina, Líra, Galamb. Lánynevek. A Hajógerinc csillagkép latinul Carina, így is hívják hivatalosan az IAU-nál. Magyarországon Karina írásmóddal anyakönyvezhető. Olaszul a Carina-t “csinos”, “gyönyörű”, “kis drágaság” értelemben is használják. A Líra a Lyra csillagképhez köthető, amelyben a Vega a legfényesebb csillag. Galamb (Columba) csillagkép is van az IAU listájában, ez is anyakönyvezhető, bár nem biztos, hogy a csillagképet örökíti meg a név.

Helén, Heléna, Helena. Lánynevek. A Szaturnusz egyik 1980-ban felfedezett holdját nevezte el az IAU Helene-nek. Találgatások szerint a Nap, esetleg a Nap és a Hold görög neveiből képződött szó, de biztosat senki nem tud. Magyarországon ezekben a formákban anyakönyvezhető.

Nova. Lánynév, Magyarországon ebben a formában anyakönyvezhető. A Nova Stella rövidülése, egy, még Tychotól származó kifejezés, ami “Új Csillag”-ot jelent. A nóvák kettőscsillagrendszerben bekövetkező hirtelen kifényesedések, kitörések, és a szupernóvák neve is ebből származik, csak éppen a szupernóvák még nagyobb felfényesedést mutatnak eredeti állapotukhoz képest.

Elara. Lánynév. Zeusz egyik szeretőjéről elnevezett jupiterhold. Magyarországon nem adható, de lehet, csak kérvényezni kellene, hogy kerüljön be a névlistába.

Szíriusz. Fiúnév. A Sirius = Alfa Canis Majoris az éjszakai égbolt legfényesebb csillaga, -1,6 magnitúdós látható fényben. Magyarul már meghonosodott a Szíriusz írásmódja (ld. pl. László Endre Szíriusz kapitányról szóló remek sci-fi sorozatát, bár ott a kapitány családneve volt Szíriusz), és fiúnévként ezzel az írásmóddal anyakönyvezhető.

Szilvia. Lánynév. A (87) Sylvia kisbolygó is ezt a nevet viseli, magyar írásmódjával anyakönyvezhető nálunk is.

Minerva. Lánynév, Magyarországon anyakönyvezhető. A bölcsesség istennőjének nevét a (93) Minerva kisbolygó viseli.

Gerda. Lánynév. A (122) Gerda kisbolygó is ezt a nevet viseli. Gerda az északi mitológiák népszerű és szeretett istennője.

Léda. Bár sokaknak csak Ady Endre szeretője jut eszébe erről a névről, valószínűleg Ady jobban ismerte a görög mitológiát, mint sok régi és mai olvasója, hiszen a mitológiai Lédát egyszerre szerette a férje és a szeretője, akárcsak ahogy ő volt Adéljával. Léda spártai királynő volt, Pollux és Castor (az Ikrek csillagkép két főcsillaga) anyja, de a szép trójai Heléna is az ő gyermeke volt. Zeusztól is és férjétől is két-két gyereke született. A (38) Leda kisbolygó, a Jupiter egyik holdja, és egy hatalmas galaxiskatalógus (LEDA) is a nevét viseli egyebek között. Magyarul ékezettel adható ez a görög eredetű név, amelynek rengeteg csillagászati vonatkozása van.

Atlasz. Fiúnév, magyarul ezzel az írásmóddal anyakönyvezhető. Nem kell csak az ATLAS üstökös- és kisbolygókereső programra gondolnunk az indoklásnál, miért került ebbe a listába: a görög mitológiában Atlas volt a csillagászat és a navigáció istene.

Miklós. Igen hosszan lehetne sorolni, milyen neveket lehetne adni, ha valaki híres csillagászok után nevezné el gyermekét. A Miklós csak egy példa erre: Nicolaus Copernicus, akitől a modern csillagászat kezdetét számítjuk, magyarul Miklós volt. Szabó M. Gyula hívta fel a figyelmem, hogy a német Dietrich fiú keresztnév magyarul Detre, ami szintén adható és anyakönyveztethető. Detre László magyar csillagász vezetéknevéül választotta. Hasonlóképpen a Gotárd, Gothárd anyakönyveztethető keresztnévhez lehet társítani Gothárd Jenő csillagászt.

Bellatrix. Lánynév. Magyarországon ebben a formában anyakönyvezhető. A Gamma Orionis csillag neve. “Női harcos”-t jelent latinul.

Uránia. Lánynév, anyakönyveztethető. A görög mitológiában a csillagászat múzsája volt.

Pandora, Pandóra. Lánynevek, anyakönyvezhetők. Pandora a Szaturnusz egyik holdja, 1980-ban fedezték fel. Pandora szelencéjét talán mindenki ismeri: nem volt jó dolog kinyitni. Ebből a kis dobozkából ugyanis csak bánat, szomorúság, rossz és rettegés jön ki – oda voltak bezárva. Csak a remény maradt a dobozkában. Pandora az első teremtett – nem isteni, hanem halandó – nő, a név “csupa ajándékot” jelent. Magyarul rövid és hosszú ó-val is anyakönyveztethető.

Bereniké. Lánynév. A Coma Berenices csillagkép van elnevezve Bereniké hajáról. A Kr. e. 3-ik században élt II. Bereniké egyiptomi királynő szépséges hajának emlékét idézi a csillagkép. Egyike annak a kevés valóban élt személynek, és nem mitológiai alaknak, akihez kapcsolódva csillagkép lett elnevezve. Anyakönyvezhető Magyarországon. (A Pajzs (Scutum) csillagkép szintén valós személyhez köthető, Sobieski János lengyel királyhoz. Eredetileg annak a csillagképnek Sobieski pajzsa volt a neve.)

Csillagvirág. Lánynév. A szép mezők kedvelőihez még közelebb állhat ez a csillag szót magában hordozó név. Anyakönyvezhető.

Gaia. Lánynév, ilyen formában anyakönyvezhető (kiejtése: gájá). Minden élet anyja, egyben maga a Föld a görög mitológiában. Az Európai Űrügynökség egy műholdjának a neve.

VCSE - Az Európai Űrűgynökség Gaia műholdja - Forrás: ESA, Wikipedia
VCSE – Az Európai Űrűgynökség Gaia műholdja – Forrás: ESA, Wikipedia

Gemma. Lánynév, anyakönyvezhető. Az Északi Korona csillagképben lévő Alfa Coronae Borealis csillag egyik neve (a másik Alphecca). Jelentése: “ékkő”.

Hébé. Lánynév. Magyarországon anyakönyvezhető. A (6) Hebe kisbolygó viseli a fiatalság görög istenének nevét. Természetesen sok további kisbolygó is található az égen, amelyeket ilyen-olyan keresztnevek után neveztek el. Pl. ilyen a Viktória, amit a (12) Victoria kisbolygóhoz kapcsolhatunk, férfi párja  Viktor; a lánynév Irén, amit a (14) Irene aszteroida nevében találhatunk meg; az Eufrozina a (31) Euphrosyne kisbolygóban leledzik. A Leticia, Letícia nevek is adhatók, ezek csillagászati vonatkozása a (39) Laetitia kisbolygó is a bőség és öröm istennőjéről van elnevezve. Ugyancsak adható az ennek rövidüléséből származó Tícia is.

Júnó. Lánynév. Ilyen formában anyakönyvezhető. A JUNO jupiterszonda viseli Jupiter feleségének a nevét, valamint a (3) Juno kisbolygót is róla nevezték el.

Titán. Fiúnév. A Szaturnusz legnagyobb, légkörrel is bíró holdja a Titan. Magyarul ékezetesen anyakönyvezhető.

Kalliopé, Kalliszta. Lánynevek, anyakönyvezhetők hazánkban. A (22) Kalliope kisbolygó a kilenc múzsa egyikéről kapta nevét. A Kalliszta a görög “legszebb” szóból ered, és az egyik nimfa nevét őrzi Callisto formában a Jupiter egyik holdja.

Maja. Lánynév, anyakönyvezhető; Maia a Fiastyúk egyik csillagának neve.

Sztella. Lánynév. Latinul Stella csillagot jelent. A Sarkcsillag neve pl. Stella Polaris latinul. Adható, anyakönyvezhető. Az Esztella ennek egyik variánsa, szintén anyakönyvezhető.

Árész. Fiúnév. A Mars bolygó görög neve. Anyakönyvezhető.

Ariel. Fiúnév, anyakönyvezhető. Egy uránuszhold neve.

Apolló. Fiúnév. Napisten a görög mitológiában, egyben egy híres űrhajósorozat neve.

Kaba. Fiúnév. Adható, anyakönyvezhető. Egy település neve, amiről a nevét kapta a közelében hullott, világhíres Kaba-meteorit.

Szelina. A Hold görög nevéből származó női név. Anyakönyvezhető.

Szegedi-Elek Elza kiegészítése:

Szeléna. Lánynév. Szintén a latin caelum: égbolt szóból származik (egy kis szójáték: a caelum vésőt is jelent latinul). Ebből lett a Celia név, franciául a Celine. Anyakönyvezhető.

 

Mikics Eszter kiegészítései:

Luna. Lánynév, anyakönyvezhető. Luna a Hold neve latinul, és sok mai európai nyelvben is így vagy ehhez hasonlóan fordul elő (pl. spanyolul luna, franciául lune). Luna a Hold istennője volt a római mitológiában.

Androméda. Lánynév, anyakönyvezhető. Az Andromeda csillagkép neve a mitológiai Andromeda-királylány nevét őrzi, és ékezetes változatban adható hazánkban.

Flóra, Írisz. Lánynevek, anyakönyvezhetők. A (8) Flora és a (7) Iris kisbolygók viselik ezeket a neveket.

Az 1948-ban felfedezett Miranda uránuszhold neve ebben az írásmódban lánynévként anyakönyvezhető Magyarországon.

Mimóza. A Béta Crucis egy kettőscsillag a déli égbolton. A két komponens összeolvadó fénye szabad szemmel egy 1,25 magnitúdós csillagként ragyog, így az egyik legfényesebb csillag az égbolton. A csillag hivatalosan elfogadott neve Mimosa, ami egy érdekes virág neve is. Magyarul Mimózaként lehet anyakönyveztetni és adni lánynévként.

 

Szabó M. Gyula kiegészítései:

Kasztor. Fiúnév. A Castor csillag az Ikrek csillagképben található (Alfa Geminorum). Magyarországon ebben a formában adható, anyakönyvezhető.

Göncöl. Fiúnév. Az égen megtalálhatók a Kisgöncöl és a Göncölszekér (Nagygöncöl) csillagképek a mondabeli Göncölről elnevezve.

Aszter. Fiúnév, anyakönyveztethető. Görög eredetű, jelentése: “csillag”.

Herkules. Fiúnév, anyakönyveztethető. Az északi égbolt nagy, bár nem túl fényes csillagokból álló, jellegzetes csillagképe a mondabeli hősről kapta a nevét.

Ismeretlentől érkezett kiegészítés:

Csilla. Lánynév, anyakönyveztethető. Dugonics András alkotta meg a csillag szóból 1788-ban; népszerűvé Vörösmarty Mihály tette.

 

Tóth Zsófia Míra kiegészítése:

Larissza. Görög eredetű női név, ebben a formában anyakönyvezhető. A Neptunusz egyik holdját Larissa-nak nevezik. 1981-ben gyanították létét először, de csak 1989-ben vált biztossá a felfedezés a Voyager-2 űrszonda képei nyomán. Nevét Larissza nimfáról, Neptunusz szeretőjéről kapta. (Neptunusz Poszeidón görög tengeristen római megfelelője.)

Kiegészítés 2022. jan. 31-én Csizmadia Szilárdtól:

2022-től adható a Kassziopeia és a Terra keresztnév is, előbbi egy csillagkép neve is, egyben a görög mitológia egyik szereplője, utóbbi pedig a Föld latin neve is (de jelent földet, országot, vidéket is).