Kedves Barátaim, Egyesületi Tagtársak!

MÉG EGY HÉTIG LEHET JAVASLATOT TENNI SZENIOR TAGSÁGRA ÉS HETTYEI JÁNOS DÍJRA!

Javaslattétel Hettyei János Díjra

Arra kérnénk minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2021. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2022. évi Hettyei János Díjra. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy vagy maximum néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

A korábbi díjazottak listája itt megtalálható: http://vcse.hu/rolunk-szol/dijazottaink/.

A Hettyei János Díjra (HJD) olyan személy jelölését várjuk, aki:

– hosszabb ideje végez kiemelkedő amatőrcsillagászati munkát, VAGY ismeretterjesztő tevékenységet, VAGY csillagászati kutatómunkát, VAGY az Egyesület érdekében végzett más munkát.

 

Elegendő tehát a fenti feltételek közül az egyiknek megfelelnie a jelöltnek – az odaítélt díjak esetében tipikusan az egyik lehetőségért adtuk oda; a jelölt rendszerint nem két vagy több feltételnek felelt meg.

 

HJD-re jelölhető:

(A) bármelyik VCSE-tag jelölhető, függetlenül attól, hogy hol él,

(B) illetve bárki, aki ugyan nem VCSE-tag, de Zala megyében vagy zalai származásúként fejtette ki tevékenységét.

 

A két kategória (A és B) egyenlő esélyeket élvez. Mindkét kategória díjazására van példa (zalaiként, de nem VCSE-tagként kapott HJD-t Gazdag Attila, Vilmos Mihály és Juhász Tibor; nem zalaiként, de VCSE-tagként és sok zalai tevékenységéért kapott HJD-t pl. Horváth Tibor és Hegedüs Tibor, aki Vas, illetve Bács-Kiskun megyei).

 

A HJD-ra jelöltek közül egyet választ ki jelöltnek az elnökség, a díj odaítéléséről pedig a jövő évi közgyűlés dönt. A díjazottnak az érmét lehetőleg a közgyűlésen vagy a nyári táborban adjuk át. Az érme értéke kb. 35 000.- Ft.

Hettyei János 19. századi zalai amatőrcsillagász volt, aki 1834-ben először írta le az állatövi fényt Magyarországról, és 1842-ben megfigyelte az akkori teljes napfogyatkozást (két távcsővel), sőt, az egerszegi vármegyeháza udvaráról be is mutatta a nyilvánosságnak, tehát sok tekintetben elődünk.

 

Szenior tag jelölés

Arra kérnénk minden VCSE-tagot, hogy tegyen javaslatot legkésőbb 2021. december 21. 20:59 óráig (KözEI szerint) a 2022. évi szenior tag címre. Saját magát senki ne jelölje, az ilyen jelölést automatikusan elutasítjuk. A jelöléshez egy mondatos indoklás elég, de legfeljebb néhány mondatos indoklást várunk. Csak a vcse@vcse.hu e-mail címre érkezett javaslatokat fogadjuk el.

A korábbi díjazottak listája itt megtalálható: http://vcse.hu/rolunk-szol/dijazottaink/.

A jelölhető tagok listája itt elérhető.

Szenior tagnak jelölhető, aki:

– legalább nyolc éve megszakítás nélkül rendes tagja a VCSE-nek és tagdíját mindig időben befizette, ÉS

– amatőrcsillagászati, ismeretterjesztői vagy az Egyesület érdekében kifejtett munkájával ezt a címet kiérdemelte.

 

A jelöltek közül egynek 2022. 01. 01-től kezdve adja oda az elnökség oda a címet. A szenior tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni.

 

Köszönettel az elnökség nevében:

Jandó Attila

VCSE titkár