Elindult az új www.eszleles.hu oldal. Kérjük tagtársainkat, barátainkat, regisztráljanak rá, és ezentúl az észleléseiket oda töltsék fel. A régi képfeltöltő e hónap végéig fog élni, a megszokás és átállás ideje alatt működni fog. A www.vcse.hu oldalról azonnal elérhető az új oldal is a baloldali listából. (Amúgy érdemes mindkét oldalt kezdőoldalnak beállítani!)

Az amatőr és hivatásos csillagászat régi és folyamatosan fennálló problémája a keletkező adatok olyan tárolása, ami lehetőleg mindenkinek hozzáférhető, könnyen kereshető, felhasználható. Az amatőrcsillagászatban egyes észlelések később tudományos célokra hasznosítva lesznek, pl. változócsillagászati megfigyelések, meteormegfigyelések stb. Ezeket másképp kell tárolni, mint a leíró jellegű észleléseket. Leíró jellegűek pl. a mélyég-objektumok, üstökösök, bolygók, holdkráterek stb. kinézetének, szín- és fényességviszonyainak, látható jellegzetességeinek szöveges, rajzos vagy fotografikus megörökítése. Sokszor vagyunk kíváncsiak arra, a másik mit lát a távcsövével: mennyi részletet, milyen halvány objektumot, illetve hogyan tud megörökíteni egy-egy jellegzetességet. Érdekes számunkra, melyik távcsővel egy adott égitest hogyan néz ki, és ugyanolyan műszerrel ki milyen eltérésekkel észlel.

 

Ugyancsak érdekes megőrizni az észleléseket az utókornak, mutatni amatőrcsillagászati aktivitásunkat, és inspirálni egymást a jelenben további megfigyeléseket végezni, az időt hasznosan eltölteni.

Magyarországon és külföldön is több adatbázis létezik, némelyik általános jellegű, más csak bizonyos fajta észlelésekre koncentrál. (Ilyen pl. hazánkban az MCSE észlelésfeltöltője vagy a MAFE észlelőrétje.) Minket az inspirált a saját adatbázisunk létrehozására, hogy a legkorszerűbb és a kor igényeinek megfelelő kinézettel (design-nal) és kereshetőséggel, könnyű feltöltéssel bíró adatbázisunk legyen. Az adatbázisok összekapcsolásával lehetséges még több információhoz jutni. Valójában az adatbázis lényege: maguk az észlelések régóta léteztek összegyűjtve egy Excel-fájlban, amit előbb Csizmadia Szilárd, később Jandó Dániel bővítgetett, de csak szűk körben volt elérhető. Most nemcsak korszerű, szép formában kerül közzétételre az általunk végzett észlelések halmaza, de további könnyedebb bővítése és célszerű felhasználása minden amatőrcsillagász és társszervezet számára is elérhető.

Minden kedves tagtársunknak és barátunknak figyelmébe ajánljuk észlelési adatbázisunkat, ahová feltölthetik saját észleléseiket, legyen az szöveges, rajzos vagy fotografikus megfigyelés. A www.eszleles.hu használatának feltétele csak egy ingyenes regisztráció. Az adatbázisba mindenki feltöltheti észlelését, és megnézheti a másét, összehasonlításokat tehet – használatához nem szükséges VCSE-tagnak lenni.

A VEGA észlelőrovatait is a jövőben erre az oldalra alapozva kívánjuk összeállítani.

A regisztráció után lehetőség van – de nem kötelező! – rövid bemutatkozást és elérhetőséget (pl. email-címet, facebook-oldalt stb.) megadni. Fel lehet iratkozni hírlevélre is.

www.eszleles.hu nem üresen indul. Máris több, mint 750 észlelést tartalmaz – elsősorban mélyég-észlelést –, amik a VEGA korábbi számaiban jelentek meg, vagy amiket a VCSE-hez eljuttattak a megelőző években. A legtöbb észlelés Varga Györgytől származik eddig. Hasznos negatív észleléseket is fel lehet tölteni, pl. ha jó égen egy nyílthalmaz nem látszik egy adott műszerrel.

Az adatbázis természetesen hasznos lehet célpontok válogatására is, ha valaki szeretné tudni, mit lenne érdemes a saját távcsövével megfigyelni. Például lehetséges a saját távcsövünkkel egyező, vagy ahhoz hasonló átmérőjű, fényerejű távcsővel megfigyelt objektumokat előkeresni, és aztán azokat magunk is megfigyelhetjük.

Reméljük, barátaink, tagtársaink, amatőrcsillagász ismerőseink hasznosnak és használhatónak találják az adatbázist, és a jövőben használni is fogják, mind észlelések feltöltése, mind korábbi észlelések tanulmányozása szempontjából.

Az oldalt technikailag Kelemen Tamás tagtársunk készítette el és ő tartja karban. Hibabejelentéseket és fejlesztési javaslatokat neki lehet küldeni az oldal megfelelő rovatain keresztül.