Az LDN 845 és IC 444 objektumok - Fotó: Schmall Rafael
Az LDN 845 és az IC 444 objektumok – Fotó: Schmall Rafael

Az utóbbi időben az építkezés miatt alig-alig érek rá, noha a nyers képeket azért tudom gyűjteni, hála a félautomata rendszernek. Hatalmas segítség ez a Kstars-EKOS rendszer. Ha nem lenne, bizony fele ennyi expó se lett volna, igaz, megkésve álltam rá erre az objektumra.

Ez a téma nagyon megtetszett a benne lévő sötétködök miatt, ahogy azok az ionizált hidrogén előtt vannak, viszont a közeli fényes csillag nagyon megnehezítette a komponálást. A fényes csillag mellett jobboldalt a Medúza-köd (IC 443) se segített igazán a komponálásban [ez a képen nem látszik, jobbra és lefelé lenne még], így maradt ez az instás jellegű megoldás.

Lehet, egy UHC réteg nem lett volna rossz, mely csillagkicsinyítő-funkciót látott volna el, így erősebb csillagkicsinyítést alkalmaztam.

A H-alfa szűrővel viszont jól jártam, ahogy főleg a sötétködök mögött kiemelte a hidrogénködöket.

A rendszer nem épp jó ég alatt van. Van fényszenny, valamint megülő füstgázok. Ezen lassan, remélhetőleg a nyáron próbálok változtatni, de a növekvő anyagárak nincsenek a segítségemre.

Távcső: Skywatcher Newton 200/800 (átépített)
Időpont: 2022-01-06
Helyszín: Zselic, R1 Observatory
Átlátszóság: 3
Nyugodtság: 3
Kamera: Canon EOS 6D (átalakított)
Mechanika: Skywatcher EQ6-Pro GOTO
Expozíciós adatok: 100×150 sec RGB, 100×300 sec Ha, ISO1600, f4
Szűrők: Astronomik H-alfa (12 nm) CCD szűrő (Canon EOS APS-C clip)

Csizmadia Szilárd kiegészítései a képhez:
A képen jobboldalt felfelé egy közel négyzet alakú csillagcsoportot látunk. Ez a Collinder 89 (Cr 89) nyílthalmaz délkeleti része. A 471 nagyon tág, nagyon laza nyílthalmazt felsoroló Cr-katalógust Per Collinder svéd csillagász állította össze, amikor a galaxisunkbeli nyílthalmazok szerkezetét és eloszlását tanulmányozta. Katalógusa leghíresebb objektuma a Cr 399 = Ruhafogas a Kis Róka csillagképben. A Cr-halmazok mindegyike nagyon laza, némelyik még a keresőtávcsövek több fokos látómezejébe se fér bele – nem csoda, hogy a 9 Geminorum felé eső része erre a képre se fért rá (a 9 Gem nyugatra, a kép jobb szélétől is jobbra lenne található).
A kép bal alsó sarkában lévő fényes csillag a 13 Geminorum = Mű Geminorum. Kettőscsillag, ami 230 fényévre van tőlünk. Mivel a Hold sokszor elfedi és nagyon nagy átmérőjű, igen sok csillagfedés-mérés alanya. M3III típusú vörös óriáscsillag, a kb. 2 naptömegű csillag sugara 80-100 napsugár közötti és a Nap fényerejének kb. 1150-szereséel világít. (Vagyis ennyi a bolometrikus luminozitása napegységekben.) Vizuálisan három magnitúdós, így könnyen látszik szabad szemmel is. A 13 Gem egyben változócsillag is, 72 és 2000 napos periódusokkal egyidejűleg ingadoztatja a fényét 2,75 és 3,02 magnitúdó között.
A Cr 89 és a Mű Geminorum közötti fényes, vörös köd neve: LBN 845. LBN: Lynds’s Catalogue of Bright Nebulae, vagyis Lynds fényes-köd katalógusa. Lynds-ről és katalógusairól itt írtunk bővebben, a linken lévő cikk végén.
Az IC 444 egy érdekes történet. Az IC 444 reflexiós ködöt 1892. szeptember 25-én fedezte fel ugyancsak a híres német asztrofotográfus Max Wolf. A megadott pozíció azonban nagyon pontatlan volt. Dreyer levelezhetett Wolffal, mielőtt egy kis ködösségnek adta a közelben az IC 444 számot. Ennek az IC 444-nek csak a keleti széle látszik Rafael képén, ez a Cr 89-től jobbra lévő vörös ködfoszlány a kép jobb felső sarkában. Ennek az IC 444-nek legsűrűbb része még a kép jobb szélétől is jobbra van. Azonban annak az IC 444-nek a mérete és fényessége pici, semmiképpen sem lehet azonos egy Barnard és Wolf által nagynak és fényesnek leírt köddel. Azonban ezt az IC 444 pozíciót tekinti a SIMBAD, az ALADIN és sok más katalógus Dreyer nyomán IC 444-nek. (Az Aladin és a Simbad az IC 444-et azonosnak veszi az LBN 840-nel, és ezt teszi a német wikipedia rövid szócikke is.)
Steinecke és Corwin csillagászok is foglalkoztak a kérdéssel, és véleményük szerint nem az a halovány ködösség az IC 444-nek szánt objektum, amit a SIMBAD, az ALADIN és az IC katalógus jelez, hanem az LBN 845. ami a fenti képen a Cr 89 és a Mű Geminorum közötti sokkal nagyobb és fényesebb, a képen is látható vöröses ködösség. Mi úgy véljük, hogy nekik van igazuk, és a képen az IC 444 = LBN 845 látszik.
A képen felfelé van észak és jobbra kelet.
A Rafael által említett közeli Medúza-ködről szólnak az alábbi bejegyzések honlapunkon, érdemes rájuk klikkelni: