Schmall Rafael Nap- és protuberancia-fotója
(ENGLISH BELOW)
Kedves Tagtársunk!
A Vega Csillagászati Egyesület (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8.) 2023. évi közgyűlésére
2023. április 15-én (szombaton) 14-16 óra
között kerül sor
 
Zalaegerszeg, Dísz tér 7. szám alatt (II. emelet, 236-243. szoba).
A közgyűlésre minden kedves tagtársunkat szeretettel várjuk! Lehetőség van zoomon is részt venni (a zoom-linket tagtársainknak 2023. március 23-án kiküldtük e-mailben), illetve képviseltetheted is magadat, ha a 2023. március 23-i e-mailhez mellékelt meghatalmazást a közgyűlés kezdetéig eljuttatod az Egyesület elnökének. A közgyűlés nyelve: magyar. A közgyűlés napirendje:
1./ Elnöki megnyitó és jegyzőkönyvvezető választása.
2./ Napirend kiegészítése.
3./ Elnökségi beszámoló a 2022. évi gazdálkodásról és tevékenységről, beszámolók, mérleg stb. megszavazása, felügyelő bizottság jelentése. – A beszámolókat és a jelentéseket e-mailben kiküldjük közgyűlés előtt tagtársainknak. A közgyűlésen a beszámoló nem kerül ismertetésre, hiszen a közgyűlés előtt elolvashatjátok majd.
4./ 2023. évi HJD odaítélése.
5./ Alapszabály módosítása.
6./ Tiszteletbeli elnök választása a 2023-2027-es időszakra.
7./ A következő időszak egyesületi tervei és egyebek.
Jelenleg 266 tagja van a VCSE-nek, a határozatképességhez így 134 fő jelenléte szükséges. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlést ugyanarra a napra, változatlan helyszínnel és napirenddel az elnökség összehívta 14:15 órai kezdettel. Ez a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

Fontosabb dátumok:

2023. március 23.: A közgyűlés meghívóinak kiküldése elektronikusan a tagtársaknak.
Március 27.: Eddig kérhetik a tisztségviselők és a tagtársak a napirend kiegészítését.
Március 29.: Az elnökség eddig a napig határoz a napirend kiegészítéséről a javaslataitok alapján.
Március 31.: A napirendben bekövetkezett módosításokról eddig az időpontig értesít Titeket az elnökség (ha nincs változás, nem kaptok e-mailt). (Ha az elnökség nem dönt, vagy a kérést elutasítja, vagy nem közli döntését a tagokkal, akkor a szabályszerűen nem közölt napirendbeli kérdésben vita lefolytatható, de a kérdésben határozat csak akkor hozható, ha ahhoz az összes részvételre jogosult tag hozzájárul.)
Szombaton 14 óra után az utcán és a szabadtéri parkolókban a parkolás ingyenes, előtte fizetős; a parkolóházban azonban 14 óra után is kell fizetni.
A közgyűlés után 15 perc szünetet tartunk, majd kötetlen beszélgetésre kerül sor a helyszínen.
Szeretettel várunk!

2023. március 23.

Dr. Csizmadia Szilárd
csillagász
a Vega Csillagászati Egyesület elnöke
Ez a kép kissé régi, de a lényeget mutatja, melyik árkád alatt kell átmenni és ott utána rögtön balra lesz a bejárati ajtó (tehát a bejárat az épület háta mögött van!) – This picture is a little bit old but the point is shown in it: the General Assembly will be in this building, you must cross the arch and turn left, then go to the second floor:
TIT_ház_2
(ENGLISH)
Dear Member,
the yearly General Assembly of the Vega Astronomical Association (address: H-8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8., Hungary) will be held on

2023 April 15 (Saturday) between 2 pm – 4 pm

address: Zalaegerszeg, Dísz tér 7. (2nd floor in British English, 3rd floor in American English, room 236-243).
We are kindly inviting all of our members! It is possible to attend via zoom (link was sent in an e-mail on 23rd March, 2023 ), or you can ask someone to represent you by filling the form we sent in the same e-mail on 23rd March, 2023. This form must be filled, signed and sent to the president of VAA before the Assembly. Official language of the General Assembly: Hungarian. Agenda:
1./ Welcome message by the President and election of a minute-taker.
2./ Extension of the Agenda.
3./ Report of the Council of VAA from the budget of and activity in 2022 – accepting the official reports. These reports will be sent via e-mail before the Assembly in a written form.
4./ Decision about the 2023 János Hettyei Prize.
5./ Modifications of the by-laws of VAA.
6./ Election of the Honorary President for the period 2023-2027.
7./ Future plans of the Association and any other business.
The VAA has 266 members at the moment, so the presence (in-person, via zoom or via representation) of 134 members is needed for a quorum. In case of no quorum, then we have a so-called repeated Genaral Assembly which has a quorum regardless the number of members present. This starts at the same place and same day 15 minutes later than the original Assembly, but no new agenda point can be added to the aforementioned ones.

Important dates:

2023 March 23: Posting the invitations to the members via e-mail.
March 27: The officiers and the members can ask to supplement the agenda by this date.
March 29: The Council will decide about the agenda-supplement by this date based on your requests.
March 31: The Council will notify you until this date if any changes occur in the agenda (if there is no e-mail then there is no change). If the Council does not decide in time or the request is denied or not communicated then we can discuss the point but decision cannot be made unless all members are present.
The parking is free in Zalaegerszeg after 2 pm Saturday (except in the parking house) but it costs some amount before it.

See you in the General Assembly!

Dr. Szilárd Csizmadia
astronomer
President of the Vega Astronomical Association
A helyszínre történő odatalálást segítendő közöljük az alábbi térképeket és fényképeket:
A kocsival érkezők a környéken több helyen is parkolhatnak. Szombaton 14 óra után az utcán és a szabadtéri parkolókban a parkolás ingyenes, előtte fizetős; a parkolóházban azonban 14 óra után is kell fizetni.

zalaegerszeg_terkep