2020. október 13-án van a Mars szembenállásban a Nappal. Ez azt jelenti, hogy ekliptikai hosszúságbeli különbségük éppen 180 fokot tesz ki, gyakorlatilag a Mars és a Nap az égbolt átellenes pontján tartózkodik. Ilyenkor a Mars napnyugtakor kel, éjféltájban delel, és hajnalban nyugszik. Fázisa 100%. Néhány nappal ezt megelőzően volt földközelségben, akkor volt a legfényesebb.

VCSE - A Föld és a Mars helyzete a Nap körül különböző időpontokban - Forrás: https://earthsky.org/upl/2015/12/mars-oppositions-2010-2022-roy-bishop-RASC.jpg
VCSE – A Föld és a Mars helyzete a Nap körül különböző időpontokban. A Mars pályáján kívüli körök (világosabb nappali és sötétebb éjszakai oldalra osztva) a Mars látszó méretével arányosak az adott időpillanatban. Az évszámok alá írt távolságadatok CSE-ben a Mars-Föld távolságát jelzik (pl.: 2018: 0,38 CSE)) szembenálláskor. Figyeljük meg, hogy a Mars legközelebb akkor juthat a Földhöz, amikor a Bak (Capricornus, Cap) csillagképben látszik a Földről nézve. A legtávolabbi szembenállások pedig az Oroszlán (Leo) csillagképben következnek be. Oppozíciókor a Mars fényessége -3,0 (Bakban) és -1,2 (Leo-ban) magnitúdó között változik, és a fényességváltozása szigorú összefüggést mutat azzal a csillagképpel, amelyikben az oppozíció bekövetkezik. Az oppozíció is évszakfüggő lehet: winter: tél, spring: tavasz, summer: nyár, autumn: ősz. Amikor a Mars nincs oppozícióban, földtávolságtól függően fénye +1,9 magnitúdóra is csökkenhet. – Forrás: RASC

A szembenállás (oppozíció) után a Mars láthatósága romlani fog, de kezdetben a változás nem lesz látványos. Egyre korábban kel egy darabig, és korábban jut magasra az égen. 22″-es látszó szögméretét és -2,6 magnitúdós fényességét még élvezhetjük pár napig, és még október utolsó napján is 20″-es lesz. December elejére csökken kb. 14″-re a látszó átmérője. Ezzel párhuzamosan természetesen a kisebb részletek megfigyelhetősége lassan eltűnik.

A Mars pályája sokkal excentrikusabb, mint a Földé. Ezért nagy különbségek lehetnek a Mars-Föld távolságban akkor, amikor a Mars szembenállásban van (ilyenkor juthat legközelebb a Földhöz a keringése során). Úgynevezett Nagy Mars Oppozíció 15-17 évente következik be, ekkor a Mars a pályája napközelpontja környezetében tartózkodik, a Föld pedig közel naptávolban van. A legnagyobb Mars-oppozíciók azonban déli csillagképekben (Bak) következnek be, ahol tőlünk nézve a légköri viszonyok rosszabbak általában.

VCSE - Egy marsi és egy földi keringés különböző időtartamot vesz igénybe a Nap körül - Forrás: earthsky.org
VCSE – Egy marsi és egy földi keringés különböző időtartamot vesz igénybe a Nap körül. A Föld 365,25 nap, a Mars 687 nap alatt járja körbe a Napot. A két keringésidő aránya olyan, hogy 15-17 évente van olyan, hogy a Föld naptávolsága környékén kerül a Mars napközelségbe és egyben oppozícióba. – Forrás: earthsky.org

Pl. a 2018-as nagy Mars-oppozíciókor hiába volt még a mostaninál is nagyobb, 24″-es a Mars korongjának látszó mérete, -25°-os deklináción látszódott, ahol már a légköri nyugodtság nagyon tönkretette a képet ilyen közepes északi szélességekről, mint ahol most vagyunk.

2020-ban a Pisces-ben (Halakban), +5°-os deklináción következett be a Mars szembenállása, ezért jóval magasabban látszik a horizont felett, ahol nyugodtabb a légkör. Ezért a 2018-as szembenálláshoz képest hiába jár most messzebb a Földtől a Mars, hiába kisebb mindössze 9%-kal most a látszó átmérője, mégis jobb helyen figyelhető meg, több részlettel és kevesebb porviharral, mint akkor – amit számos idehaza készült kép is bizonyít. (Pl. itt és itt és itt).

Nagy Mars Oppozíciónak azt hívják, amikor a szembenálláskor a Mars napközelsége környékén jár. 2018 után legközelebb ilyen 2035-ben lesz. Az ebben az évszázadban bekövetkező többi Nagy Mars Oppozíció időpontját az alábbi ábráról lehet leolvasni.

VCSE - A következő évtizedek Nagy Mars Oppozícióinak időpontjai és helyzete. Kék a Föld, narancssárga a Mars. A zöld vonal a Mars napközelpontja felé mutat (ang. perihelion = perihélium, napközelpont) - Forrás: earthsky.org
VCSE – A következő évtizedek Nagy Mars Oppozícióinak időpontjai és helyzete. Kék a Föld, narancssárga a Mars. A zöld vonal a Mars napközelpontja felé mutat (ang. perihelion = perihélium, napközelpont) – Forrás: earthsky.org

A következő években a Mars szembenállásai egyre nagyobb távolságban létrejövő földközelségkor következnek be, így egyre kisebb méretű korongnak látjuk majd a bolygót. Amikor eléri a minimumot, utána az égitestek ismétlődő játéka újrakezdődik, és ismét egyre nagyobb lesz földközelségkor, illetve szembenálláskor a Mars. Ezt demonstrálja a következő ábra, amiben a következő Mars-szembenállásokkor a bolygó látszó méretét, fényességét, deklinációját, illetve szembenálláskor a Mars tartózkodási helyét (csillagkép szerint) lehet leolvasni.

VCSE - A Mars oppozícióinak időpontja akövetkező években - Forrás: nakedyeplanets.org
VCSE – A Mars oppozícióinak időpontja a következő években. Balról jobbra: a szembenállás (oppozíció) időpontja, a szembenállás helye (csillagkép jele és hárombetűs rövidítése, a Mars deklinációja oppozíciókor, a Mars fényessége szembenálláskor magnitúdóban, látszó átmérője és méretarányos kinézete ugyanakkor; a Mars látszó mérete a legnagyobb lehetséges látszó méret százalékában. Az utolsó két oszlop megadja, hogy a Mars milyen távol van szembenálláskor a Földtől, illetve a Naptól (CSE-ben). – Forrás: nakedyeplanets.com

A Mars megfigyeléséhez jó időjárást, derült eget és nyugodt légköri viszonyokat kívánunk!

Szöveg: Cs. Sz.