A bolygójelölt mérete a naprendszerbeli Neptunuszéhoz hasonló, és mintegy 2,43 nap alatt kerüli meg a Vegát. A bolygójelölt a csillaghoz való közelsége miatt nagyon forró, átlagosan 2976 °C lehet a felszínén. Ha bebizonyosodik a bolygójelölt léte, akkora KELT-9b (4300 °C) után ez a legforróbb átlagos felszíni hőmérséklető bolygó.
Mivel a Vega csak 25 fényévre van tőlünk és fényes, számos további megfigyelést terveznek a bolygójelölt alaposabb megismerése érdekében. A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy akár más bolygók is lehetnek a Vega körül.
A felfedezést az amerikai The Astronomical Journal-ben közölték idén. A felfedezés radiális sebességgörbe-módszerrel történt, ehhez az utóbbi 10 évben a Vegáról gyűjtött 1524 darab spektrumot használták fel. A kb. 6 m/s nagyságú radiális sebességgörbe-amplitúdó egy legalább 20 földtömegű exobolygóra utal (a Neptunusz tömege 17 földtömeg). Tudni kell azonban, hogy ez a felfedezési módszer csak a bolygó minimális tömegét adja meg (alsó határt ad az égitestre), a valóságban ennél nagyobb is lehet. A spektrumokat az arizonai Fred Lawrence Whipple Obszervatóriumban gyűjtötték.
2013-ban  már kimutatták, hogy a Vega körül van egy hatalmas kisbolygóövezet, és ez reményt adott arra, hogy akár bolygók is lehetnek körülötte. Annak idején a Spitzer (NASA) és a Herschel (ESA) infravörös űrtávcsöveket használták a Vega kisbolygóövezetének kimutatására.
A Vega népszerű szereplő a sci-fikben. A Kapcsolat c. filmben is a Vega körül lakókkal kommunikálnak, de előfordulnak vegánok (ez esetben ezalatt a Vega bolygóin lakókat kell érteni!) Isaac Asimov Alapítványában, a Star Trek egyik epizódjában (The Cage – A kalitka), az Űrgolyhókban (1987) és még a Babylon 5-ben is többek között. A most felfedezett bolygójelölt, ha bolygónak is bizonyul, bizonyosan lakhatatlan nagy hőmérséklete miatt.
Meg kell azonban jegyzeni, hogy maguk a felfedezést tevő kutatók is óvatosan fogalmaznak, és maguk is szükségesnek tartják, hogy további mérésekkel kell bebizonyítani, hogy ez a bolygójelölt ténylegesen létező bolygó és valóban ott van a Vega körül. A Vegára a pólusa felől látunk rá, korai színképosztályú, amelyben nehéz a radiális sebességet mérni. A jövőben nem lenne meglepő sem ennek a bolygójelöltnek a kizárása, sem létének megerősítése.
A felfedező cikk ingyenes változata itt elérhető: https://arxiv.org/pdf/2101.08801.pdf. A linken lévő cikk 5. ábrája mutatja a 2,43 napos feltételezett bolygó radiális sebességgörbe jelét.