Kedves Tagtársunk!

Ezúton is meghívunk a Vega Csillagászati Egyesület rendkívüli közgyűlésére, amire 2016. február 20-án (szombaton) 17.00 órai kezdettel kerül sor. A közgyűlést elektronikusan, skype segítségével tartjuk, a csizmadia.szilard skype-felhasználót kell keresni, partnerként felvenni.

A közgyűlés napirendje:

1./ Jegyzőkönyvvezető választása.
2./ Napirend elfogadása.
3./ Alapszabály-módosítás ismertetése.
4./ Egyesületi alapszabály módosítása.

Amennyiben a közgyűlésen az összes tag több, mint a fele nem jelenne meg, akkor a közgyűlés határozatképtelen lesz. Ebben az esetben a megismételt közgyűlést ugyanaznap, változatlan napirenddel, 17:15 órai kezdettel tartjuk, ugyancsak skype-on, a fenti felhasználó szervezésében, amely megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Az alapszabályt azért kell módosítani, mert az 1959-es Polgári Törvénykönyvet (Ptk-t) az országgyűlés hatályon kívül helyezte és 2014-ben új Ptk-t vezetett be. Az új szabályok engedik, hogy az egyesületek legkésőbb 2016. március 15-ig módosítsák úgy a szabályaikat, hogy az új Ptk-nak megfeleljenek, így mi a határidő előtt néhány héttel teszünk ennek eleget.

A közgyűlésre való felkészüléshez segítséget ad az új egyesületi alapszabályunk terve, ami itt, ezen a néven érhető el: Alapszabaly_2016_ver2 . A különböző színek jelentése:

fekete – változatlanul maradó részek

fekete áthúzva: alapszabályunkból törlésre javasoljuk ezeket a részeket

zöld, kék, piros: az alapszabályba újonnan bekerülő részek (a színeknek különösebb jelentése nincs, csak azt jelölik, az alapszabályt-előkészítő bizottság első, második vagy harmadik körében vettük bele a javaslatba).

Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 3/4-ének egyetértése szükséges.


Az elnökség 2015. december 20-án nevezte ki az Alapszabályt-Előkészítő Bizottságot (AEB): Csizmadia Ákos, Csizmadia Szilárd, Zelkó Zoltán, és az ülésekre meghívót kaptak még: Szente Hajnalka és Csizmadia Tamás. Szilárd az első változatot január 7-án küldte meg az AEB tagjainak, ezután összesen 36 e-mailt váltottunk egymás között ebben a témában, ás egy 68 perces skype-ülést tartottunk a témában január 31-én. Számos más egyesület alapszabályát megnéztük, illetve több, az új Ptk-t ismertető és magyarázó honlapot alaposan áttanulmányoztunk, valamint elolvastuk és egymásnak magyaráztuk az új Ptk, valamint a 2011-es civil törvény ránk vonatkozó részeit. Végeredményben úgy találtuk, hogy – mivel már nem terheljük magunkat közhasznú adminisztrációval a semmi kedvezményért cserébe -, a közhasznú részek nagyobb része elhagyható, egyebekben pedig kismértékben módosítani kell az alapszabályunkat. Mivel a VCSE taglétszáma közel vana  100 főhöz, lehetséges, hogy nemsokára átlépjük ezt a határt, és akkor a Ptk szerint kötelező lesz felügyelőbizottságot létrehoznunk – ezért javasoljuk, legyen a VCSE-nek felügyelőbizottsága is.

Más jogtudorokkal egyetértésben mi is arra jutottunk, hogy a Ptk megengedi, hogy szervezetében és működési szabályaiban a jogi személy – a VCSE ilyen! – eltérjen a Ptk szabályaitól, amelyek így gyakorlatilag csak ajánlások. Éppen ezért igyekeztünk megőrizni a VCSE személyi, földrajzi, tradicíóból származó és anyagi adottságaiból fakadó, már bevált rendet és a lehető legkevesebbet változtatni rajta. Csak annyit és azt vettük be az alapszabályba, amennyit a Ptk feltétlenül szükségesnek lát előírni vagy bővíteni. Egyebekben az alapszabály végén utalunka  Ptk-ra, Civil törvényre és egyéb jogszabályokra, hogy minden más kérdésben azok az irányadó szabályaink – megismételni őket felelsleges, anélkül is be tudjuk tartani őket.

Kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek minél nagyobb számban részt venni a rendkívüli közgyűlésen.

Tisztújító, rendes évi közgyűlésünket 2016. április 9-én tartjuk Zalaegegerszeg, Dísz tér 7. sz. alatt.