2022. október 25-én (kedden) a déli órákban részleges napfogyatkozást lehet Magyarországról látni – ha az időjárás is úgy akarja, és derült idő lesz.

A Nap (sárga korong) és a Hold (szürke korong) helyzete a napfogyatkozás maximumakor, 2022. október 25-én 12:22-kor Zalaegerszegről nézve (dél lefelé, észak felfelé, kelet balra és nyugat jobbra van a képen). Bár a Vénusz a közelben van, ne keressük távcsővel, mert a Nap bevilágíthat a műszerbe!

NAPOT CSAKIS NAPSZŰRŐVEL, NAPFOGYATKOZÁS-NÉZŐ SZEMÜVEGGEL, MEGFELELŐ BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK MELLETT SZABAD NÉZNI! ARRA ALKALMAS TÁVCSÖVET CSAK KIVETÍTÉSSEL, VAGY NAPSZŰRŐVEL SZABAD HASZNÁLNI A NAP ÉS A FOGYATKOZÁS MEGFIGYELÉSÉRE!

A napfogyatkozás szabad szemes megfigyeléséhez házilag elkészíthető egyszerű lyukkamera (camera obscura) vagy napfogyatkozás-néző szemüveg szükséges. Távcsőre megfelelő napszűrő kell, ezek beszerzéséhez a szakboltok vagy honlapjaik felkeresését ajánljuk.

A napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold tőlünk nézve a Nap elé kerül. Ekkor eltakarja a Napot teljes egészében vagy csak egy részét (a Nap, a Hold és a Föld közelítőleg vagy pontosan egy egyenesen vannak). Amikor a Hold a Napot teljesen kitakarja, teljes napfogyatkozás van, amikor csak egy részét, akkor részleges napfogyatkozás történik. Részleges fogyatkozáskor a Nap-Hold-Föld hármas nem esik egy egyenesbe, a Hold látszó középpontja a Nap látszó középpontja alatt vagy felett halad el tőlünk nézve. (A teljes napfogyatkozást csak egy vékony, kb. 100 km széles, de hosszú, akár több ezer km-es sávban lehet teljesnek látni. E sáv körül azonban részlegesnek látszik hatalmas területről. Van olyan napfogyatkozás, ami ezekkel a teljes és részleges fogyatkozást mutató sávval is bír, és van olyan – ilyen a 2022. okt. 25-i is – ami mindenünnen csak részlegesnek látszik.)

A nappal és az éjszaka váltakozása 2025. október 25-én, a szürkéskék terület pedig a részleges napfogytakozás helye: ezekről a helyekről nézve a Hold a Nap egy részét kitakarja.
A nappal és az éjszaka váltakozása 2022. október 25-én, a szürkéskék terület pedig a részleges napfogyatkozás helye: ezekről a helyekről nézve a Hold a Nap egy részét kitakarja.

Van még két érdekes napfogyatkozás-típus: a gyűrűs és a teljes-gyűrűs. A teljes-gyűrűset néha hibrid napfogyatkozásnak is nevezik. Amikor a Föld napközelben jár (a Nap látszólag nagyobb, mint naptávolban), a Hold pedig földtávolban (a Hold látszó mérete kisebb, mint földközelben), és a Nap-Hold-Föld hármas egy egyenesre esik, akkor a Hold nem képes az egész napkorongot eltakarni. Ilyenkor gyűrű alakban a Hold körül megmarad a Nap korongja, kitakarás nélkül. Ez a gyűrűs napfogyatkozás. Egyes esetekben, a fogyatkozás közepén a Hold árnyéka eléri a Földet, és ott teljes napfogyatkozás látszik, ám előtte-utána az árnyék már nem ér el bolygónkig, és ott már csak gyűrűst észlelnek. Ezeket hívják hibrid vagy gyűrűs-teljes fogyatkozásnak.

Egy naptári évben legalább kettő, és legfeljebb öt napfogyatkozás fordulhat elő. Az egy évben bekövetkező napfogyatkozások közül legfeljebb kettő lehet teljes, több nem. A teljes napfogyatkozások teljességi sávja keskeny, ezért csak a Föld kis részéről látszanak teljesnek, jóval nagyobb részről részlegesnek. Ezért van az, hogy a Föld egy-egy helyéről átlagosan csak 1-4 évszázadonként lehet teljes napfogyatkozást látni. Pl. Magyarországról 1842-ben, 1999-ben lehetett és 2081-ben lehet legközelebb teljes napfogyatkozást látni (és ezeket sem az ország egész területéről). Az már gyakrabban előfordul, hogy részleges fogyatkozást láthatunk vagy teljes fogyatkozás részleges sávjában állunk.

A zöld vonal jelzi a 2022. október 25-i napfogyatkozás részlegességi sávját. A kék vonalak mentén egyre nagyobb és nagyobb mértékű fogyatkozást látunk Afrikától Oroszország felé haladva. Az egyes vonalak részletes magyarázata – angolul – itt található.

A 2022. október 25-i részleges napfogyatkozást november 8-án egy Európából nem látható teljes holdfogyatkozás követi.

A 2022. október 25-i napfogyatkozás főbb adatai:

TelepülésKezdetMaximumVégeNagyság
Békéscsaba11:20:0312:28:3913:37:4446%
Budapest11:17:5012:24:5713:32:5344%
Debrecen11:19:1612:28:2813:38:0548%
Dunaszerdahely11:16:3312:22:4013:29:4543%
Eger11:18:0412:26:2313:35:1946%
Győr11:16:5712:22:5913:29:5843%
Kaposvár11:18:4712:24:2713:31:0241%
Kassa11:17:3812:26:4613:36:2348%
Kecskemét11:18:5712:26:3013:34:4444%
Komárom11:17:0512:23:3413:30:5643%
Miskolc11:18:0412:26:4413:35:5847%
Marosvásárhely12:22:2713:33:3614:44:3950%
Nagykanizsa11:18:2012:23:2013:29:1940%
Nyíregyháza11:18:4912:28:0813:37:5348%
Paks11:18:5512:25:3913:33:1243%
Pécs11:19:2312:25:2113:32:1241%
Salgótarján11:17:3112:25:2713:34:0546%
Sopron11:16:2812:21:3413:27:4441%
Szeged11:20:0612:27:4913:36:1044%
Szekszárd11:19:1412:25:4513:33:0442%
Székesfehérvár11:17:5612:24:2813:31:5243%
Szolnok11:18:5312:26:5313:35:3145%
Szombathely11:17:0612:22:0313:28:0441%
Tatabánya11:17:1312:23:2613:30:3643%
Veszprém11:17:5012:23:5413:30:5342%
Ungvár11:18:2412:28:1313:38:2350%
Újvidék11:21:2312:28:3113:36:1542%
Zalaegerszeg11:17:4312:22:4213:28:4440%

A fenti táblázatban az időpontok az óránk által mutatott polgári időben (Magyarországon Közép-Európai NYISZ-ben (CEST-ben), Erdélyben Kelet-Európai Nyári Időben (EEST) vannak megadva). A “Kezdet” a fogyatkozás kezdete, szaknyelven szólva az 1. kontaktus időpontja: a Hold sziluettje kívülről érinti a napkorongot első ízben (ez általában nem észlelhető, távcsővel is csak kis idő elteltével vehető észre a légköri nyugtalanság és a pici becsorbultság miatt). A maximum az az időpillanat, amikor a holdkorong közepe legközelebb van a napkorong közepéhez – ekkor takar ki a legtöbbet a Hold a Napból. A kitakarás mértéke településről településre más és más. A két égitest látszó közepének távolsága a látszó napátmérő százalékában az utolsó oszlopban van megadva (a fogyatkozás nagysága, idegen szóval: magnitúdója). Ezzel – nem lineárisan – arányos a Nap kitakart területe. A fogyatkozás vége a 4. kontaktus, amikor a holdkorong utoljára, kívülről érinti a napkorongot. (A 2-3. kontaktusok belső érintkezések lennének, de ilyenek csak teljes, gyűrűs és hibrid fogyatkozásoknál lépnek fel, részlegesnél nem.)

További településekre, még részletesebb adatokat Kaposvári Zoltán, illetve a TimeAndDate oldalán lehet találni.

A 21-ik században 224 napfogyatkozás következik be, ebből 77 részleges, 73 gyűrűs, 68 teljes és 7 gyűrűs-teljes (hibrid). A 21-ik században nem volt eddig és ezután sem lesz olyan év, amikor öt napfogyatkozás következne be egy naptári év leforgása alatt. A legtöbb napfogyatkozás – egyaránt évi négy-négy – 2011-ben, 2029-ben, 2047-ben, 2065-ben, 2076-ban és 2094-ben lesz.

A jelen évtized előttünk álló napfogyatkozásai a következők:

2022. október 25. Részleges napfogyatkozás, Európából látható.

2023. április 30. Hibrid, Európából nem látható.

2023. október 14. Gyűrűs, Európából nem látható.

2024. április 8. Teljes, Európából nem látható.

2024. október 2. Gyűrűs napfogyatkozás, Európából nem látható.

2025. március 29. Részleges, Délkelet-Európa kivételével Európából látszik.

2025. szeptember 21. Részleges napfogyatkozás, Európából nem, csak a Csendes-óceánról látható.

2026. február 17. Gyűrűs, Európából nem látszik.

2026. augusztus 12. Teljes Izlandon, Grönlandon, Spanyolországban; részlegesként tűnik fel Európa többi részén.

2027. február 6. Gyűrűs, Európából nem látszik.

2027. augusztus 2. Észak-Afrikából, Gibraltárból és Spanyolország egyes részeiből teljesnek látszik, Európa többi részén részlegesnek.

2028. január 26. Gyűrűs Amerikából nézve; Európa egyes nyugati részeiről részlegesként látszik.

2028. július 22. Teljes Ausztráliából és Új-Zélandról; tőlünk nézve nem látható.

2029. január 14. Részleges, tőlünk nem látható.

2029. június 12. Részleges, hozzánk legközelebb Észak-Európából látható.

2029. július 11. Részleges, Európából nem látható.

2029. december 5. Részleges, Európából nem látható.

2030. június 1. Gyűrűs, hozzánk legközelebb Délkelet-Európából látható, Európa többi részén pedig részlegesként tűnik fel.

2030. november 25. Teljes, Európából nem látható.