A C/2019 Y4 (ATLAS) üstököst 0 magnitúdó környékinek várták május végére, amiről itt írtunk hosszabban, és egyesületi csillagdánkban készített képét is ott mutattuk be.

A 13620-as sorszámú “Astronomer’s Telegram”-ban (2020. április 6.) azt írják, hogy a 60 cm-es Ningbo Education Xinjiang Telescope-pal, 10×30 sec-es, r szűrővel kapott képeken a C/2019 Y4 (ATLAS) üstökös valószínű darabolódását figyelték meg. A 2020. április 5-én kapott képeken a mag elnyúlttá vált a csóva irányába, 3 ívmásodperces hosszú lett kör alakúról. Az észlelők szerint elég rövid az expozíció ahhoz, hogy ne az üstökös sajátmozgása okozza a mag elnyúltságát. A képek itt láthatók, forrás: https://near.earth/shared/2020/04/next_20200405.png.

VCSE - A NEXT - távcsővel 2020. április 2,9-én és április 5,8-án kapott, és az intenzitásviszonyoknak megfelelően hamisszínezett képe a C/2019 Y4 (ATLAS) üstöksöről. Az északi irányt, a Nap (Sun) látszó irányát is bejelölték. Figylejük meg, ahogy néhány nap alatt megnyúlt az üstökös magjának alakja körről elnyúlttá (a legbelső sárgás folt). Forrás: NEXT távcső
VCSE – A NEXT távcsővel 2020. április 2,9-én és április 5,8-án kapott, és az intenzitásviszonyoknak megfelelően hamisszínezett képe a C/2019 Y4 (ATLAS) üstökösről. Az északi irányt, a Nap (Sun) látszó irányát is bejelölték. Figyeljük meg, ahogy néhány nap alatt megnyúlt az üstökös magjának alakja körről elnyúlttá (a legbelső sárgás folt). Forrás: NEXT távcső

A távirat szerzői az eredetiben arról beszélnek, hogy “lehetséges darabolódás” látszik. Amennyiben tényleg nem az üstökös sajátmozgása vagy a távcső bemozdulása okozta a megfigyelteket, akkor elképzelhető, hogy az üstökös laza szerkezetű és szétesőben van. Ezt megerősíteni látszik, hogy a mag megnyúlását a 2 méteres Liverpool-távcsővel megerősítették később (ez a távcső a Kanári-szigeteken van) április 6-án 18:38 UT-kor közzétett 13622-es táviratban. Vagyis az elnyúltság valós, a darabolódásnak több jele is van már. Ennek fényében elképzelhető, hogy az üstökös egyáltalán nem éri el az előrejelzett fényességét és egyáltalán nem fog látszódni szabad szemmel. Végső szót azonban csak a folyamatos megfigyelések mondhatnak – az üstökösök fényesség-előrejelzése egy rendkívül bizonytalan terület, sem pesszimistának, sem optimistának nem szabad lenni, hanem folyamatosan megfigyeléseket kell végezni. Az utóbbi napokban több észlelő is halványabbnak találta a korábbihoz képest az objektumot, vagy nem is találta már meg.

Az, hogy milyen nehéz ügyről van szó az üstökösök viselkedésének megértésében, azt a 2I/Borisov üstökös esete is mutatja. Néhány napja arról adtunk hírt, hogy az üstökös elmúlt hetekbeli képe a Hubble Űrtávcső felvételein megnyúltnak látszik, mintha az is darabolódna. Ugyancsak április 6-i a 13168-os sorszámú csillagászati távirat, amiben arról értesítenek, hogy az üstökösmag ismét egyben lévőnek látszik. Arról van szó, hogy a kínai megfigyelők szerint újabb, április 3-i HST-képeken már csak egy darab látszik, a másik eltűnt. Valószínűleg a szétválás folyamata végbement, és a halványabb, kisebb darab eltűnt a megfigyelők szeme elől. Néhány kép itt található a jelenségről.