A Delta Mensidák egy Peter Jenniskens által 2006-ban felfedezett meteorraj, aminek létét egy 2018-as tanulmányában megerősítette. Földhöz képesti 33 km/s-os sebességükkel közepes sebességű meteorrajnak számítanak. A radiánsuk deklinációja -80°, vagyis olyan messze a déli égbolton van, hogy Európából nem lehet rajtagokat látni.

Amerikai csillagászok egy Argentínában lévő meteorradarral a Delta Mensidák 2020. évi kitörését észlelték. A radarral 390 darab rajmeteort észleltek még március 12-én 9:30 UT körüli maximummal (SL=351-352-kor volt a kitörés). A meteorok olyan halványak voltak, hogy bár a radar észlelte őket, szabad szemmel nem lehetett őket látni.

A CAMS Namibia meteorészelő állomás ugyancsak március 12-én öt darab, -3 és nulla magnitúdó közötti Delta Mensidát rögzített, ami szokatlanul sok egy olyan rajtól, ami alig ad éjszakánként 1-2 meteort.

https://www.seti.org/unusual-activity-delta-mensid-meteor-shower