A mellékelt képen, tőlünk 5000 fényévre, egy 40 fényév hosszú területen a fényesebb gáz háttere előtt látszó sötét por sziluettje rajzolódik ki, aminek alakja toronyra emlékeztet egyeseket.

VCSE - A Skorpió sötét tornya - Don Goldman
VCSE – A Skorpió sötét tornya – Don Goldman

Az ilyeneket üstökösszerű (kometáris) globuláknak nevezik alakjuk után. A fiatal, forró, kékes színű csillagcsoportosulás a kép közepéhez közel, a fekete lyukban egy OB-csillagokból álló asszociáció, amelynek neve NGC 6231. E csillagok erőteljes ultraibolya sugárzása alakítja ki a lyukat a felhőben. Némelyik kékes csillag egy reflexiós ködbe van ágyazva még. Ez a Skorpió csillagképben látszó por- és gázfelhő egy csillagkeletkezési helyet rejt (a Tejútrendszer spirálkarjaiban számtalan helyen folyik ma is csillagkeletkezés, évente úgy 8-10 csillag születhet meg a mi Galaxisunkban).