Bizonyára emlékeznek a kedves olvasók arra, hogy 2015. őszén egy csillag különös fényességváltozásait szerette volna egy csillagász idegen civilizációk megastruktúráival (pl. űrállomások, napelemfarmok stb.) magyarázni. A józanabbak szerint oly’ sok természetes magyarázat kizárása után még mindig lehetséges, hogy nagyon sok üstökös gyors szétesése okozta az említett fényességváltozásokat – erről 2015. november 26-án számoltunk be a VCSE levelezőlistáján és honlapján (itt érhető el). Abban a levélben ismertettük a Spitzer infravörös űrtávcsővel készült közeli infravörös tartománybeli méréseket, amelyek kizárták, hogy az észlelt furcsa elhalványodásokat kisbolygóütközések, árapályerők széttépte bolygók vagy holdak, vagy porfelhőbe burkolózó bolygókezdemények okoznák; de a mérési eredmények egyezésben vannak azzal a képpel, hogy erősen excentrikus pályán keringő üstököscsaládok felbomlásában kell az okot keresni.

Olvasd tovább

A tárgysorban emlegetett jelű csillagról röppent fel 1-2 hónapja a hír, hogy rendkívül szabálytalan elhalványodásait esetleg idegenek által épített megastrúktúrák (pl. napelemfarm vagy űrállomás) okozná. Ezt a legtöbb kolléga – én is – igencsak valószínűtlennek tartotta, egyébként is, egy ilyen ötlet igencsak sok egyéb, további mérést igényelne a bizonyítás során.

Rádiótávcsövekkel is mérték rövid ideig az ötlet felvetése óta a csillagot, de semmi különlegeset nem találtak. Olvasd tovább