NYERJ INGYENES TÁBOROZÁST CSILLAGÁSZATI KVÍZEN!

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! Figyelem, a feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!

2021. évi táborunk (Ágoston Zsolt)

A kvízjáték 2021. július 14-én éjfélkor zárul. (Figyelem, a határidő egy héttel meg lett hosszabbítva!) Azután további megoldásokat nem fogadunk el. A megoldásokat és az eredményeket július 17-e táján itt tesszük közzé.

A 2020. évi kvízfeladatok itt találhatók, a 2019. éviek pedig itt.

A 45 feladatból álló kvíz bármikor megszakítható, és onnét folytatható, ahol abbahagytad.

EREDMÉNYEK ÉS MEGOLDÁSOK:

I. kategória (13 év alattiak):

I. Vizsi Emília 80,3 % eredménnyel

II. Lukács Levente 79,4%

III. Nagy Alíz 78,0%

II/A kategória (13-18 évesek, lányok):

I. Soós Patrícia 94,9%

II. Horváth Zsóka 92,4%

III. Lelkes Klára 90,7%

II/B kategória (13-18 évesek, fiúk):

I. Varga Vázsony 94,9%

II. Barta Hunor 91,9%

III. Kovács Marcell 84,7%

III. kategória (18 év felettiek):

I. Nagy Balázs 98,3%

II-II.: Ágoston Zsolt és Király Balázs Áron, 96,6-96,6%

III. Kapási Flóra 94,9%

Balázs könyvjutalmat fog kapni.

Az egyes feladatok megoldása, némely estben kommentárral, itt olvasható:

2. Hogy hívják azt az amerikai és német csillagászt, aki 2020-ban Nobel-díjat kapott a Tejútrendszer középpontjában lévő fekete lyuk felfedezéséért?

( )  Johann Adamson és Ifj. Walteer Baade( )  Andrea Motturi és John Adams

V        (•)  Andrea Ghez és Reinhard Genzel

3. Ki vetette fel először az alábbiak közül, hogy a bolygók ellipszispályán mozognak a Nap körül?

V       (•)   Hüpátia( )Kepler

( )  Newton

( )  Arisztarkhosz

Megjegyzés. Azt, hogy a bolygók ellipszis alakú pályákon mozognak a Nap körül, először Kepler bizonyította a 17. században Tycho méréseiből. Valószínűleg ismeretlen volt számára, hogy Hüpátia már évszázadokkal korábban felvetette ezt a gondolatot, bár még csak elméleti lehetőségként – a kérdés azonban agondolat felvetésére vonatkozott.

4. Melyik a harmadik legfényesebb csillagászati objektum az égbolton (üstökösöket és fényes tűzgömböket nem számítva)?

V        (•)  Vénusz( )  Hold

( )  Jupiter

( )  Starlink műholdak

5. A legrövidebb keringésidejű fényes periodikus üstökös az Encke-üstökös. Ki fedezte fel és mennyi a keringésideje?

V        (•)  Pierre Méchain, 3,3 év( )  Encke, 3,3 év

( )  Christian Römker, 3,2 év

Megjegyzés. A korai időkben az üstökösöket nem a felfedezőjükről, hanem pályájuk első kiszámítójáról nevezték el, mert ez akkoriban nagyon nehéz feladat volt még.

6. Melyik üstökös a Taurida meteorraj szülőégitestje?

V        (•)  2P/Encke üstökös( )  1P/Halley üstökös

( )  3D/Biela üstökös

7. Melyik bolygót fedezték fel elsőként távcsővel?

V        (•)  Uránusz( )  Neptunusz

( )  Plútó

8. Van-e a Naprendszerben olyan hold (és ha igen, melyik), amelyiknek van sűrű, vastag légköre?

V        (•)  Van, a Titán( )  Van, a Triton

( )  Nincs

9. Hogy hívták a harmadik embert, aki sétált a holdon?

V        (•)  Pete Conrad( )  Alan Bean

( )  Buzz Aldrin

10. Milyen gáz alkotja a földi légkör legnagyobb részét?

( )  OxigénV        (•)  Nitrogén

( )  Vízgőz

Megjegyzés. A földi légkör közel háromnegyedét alkotja nitrogén, 21%-át oxigén, a többit nemesgázok (pl. argon), vízgőz, és kismértékben szán-dioxid (üvegházhatásuk azonban nagyon is eltérő, a kis mennyiségű is tud nagy üvegházhatást produkálni!)

 

11. Hogy hívják azokat az égitesteket, amelyek természetes módon egy bolygó körül keringenek?

V        (•)  hold( )  Hold

( )  Szputnyik

Megjegyzés. A Hold a Föld körül keringú hold saját neve.

 

12. Milyen égitesttípus az IAU szerint az az objektum, amelyik körül a Charon kering?

( )  NagybolygóV        (•)  Törpebolygó

( )  Kisbolygó

13. Melyik csillag másik jelölése ez: HD 8890?

V        (•)  Sarkcsillag( )  Vega

( )  Capella

14. A WASP-189b bolygó miről nevezetes?

( )  Lakható a felszíne( )  Idegen civilizációra utaló rádiójelet fogtak róla egyszer

V        (•)  Ez volt a CHEOPS által tanulmányozott első exobolygó

15. Lehet-e egy fekete lyuknak mágneses tere?

V        (•)  Lehet( )  Nem lehet

( )  Csak a kialakulása pillanatában van neki, és néhány órával a kialakulása után eltűnik

Megjegyzés. A fekete lyuk mágneses teréhez általában szükséges, hogy egyben forgó fekete lyuk is legyen.

16. Melyik csillag közelében látszik a Leo I szferoidális törpegalaxis, a Tejútrendszer egyik kísérője?

V        (•)  Regulus( )  Vega

( )  Szíriusz

17. Volt-e olyan csillagászati műszer, hogy szíriométer?

V        (•)  Igen( )  Nem

( )  Nem volt, van is még

Megjegyzés. A 18. században a szíriométer egy falra fixen rögzített távcső volt, amivel a Szíriusz delelését figyelték meg különböző szférikus csillagászati célokra. A szíriométert csillagászati távolságegységként is akarták hazsnálni egy időben, de kikopott a csillagászatból.

 

18. Melyik nyílthalmaz mellett tűnt fel a Nova Cas 2021 jelű galaktikus nóva?

V        (•)  Messier 52( )  Messier 50

( )  Messier 45

19. Ki kapta a Hettyei János Díjat 2020-ban?

V        (•)  Schmall Rafael( )  Ágoston Zsolt

( )  Csizmadia Szilárd

20. Az égbolt 100 legfényesebb csillaga között hány O színképosztályú csillag van? (Ezeknek a csillagoknak a legnagyobb az abszolút fényessége az Univerzumban.)

V        (•)  4( )  10

( )  27

21. Mi okozza a Lófej-köd alakját?

V       (•)   A fiatal csillagok által felhevített plazma hozta létre, összenyomva sűrítette a hideg csillagközi gázt.( )  Egy szupernóva-robbanás lökéshulláma hozza létre, amely ilyen alakra söpörte össze maga előtt a csillagközi gázt.

( )  Egy, a csillagközi anyagon átvágó gyorsmozgású fekete lyuk hozta létre, és pályája mentén magába szívta az anyagot, létrehozva ezt a ma látható formát a fényes diffúzköd előtt.

22. Mi az az üreggalaxis?

V        (•)  Kozmológiai üregekben, a nagy galaxis-szuperhalmazokat elválasztó hatalmas, galaxisokban nagyon ritkás buborékszerű üregekben található, többnyire magányos galaxisok (de kísérőgalaxisaik lehetnek).( )  Egy olyan galaxis, ami csak fekete lyukból áll, és ezért minden odatévedő űrhajót, csillagot, anyagot elnyel.

( )  Olyan galaxis, amiben egy féreglyukhoz vezető térüreg található.

23. Mi az a blazár?

V        (•)  Aktív galaxismag, ahol a központi fekete lyuk sok csillagot nyel el folyamatosan és nagy nyalábokat (jeteket) lő ki a térbe), és a nyalábra kb. 30 fokos szögből látunk rá.( )  Az angol blaze szóból ered (blaze: tündöklés, ragyogás, lángoló fény): olyan fényes, fiatal, forró kék csillagnak a neve, amiben a mágneses tér sziporkázásra készteti a csillag pólusait, és ezt a csillag gyors fényvillódzásaként látjuk.

( )  A blazár egy hipotetikus marsi növény neve, amelyet egyes leszállóegységek képein felismerni véltek, de létezése egyelőre még nem 100%-osan bizonyított.

24. Mik azok a Sharpless-objektumok?

V       (•)  Stewart Sharpless amerikai csillagász által katalógizált diffúzködök katalógusának neve.( ) Angolul sharp jelentése: éles, a sharpless-é: életlen; a távcsőben életlen szélekkel látszó üstökösök, vulkanizmust mutató holdak és aktív kisbolygók összefoglaló neve.

( )  A Földhöz olyan közel kerülő kisbolygók, amelyek pályája keresztezi a Földét, és ezért akár ütközhetnek is velünk.

25. Mikor fedte el a Földről nézve utoljára a Vénusz a Jupitert?

V        (•)  1818( )  1967

( )  1999

26. Milyen módszerrel lehet megmérni az extragalaxisok mágneses terének erősségét?

V       (•)  Faraday-rotációval( )  Maxwell-rotációval

( )  Eötvös-rotációval

27. Az alábbiak közül ki fedezett fel szupernóvát az Androméda-ködben?

V        (•)  Schomburg Berta( )  Edwin Hubble

( )  William Herschel

28. Mi az a Nagy Együttállás?

V        (•) Amikor a Jupiter és a Szaturnusz nagyon szoros (fél foknál szorosabb) együttállást mutat be a Földről nézve.( )  Amikor minden bolygó egy vonalba rendeződik a Nap körül.

( )  Amikor a Jupiter holdjai keringésük során a bolygó egyik oldalára rendeződnek, a másik oldalán pedig éppen nincsen egy holdja sem.

29. Mekkora az effelsbergi nagy rádiótávcső antennája gyűjtőfelületének átmérője?

V        (•)  100 méter( )  28 méter

( )  91 méter

30. Mikor volt a Mars legutóbb oppozícióban a Földről nézve?

V       (•)  2020. október 13.( )  2019. november 6.

( ) 2018. július 27.

31. Melyik galaxisban robbant az SN 2020jfo szupernóva?

V        (•)  M61( )  M81

( )  M91

32. Rendezd születési sorrendbe az alábbi neves csillagászok nevét!

1. Alexandriai Hüpátia2. Sacrobosco

3. Johannes Kepler

4. Richard Proctor

5. Andrea Ghez

33. Az alábbiak közül ki mikor volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője?

        1. Weiss Ferenc           1. 1755-1785
        2. Petrovay Kristóf           2. 2009-máig
        3. Petzval Ottó           3. 1872-1883
        4. Érdi Bálint           4. 1998-2009
        5. Albert Ferenc           5. 1831-1834
34. Milyen tipikus tömegértékeket rendelnél az alábbi objektumtípusokhoz?

        1. bolygó           13 jupitertömeg alatt
        2. barna törpe           13-75 jupitertömeg között
        3. csillag           0,08-120 naptömeg között
        4. fekete lyuk           3,2-től több milliárd naptömegig
        5. fehér törpe           1,4-2 naptömeg között
        6. neutroncsillag           2-3 naptömeg

 

Megjegyzés. Az 1,44 naptömegű Chandrasekhar-határ csak nem forgó, mágneses tér nélküli, hidrogénből álló fehér törpére vonatkozik. Forgó fehér törpe, erős mágneses térrel, lehet akár 2 naptömegű vagy nagyobb is.

 

35. Hány jupitertömegnek felel meg egy naptömeg?

V        (•)  1047,5( )  334,6

( )  12001,1

36. Hányadik VCSE-táborra kerül sor 2021-ben?

V        (•)  30( )  29

( )  28

37. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Leo I( )  Vega

( )  Szíriusz és kísérője

A képen Paragi Zsolt és Budai Beáta képe volt látható.

38. Mi látható ezen a képen?

V       (•)  IC 1795 OIII és SII, H-alfa fényben( )  Pickering-háromszög röntgenfényben

( )  Az LMC legnagyobb csillagkeletkezési területe UV-ben

A képen Mezei Balázs felvétele volt látható.

39. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Egy izolált galaxis( )  Egy tökéletes spirálgalaxis

( )  Tejútrendszer fantáziarajza: ilyennek látnánk az M31-ből nézve

( )  Egyik sem

A képen Fridrich János galaxisfotója volt látható.

40. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Simeis 147( )  Sh2-241

( )  UGC 1986

( )  Egyik sem

A képen Ágoston Zsolt felvétele volt látható.

41. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Westerhout 5( )  Bab-köd

( )  A Llamsch-objektum

( )  Egyik sem

( )  IC 1849

A képen Schmall Rafael asztrofotója szerepelt.

42. Egy 12 cm-es távcsővel mekkora a legkisebb megpillantható holdkráter akkor, amikor a Hold 384 000-km-re jár a Föld középpontjától, jó légköri nyugodtság esetén?

V        (•)  1861 m( )  60 m

( )  157 m

( )  Egyik sem

43. Hol található ma Jókai Mór csillagászati távcsöve?

V        (•)  Balatonfüred( )  Sehol, megsemmisült

( )  Siófok

( )  Keszthely

( )  Budapest

44. A delta Cephei típusú csillagok óriási szerepet töltenek be a kozmológiai célú távolságmérésekben. A Hubble-törvény megalkotását is felerészben a távoli galaxisokban lévő cefeidák fényességingadozásai periódusának megállapítása tette lehetővé. A névadó csillag fényváltozását egy amatőrcsillagász fedezte fel. Melyek igazak az alábbi állítások közül erre a csillagászra?

V        [•]  süket volt[ ]  mozgássérült volt

[ ]  élete későbbi részében megvakult

[ ]  párbajban megölték

V        [•]  21 éves korában hunyt el

[ ]  magas kort ért el, 100 évesen hunyt el

45. Gyakran elhangzik a kérdés: milyen messzire lehet ellátni ezzel a távcsővel? Esetleg ilyenkor felhozhatod példának, hogy az Androméda-ködöt szabad szemmel is lehet látni, holott az 2,5 millió fényévre van tőlünk, miközben a Proxima Centaurit nem láthatjuk szabad szemmel, noha az csak négy fényévre helyezkedik el a Naprendszertől: nem a távolságtól, hanem a látszó fényességtől függ, mit látunk meg szabad szemmel, ami a távolságon túl a ténylegesen kibocsátott abszolút fényteljesítménytől is függ a csillagközi fényelnyelés mellett. Miért van ez így ?

V        (•)  Mert a Proxima Centauri abszolút fényessége kicsi, az Androméda-ködé nagy, ezért a hatalmas távolságkülönbség ellenére a Proxima Centauri látszó fényessége a szabadszemes határ alatt marad, az M31 viszont még mindig észrevehető ködfoltként( )  Mert a Proxima Centauri elsősorban infravörös fényben fényes, az Androméda-köd viszont látható tartományban

( )  Mert a Proxima Centauri az égi déli féltekén van, amit Magyarországról nem látunk, az Androméda-köd viszont az égi északi féltekén, amit ősszel jól megfigyelhetünk hazánkból esténként is

( )  Egyik sem, és a feladat szövegében félrevezető hibás állítás van!

 

KATEGÓRIÁK:

Olvasd tovább

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! Figyelem, a feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!

A kvízjáték 2020. június 12-én éjfélkor lezárult. További megoldásokat nem fogadunk el. A megoldások és az eredmények alább megtalálhatók. Aki szeretné kipróbálni magát, megteheti, de a versenynek már vége.

EREDMÉNYEK:

I. kategória:

 1. Péter Petra Sára 87 pont
 2. Király Regő 85 pont
 3. Baranovszky Bálint 84 pont
 4. Vizsi Emília 80 pont

A kategória győztese könyvjutalmat kap.

 

II. kategória, lányok:

 1. Lelkes Klára 106 pont – 1. helyezett, ingyen jöhet a táborba
 2. Takács Dóra 104 pont – 2. helyezett, 50% kedvezménnyel jöhet a táborba
 3. Soós Patrícia 103 pont – 3. helyezett, 50% kedvezménnyel jöhet a táborba
 4. Simon-Zsók Anett 100 pont – legjobb határon túli lány versenyző, ingyenesen jöhet a táborba (Sepsiszentgyörgy)

A kategóriában még hatan versenyeztek.

 

II. kategória, fiúk:

 1. Barta Hunor 106 pont – 1. helyezett, egyben különdíjas: legjobb határon túli fiú versenyző, ingyenesen jöhet a táborba (Csíkszereda)
 2. Varga Vázsony 103 pont – 2. helyezett, ingyenesen jöhet a táborba
 3. Horváth Dárius 85 pont – 3. helyezett, 50% kedvezménnyel jöhet a táborba
 4. Balázs Gábor Gergő – 4. helyezett, 50% kedvezménynel jöhet a táborba

A kategóriában még hatan versenyeztek.

 

III. kategória:

 1. helyezettek: Ódor Zsófia és Király Balázs Áron 101-101 pont
 2. Nagy Balázs 100 pont
 3. Horváth Zsuzsa 99 pont

A kategóriában még 23-an indultak el. Az első helyezettek mindketten könyvjutalmat kapnak.

MEGOLDÁSOK:

Vastag betűvel kiemelve a helyes válasz:

 1. kérdés: aki az adatkezelési nyilatkozathoz hozzájárulását adta, 1 pontot kapott és folytathatta a kvíz kitöltését. Aki nem adott hozzájárulást, nem vehetett részt a játékban.
 2. Mikor született Nikolausz Kopernikusz? 1526 / 1472 / 1473 – 1 pont
 3. Mikor robbant fel a Cas A szupernóvamaradványt létrehozó szupernóva? A 11 században / 1572-ben / a 17. században – 1 pont
 4. Milyen holdfázis során lehet holdfogyatkozás a a Földről nézve? teleholdkor / újholdkor / vérholdkor – 1pont
 5. Mi az a dichotómia a csillagászatban? amikor a Vénusz 50%-os fázist mutat / a ciklikus Univerzum-modellben az Univerzm átalakulása anti-Univerzummá / az anyag és antianyag együttes jelenlétének neve – 1 pont
 6. Mit nevezett Einstein a legnagyobb tévedésének? az emberi intelligenciáról alkotott optimista nézetét / az általános relativitáselméletet / a kozmológiai állandó bevezetését – 1 pont
 7. Találtak-e extraterresztrikus eredetű aminosavakat Földre hullott meteoritokban? nem / igen, de csak olyat, ami mesterséges eredetű / igen, valószínűleg – 1 pont
 8. Miért adták a 2019. évi fizikai Nobel-díjat? az Ősrobbanás-elméletért / a lézeres szemműtétek alapjául szolgáló eszköz kifejlesztéséért / az első exobolygó felfedezéséért és elméleti kozmológiai kutatásokért – 1 pont
 9. Mit jelent az Univerzum izotrópiája? azt, hogy az Univerzum kémiai összetétele mindenütt és mindenhol azonos / hogy az Univerzum a Nagy Mozgató irányába lassabban tágul, mint más irányokba / azt, hogy minden irányba nézve, kb. 100 Mpc-es élhosszúságú kockákra átlagolva ugyanazt az átlagos sűrűségértékeket és galaxisfejlettségi fokot látjuk – 1 pont
 10. Mi az a Nagy Mozgató?a Newton előtti időkben, Aquinói Szt. Tamás nyomán így is nevezték Istent, aki a bolygókat mozgásra készteti az égbolton / a Norma és a Triangulum Australe csillagképek felé lévő gravitációs anomália, ami felé egy extra sebességkomponenssel halad a Virgo Galaxis Szuperhalmaz, benne a Tejútrendszerrel / a mi Univerzumunkon túli más Univerzumok egy részének neve, ami tágulásra készteti gravitációs vonzóereje révén ami Univerzumunkat – 1 pont
 11. II. Szilveszter pápa (999-1003) küldött a legenda szerint koronát az első magyar királynak, I. (Szt.) Istvánnak. Tudott-e ez a pápa a Föld gömb alakjáról? nem tudott róla, írásaiban laposnak tartotta a Föld alakját / tudott a Föld gömb alakjáról, és tényként említette írásaiban / tudott arról, hogy egyesek gömbnek tartják a Föld alakját, de nem fogadta el igaznak a Föld gömb alakjára vonatkozó nézeteket – 1 pont
 12. Mikor történt a cseljabinszki meteorithullás, és kb. hányan sérültek meg benne? 2012, kb. 10 sérült / 2013, kb. 1500 sérült / 1906, kb. 16 ezer sérült – 1 pont
 13. Mettől meddig aktívak a Perseidák hullócsillagraj? augusztus 5 – augusztus 17. / július 17 – augusztus 24. / június 12 – szeptember 30. – 1 pont
 14. Hány félárnyékos holdfogyatkozásra kerül sor 2020-ban? 2 / 4 / 3 – 1 pont
 15. Miről nevezetes Izsák Imre? merkúrkrátert neveztek el róla / holdkrátert neveztek el róla / marskrátert neveztek el róla – 1 pont
 16. Mikor alapították az ELTE Csillagászati Tanszékét? (Több név alatt is működött.) 1962 / 1850 / 1755 – 1 pont
 17. Hányadik VEGA-megfigyelőtáborra kerül sor 2020-ban? 28 / 29 / 30 – 1 pont
 18. Hány méteres lesz az ELT (Extremely Large Telescope), az ESO következő optikai tartományú nagy távcsöve? 39 / 99,8 / 22,1 – 1 pont
 19. Kb. hány csillag trigonometrikus parallaxisértéke szerepel a Gaia DR2 katalógusban? 900 millió / 1,6 milliárd / 1,6 millió – 1 pont
 20. Mikor fedezték fel az első exobolygót napszerű csillag körül? 1994 / 1995 / 1996 – 1 pont
 21. Melyik kettő exobolygó-keresű műhold ezek közül? Hubble Űrtávcső és CHEOPS / Kepler és Herschel / TESS és PLATO – 1 pont
 22. Milyen objektum látható a képen?
  22. feladathoz kép
  22. feladathoz kép

  Cas A szupernóvamardvány / M1 gammatartományban / Egyik sem / Planetáris köd az Andromédában – 2 pont

 23. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  23. feladathoz kép
  23. feladathoz kép

  Egyik sem / M32 extragalaxis / NGC 1275 extragalaxis / UGC 12591 extragalaxis – 2 pont

 24. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  25. feladathoz kép
  24. feladathoz kép

  Helix-köd / M57 / Kis Gyűrűs-köd / egyik sem – 2 pont

 25. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  Kép
  25. feladathoz kép

  a Messier 87-beli fekete lyuk árnyéka és a körötte lévő lévő anyagbefogási korong / planetáris köd a Nagy Magellán-felhőben / fehér lyuk mágneses terének szimulált erővonalai / egyik sem – 2 pont

 26. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  26. feladathoz kép
  26. feladathoz kép

  NGC 5426 és IC 12 / egyik sem / M31 és Tejútrendszer pár milliárd év múlva, az összeütközésük előtt, számítógépes szimuáción / kölcsönható galaxisok (Arp 271) – 2 pont

 27. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  27. feladathoz kép
  27. feladathoz kép

  M51 és NGC 5195 / Arp 276 / NGC 7331 / egyik sem – 2 pont

 28. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  28. feladathoz kép
  28. feladathoz kép

  egyik sem / IFC 8713 / UGC 1810 / NGC 6995 – 2 pont

 29. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  29. feladathoz kép
  29. feladathoz kép

  álcázott Halálcsillag egy képeskönyvből / Mimas, egy szaturnuszhold / Lynx, egy plútóhold / egyik sem – 2 pont

 30. Milyen objektum látható a mellékelt képen?
  30. feladathoz kép
  30. feladathoz kép

  egy kb. 35 méter átmérőjű lyuk a Marson / egy kb. 50 méter átmérőjű kiszáradt oázis a Szaharában / egy műhold kb. 25 cm átmérőjű felülete és rajta egy részecskeszám-detektor / egyik sem – 4 pont

 31. Az alábbi szövegben a pontozott részek helyébe illeszd be az alábbi kifejezéseket! “A galaxisok közepén gyakran lehet találni nagyon nagytömegű fekete lyukat. Ezeknek a tömege akár több százmillió, több milliárd naptömeg is lehet. Időről-időre előfordul, hogy nyilthalmazok vagy szuper csillaghalmazok, mint pl. amilyen a Westerlund 1, a Tejútrendszerben, túl közel jutnak a fekete lyukhoz.” – 9 pont
 32. Az alábbi szövegben a pontozott részek helyébe illeszd be az alábbi kifejezéseket! “Ekkor a fekete lyuk árapályereje a halmazt szétszórja, egyes csillagokat széttép, ls anygauk egy része belehullik a fekete lyukba, más részüket a mágneses tere a pólusai felé nyalábokban (angolul: jet) kilövelli. Néha ezeket az objektumokat nevezik angol eredetű szóval szupermasszív fekete lyuknak, de ez magyarul hibás, mert anyanyelvünkben a masszív ellenálló, nem pedig nagytömegű jelentéssel bír.” – 8 pont
 33. Az alábbi szövegben a pontozott részek helyébe illeszd be az alábbi kifejezéseket! “Márpedig egy fekete lyuk nem éppen egy nagyon masszív dolog, mert az anyag könnyen belehullhat, felületét könnyen keresztezi – ettől hízik nagyra!” – 3 pont
 34. Évszámok és események összepárosítása: Hell Miksa magyar csillagász születése – 1720 / A Mars holdjainak felfdezése – 1877 / a Challenger katasztrófája – 1986 / A VCSE megalakulása – 1994 / Az első exobolygó radiális sebességgörbe módszerrel történt felfedezése – 1995 – 5 pont
 35. Csillagászattörténeti összerendezős feladat: a Galilei-holdak felfedezése – 1610 / John Herschel születése – 1792 / a Voyager-2 elrepül a Neptunusz mellett – 1989 / a Hubble Űrtávcső elkezd észlelni – 1990 / legkorábban ekkor, vagy később indul a James Webb űrtávcső – 2021 – 5 pont
 36. Csillagászattörténeti összerendezős feladat: Gothard Jenő egy planetáris ködben felfedez egy forró központi csillagot – 1886 / fizikai Nobel-díjat adnak a pulzárok felfedezéséért – 1974 / a Kuiper Repülő Csillagvizsgáló felfedezi az Uránusz gyűrűit – 1977 / Üzembe állítják a 4 db, 8,4 méteres távcsőből álló VLT-t – 1998 / Nobel-díjat adnak a szupernóvákkal törtémő távolságmérési eljárásért – 2011 – 5 pont
 37.  Rendezd az IAU által meghatározott határaik nyomán, az égbolton elfoglalt látszó területük alapján, növekvő sorba az alábbi csillagképeket! Musca (138 négyzetfok), Antlia (239 négyzetfok), Vela (500 négyzetfok), Eridanus (1138 négyzetfok), Hydra (1303 négyzetfok), – 5 pont
 38. Feladat: Mekkora egy nyolc naptömegű fekete lyuk sűrűsége? Megoldás: 1 naptömeg egyenlő 1,9891×1030 kg. A Schwarzschild-sugár nem forgó fekete lyukakra nézve R = 2GM/c2, ahol G = 6,67×10-11 Nkg-2m2, a gravitációs állandó, c = 299 792 458 m/s, a fénysebesség. A gömb alakúnak tekintett fekete lyuk térfoga V = 4 x 3,14 x R3 /3. A sűrűség a tömeg osztva térfogattal: d = M / V = 3M/32 Pi R3 = 3Mc6 / 32 Pi G3M3 = 3 c6 / 32 Pi G3 M2. Tehát minél nagyobb egy fekete lyuk, annál kisebb a sűrűsége! A számadatok behelyetessítése után a helyes válasz: d= 2,9×1017 kg/m3 – 5 pont
 39. A feladatban azt kellett kiszámolni, hogy a normál levegő megadott sűrűségértékének hányszorosa egy 3 milliárd naptömegű, galaxis közepén lévő fekete lyuk átlagsűrűsége? Megoldás: az előző feladatban kapott összefüggéssel a 3 milliárd naptömegű, nem forgó fekete lyuk átlagsűrűsége mindössze 2,05 kg/m3. Ez a normál légköri nyomású, 20 °C-os levegő megadott sűrűségének mindössze az 1,7-szerese! A nagyon nagytömegű fekete lyukak tehát átlagosan kis sűrűségűek (a belső sűrűségeloszlás azonban nagyon is különbözhet az átlagsűrűségtől) – 5 pont
 40.  A feladat szövege: a Hubble-állandó értékét vegyük H0 = 72 km/s/Mpc-nek. Hány fényévre van tőlünk egy z=2 vöröseltolódású galaxis? (Amikor a fénye elindult felénk.) Megoldás: a vöröseltolódásból a galaxis radiális sebessége magkapható: V = c ((z+1)2-1) / ((z+1)2+1) = 240 ezer km/s.  (A nemrelativisztikus V = cz formula 599 ezer km/s-ot ad, ami ennél a vöröseltolódásnál már nem alkalmazható közelítés!) A Hubble-törvény: V = H0D, amiből a galaxis távolsága D = V/H0 = 3331 Mpc ~ 10,85 milliárd fényév – 5 pont
 41. Feladat: planetáriumprogrammal nézzed meg, hogy Kr. u. 14 000-ben hány fokra található a Vega nevű csillag az Égi Északi Pólustól? Közelebb lesz-e az Égi Északi Pólushoz a Vega akkor, mint a mostani Sarkcsillag Kr. u. 6000-ben? Válasz: igen (5 pont), mint azt az alábbi ábra mutatja.
 42. Feladat: a Betelgeuse nevű csillagtól azt várják a csillagászok, hogy egymillió évebn belül II-es típusú szupernóvaként robban fel. Tőlünk mért távolsága jelenleg 221,7 parszek. A csillagászati modellszámítások azt mutatják, hogy akár -19,1 magnitúdó is lehet az abszolút fényessége a vizuális sávban. A csillagközi fényelnyelést elhanyagolva, ez milyen látszó fényességnek felelne meg? (Hallgatólagosan feltéve, hogy távolsága nem változik.) Vajon lehet-e majd ezt a szupernóvát a nappali égen is? Megoldás: a látszó fényességet m-nel, az abszolút fényességet M=-19,1 magnitúdóval, a távolságot D = 221,7 parszekkel jelölve kapjuk, hogy m = M – 5 + 5 logD =  -12,4 magnitúdó. Ez bizony a nappali égen is látható, ha derült van és a horizont felett van a Betelgeuse. 5 pont

Magyarázó ábra a 41. feladathoz.

A 42 feladatból álló kvíz bármikor megszakítható, és onnét folytatható, ahol abbahagytad.

A tavalyi nagy sikerű kvízjáték után 2020-ban is lesz VCSE-kvíz! Idén a játék egyfordulós, a beküldési határidő: 2020. június 12-e, 24 óra NYISZ.

KATEGÓRIÁK:

Az életkorokat a 2020. május 31-én érvényes állapot szerint igyekszünk majd figyelembe venni.

I. kategória (13 év alattiak:) a 13 év alatti legjobb versenyző egy darab, kb. 5000.- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni június hóban.

II/A – leány kategória (13-18 éves és középiskolás leányok): a legjobb, I. helyezett leány versenyző ingyen jöhet a VCSE 2020. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%-50% kedvezményt kap a részvételi díjból. Az első öt helyezett leány versenyző, ha szeretne, 2020-2021-re tagdíjfizetés nélkül a VCSE tagjává válhat, amennyiben kéri felvételét az Egyesületbe.

II/A – fiú kategória (13-18 éves fiúk és középiskolsá fiúk): a legjobb, I. helyezett fiú versenyző ingyen jöhet a VCSE 2020. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%-50% kedvezményt kap a részvételi díjból. Az első öt helyezett fiú versenyző, ha szeretne, 2020-2021-re tagdíjfizetés nélkül a VCSE tagjává válhat, amennyiben kéri felvételét az Egyesületbe.

II/B – különdíj a legjobb határon túli lakhelyű, 13-18 éves és középiskolás leány és fiú versenyzőnek: egyik kedves tagtársunk felajánlásának köszönhetően, a legjobb határon túlról részt vevő fiú és lány magyar versenyzőnek különdíjat adunk. Ők ingyenesen vehetnek részt a 2020. évi VCSE-táborban. Amennyiben az ilyen sikeres versenyzők egyben az első három helyen végeznének a II/A kategóriában, úgy a II/A kategória díjai az eggyel utánuk végző versenyzőké lesznek majd. (Tehát ha például a legjobb határon túli lány versenyző második helyezett lenne a kategóriájában, akkor neki nincs részvételi díj a táboron, és a harmadik és a negyedik helyezett fogja az 50%-os kedvezményt kapni.)

III. kategória (18 év felettiek, ha már nem középiskolások): a 18 év feletti legjobb versenyző egy darab, kb. 5000.- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni június hóban.

A könyvjutalmat kapókkal a verseny vége után felvesszük a kapcsolatot, hogy lehetőség szerint olyan könyvvel jutalmazzunk, ami még nincs birtokukban.

Amennyiben a 2020. július 17-25-re tervezett nyári táborunk a járványügyi helyzet miatt későbbre, netán jövőre lenne halasztva, úgy a nyeremények a halasztott, illetve jövő évi táborra átvihetők.

Amennyiben az ifjúsági kategóriában a legsikeresebb szereplők nem tudnak jönni és ezt legkésőbb 2020. júl. 12-ig jelzik, úgy a lehetőséget a következő helyezett kapja meg az ingyenes tábori részvételre.

Szabályok

 1. A vetélkedőn indulhat az is, aki tagja a VCSE-nek, és az is, aki nem tagja.

2. Akik ingyenes vagy kedvezményes tábori részvételt nyernek, 2020. július 12-ig kell jelezniük, hogy tudnak-e jönni a táborba. Ha nem tudnak jönni, az eggyel utána végzett versenyzőnek adjuk át a lehetőséget és a nyereményt.

3. A vetélkedő egyetlen internetes fordulóból áll. A forduló pontszáma adja majd meg a végeredményt.

4. Bármilyen segédeszköz használható – kivéve a bírálóbizottság és a technikai megvalósításban közreműködő személyek segítségét.

5. Határidőn túli beküldést nem veszünk figyelembe. Egy személy csak egyszer küldheti be a megoldásokat. Többszöri beküldés – akkor is, ha álnéven, más néven történik a beküldés – a játékból történő kizárást vonhatja maga után.

6. A megoldásokat a VCSE elnökségi tagjaiból alakított bizottság bírálja el:

Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár

Dr. Csizmadia Szilárd, csillagász

Jandó Attila, villamosmérnök, amatőrcsillagász

Zelkó Zoltán, csillagász

7. A bírálóbizottság döntései ellen fellebbezésnek nincs helye, kérelmeket nem veszünk figyelembe, panaszoknak nem adunk helyt.

8. Nem pontosan megadott személyes adatok vagy nem sportszerű, etikátlan viselkedés esetén a versenyző kizárható.

9. Nem vehet részt a versenyen az, aki nem felel meg a feltételeknek, vagy valótlan adatokat ad meg, vagy nem tölti ki az adatlapot.

10. A vetélkedőn nem indulhatnak a bírálóbizottság (l. 6. pont) a technikai lebonyolításért felelős egyesületi tagtárs (Fehér Norbert). Az egyes kategóriákat (életkor, lakhely) a pályázati felhívás tartalmazza fentebb.

A versenyzők bármilyen állampolgárságúak lehetnek, és bárhol lakhatnak a világban, de a feladatmegoldáshoz a magyar nyelvet megfelelő szinten bírniuk kell.

11. A játékkal kapcsolatos, itt nem szabályozott kérdésekben a bírálóbizottság dönt, a döntés ellen kérelemnek, panasznak, fellebbezésnek helye nincs.

12. A tábori kedvezményes, illetve ingyenes részvétel csak a tábori részvételi díj átvállalását foglalja magában (szállás, ebéd, vacsora, az éjszakai programok, illetve a nappali, nem fakultatív programok). Nem tartalmazza a tábor helyszínére és az onnét történő hazautazás költségeit, és a táborba hozandó felszerelés stb. költségeit sem.

Kérjük, osszátok és hirdessétek a kvízjáték hírét többfelé!

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! (1. forduló, közzétéve: 2019. feb. 19., módosított beküldési határidő: 2019. május 31. A feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!)

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! (2. forduló, közzétéve: 2019. márc. 25., beküldési határidő: 2019. május 31. A feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!)

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! (3. forduló, közzétéve: 2019. máj. 12., beküldési határidő: 2019. június 2. A feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!)

Több forduló nem lesz!

A VERSENY LEZÁRULT. Szórakozásból bárki kitöltheti még, de a versenyeredménybe már nem számít bele. (2019. június 4.)

Eredmények és szabálymódosítások (2019. március 25.)

Elnézést kérünk, hogy a második forduló feladatai feltöltése késett, de a súlyos influenzán túl meg kellett küzdenünk a szabályoknak a versenyzők javára történő módosításával is. Ezeket a vártnál nagyobb érdeklődés váltotta ki, valamint az, hogy korosztályon kívüliek is elindultak a kvízen. De ha a versenyzők javára történik a szabálymódosítás, akkor megengedhetőnek véljük az utólagos változtatásokat… Ezek a következők:

(A) A 2006. január 1-e után születettek külön, ún. III. korosztályban indulhatnak a versenyen, és a legjobb versenyző könyvjutalomban fog részesülni.

(B) Az első három forduló nem egymás után következik, hanem egymással párhuzamosan. Ezért az I. és a II. forduló megoldásait is csak a III. fordulóval együtt tesszük közzé – így többen játszhatnak.

(C) A bírálóbizottság döntvénye: az 1. forduló 24. feladatának egyik része elgépelés miatt nem oldható meg. A 8500 K-es hőmérsékletérték helyett eredetileg 7500 K-t akartunk írni. Ennél a feladatrésznél visszamenőleg automatikusan mindenki 2 pontot kapott, bármit is írt be – vagy fog beírni – a 8500 K-es hőmérséklethez színképosztálynak és színnek. Elnézést kérünk az elgépelésért és a figyelmetlenségért. A 24. feladat többi része azonban helyesen van feladva és megoldható!

További közlemény, hogy az I. korosztályban elegendő számú versenyző indult el, így abban a korosztályban a fiúk és a lányok külön versenyeznek, és a nemenkénti győztesek a VCSE idei táborában nem kell, hogy részvételi díjat fizessenek.

A 2019. május 12-i nem hivatalos eredmények szerinti állás a következő (1. forduló  + 2. forduló + 3. forduló = összes). A + 0 azt jelenti, hogy az egyik forduló feladatait valaki még nem töltötte ki, ezért abban nincs még pontszáma. Mindneki esetében fordulókként csak az első kitötlést vesszük figyelembe!

I. korosztály, lányok (2000. január 1. – 2005. december 31. között születettek) – VÉGEREDMÉNY

1. Kapási Flóra (37 + 32  + 41 = 110 pont)

2. Fuccaro Orsolya (34 + 33 + 41 = 108 pont)

3. Huszár Anna, (35 + 29 + 37 = 101 pont)

4. Simon-Zsók Anett (31 + 29 + 34 = 94 pont)

4. Bak Boglárka (33 pont + 16 pont + 0 = 49 pont)

6. Gábriel Kata (25 + 0 + 0 = 25 pont)

7. Szalai-Figder Flóra Emese (24 + 0 + 0 pont)

8. H. V. (24 + 0 + 0 pont)

9. Szécsi Lili (21 + 0 + 0 = 21 pont)

10. H. K. (0 + 9 + 0 = 9 pont)

I. korosztály, fiúk (2000. január 1. – 2005. december 31. között születettek) – VÉGEREDMÉNY

1. Császár Kornél (33 + 33  + 35 = 101 pont)

2. Kocsis Richárd Lajos (26 + 30  + 34 = 90 pont)

3. Bertalan Ádám (37 + 22  + 25 = 84 pont)

4. Báthori Bence (35 + 24  + 19 = 78 pont)

5. Jandó Dániel (31 + 33  +0 = 64 pont)

6. Vámosi Flórián (33 + 30  + 0 = 63 pont)

7. Korsós Róbert (16+ 24  + 18 = 58 pont)

8. Tóth Ákos (20 + 21  + 0 = 41 pont)

9. Potyondi Dáriusz (21 + 18  + 0= 39 pont)

10. Soós Benjámin (34 + 0  + 0 = 34 pont)

11-12. Czimbalmos Szabolcs Attila (32 + 0  + 0 = 32 pont)

11-12. Bakayako Amara Bangoura (32 + 0  + 0 = 32 pont)

13. Bökönyi Bence (22 + 0  + 0 = 22 pont)

14. Kemény Gábor (16 + 0  + 0 = 16 pont)

15. Nagy Kálmán (9+ 0  + 0 = 9 pont)

 

II. korosztály (1999. december 31-én és előtte születettek) – VÉGEREDMÉNY:

1. Király Balázs Áron (39 pont + 33 pont + 39 pont  = 111 pont )

2. Négyesi Dániel (37 pont + 32 pont + 38 pont  = 107 pont )

3. Ágoston Zsolt (35 pont + 32 pont + 39 pont  = 106 pont )

További 58 versenyző vett részt a játékban ebben a kategóriában. Kérésre elküldjük a fordulónkénti pontszámokat e-mailben, érdkelődni a vcse @ vcse.hu címen lehet.

III. korosztály (2006. január 1-én és utána születettek) – VÉGEREDMÉNY:

1. Gombos Ádám (37 pont + 33 pont + 34 pont  = 104 pont)

2. Tóth Tamás (38 pont + 33 pont + 28 pont  = 99 pont)

3. Csobolya Attila (31 pont + 25 pont + 28 pont  = 84 pont)

4. Szabó Krisztián (33 pont + 26 pont + 22 pont  = 81 pont)

5. Baráth Benedek (29 pont + 25 pont + 25 pont  = 79 pont)

6. Fábián Gizella (25 pont + 26 pont + 22 pont  = 73 pont)

7. Balogh Dávid (10 pont + 24 pont + 27 pont  = 61 pont)

8. Debreceni Ákos (9 pont + 25 pont + 25 pont  = 59 pont)

9. Bencze Hunor (38 pont + 0 pont + 0 pont  = 38 pont)

10. Tóth Anna (30 pont + 0 pont + 0 pont  = 30 pont)

11. Csergő Albin (29 pont + 0 pont + 0 pont  = 29 pont)

12. Szabó Olivér (25 pont + 0 pont + 0 pont  = 25 pont)

Mindenkinek köszönjük szépen a játékban való részvételt! Reméljük, jól szórakoztatok. Amennyiben szervezünk kvízjátákot jövőre is, akkor a tapasztalatok alapján egy fordulóra vonjuk össze a játákot.

I. Ifjúsági kategória (2000. január 1. – 2005. december 31. között születettek).
A Vega Csillagászati Egyesület háromfordulós csillagászati vetélkedőt hirdet kvíz formájában. Két korosztályban lehet indulni:
Korábbi felhívásunk (az érvénytelenné vált részeket áthúzással jelöljük, a 2019. márc. 25-i módosításokat vastag, dőlt betűvel):

II. Felnőtt kategória (1999. december 31-e előtt születettek).

III. kategória (2006. január 1-e után születettek)

Az I. (ifjúsági kategória) korosztály legjobb lány-, illetve fiúversenyzői ingyenesen jöhetnek a Vega Csillagászati Egyesület 2019. évi nyári táborába, amelyre 2019. július 26. – augusztus 1. között kerül sor Őrimagyarósdon (Őrség, Vas megye). A legjobb felnőtt versenyző (II. kategória) és a III. kategória győztese pedig egy-egy darab könyvet kap ajándékba, Csizmadia Ákos: Izsák Imre csillagászról írt életrajzát. A könyvet majd postán küldjük el.

Amennyiben az ifjúsági kategóriában a legsikeresebben szereplők nem tudnak jönni és ezt legkésőbb 2019. júl. 15-ig jelzik, úgy a lehetőséget a következő helyezett kapja meg az ingyenes tábori részvételre.

A vetélkedőn indulhat az is, aki tagja a VCSE-nek, és az is, aki nem tagja még.

Kieg. feb. 21-én: felnőttek esetén a legmagasabb iskolai végzettséget adó iskola nevét és osztályát, vagy kamu iskolát és osztályt is meg lehet adni a kitöltéshez. Ifjúsági versenyzők esetén azonban itt is valós adatokat kérünk!

Az I. forduló beküldési határideje: 2019. március 9. 12:00 óra KöZEI (UT+1 óra).

Szabályok

1. A vetélkedő három internetes fordulóból áll. A három forduló összesített pontszáma adja majd meg a végeredményt, függetlenül attól, hogy ki hány fordulóban vett részt. Az egyes fordulókban ugyanannyi pont szerezhető.

2. Bármilyen segédeszköz használható – kivéve a bírálóbizottság és a technikai megvalósításban közreműködő személyek segítségét.

3. Határidőn túli beküldést nem veszünk figyelembe. Egy személy csak egyszer küldheti be a megoldásokat.

4. Az ifjúsági korosztályos vetélkedőre nem kerül sor, ha legalább nyolc versenyző nem indul el rajta. Amennyiben valamelyik nemből háromnál kevesebben indulnak az első fordulóban, úgy a fiú-lány kategóriákat összevonjuk, és az 1. és a 2. helyezett jöhet ingyenesen az idei táborba. A versenyzők számáról és e pont életbelépéséről az első forduló után adunk tájékoztatást.

5. A megoldásokat a VCSE elnökségi tagjaiból alakított bizottság bírálja el:

Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár

Dr. Csizmadia Szilárd, csillagász

Jandó Attila, villamosmérnök, amatőrcsillagász

Zelkó Zoltán, csillagász

6. A bírálóbizottság döntései ellen fellebbezésnek nincs helye, kérelmeket nem veszünk figyelembe, panaszoknak nem adunk helyt.

7. Nem pontosan megadott személyes adatok vagy nem sportszerű, etikátlan viselkedés esetén a versenyző kizárható.

8. Nem vehet részt a versenyen az, aki nem felel meg a feltételeknek, vagy valótlan adatokat ad meg, vagy nem tölti ki az adatlapot.

9. A vetélkedő ifjúsági kategóriájában olyanok indulhatnak, akik 2000. január 1. – 2005. december 31. között születtek. A felnőtt kategóriában az 1999. december 31-e előtt születettek indulhatnak (kivéve: a bírálóbizottság, a technikai lebonyolításért felelős egyesületi tagtárs, és a tábori szervezőbizottság tagjai).

A versenyzők bármilyen állampolgárságúak lehetnek, és bárhol lakhatnak a világban, de a feladatmegoldáshoz a magyar nyelvet megfelelő szinten bírniuk kell.

10. Itt nem szabályozott kérdésekben a bírálóbizottság dönt.

11. A tábori részvétel csak a tábori részvételi díj átvállalását foglalja magában. Nem tartalmazza a tábor helyszínére és az onnét történő hazautazás költségeit, és a táborba hozandó felszerelés stb. költségeit sem.

A fordulókban szerezhető maximális pontszámok:

I. forduló: 40 pont. (Feladatok kitűzésének időpontja: 2019. feb. 19. Beadási határidő: 2019. már. 9. 12:00 KöZEI).

II. forduló: 40 pont

III. forduló: 40 pont.

Mindhárom forduló beadási határideje: 2019. május 31. 24:00 NYISZ.

Technikai megvalósítás: Fehér Norbert (VCSE).