A Rákosi-korszak éveiben, vagyis az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején sokakat börtönöztek be vagy ítéltek halálra kémkedés vádjával. Ennek ismeretében olvashatjuk a következő történetet Almár Iván tollából. (A szerk.)

Nem voltam jelen az eseménynél, de többektől hallottam emlegetni, ezért hitelesnek tartom. Az 1960-as években vagyunk, a Csillagvizsgáló kertjében lévő távcsövekkel minden derült éjjel szorgalmasan folyik az érdekesebb változócsillagok fényváltozásának fotometriai észlelése. Ezek közé tartozott az RU Cam jelű csillag is (egy adott csillagképben a legkorábban felfedezett változócsillagok szokásos hivatalos elnevezése egy vagy két nagybetű, majd annak a csillagképnek a hárombetűs rövidítése, amelyben megtalálható; a Cam például a Camelopardalis csillagképé).

Egy szép derült éjszakán ritka vendég érkezett a csillagdába, egy amerikai (vagy angol?) hivatásos csillagász. Az igazgató előbb elbeszélgetett vele irodájában, majd kíséretével együtt elindultak az intézet akkori legnagyobb műszere, az úgynevezett “24-es” felé, ahol éppen egy fiatal csillagász gyanútlanul végezte szokásos fotometriai észlelését, éppen az RU Cam-ról. Amikor a vendég megérkezett a 60 cm-es távcső kupolájába, ránézett a távcső irányára és megbecsülte, hogy melyik változócsillag lehet a célpont. Elkerülendő a nyelvi problémákat csak a feltételezett célpont nevét kérdezte az észlelőtől. Csakhogy ez angolul az ő szájából így hangzott: “Are you kém?”. Az angolul gyengén tudó fiatalember döbbenten hallgatta a kérdést, talán el is vörösödött és elfordult a vendégtől. A kupola sötétjében nem hangos, de feltűnő kuncogás hallatszott. A vendég meglepődött és valószínűleg mindmáig találgatja, hogy mit mondhatott, ami miatt még a csillagok is nevettek azon az éjszakán a 24-es kupolában.