VCSE – A 67P/Churyumov-Gerasimenko-üstökös a Rosetta űrszonda felvételén. A kép alsó részén egy gejzír az üstökös felszínén éppen anyagot (jeget, gázt és törmeléket) lövell ki. Az ilyen gejzírek rakétaszerűen képesek az üstökös sebességét, így pályáját és égi pozícióját megváltoztatni. (Az üstökös hivatalos IAU-neve 67P/Churyumov-Gerasimenko-üstökös, magyarul a Csurjumov-Geraszimenkó-üstökös alak is használható, mindkettő helyes.) – Forrás: ESA

 

Különböző planetáriumprogramokban rendszeres frissítések nélkül az üstökös- és kisbolygópozíciók rosszak lehetnek. Akár több csillagképpel odébb is lehet az üstökös, mint ahová ezek a programok frissítés nélkül előre jelzik. Ennek oka, hogy ezek az égitestek a nagybolygók – Merkúr-Neptunusz – részéről nagy gravitációs perturbációkat szenvednek el, továbbá az üstökösök esetében napközelség idején rakétaeffektusok léphetnek fel. Ezeket a rakétaeffektusokat az üstökös felszínén működő gejzírek kiáramlásai okozzák. Ugyancsak felléphet az ún. YORP-effektus; ez az effektus a Nap fényével kapcsolatos: a Napból érkező fotonok beleütköznek a kisbolygóba, és lendületüket átadják neki. Ez egy kifelé tartó fénynyomást okoz, kisebb égitestekre jelentősebb hatású, mint nagyobbakra. (Például az egészen apró, méteresnél sokkal kisebb meteoroidokra nagyon jelentős hatással van!) Az átadott energia egyben fel is melegíti a kisbolygót – akárcsak a Földön a mezőt –, és ezt a kisbolygó később infravörösben, minden irányba kisugározza. Az eltávozó fotonok lendületet is elvisznek. A beérkező lendület a Nap felől jön csak, az eltávozó minden irányba megy, emiatt az eredő lendület valamerre folyamatosan ellöki a kisbolygót, ami pályaváltozáshoz vezet. A felsorolt három effektus közül ez a legkisebb mértékű, de ez sem elhanyagolható.

A planetáriumprogramok egyszerűbb algoritmusokkal számolnak üstökös- és kisbolygópozíciókat. Bemenő adatokként a pályaelemeket használják, perturbációkat nem nagyon vesznek figyelembe. A perturbációk, rakéta- és YORP-effektusok miatt ezek a pályaelemek lassan változnak, idővel más lesz az értékük. Emiatt szükséges a pályaelemeket tartalmazó adatbázist frissíteni.

A pályaelemek: a fél nagytengely, az excentricitás, az inklináció, a perihélium argumentuma, a napközelség időpontja (perihélium-átmenet időpontja) és a felszálló csomó hossza.

A pályaelemeket ezek a planetáriumprogramok a Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygó-központjából veszik (International Astronomical Union Minor Planet Center, rövidítve IAU MPC). A programok fejlesztői és az IAU MPC illetékesei felvették egymással a kapcsolatot, és az IAU MPC ezeknek a planetáriumprogramoknak megfelelő adatformátumban is frissen és nyilvántartja a Naprendszer eme kisebb égitestjeinek pályaelem-katalógusát.

Javasolt legalább évente, vagy keresőtérkép gyártása előtt, vagy akár 1-2 havonta frissíteni az adatbázist.

Adatbázis frissítése Cartes du Cielben

A Cartes du Ciel másik neve Skychart, magyar nyelvű verziója innen tölthető le. A Setup → Solar System menübe menjünk (Beállítások → Naprendszer). A Comet (üstökös), illetve az Asteroid (Kisbolygó) menüben válasszuk a Data maintenance (adatkarbantartás) almenüt. Ha már volt korábbi MPC-fájlunk letöltve, először törölni kell (Delete). Utána a Load MPC file → Load MPC Data format file menüre lesz szükség (MPC fájl betöltése, MPC formátumú fájl betöltése). Ezután szükséges a Download (letöltés) gombot használni. A letöltés néhány másodpercig tart. Ezután az Apply (Alkalmaz) és OK gombokat kell megnyomni.

Adatbázis frissítése Stellariumban

Stellariumban az adatbázis frissítése hosszadalmasabb művelet. A lépések sorrendje:

– konfigurációs ablak megnyitása

– Bővítmények ablak megnyitása

– Naprendszer szerkesztő

– Beállít gombra kattintani

– „Import orbital elements in MPC format”

– válaszd ki, hogy az üstökösök vagy kisbolygók adatbázisát szeretnéd karbantartani

– „Select bookmark”, „Get orbital elements”, majd a megfelelő kisbolygó- vagy üstököstartományt kell kijelölni

– ki kell jelölni, mely objektumokat szeretnéd frissíteni vagy hozzáadni

– „Add object”

Ha több ezer kisbolygó vagy üstökös pályaelemét frissítjük egyszerre, a frissítés akár sok percig is eltarthat a Stellariumban!

Derült eget kívánunk a Naprendszer kis égitestjeinek megfigyeléséhez!