NYERJ INGYENES TÁBOROZÁST CSILLAGÁSZATI KVÍZEN!

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! Figyelem, a feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!

2020. évi táborunk (Ágoston Zsolt)

A kvízjáték 2022. június 28-án éjfélkor zárul. Azután további megoldásokat nem fogadunk el. A megoldásokat és az eredményeket július 1-e táján itt tesszük közzé.

A 2021. évi és a 2020. évi kvízfeladatok itt, illetve itt találhatók, a 2019. éviek pedig itt.

A negyvenegynéhány feladatból álló kvíz bármikor megszakítható, és onnét folytatható, ahol abbahagytad.

KATEGÓRIÁK:

Az életkorokat a 2022. június 28-án érvényes állapot szerint igyekszünk majd figyelembe venni.

I. kategória (13 év alattiak): a 13 év alatti legjobb versenyző egy darab, kb. 3000,- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni július hóban.

II/A – leány kategória (13-18 éves általános iskolás és középiskolás leányok): a legjobb, I. helyezett leány versenyző ingyen jöhet a VCSE 2022. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból.

II/B – fiú kategória (13-18 éves általános iskolás és középiskolás fiúk): a legjobb, I. helyezett fiú versenyző ingyen jöhet a VCSE 2022. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból.

III – 18-39 éves hölgyek kategóriája: a legjobb, I. helyezett hölgy versenyző e kategóriából ingyen jöhet a VCSE 2022. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból.

IV. kategória (18 év felettiek, ha már nem középiskolások): a 18 év feletti legjobb versenyző egy darab, kb. 3000,- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni június hóban.

A könyvjutalmat kapókkal a verseny vége után felvesszük a kapcsolatot, hogy lehetőség szerint olyan könyvvel jutalmazzunk, ami még nincs birtokukban.

Amennyiben a II-III. kategóriákban a legsikeresebb szereplők nem tudnak jönni a táborba és ezt legkésőbb 2022. júl. 10-ig jelzik, úgy a lehetőséget a következő helyezett kapja meg az ingyenes/kedvezményes tábori részvételre.

Szabályok

  1. A vetélkedőn indulhat az is, aki tagja a VCSE-nek, és az is, aki nem tagja.

2. Akik ingyenes vagy kedvezményes tábori részvételt nyernek, 2022. július 10-ig kell jelezniük, hogy tudnak-e jönni a táborba. Ha nem tudnak jönni, az eggyel utána végzett versenyzőnek adjuk át a lehetőséget és a nyereményt.

3. A vetélkedő egyetlen internetes fordulóból áll. A forduló pontszáma adja majd meg a végeredményt. Azonos pontszám esetén azt soroljuk előbbre, aki kevesebb idő alatt töltötte ki a kvízt. Ha az is azonos, akkor a VCSE tagját soroljuk előbbre. Ha ez sem dönt, akkor azt soroljuk előbbre, aki régebb óta tag.

4. Bármilyen segédeszköz használható – kivéve a bírálóbizottság és a technikai megvalósításban közreműködő személyek segítségét.

5. Határidőn túli beküldést nem veszünk figyelembe. Egy személy csak egyszer küldheti be a megoldásokat. Többszöri beküldés – akkor is, ha álnéven, más néven történik a beküldés – a játékból történő kizárást vonhatja maga után.

6. A megoldásokat a VCSE elnökségi tagjaiból alakított bizottság bírálja el:

  • Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár,
  • Dr. Csizmadia Szilárd, csillagász,
  • Jandó Attila, villamosmérnök, amatőrcsillagász,
  • Fröhlich Viktória, csillagász egyetemi hallgató.

7. A bírálóbizottság döntései ellen fellebbezésnek nincs helye, kérelmeket nem veszünk figyelembe, panaszoknak nem adunk helyt.

8. Nem pontosan megadott személyes adatok vagy nem sportszerű, etikátlan viselkedés esetén a versenyző kizárható.

9. Nem vehet részt a versenyen az, aki nem felel meg a feltételeknek, vagy valótlan adatokat ad meg, vagy nem tölti ki az adatlapot.

10. A vetélkedőn nem indulhatnak a bírálóbizottság tagjai (l. 6. pont) és a technikai lebonyolításért felelős egyesületi tagtárs (Fehér Norbert). Az egyes kategóriákat (életkor, lakhely) a pályázati felhívás tartalmazza fentebb.

A versenyzők bármilyen állampolgárságúak lehetnek, és bárhol lakhatnak a világban, de a feladatmegoldáshoz a magyar nyelvet megfelelő szinten bírniuk kell.

11. A játékkal kapcsolatos, itt nem szabályozott kérdésekben a bírálóbizottság dönt, a döntés ellen kérelemnek, panasznak, fellebbezésnek helye nincs.

12. A tábori kedvezményes, illetve ingyenes részvétel csak a tábori részvételi díj átvállalását foglalja magában (szállás, ebéd, vacsora, az éjszakai programok, illetve a nappali, nem fakultatív programok). Nem tartalmazza a tábor helyszínére és az onnét történő hazautazás költségeit, és a táborba hozandó felszerelés stb. költségeit sem.

Kérjük, osszátok és hirdessétek a kvízjáték hírét többfelé!