Megfigyelések

KETTŐSCSILLAGOK

Csizmadia Ákos. 45/300 L,Zalaegerszeg 

Zéta Lyr 38x: jól bontható, széles kettős. A fényesség el­térése közepes, kb. 2 mg.  PA 150. Színek: 0 és -1,

Epszilon Lyr  38x: nyílt kettős, egyenlő fényességgel. PA 170, Szinek: mindkettő -1.

 

Csizmadia Szilárd 45/300L, Zalaegerszeg

Pi And 38x: a társat kissé nehezen pillantottam meg, a nagy, legalább 3 mg-s fényességeltérés miatt. Nyílt, de nehezen bontható pár.
PA 170. Szinek:0 és -3,

77  Psc 38x; nyilt, könnyen bontható kettős, bár a rossz nyugodtság miatt gyakran egybemosódik a pár.
PA 75. Szinek: -1

Zéta Lyr 38x: szép kettős, 2 mg-s eltérssel. Nagyon könnyű pár, első látásra bontott. PA l35. Szinek: 5 és -3.

61 Cyg 38x: a közelben látszó 2 fehér csillaggal szép három­szöget alkot. Könnyen bonthatók , fél mg-s eltéréssel. PA 170. Szinek:10 és -2.

Mélyég-objektum

INC 6709, 45/300L, Zalaegerszeg, Csizmadia Szilárd, 38x:
6-7 fehér csillag, kb. 8-10″ átmérővel, éles vonalakkal rendelkező halvány fehér köddel. Két sorban helyezkednek el csillagai, 3 alul és 3, a nyugodtabb pillanatokban 4 felül. Csillagai fényesek.

 

HOLD

Csizmadia Ákos 40/360L, Zalaegerszeg
Appenini-hegység, 40x: tengerövezte, a terminátortól jóval messzebb eső hegyvonulat. Az északi része szélesebb, mint a déli.  A vonulat tetején két,  kráterszerű képződmény van.
HF: 7d16h25m

Csizmadia Szilárd kráterrajzai

VCSE - Csizmadia Szilárd kráterrajzai
VCSE – Csizmadia Szilárd kráterrajzai
  1. HF: 12d17h30m
  2. HF: 12d17h20m

 

Cikkek

 

A Hold észlelése

A Holdat bármilyen távcsővel nézve fantasztikus látványt kaphatsz: fráterek, tengerek és rianások jönnek elő. Az észlelések is mutatják: nem nehéz a Hold felszínét rajzolni.

Végy elő papirt, egy-két ceruzát és már írhatod a lapra a neved, a megfigyelés helyét és idejét és rajzolj. Nem baj, ha az első rajzaid nem sikerülnének: én is csak árva vonalakat húztam régebben. Gyakorlat teszi a mestert, Á dús, sok rész­letet mutató krátereket először írd le; a néhány vonalasokat rajzold. Néhány hónap múlva már a Clavius- szerű objektumokról is gyönyörű rajzot készíthetsz.

 

A kettőscsillag észlelés probléma

A kettősök észlelése nagyon népszerű terület, amit a megfigye­lések száma is tanusít. Emellett égbolt-ismeretet is szerez­hetsz, ezért is érdemes őket észlelni. A felbontás jellemzése nem nehéz: vagy könnyen elsőre tudod, bontani, vagy csak nehezen pillanthatod meg a kísérőt. Előbbi általában a standard, 2 mg-nél nem nagyobb eltérésű pároknál fordul elő, utóbbira példa a 3.-ik oldalon található Pi And észlelés. Szélessége alapján igen könnyűnek mondható, de a 4 mg-s fényességkülönbség nehéz objektummá teszi.

A PA-t mindig becsüld meg! Legegyszerűbb módja: vársz kicsit, az égitestek kivonulási iránya megmutatja a nyugati irányt. A többit a rajz érthetővé teszi. A PA segítségével tudod kata­lógusból ellenőrizni, hogy valóban a kísérőt láttad. ,10-20°-os pontosság már jó.

VCSE - VEGA02 - PA becslése
VCSE – VEGA02 – PA becslése

Végül becsüljük meg a színeket. A megfigyelésekben a Hagen-féle színskála szerint adtuk meg. Ezt most közöljük:

 

-3 élénk kék 4

narancsos sárga

-2 halványkék 5; sárgás narancs
-1 kékesfehér 6 élénk narancs
0 tiszta fehér 7 vöröses narancs
1 sárgásfehér 8 narancsos vörös
2 halvány sárga 9 vörös, kevés narancsai
3 élénk sárga 10      mélyvörös

 

Az Orion csillagkép

Január elején már jól látszó Orion sok könnyű és szép objektumot tartalmaz. Először az övét vizsgáld meg! Legnyugatibb csillaga kettős bár kissé nehéz. Majdnem 1° -ra van tőle a 7 mg-s kísérő.

VCSE - VEGA02 - Orion csillagkép térképe
VCSE – VEGA02 – Orion csillagkép térképe

Az öv más meglepetést is tartalmaz. A középső, Epszilon jelű csillagé alatt a könnyű Cr 70 nyílthalmazt láthatod. Ha megfigyeled, az Orion sok NY-át, ne feledd leírni a csillagok számát és fényességét! Látsz-e bennük ködösséget?

Végül az öv legkeletibb csillaga is kettős, de az alatta levő Szigma Orionis sokkal könnyebb pár. Ha a Zétát nézed, körülötte az IC 434 jelű ködöt láthatod.

Az öv alatt 5°-kal láthatod a híres Orion-ködöt. (Térképen M42 és M43). Alatta a Irapézium 4 csillagát veheted észre,Most az Alfa Orionist állítsd a látómezőbe. Híres változócsillag ez a vörös óriás. Tőle 8°-ra találod a Lambaa Orionis kettőst, melyet a Cr 69 NY vesz körül.

Most állítsd a Gamma Orit az LM-be. Ha elindulsz nyílegyenesen a Rigei felé, a Gammától 3,5°-ra találod a könnyű 23 Cri kettőst.

A címlapi térképen más objektumok is be vannak jelölve. Bármilyen távcsővel láthatók. Jó észlelést !

 

VCSE - VEGA02 - Csillagképek
VCSE – VEGA02 – Csillagképek

 

 

A VEGA 02 letöltése!