VCSE - A keleti égbolt augusztusban
VCSE – A keleti égbolt augusztusban

Csillagképek 22h-kor:
a látóteret a Pisces uralkcdja. A Pisces felett a Pegazus és az Androméda található. DK-re a Vízöntő /Acuarius/, ÉK-rs a Fiastyúk/Pleiades/ és a Perseus van.

Pegazus:
Induljunk ki a Pegazus fényes négyszögéből! A négyszög belsejében található csillagok a határmagnitudó becslését teszik lehetővé. Ha 5 csillagot látunk a (Gamma, Béta ,Alfa Pegasi és a 2mg-s Alfa And között, a hmg=5, ha 6-ot akkor 5,5mg, ha 11-et, akkor pedig 6,0.

Az epszilon Pegasi-tól 5°-ra ÉNy-ra van az M15 gömbhalmaz. 6Mg-s, érdekessége, hogy erős röntgensugárzást bocsát ki, amiből arra lehet következtetni, hogy belsejében igen sűrű, különleges: égitest van (fekete-lyuk vagy szupernóvamaradvány)

Androméda – Tirangulum
A Psc felett az Androaméda csillagkép látható; leghíresebb objektuma az M3l. Tőle D-re as M32, É-ra az NGC 205 galaxisok vannak. Nagyobb látómezővel egyszerre láthatók, de a nagy LM az M31 hatalmas mérete miatt is szükséges. Ha az M3l-től elindulunk a Béta And irányába, kb.2x-es távolságban eljutunk a Triangulum fényes galaxisához,az M33-hoz.

Perseus:
A Perseus fényes nyílthalmazokat tartalmaz. A h és khi Persei halmazok szabad szemmel is láthatók. Ha nem, akkor az égbolt nem alkalmas halványabb ködösségek vizsgálatára. A két halmaz több száz tagból áll, igen fiatalok, mindössze 300 ezer évesek. Perseus—ikerhalmaznak is nevezik őket, de nem lehetetlen, hogy valójában függetlenek egymástól. A vizsgálatok szerint a h Persei fiatalabb, mint a másik halmaz..

A két halmaz egyszerre látható bármely távcső kis és közepes nagyításával. A Perseus még 2 fényes halmazt tartogat, az M34-et és a Mel20-at. Az M34 a Perseus nyugati részén van, 5,5 mg-s, 60 csillagot tartalmaz, a Melotte 20 az Alfa Persei-t veszi körül,50 csillagot láthatsz 3° átmérőjű területen.

Pisces
Itt van az égi egyenlítő és az ekliptika egyik metszéspontja, a tavaszpont. Nincs benne sem fényesebb csillag, sem feltűnő objektum. Ellenben szép kettős a Zéta Psc.

Aquarius
A Vízöntőben találhatunk egy szép gömbhalmazt,az M2-t. A 6,3mg fényességű GH 1° -kal van az égi egyenlítő alatt. Egy 6,5 és egy 8,4 mg-s PL-re hívnám fel a figyelmet :
Az előbbi a Hélix-köd (NGC 7923), az utóbbi a Szaturnusz-köd (NGC 7009), bár a Szaturnusz-köd 21°-kal van délebbre az égi egyenlítőtől, ami megnehezíti megfigyelését…

Cetus
Nagyon sok fényes csillag és kettőscsillag van itt, de sz itt látható galaxisok általában 10mg-nál halványabbak. Az M77 GX az Equatoron van, 8,9 mg-s, mig az NGC 246 PL fényesebb 8,5 mg-s.

Egy áttekintő térképet is mellékeltünk, 3 magnitúdóig tartalmasa a csillagokat.

VÁLTOZÓCSILLAGOK I.

A változócsillagok: észlelése az a terület, ahol az amatőr legtöbbet tehet a csillagászatért. A kistávcsőves amatőr pedig az égen legalább 15 olyan csillagot találhat, melyek fényváltozása észlelhető. Első részben a megfigyelés módját, második részben a változócsillagok listáját és leírását adjuk meg. Kérem azokat, akik majd észlelnek ezen a területen, adataikat küldjék be, mert feldolgoznánk, összesítenénk és természetesen közölnénk.

Három adatot kell megadni:
1. a csillag neve.
2. az észlelés időpontja (perc pontossággal)
3. A változó észlelt fényessége.

A változót észlelőt érképről azonositjuk/szerkesztőtől kérhető; 5Ft/db/. Utána megállapítjuk a változó fényességét a következő módszerrel.

A térképről kiválasztunk két összehasonlító csillagot. Rövidítése ÖH. A két ÖH közötti eltérés ne legyen nagyobb 1 magnitúdónál. Az összehasonlítok fényességet gondolatban osszuk fel annyi részre, ahány tizedmagnitudóval eltérnek egymástól.

Példa: van egy 2,9-mg és egy 3,5mg fényességű ÖH-nk. Egy osztás tehát 0,lmg, és 6 részre bontjuk. Ezen a skálán már könnyen megbecsühető a változó intenzitása.

Ha a csillag minimumban vagy maximumban van, 5-20 percenként végezünk becslést. Csak így kaphatunk megfelelő, nem adathiányos képet a csillag változásáról. Érdemes a csillag fényességét naponta/vagy 2-4 naponta; ez a periódustól függ/ megnézni. A periódus ugyanis legtöbbször bizonytalan.

Felhasznált és ajánlott irodalom:
Piriti: Fedési változók (1987 -Megrendelhető az Albireo Klubtól)
Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve (beszerezhető az Urániától)

A következő szám (2.-ik) :’91. augusztus.
Ha elegendő, egy számra való anyag összegyűlik, akkor júliusban. Ezért írjatok ti is cikkeket, küldjetek észleléseket.

 

VEGA 1 kiadvány letöltése