Bizonyára emlékeznek a kedves olvasók arra, hogy 2015. őszén egy csillag különös fényességváltozásait szerette volna egy csillagász idegen civilizációk megastruktúráival (pl. űrállomások, napelemfarmok stb.) magyarázni. A józanabbak szerint oly’ sok természetes magyarázat kizárása után még mindig lehetséges, hogy nagyon sok üstökös gyors szétesése okozta az említett fényességváltozásokat – erről 2015. november 26-án számoltunk be a VCSE levelezőlistáján és honlapján (itt érhető el). Abban a levélben ismertettük a Spitzer infravörös űrtávcsővel készült közeli infravörös tartománybeli méréseket, amelyek kizárták, hogy az észlelt furcsa elhalványodásokat kisbolygóütközések, árapályerők széttépte bolygók vagy holdak, vagy porfelhőbe burkolózó bolygókezdemények okoznák; de a mérési eredmények egyezésben vannak azzal a képpel, hogy erősen excentrikus pályán keringő üstököscsaládok felbomlásában kell az okot keresni.


2015. decemberében jelent meg egy újabb tanulmány (http://arxiv.org/abs/1512.02388), ami ismerteti, hogy ebben a KIC 84 62 852 jelű rendszerben földönkívüli civilizációk keltette elektromágneses jeleket kerestek. Ehhez a Boquote Optical SETI nevű műszerét használták elsőként, ami egy chilei kialudt vulkán tetején lévő 50 cm-es műszer. Ugyancsak észleléseket végeztek a kaliforniai Allen Telescope Array nevezetű rádiótávcsőrendszerrel is 1 és 10 GHz frekvenciák között.

Semmilyen látható fénytartománybeli, periodikus jelet nem detektáltak az érzékeny műszerekkel, amely 67 darab foton/négyzetméternél erősebb lenne 25 nanoszekundumos időtartamokon belül – a csillag távolságát ismerve ez azt jelentené, hogy ha van ott bármilyen ilyesféle jel, akkor annak energiája kisebb kell, hogy legyen a kisugárzás helyén, mint 10 milliárd MJ (azért ez elég magas felső határ), ha a kisugárzott jel izotróp (vagyis minden irányba terjed). Ha viszont az esetleges ottani idegenek tudnak rólunk, és kifejezetten a Naprendszer felé koncentrálják a sugárnyalábot, akkor sokkal kevesebb sugárzási teljesítmény is elegendő lenne, bár nem detektáljuk azt sem. Felénk küldött lézerimpulzusokat sem detektáltak (a lézer kevésbé szóródik a csillagközi anyagon, mint a fény, ezért jobb üzenetvivő lehetne.) A rádiómérések – 1 és 8 GHz frekvenciákra – azt eredményezik, hogy ha ott van bármiféle rádióadó, az négy millió illetve hét millió MW-nál kisebb teljesítménnyel sugároz, különben detektálnánk. (Megjegyezzük, hogy a földi rádióadók teljesítményei ezeknél a határoknál sokkal kisebbek! Például a solti adótorony teljesítménye 2 MW (a KIC 84 62 852 rendszeréből pedig több millió MW-tal kéne sugározni, hogy észlelni tudjuk itt a Földön…)) Ahhoz, hogy a Földön fel tudjuk fogni az esetleges ottani civilizációk felénk küldött lézerimpulzusait, az ottaniaknak sokkal jobb technikájuk kéne, hogy legyen, mint ami nekünk van itt és most. A földi nagy teljesítményű lézerek sem érik el az itt szükségesként emlegetett teljesítményeket… Kivéve, ha célzottan felénk küldik. Akkor – a nyaláb időtartamától, ismétlési periódusától, koncentráltságától és széttartási szögétől függően – pár száz watt – pár kilowatt teljesítmény elég lenne – ennél még a Földnél is többet tudunk előállítani. De ilyet sem észleltünk… (Ez persze azt is jelenti, hogy az ottaniaknak elég jó spektrográfjaik vannak, amikkel a Nap színképében kimutatták a Föld és a többi bolygó okozta Doppler-effektust.)

Ez a negatív eredmény csak annyit mutat, hogy ezzel a méréssel nem tudjuk bebizonyítani, hogy lenne a KIC 84 62 852 rendszerében bármilyen nagyon fejlett, értelmes, technikai civilizáció.