A tárgysorban emlegetett jelű csillagról röppent fel 1-2 hónapja a hír, hogy rendkívül szabálytalan elhalványodásait esetleg idegenek által épített megastrúktúrák (pl. napelemfarm vagy űrállomás) okozná. Ezt a legtöbb kolléga – én is – igencsak valószínűtlennek tartotta, egyébként is, egy ilyen ötlet igencsak sok egyéb, további mérést igényelne a bizonyítás során.

Rádiótávcsövekkel is mérték rövid ideig az ötlet felvetése óta a csillagot, de semmi különlegeset nem találtak.

Ma megjelent új, a csillaghoz kapcsolodó eredmény található az alábbi linken: http://arxiv.org/pdf/1511.07908v1.pdf . 3,6 és 4,5 mikrométeren tanulmányozták a csillagot a Spitzer adatait felhasználva. Eszerint nincs mérhető infravörös excesszus (ha van is, akkor ennél érzékenyebb műszer kellene annak kimutatásához), ez kizárja, hogy az optikaiban észlelt elhalványodásokat a csillag Kuiper-övében történt kisbolygóütközések okozták volna, de kizárja, hogy árapályerők tépnek szét egy bolygót a rendszerben, de azt is, hogy porfelhőbe burkolózó bolygókezdemények keringenének a csillag körül és azok okoznák az elhalványodásokat. Viszont az infravörös többlet hiánya egyezésben van azzal a képpel, hogy erősen excentikus pályán keringő üstököscsaládok bomlanak fel.

(Egyébként ha ezek valóban mesterséges megastrúkturák lennének, azért egymás közti rádióforgalmazásukat és a gépezetük által termelt hőt képesek lehetnénk észlelni: a két negatív eredmény annyit mond, ennyi volt az idegen civilizációk űrmérnöki tevékenységét megcélzó ötlet, mint magyarázat, ez most már nagy valószínásűggel kilőve… Bár ezt csak én teszem hozzá, a cikkben nem említik.)

További információk a csillagról.