A VCSE 2021. évi tevékenységét 23 pontba szedve olvashatjátok lejjebb. Ez volt az elnökség beszámolója a közgyűlésnek, a tagságnak a 2021. január – 2021. december 31. közötti időszakról. Az egyesületi aktivitásról szóló beszámolót a 2022. április 23-i közgyűlés elfogadta.

Schmall Rafael felvétele 2021. évi ausztriai észlelőhétvégénken készült
Schmall Rafael felvétele 2021. évi ausztriai észlelőhétvégénken készült

 

A Vega Csillagászati Egyesület tevékenysége 2021-ben

A Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) elnökségének beszámolója a VCSE közgyűlésének, tagjainak és barátainak

 

Összeállította:

Dr. Csizmadia Szilárd (VCSE elnöke, Zalaegerszeg, Berlin)

Zelkó Zoltán (alelnök, Zalaegerszeg, Budapest)

Jandó Attila (titkár, Egervár)

 

Továbbá az elnökségi tagok:

Bánfalvi Péter (Zalaegerszeg)

Csizmadia Ákos (Zalaegerszeg, Göd)

Dr. Csizmadia Tamás (Budapest)

Dr. Hegedüs Tibor (Baja)

Jandó Dániel (Egervár)

Szente Hajnalka (Zalaegerszeg)

 

 1. Az Egyesület céljai, feladatai.

 

Az Egyesület feladatának érzi:

– csillagászati ismeretterjesztés végzését,

– tagjai amatőrcsillagászati tevékenységének támogatását,

– tagjai csillagászati ismereteinek fejlesztését.

Ennek érdekében a VCSE 2021-ben az itt leírt tevékenységeket végezte el (nem teljeskörű lista).

Megjegyzendő, hogy az Egyesület rendezvényein nem csak egyesületi tagok vettek részt és szolgáltatásaiban nem csak egyesületi tagok részesültek. A VCSE nyitva áll minden érdeklődő előtt a továbbiakban is.

 

 1. Taglétszám

2021-ben két egyesületi tag kilépett. További két tag 2021-ben bejelentette, hogy nem kíván tag lenni 2022. január 1-től.

Hét tagtársunk több éven át nem tett eleget tagdíjfizetési vállalásának, így őket 2021. március 19-én töröltük a tagok sorából.

Természetesen mindegyik kilépett/törölt tagtárs bármikor újra tag lehet, ha kéri felvételét a honlapon elérhető formanyomtatványon az Egyesületbe és befizeti az éves tagdíjat (ebben az esetben a korábban elmulasztott tagdíjat nem kell utólag befizetni).

2021-ben tehát 11 fővel csökkent kilépések/törlések következtében a taglétszám.

Ugyanakkor belépett a VCSE-be 2021-ben rendes tagként 17 fő, ifjúsági tagként 5 fő.

2022-ben az év eleje óta ápr. 10-ig taggá vált 1 fő külső tagként, 1 fő ifjúsági tagként és 12 fő rendes tagként.

A VCSE taglétszáma így 2022. április 17-én 214 fő.

 

 1. Nyári tábor

A VEGA ‘21 Nyári Amatőrcsillagászati Megfigyelőtáborra 2021. augusztus 7-14. között került sor a Vas megyei Őrimagyarósdon (az Őrségben). A résztvevők száma 73 fő volt. Egy kivétellel minden éjszaka derült volt az idő, bár egyes éjszakák kezdetén vagy végén aprónyit zavart a felhőzet. A táborban a fő megfigyelési feladat a Perseida meteorraj maximumának megfigyelése volt. Több éjszakán is folytak vizuális megfigyelések, ahol adott időintervallumokban a meteorok feltűntét, fényességét, rajtagságát, a fényesebbek esetén a színét és a nyomának időtartamát jegyeztük fel. A maximum éjszakáján 828 darab meteort sikerült látni!

A táborban két fő szociális alapon táborozhatott ingyenesen (a rászorultságon kívül ennek feltétele az volt, hogy feb. 11-én, a pályázat kiírásának napján már egyesületi tag legyen az illető). Hat fő kedvezményesen táborozhatott az egyesületi kvízen elért eredményei alapján (a 13-18 éves fiúknál és lányoknál az 1-2-3-ik helyezettek 100-50-25% kedvezménnyel).

Hegyhátsálon látogatást tettünk az ottani csillagvizsgálóban.

A táborban elhangzott előadások:

Rapai Tibor: Puli-story

Kötelező higiénés oktatás

Dr. Csizmadia Szilárd: Tábornyitó

Vizuális észlelési alapismeretek (Csizmadia Szilárd, Jandó Dániel)

dr. Győrffy Örs: Covid vakcinák hatásmechanizmusa

Dr. Paragi Zsolt: Az asztrofotózás egy hivatásos csillagász szemszögéből

Utazás a Naprendszerben (Jandó Dániel, Csizmadia Szilárd)

A csillagkicsinyítésről (Schmall Rafael)

Vámosi Flórián: A 2020-as ballonkísérlet

Keressük az idegeneket – vagy ők minket? (Csizmadia Szilárd)

Nagy Pál: Sötét anyag

A modern csillagászati fényképezés elméleti alapjai (Csizmadia Szilárd-Ágoston Zsolt)

A világűrről – foglalkozás a táborbeli gyerekeknek, 13 év alattiaknak (vezeti: Csizmadia Szilárd)

Ágoston Zsolt: Mintagyűjtés más égitestekről

Történelmi csillaghullások, nagy meteorraj-kitörések (Koncz Bendegúz)

Csillagászati DSLR-képek feldolgozása (vezette: Ágoston Zsolt)

Fekete lyukak 21. századi szemmel (Csizmadia Szilárd)

Csizmadia Tamás: Az élet értelme a biológia szemszögéből

Vámosi László: Asztrokémia és ismeretterjesztés

 

A táborból Vega-4 elnevezéssel egy magaslégköri ballont bocsátottunk fel, ami a közeli világűrbe vitt hungarikumot (“űrpálinka”). Különösen nagy élmény volt emellett a Jandó Dániel szervezte naprendszertúra, ami méretarányosan mutatta be a Naprendszert. Különböző súlyok emelgetésével lehetett a Naprendszer bolygóinak tömegét egymással összehasonlítani tömegarányosan (a Napot nem modelleztük le érthető okok miatt, a Jupiter modellje így is kb. 30 kg volt). A bolygók méretarányos modelljei pedig a Naptól ugyanolyan méretarányban voltak elhelyezve, ahogy az átmérőiket is lekicsinyítette Dani.

A tábori névkitűzőkön elhelyezett rejtvényt végül is több nap munkájával a résztvevők megfejtették. A megfejtés földrajzi koordináták kódja volt. A megfelelő koordinátákon négy IMCA-bizonyítvánnyal ellátott meteoritdarabot lehetett fellelni egyéb ajándéktárgyak mellett, amit a lelkes megfejtők meg is találtak.

A táborban lehetett valódi, IMCA-certifikált meteoritokat is vásárolni.

A Canon Hungária Kft. fényképezőgépek és teleobjektívek kölcsönzésével támogatta a tábort. A támogatás kivitelezésében Kelemen Tamás és Fekete Mariann játszott szerepet.

Megnéztük a Clara c. díjnyertes filmet is. Ez egy csillagászról és szerelméről szól. A csillagász lakható bolygót, esetleg idegen civilizációkat keres a TESS űrtávcsővel. A 90%-ban szakmai szemmel is nagyon realisztikus film vége kifejezetten vehemens vitát váltott ki a résztvevőkből, de az kétségtelen, hogy jó kis film volt.

Lefolytattuk az elnökség által a tábori résztvevőktől kért vitát: lehessenek-e idegenek is az Egyesület tagjai. A témát nemcsak jogi, egyesületszociológiai, progresszív oldalról vitattuk meg, de kommunikációs oldalról is, illetve hogy milyen reakciók érkezhetnek rá a média, a társadalom, társegyesületek részéről. A fórum résztvevői nem vetették el a dolgot, de mivel nem is tartották időszerűnek és megérettnek a dolgot, egyelőre nem javasoljuk a VCSE közgyűlésének, hogy más, földönkívüli civilizációk tagjai a VCSE tagjaivá válhassanak.

A tábor hatalmas siker volt. Ez volt a 30-ik táborunk. A tábor társszervezői 2021-ben a TIT Öveges József Egyesület és az MCSE Zalaegerszegi Csoportja voltak.

 

 1. Észlelési pályázat

Nov. 23-án a C/2021 A1 (Leonard)-üstökös észlelésére pályázatot írtunk ki vizuális és fotografikus kategóriákban. A beadási határidő dec. 16-a volt, a cél pedig az üstökös látványának megörökítése, lehetőleg akkor, amikor látszólag elhaladt az M3 gömbhalmaz mellett.

Dec. 18-án volt az eredményhirdetés. Vizuális kategóriában Fröhlich Viktória, fotografikus kategóriában Makár Dávid nyert. Okleveleiket 2022. április 1-én, a tavaszi észlelőhétvégén vehették át. Tizenegy megfigyelést kaptunk. A zsűri tagjai Schmall Rafael, Ágoston Zsolt, Jandó Attila, Varga György és Csizmadia Szilárd voltak.

 

 1. Ajándék távcső, távcsöves tanácsadás

Időről-időre egy-egy tagtársunk egyik-másik távcsöve használaton kívülre kerül, pl. mert nagyobbat vagy modernebbet vesz. Az így felszabaduló távcsöveket más még használhatja, és gyakran a VCSE-t kérik meg, hogy a legjobb személyhez jusson el az ajándékba szánt távcső. Az ajándékozók és az ajándékozottak gyakran szeretnek anonimok maradni, ezért csak a távcsövek adatait közöljük, a felajánló és a megajándékozott nevét nem:

 1. júniusban: 76/700-as távcső, decemberben 114/1000-es távcső jutott el ajándék keretében új gazdájához Békés, illetve Tolna megyébe (Newton-távcsövek).
 2. márciusban egy 60/700-as refraktor, 2021 júliusában egy 110 mm-es reflektor talált új gazdájára (Budapesten, illetve Zalaegerszegen).

Számtalan alkalommal adtunk facebookon, e-mailben, szóban tanácsot olyanoknak, akik maguknak, szeretteiknek, gyermekeiknek vennének távcsövet, vagy éppen okulár, szűrő, távcsőmechanika, Barlow-lencse, fényképezőgép stb. tekintetében szerették volna műszerüket fejleszteni.

 

 1. Egyesületi távcsőkölcsönzés

A VCSE-nek jelenleg 4 db távcsöve van:

70/900-as refraktor EQ-1-es mechanikán, tagtársak részére ingyenesen kölcsönözhető.

150/1200-as Dobson távcső, tagtársak által ingyenesen kölcsönözhető (Majoros Attila ajándéka). 2021-ben Papp Zsombornál (Somogy megye) volt, 2022. április 3-tól Soós Patríciánál van (Budapest).

250/1200-es Newton reflektor EQ-6-on. Nem kölcsönözhető, az egyesületi csillagdában van elhelyezve. Minden egyesületi tag használhatja távvezérelt üzemmódban, a használatot az Egyesület elnökénél kell előjegyezni. A távcső működését akár Csizmadia Szilárd, akár Ágoston Zsolt megmutatja, és utána használható.

458/1900-as Dobson-távcső. Ez a távcső nem kölcsönözhető, de bármelyik egyesületi tag és rendezvényeinken résztvevő nem egyesületi tag használhatja a nyári táborainkban, észlelőhétvégéinken és egyéb, előre meghirdetett nagytávcsöves észlelési alkalmon.

 

 1. Észlelőhétvégék

Jún. 4/5.: Nyári észlelőhétvége volt Dobronhegyen hét fő részvételével. Ezzel indultak újra a Covid-19 járvány után rendezvényeink.

Júl. 17/18.: Észlelőéjszaka a Bács-Kiskun megyei Illancson. A Bajai Obszervatórium Alapítvány tervez itt létrehozni egy amatőrcsillagászati, nagytávcsővel ellátott észlelőbázist. Hegedüs Tibor meghívására gyűltünk itt össze Nyugat- és Kelet-Magyarországról, de a borult ég, sőt viharos időjárás miatt nem észleltünk. Ehelyett jót beszélgettünk, tervezgettük a jövőt, találkoztak az ország keleti és nyugati feléből érkezett tagtársak. Tibor kiváló bográcsgulyást készített a társaságnak. Másnap Baján megnéztük a bajai bemutató csillagvizsgálót, a frissen felújított előadótermet és az új bajai planetáriumot. Hazafelé pedig Lakatos Csaba megmutatta nekünk az alsómocsoládi planetáriumot és repülőgépszimulátort. Az észlelés elmaradt, de kiváló tanulmányutat hajtottunk végre, amin sok érdekességet láttunk, és sok baráttal találkoztunk. (Csizmadia Szilárd, Hegedüs Tibor, Lipták Pál, Fődi Andrásné, Péter Attila, Jandó Attila, Jandó Dániel, Zelkó Zoltán, Vizsi Csaba, Vizsi Emília.)

Szept. 9-12.: Ausztriai észlelőhétvége 18 fő résztvevővel (Trahütten).

Okt. 8-10.: Őszi észlelőhétvégénk volt 15 fő részvételével (Dobronhegy).

Dec. 3-5.: Téli észlelőhétvége Dobronhegyen 16 fő résztvevővel.

 

 1. Virtuális Csillagászati Klub

A 2008 óta létező webinárium-sorozaton – ami akkor kezdődött, amikor a webinárium kifejezés még talán nem is létezett, de mi biztosan nem ismertük, hiszen a Merriam-Webster szótár szerint éppen abban az évben jelent meg valamikor – 2021-ben az alábbi előadások, foglalkozások hangzottak el:

Jan. 12.: Virtuális Csillagászati Klub-összejövetel volt: Kérdezd meg a csillagászt 2! Válaszoltak: Paragi Zsolt, Hegedüs Tibor, Csizmadia Szilárd, Császár Kornél; a műsort vezette: Román Dávid.

Febr. 15.: Jónás Károly: A 2020-as chilei napfogyatkozás a Covid árnyékában.

Márc. 30.: A székesfehérvári Terkán Lajos Csillagvizsgáló szakkörével közös Virtuális Csillagászati Klubot tartottunk Fogyatkozások: a laposföldtől az exobolygókig címmel (előadó: Csizmadia Szilárd). 

Ápr. 26.: Csizmadia Szilárd: 30 éves a VCSE. Résztvevők száma: 71 fő.

Máj. 31.: Klagyivik Péter (DLR, Németország): Bolygókeresés mesterséges intelligenciával.

Jún. 28.: Ágoston Zsolt: Hozzunk anyagot más égitestekről!

Szept. 20.: Dálya Gergely (ELTE): Csillagászat gravitációs hullámokkal.

Okt. 28.: Paragi Zsolt: Asztrofotózás egy rádiócsillagász szemével

Nov. 30.: A székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló és a VCSE közösen tartott Virtuális Csillagászati Klub-foglalkozást – Csizmadia Szilárd: Henrietta Swan Leavitt születésének 100-ik évfordulója és a kozmikus távolságlétra.

Dec. 20.: Kereszty Zsolt: Egy új meteorkamera-hálózat az MMT (Magyar Meteoritikai Társaság) szervezésében Magyarországon. 51 résztvevő.

A VCSK előadásai a youtube-on is megtekinthetők.

 

 1. Online távcsöves bemutatók, jelenléti járdacsillagászat

17 nyilvános és 1 zártkörű távcsöves bemutatót tartottunk 2021-ben, szinte majdnem teljesen kizárólag az év második felében, lévén, hogy a Covid-19 járvány rendezvénytilalmat és korlátozásokat is hozott magával az év első felében. Amikor felhős, távcsöves bemutatásra, járdacsillagászatra alkalmatlan időjárás mutatkozott, akkor is beszélgetést kezdeményeztünk a csillagászatról a megjelentekkel – hacsak nem volt eső is…

Márc. 23.: A virtuális Hold-bemutató elmaradt a rossz idő miatt, de megismételtük márc. 24-én, amikor is majdnem 80-an vettek rajta részt (Bánfalvi Péter és Csizmadia Szilárd). A közvetítés zoomon és a www.galileowebcast.hu oldalon (Tepliczky István) került sugárzásra.

Máj. 15.: A Csillagászat Tavaszi Napja alkalmából 20:15 órai kezdettel 21:30-ig online távcsöves Hold-bemutatót tartottunk volna, de a borult idő miatt ez elmaradt. A megfigyelőműszer a VCSE Távvezérelt Csillagvizsgálójában lévő 250/1200-as Newton távcső lett volna az új Svbony kamerával (Csizmadia Szilárd, Ágoston Zsolt, Bánfalvi Péter és további 11 fő). Ehelyett jót beszélgettünk csillagászati témákról, pl.: Vizsi Csaba készülőben lévő M106 képe, Aladin planetáriumprogram stb.

Jún. 24.: Szent Iván-éji távcsöves bemutatót tartottunk Cserszegtomajon, kb. 50 fő vett rajta részt (Jandó Attila, Császár Kornél, Péter Attila, Szalontai Tibor).

Jún. 26.: Távcsöves bemutató a zalaegerszegi Olajipari Múzeumban kb. 50 főnek. Csak érvényes védettségi kártyával lehetett rajta részt venni (Császár Kornél tagtársunk tartott előadást “A Naprendszer helye a Tejútrendszerben” címmel, majd ő, Szalontai Tibor és Péter Attila tartott távcsöves bemutatót kb. 50 főnek. Mivel telehold után nagy volt a holdfázis, az Albireót, a Mizárt, más kettőscsillagokat és egyes fényes nyílthalmazokat (M29, M39 stb.) mutattak meg a műszerekkel).

Júl. 16.: Nap-bemutató járdacsillagászat keretében Dobronhegyen, a Göcsej-dombérozón (Jandó Dániel, Jandó Attila, Ágoston Zsolt, Csizmadia Szilárd, Péter Attila, Vizsi Csaba, Vizsi Emília, Németh Ferenc), kb. 30 fő résztvevő.

Júl. 25.: Barlahidán, a 362. sz. Szent Mihály cserkészcsapat részére tartott csillagászati ismeretterjesztő előadást és távcsöves bemutatót Csizmadia Szilárd, Jandó Attila és Jandó Dániel.

Aug. 13.: Távcsöves bemutatót tartottunk az Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozat keretében magyar, német és angol nyelven Őrimagyarósdon a táborban (a főbb bemutatók Hegyi Norbert, Kelemen Tamás, Fehér Norbert és Jandó Attila voltak mások mellett) kb. 60 főnek.

Aug. 15.: Zalaegerszegen tartottunk volna távcsöves bemutatót (Hold, Bánfalvi Péter vezetésével) a Dísz téren az Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozat keretében, de a rossz időjárás miatt elmaradt.

Szept. 13. A zalaegerszegi Apáczai ÁMK-ban három távcsővel (Jandó Attila 130/1000, Ágoston Zsolt binokulár, Bánfalvi Péter 100/1000-es Zeiss-refraktor), Hold, valamint Vénusz, Jupiter és Szaturnusz bolygók. Kb. 100 fő érdeklődő.

Szept. 17.: Kb. 40 fő, 100/1000, 70/700, Vénusz, Hold, Jupiter, Szaturnusz (Ágoston Zsolt, Bánfalvi Péter, Paragi Zsolt, Péter Attila, Vizsi Csaba és Vizsi Emília).

Okt. 9.: Bencze Balázs: “A Világegyetem hétköznapi csodái” – ismeretterjesztő beszélgetés (KF&T Galéria, Budapest), majd 19:00 órától: Távcsöves bemutató, járdacsillagászat a Feneketlen-tónál.

Okt. 11.: Távcsöves bemutató az Apáczai ÁMK udvarán (Hold, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz). Mindössze 15 fő a felhőátvonulásos ég miatt.

Okt. 13.: Zártkörű távcsöves bemutató azoknak a TDK-alkalmazottaknak Szombathelyen, akik a VCSE-nek ajánlották fel 1%-ukat (Jandó Attila, Horváth Tamás).

Okt. 15.: Utazás a Naprendszerben és azon is túl (Bánfalvi Péter), diaképes előadás Káváson (Közösségi Ház) a csillagászati környezetünk bemutatására. Azt követően távcsöves bemutató.

Okt. 16.: Távcsöves bemutató Pusztaszentlászlón (Jandó Attila).

Okt. 18.: Online holdbemutató a Vega Csillagászati Egyesület távirányítású csillagvizsgálójából.

Dec. 10.: Bencze Balázs tartott távcsöves bemutatót Budapesten.

Dec. 18.: Makár Dávid tartott ad hoc távcsöves Hold-bemutatót a zalaegerszegi Dísz téren.

 

 1. Egyesületi csillagvizsgáló

Márc. 16.: A csillagdai észlelések szüneteltek ettől kezdve pár hétig, mert a Lacerta MGEN kézivezérlőjét egyik gombjának beragadása miatt visszaküldtük javításra. 

Ápr. 29.: A Magyar Csillagászati Egyesület egy 85 400.- Ft-ba kerülő IDAS3, fényszennyezést csökkentő szűrővel támogatta az MCSE Zalaegerszegi Csoportját és a VCSE-t, ami a zalaegerszegi VCSE Távvezérelt Csillagvizsgálóba került.

Máj. 7.: A csillagdai online távcsöves Hold-bemutatók közvetítésére megrendeltünk egy kb. 16 000.- Ft-ba kerülő Svbony SV105, 1/3″ szenzorméretű, FullHD felbontású kamerát.

 

 1. Egyesületi honlap, mai kép

119 alkalommal közültünk csillagászati vagy egyesületi hírt, képet a www.vcse.hu honlapon (beleértve a Mai kép sorozatot is), ami picinyke emelkedés 2020-hoz képest (117 alkalom) és jelentős emelkedés 2019-hez képest (79 hír).

Ápr. 4.: Az egyesületi honlapon (www.vcse.hu) megjelenő havi észlelési ajánló már nem csak Sue French könyvéből tartalmaz mélyég-észlelési ajánlatot (fordítás és kivonatolás: Kopeczny Zsuzsanna, szakmai lektorálás: Csizmadia Szilárd), hanem e naptól kezdve a Nap és a Hold keltének, delelésének, nyugvásának időpontjait (Zalaegerszegre nézve), az aktuális éjféli JD-t, Zalaegerszegre vonatkozó csillagidőt (LST) és az éjféli holdfázist is tartalmazza. Tájékozódó jelleggel úgy érvényes, hogy a kelési, delelési és nyugvási időpontokból Magyarország közepén negyedórával, a keleti határon fél órával korábbi időpontokat kell venni a táblázatban közölthöz képest.

 

 1. www.eszleles.hu, www.tuzgomb.com

Jún. 16.: Elindult a www.eszleles.hu oldal, Kelemen Tamás tagtársunk munkája. Az oldal a tagtársak és mások szöveges, rajzos vizuális észleléseit és asztrofotóit gyűjti. Regisztráció után ingyenesen használható. A beszámoló elkészítésének időpontjáig már 1098 észlelés, fotó, rajz, szöveges megfigyelés lett feltöltve. Köszönjük a tagtársaknak és más barátainknak, hogy használják az oldalt!

A www.tuzgomb.com oldal továbbra sem került anyagfeltöltésre időhiány miatt.

 

 1. VEGA c. amatőrcsillagászati lap és egyesületi tájékoztató

2021-ben csak egy VEGA-szám jelent meg, a 116-os, viszont 12 oldal helyett 28 oldal terjedelemben (ami 2 és egynegyed számnak felel meg). Az elmaradt számokat 2022 elején pótoltuk: a 117-es szám 2022 januárjában jelent meg ugyancsak 28 oldalon, amivel az elmaradt 2021-es számok (4 szám x 12 oldal) teljes egészében pótlásra kerültek.

A NEA támogatásának köszönhetően 2022-ben négy számot tervezünk kiadni, és ezek már eleve 28 oldalasak lesznek. Ezek közül az elsőt, a 118-as számot a közgyűlés előtt már postára is adtuk.

 

 1. Csillagászati versenyek, szakkörök

A VCSE két szakkört tart fenn, mindkettőt virtuális, online módban: egy ifjúságit, ahol a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia háromfordulós előválogató versenyére és az ezt követő döntőre készítjük fel a résztvevőket (szeptembertől márciusig hetente, kivéve: ünnepnap és tanítási szünet), és egy haladó szakkört, ahol minden egyesületi tag részt vehet (kéthetente). Az ifjúsági szakkörön 2-4 fő, a haladó szakkörön 15-25 fő közötti létszám szokott részt venni.

Márc. 28.: Nyilvánosságra hozták a 2020/21-ik tanévi “Nemzeti Csillagászati Verseny Középiskolásoknak” döntőjébe jutott 20 diák névsorát. Gratulálunk mindannyiuknak, de főleg persze tagtársainknak: Papp Zsombor (Kaposvár, 18-ik helyen), Lelkes Klára (Budapest, 12.), Takács Dóra (Budapest. 6.) és Varga Vázsony (Budapest, 1.)!

Jún. 10.: Elindult 2021. évi kvízjátékunk a honlapon. Júl. 21-én hirdettünk eredményt. I. kategória (13 év alattiak:) a 13 év alatti legjobb versenyző egy darab, kb. 5000.- Ft értékű könyvjutalmat kapotti július hóban. II/A – leány kategória (13-18 éves és középiskolás leányok): a legjobb, I. helyezett leány versenyző ingyen jöhet a VCSE 2021. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból. Az első öt helyezett leány versenyző, ha szeretne, 2021-2022-re tagdíjfizetés nélkül a VCSE tagjává válhat, amennyiben kéri felvételét az Egyesületbe. II/B – fiú kategória (13-18 éves fiúk és középiskolás fiúk): a legjobb, I. helyezett fiú versenyző ingyen jöhet a VCSE 2020. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból. Az első öt helyezett fiú versenyző, ha szeretne, 2021-2022-re tagdíjfizetés nélkül a VCSE tagjává válhat, amennyiben kéri felvételét az Egyesületbe. III. kategória (18 év felettiek, ha már nem középiskolások): a 18 év feletti legjobb versenyző egy darab, kb. 5000.- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni június hóban.

Nem a VCSE eredménye, de tagtársunk érte el: a 35. Országos Tudományos Diákköri verseny Matematika-Fizika-Csillagászat tagozatában, Csillagászat szekcióban Kalup Csilla országos II. helyezést ért el 2021. májusban. Ettől természetesen független, de Egyesületünk elnöke, Csizmadia Szilárd ugyanebben a szekcióban zsűritagként tevékenykedett.

 

 1. Cikkírói pályázat

Az Egyesület vezetőségének 2021. évi túlterheltsége miatt a cikkírói pályázat kiírása 2021-ben elmaradt.

 

 1. Közösségi médiajelenlét

A VCSE aktívan jelen van a facebookon (saját csoportja a VCSE Fórum, támogatja pl. a Csillagászat, Csillagászat-kedvelők csoportokat, amelyeknek rendre 753, 6575 és 24 613 tagja volt). A Csillagászat-kedvelők csoport adminisztrátorai Csizmadia Szilárd és Király Amanda, moderátorai Vizi Péter, Jäger Zoltán, Prof. Szabó M. Gyula, Dr. Uhrin András és Takács Gábor.

 

 1. Médiajelenlét

Febr. 16.: Bánfalvi Péterrel készítettek egy kétrészes TV-interjút. A VCSE is előkerül benne; név nélkül, de jól beazonosíthatóan több tagtársat is megemlít. Szó esik benne amatőrcsillagászati pályafutásának kezdeteiről, a meteorkamerájáról, a kertjében lévő egyesületi csillagvizsgálóról, a távcsöves bemutatóiról, és arról, hogy hány ezer embernek tartott az évtizedek alatt csillagászati ismeretterjesztést: főleg járdacsillagászatot, de más módon is.

Márc. 9.: A Szertár PodCast-ben jelent meg interjú Szabó Zsófia tagtársunkkal rádiócsillagászati témában.

Ápr. 20.: Ágoston Zsolt tagtársunkkal közölt interjút a Zalaegerszegi Városi TV HJD díja kapcsán.

Ápr. 21.: Cseh Ferenc tagtársunkkal készített interjút a Duna Televízió.

Ápr. 21.: Bánfalvi Péter tagtársunkkal közölt interjút a Zalai Hírlap az Áprilisi Lyridák meteorraj kapcsán.

Máj. 9.: A Zalai Hírlap közölt interjút Ágoston Zsolttal asztrofotós tevékenységéről.

Aug. 7.: A Délmagyar hírportál közölt interjút tagtársunkkal, Takács Henriettával.

Aug. 12.: Bánfalvi Péterrel jelent meg egy interjú, amiben meteoritjairól esik szó.

Aug. 17.: A Zalai Hírlap írt a nyári táborunkról, a Perseidákról és az újabb (Vega-4 jelzésű) magaslégköri ballonkísérletről. Csizmadia Szilárd, Vámosi Flórián és Hegyi Norbert nyilatkoztak.

 

 1. Pályázati eredmények

Febr. 3.: A Nemzeti Együttműködési Alap értesített, hogy a 2020. decemberében benyújtott pályázatunkat a teljes kért összeggel, azaz 300 000.- Ft-tal támogatja 2021. április 1 – 2022. március 31. közötti időszakban. A pályázatot Csizmadia Szilárd írta és Jandó Attila ellenőrizte benyújtás előtt.

 

 1. Meteorkamerák

A HUVCSE01 meteorkamera Zalaegerszegen rendben működik minden derült éjszaka (Bánfalvi Péter).

A HUVCSE02-t a bajai obszervatórium 2022-ben felélesztette, de egyelőre nem tűnik elég érzékenynek a kamera. Nehéz megítélni, tud-e ismét meteorokat észlelni.

A HUVCSE03 és HUVCSE04 meteorkamerákat – elhelyezési gondok és lassú elavulás miatt – leállítottuk.

A HUVCSE05 sorsáról nem született döntés, jelenleg nem működik.

Egy új, modern, automata teljeségbolt-kamerát állítottunk üzembe AMS91 néven a Magyar Meteoritikai Társaság hálózatának részeként Zalaegerszegen az egyesületi csillagdában. Ez az amerikai meteoros társaság hálózatának is részét képezi.

 

 1. Egyesületi könyvtár

Az egyesületi könyvtár további kötetekkel 2021-ben nem gyarapodott, de a könyvek továbbra is kölcsönözhetők a tagtársak által.

 

 1. Csillagászati kisfilmek

Márc. 8.: Román Dávid 20 perces filmjét mutattuk be a VCSE ismeretterjesztő csillagászati csatornáján, amely 10+1 női csillagászról szól.

Okt. 8.: Távcső összeszerelésről készült 16 perces filmünk került fel a netre (Román Dávid, Ágoston Zsolt, Csizmadia Szilárd), amely a kezdő amatőrcsillagászokat segíti nagyon részletesen, hogy egy átlagos távcsőnél mit hova kell csatlakoztatni.

 

 1. Egyéb tevékenységek

Márc. 4-től: Vizsi Csaba felújította, nagyobb kapacitásúvá és gyorsabbá tette a VCSE Távvezérelt Egyesületi Csillagvizsgálóban (ún. csillagda) álló távcsövet.

Ápr. 11.: A híres emberek oltakoznak sorozatban a Zalai Hírlap Jandó Attilát mutatta be, mint a VCSE titkárát és aki VCSE-s pólóban veszi fel a Szputnyik-oltását.

Márc. 15.: A Vega Csillagászati Egyesület egyik elnökségi tagjának, Dr. Hegedüs Tibornak Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára “nemzetközileg is elismert asztrofizikai kutatásai, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára készülő magyar középiskolások felkészítésében vállalt szerepe elismeréseként” a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta március 15-e alkalmából. A kitüntetéssel pénzjutalom nem járt.

Ápr. 13.: Az astronomie.de német nyelvű oldal közölte Schmall Rafael egyik asztrofotóját részletes leírással egybekötve.

Máj. 4.: Schmall Rafael tagtársunk Namíbiában készített asztrotájképeiből és asztrofotóiból nyílt kiállítás a pécsi Zsolnay Negyedben, ami június 1-ig volt megtekinthető.

Máj. 13.: A Magyar Asztrofotósok Egyesülete Csillag-Képek Vándorkiállításainak zalaegerszegi állomása ekkor nyitott meg a VMK-ban, ami június 25-ig volt látogatható (arcot eltakaró maszkban) a zalaegerszegi Keresztury Dezső VMK-Gönczi Galériában. A kiállítást sok helybeli VCSE-tag is meglátogatta.

Júl. 27.: Fröhlich Viktória és Kelemen Tamás tagtársaink az MCSE cikkírói pályázatán megosztott III. helyezést értek el.

 

 1. Észlelőbázis

Márc. 25-én és szept. 30-án, valamint számos további alkalommal tartottunk szűkebb-tágabb körben a kávási telekkel kapcsolatos egyesületi zoom-megbeszélést.

2021-ben sikerült megvásárolni a kávási, 2085 négyzetméteres ingatlant.

2021 nyarán és őszén több alkalommal végeztek egyesületi tagtársak fűnyírást, tervezgetést a helyszínen, de az igazi munka csak 2022-ben indult be (beteg és elöregedett fák eltávolítása, karók, régi kerítésdarabok eltávolítása, tereprendezés földmunkagéppel, füvesítés, kavicsszórás a parkolóba, a feljáróra, az észlelőteraszokra, szennyvíztartály és vízóraakna elhelyezése, kerítésépítés, vízbekötés és árambekötés megrendelése), amik máris milliós tételeket jelentenek. Kb. felét egyesületi pénzből, másik felét tagtársak adományaiból fedeztük. Az adományozók listáját, a részletes elszámolást majd külön, a 2022-es jelentésnél tesszük közzé (az anonimitásban maradó adományozókat csak egy sorszámmal ellátva, a többieket név szerint is említve).

A hely máris használható észlelésekre, a szabadszemes határmagnitúdó 6,3 körül van 40 fok horizont feletti magasságban. Egyelőre szociális helyiség nincs, ennek kialakítása az idei év feladata. Akinek áram kell, egyelőre akkumulátort, elemet vigyen magával, áramvételezési lehetőséget csak kora nyáron tudunk legkorábban kialakítani a helyszínen.

A kávási észlelőbázist minden egyes egyesületi tag térítésmentesen használhatja egyelőre. Terveink szerint ez így is marad, de nagy szükségünk van anyagi támogatásotokra és munkaerőtökre az idei év feladatainak befejezéséhez, a jövő évben a könnyűszerkezetes ház felépítéséhez, valamint a későbbi karbantartáshoz és üzemeltetéshez!

A kávási észlelőbázis kialakításában, a körötte lévő ügyek intézésében sokan dolgoztak, a teljes listát később a VEGA-ban tesszük közzé a pénzbeli adományokat tevők listájával együtt (anonim felajánlók esetében csak az összeget közöljük majd), addig is türelmeteket kérjük: a pontos lista összeállítása is időt és kutatást igényel.

 

 1. Kapcsolatok más szervezetekkel

A VCSE más szervezetekkel elsősorban úgy tart kapcsolatot, hogy a VEGA c. egyesületi lapot tiszteletpéldányként elküldjük nekik az interneten fellelhető postacímükre. Szorosabb az együttműködés a Bajai Obszervatórium Alapítvánnyal és a Magyar Metoritikai Társasággal meteorcsillagászat témakörében. Az MCSE Zalaegerszegi Csoportja és a TIT Öveges Egyesület szerepét a csillagdában és a táborban fentebb már említettük.

Ápr. 1.: Magyar Csillagászati Egyesületek és Alapítványok I. Virtuális Országos Találkozójára került sor, amelyen egyben a VCSE megalakulásának 30. évfordulóját is megünnepeltük. A meghívott 22 szervezetből 11 fogadta el a meghívást, egy szervezet kimentését kérte, mert az időpont nem volt jó.

Máj. 24.: A VCSE és az MCSE Zalaegerszegi Csoportja részéről beszéltek az MCSE facebookon közvetített „Vándorcsillagok” c. műsorában és válaszoltak Dr. Barna Barnabás kérdéseire: Bánfalvi Péter, Jandó Attila, Dr. Csizmadia Szilárd.

 

 1. Szervezet

 

Éves közgyűlésünket április 10-én tartottuk zoomon.

Elnökségi üléseket augusztus 31-én és december 27-én tartottunk.

A felügyelőbizottság online, a közgyűlés előtti héten ülésezett.

 

 1. Pénzügyi jelentés

A részletes pénzügyi jelentést lásd a tagtársaknak kiküldött e-mailben. A 2021. évi egyesületi gazdálkodás főbb számai a következők:

 

Összes bevétel 2021-ben: 4 787 406.- Ft

Összes kiadás 2021-ben: 2 569 451.- Ft

Egyenleg 2021. dec. 31-én: + 2 217 955.- Ft

 

Zalaegerszeg, 2022. április 19.