NYERJ INGYENES TÁBOROZÁST CSILLAGÁSZATI KVÍZEN!

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! Figyelem, a feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!

2021. évi táborunk (Ágoston Zsolt)

A kvízjáték 2021. július 14-én éjfélkor zárul. (Figyelem, a határidő egy héttel meg lett hosszabbítva!) Azután további megoldásokat nem fogadunk el. A megoldásokat és az eredményeket július 17-e táján itt tesszük közzé.

A 2020. évi kvízfeladatok itt találhatók, a 2019. éviek pedig itt.

A 45 feladatból álló kvíz bármikor megszakítható, és onnét folytatható, ahol abbahagytad.

EREDMÉNYEK ÉS MEGOLDÁSOK:

I. kategória (13 év alattiak):

I. Vizsi Emília 80,3 % eredménnyel

II. Lukács Levente 79,4%

III. Nagy Alíz 78,0%

II/A kategória (13-18 évesek, lányok):

I. Soós Patrícia 94,9%

II. Horváth Zsóka 92,4%

III. Lelkes Klára 90,7%

II/B kategória (13-18 évesek, fiúk):

I. Varga Vázsony 94,9%

II. Barta Hunor 91,9%

III. Kovács Marcell 84,7%

III. kategória (18 év felettiek):

I. Nagy Balázs 98,3%

II-II.: Ágoston Zsolt és Király Balázs Áron, 96,6-96,6%

III. Kapási Flóra 94,9%

Balázs könyvjutalmat fog kapni.

Az egyes feladatok megoldása, némely estben kommentárral, itt olvasható:

2. Hogy hívják azt az amerikai és német csillagászt, aki 2020-ban Nobel-díjat kapott a Tejútrendszer középpontjában lévő fekete lyuk felfedezéséért?

( )  Johann Adamson és Ifj. Walteer Baade( )  Andrea Motturi és John Adams

V        (•)  Andrea Ghez és Reinhard Genzel

3. Ki vetette fel először az alábbiak közül, hogy a bolygók ellipszispályán mozognak a Nap körül?

V       (•)   Hüpátia( )Kepler

( )  Newton

( )  Arisztarkhosz

Megjegyzés. Azt, hogy a bolygók ellipszis alakú pályákon mozognak a Nap körül, először Kepler bizonyította a 17. században Tycho méréseiből. Valószínűleg ismeretlen volt számára, hogy Hüpátia már évszázadokkal korábban felvetette ezt a gondolatot, bár még csak elméleti lehetőségként – a kérdés azonban agondolat felvetésére vonatkozott.

4. Melyik a harmadik legfényesebb csillagászati objektum az égbolton (üstökösöket és fényes tűzgömböket nem számítva)?

V        (•)  Vénusz( )  Hold

( )  Jupiter

( )  Starlink műholdak

5. A legrövidebb keringésidejű fényes periodikus üstökös az Encke-üstökös. Ki fedezte fel és mennyi a keringésideje?

V        (•)  Pierre Méchain, 3,3 év( )  Encke, 3,3 év

( )  Christian Römker, 3,2 év

Megjegyzés. A korai időkben az üstökösöket nem a felfedezőjükről, hanem pályájuk első kiszámítójáról nevezték el, mert ez akkoriban nagyon nehéz feladat volt még.

6. Melyik üstökös a Taurida meteorraj szülőégitestje?

V        (•)  2P/Encke üstökös( )  1P/Halley üstökös

( )  3D/Biela üstökös

7. Melyik bolygót fedezték fel elsőként távcsővel?

V        (•)  Uránusz( )  Neptunusz

( )  Plútó

8. Van-e a Naprendszerben olyan hold (és ha igen, melyik), amelyiknek van sűrű, vastag légköre?

V        (•)  Van, a Titán( )  Van, a Triton

( )  Nincs

9. Hogy hívták a harmadik embert, aki sétált a holdon?

V        (•)  Pete Conrad( )  Alan Bean

( )  Buzz Aldrin

10. Milyen gáz alkotja a földi légkör legnagyobb részét?

( )  OxigénV        (•)  Nitrogén

( )  Vízgőz

Megjegyzés. A földi légkör közel háromnegyedét alkotja nitrogén, 21%-át oxigén, a többit nemesgázok (pl. argon), vízgőz, és kismértékben szán-dioxid (üvegházhatásuk azonban nagyon is eltérő, a kis mennyiségű is tud nagy üvegházhatást produkálni!)

 

11. Hogy hívják azokat az égitesteket, amelyek természetes módon egy bolygó körül keringenek?

V        (•)  hold( )  Hold

( )  Szputnyik

Megjegyzés. A Hold a Föld körül keringú hold saját neve.

 

12. Milyen égitesttípus az IAU szerint az az objektum, amelyik körül a Charon kering?

( )  NagybolygóV        (•)  Törpebolygó

( )  Kisbolygó

13. Melyik csillag másik jelölése ez: HD 8890?

V        (•)  Sarkcsillag( )  Vega

( )  Capella

14. A WASP-189b bolygó miről nevezetes?

( )  Lakható a felszíne( )  Idegen civilizációra utaló rádiójelet fogtak róla egyszer

V        (•)  Ez volt a CHEOPS által tanulmányozott első exobolygó

15. Lehet-e egy fekete lyuknak mágneses tere?

V        (•)  Lehet( )  Nem lehet

( )  Csak a kialakulása pillanatában van neki, és néhány órával a kialakulása után eltűnik

Megjegyzés. A fekete lyuk mágneses teréhez általában szükséges, hogy egyben forgó fekete lyuk is legyen.

16. Melyik csillag közelében látszik a Leo I szferoidális törpegalaxis, a Tejútrendszer egyik kísérője?

V        (•)  Regulus( )  Vega

( )  Szíriusz

17. Volt-e olyan csillagászati műszer, hogy szíriométer?

V        (•)  Igen( )  Nem

( )  Nem volt, van is még

Megjegyzés. A 18. században a szíriométer egy falra fixen rögzített távcső volt, amivel a Szíriusz delelését figyelték meg különböző szférikus csillagászati célokra. A szíriométert csillagászati távolságegységként is akarták hazsnálni egy időben, de kikopott a csillagászatból.

 

18. Melyik nyílthalmaz mellett tűnt fel a Nova Cas 2021 jelű galaktikus nóva?

V        (•)  Messier 52( )  Messier 50

( )  Messier 45

19. Ki kapta a Hettyei János Díjat 2020-ban?

V        (•)  Schmall Rafael( )  Ágoston Zsolt

( )  Csizmadia Szilárd

20. Az égbolt 100 legfényesebb csillaga között hány O színképosztályú csillag van? (Ezeknek a csillagoknak a legnagyobb az abszolút fényessége az Univerzumban.)

V        (•)  4( )  10

( )  27

21. Mi okozza a Lófej-köd alakját?

V       (•)   A fiatal csillagok által felhevített plazma hozta létre, összenyomva sűrítette a hideg csillagközi gázt.( )  Egy szupernóva-robbanás lökéshulláma hozza létre, amely ilyen alakra söpörte össze maga előtt a csillagközi gázt.

( )  Egy, a csillagközi anyagon átvágó gyorsmozgású fekete lyuk hozta létre, és pályája mentén magába szívta az anyagot, létrehozva ezt a ma látható formát a fényes diffúzköd előtt.

22. Mi az az üreggalaxis?

V        (•)  Kozmológiai üregekben, a nagy galaxis-szuperhalmazokat elválasztó hatalmas, galaxisokban nagyon ritkás buborékszerű üregekben található, többnyire magányos galaxisok (de kísérőgalaxisaik lehetnek).( )  Egy olyan galaxis, ami csak fekete lyukból áll, és ezért minden odatévedő űrhajót, csillagot, anyagot elnyel.

( )  Olyan galaxis, amiben egy féreglyukhoz vezető térüreg található.

23. Mi az a blazár?

V        (•)  Aktív galaxismag, ahol a központi fekete lyuk sok csillagot nyel el folyamatosan és nagy nyalábokat (jeteket) lő ki a térbe), és a nyalábra kb. 30 fokos szögből látunk rá.( )  Az angol blaze szóból ered (blaze: tündöklés, ragyogás, lángoló fény): olyan fényes, fiatal, forró kék csillagnak a neve, amiben a mágneses tér sziporkázásra készteti a csillag pólusait, és ezt a csillag gyors fényvillódzásaként látjuk.

( )  A blazár egy hipotetikus marsi növény neve, amelyet egyes leszállóegységek képein felismerni véltek, de létezése egyelőre még nem 100%-osan bizonyított.

24. Mik azok a Sharpless-objektumok?

V       (•)  Stewart Sharpless amerikai csillagász által katalógizált diffúzködök katalógusának neve.( ) Angolul sharp jelentése: éles, a sharpless-é: életlen; a távcsőben életlen szélekkel látszó üstökösök, vulkanizmust mutató holdak és aktív kisbolygók összefoglaló neve.

( )  A Földhöz olyan közel kerülő kisbolygók, amelyek pályája keresztezi a Földét, és ezért akár ütközhetnek is velünk.

25. Mikor fedte el a Földről nézve utoljára a Vénusz a Jupitert?

V        (•)  1818( )  1967

( )  1999

26. Milyen módszerrel lehet megmérni az extragalaxisok mágneses terének erősségét?

V       (•)  Faraday-rotációval( )  Maxwell-rotációval

( )  Eötvös-rotációval

27. Az alábbiak közül ki fedezett fel szupernóvát az Androméda-ködben?

V        (•)  Schomburg Berta( )  Edwin Hubble

( )  William Herschel

28. Mi az a Nagy Együttállás?

V        (•) Amikor a Jupiter és a Szaturnusz nagyon szoros (fél foknál szorosabb) együttállást mutat be a Földről nézve.( )  Amikor minden bolygó egy vonalba rendeződik a Nap körül.

( )  Amikor a Jupiter holdjai keringésük során a bolygó egyik oldalára rendeződnek, a másik oldalán pedig éppen nincsen egy holdja sem.

29. Mekkora az effelsbergi nagy rádiótávcső antennája gyűjtőfelületének átmérője?

V        (•)  100 méter( )  28 méter

( )  91 méter

30. Mikor volt a Mars legutóbb oppozícióban a Földről nézve?

V       (•)  2020. október 13.( )  2019. november 6.

( ) 2018. július 27.

31. Melyik galaxisban robbant az SN 2020jfo szupernóva?

V        (•)  M61( )  M81

( )  M91

32. Rendezd születési sorrendbe az alábbi neves csillagászok nevét!

1. Alexandriai Hüpátia2. Sacrobosco

3. Johannes Kepler

4. Richard Proctor

5. Andrea Ghez

33. Az alábbiak közül ki mikor volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője?

        1. Weiss Ferenc           1. 1755-1785
        2. Petrovay Kristóf           2. 2009-máig
        3. Petzval Ottó           3. 1872-1883
        4. Érdi Bálint           4. 1998-2009
        5. Albert Ferenc           5. 1831-1834
34. Milyen tipikus tömegértékeket rendelnél az alábbi objektumtípusokhoz?

        1. bolygó           13 jupitertömeg alatt
        2. barna törpe           13-75 jupitertömeg között
        3. csillag           0,08-120 naptömeg között
        4. fekete lyuk           3,2-től több milliárd naptömegig
        5. fehér törpe           1,4-2 naptömeg között
        6. neutroncsillag           2-3 naptömeg

 

Megjegyzés. Az 1,44 naptömegű Chandrasekhar-határ csak nem forgó, mágneses tér nélküli, hidrogénből álló fehér törpére vonatkozik. Forgó fehér törpe, erős mágneses térrel, lehet akár 2 naptömegű vagy nagyobb is.

 

35. Hány jupitertömegnek felel meg egy naptömeg?

V        (•)  1047,5( )  334,6

( )  12001,1

36. Hányadik VCSE-táborra kerül sor 2021-ben?

V        (•)  30( )  29

( )  28

37. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Leo I( )  Vega

( )  Szíriusz és kísérője

A képen Paragi Zsolt és Budai Beáta képe volt látható.

38. Mi látható ezen a képen?

V       (•)  IC 1795 OIII és SII, H-alfa fényben( )  Pickering-háromszög röntgenfényben

( )  Az LMC legnagyobb csillagkeletkezési területe UV-ben

A képen Mezei Balázs felvétele volt látható.

39. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Egy izolált galaxis( )  Egy tökéletes spirálgalaxis

( )  Tejútrendszer fantáziarajza: ilyennek látnánk az M31-ből nézve

( )  Egyik sem

A képen Fridrich János galaxisfotója volt látható.

40. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Simeis 147( )  Sh2-241

( )  UGC 1986

( )  Egyik sem

A képen Ágoston Zsolt felvétele volt látható.

41. Mi látható ezen a képen?

V        (•)  Westerhout 5( )  Bab-köd

( )  A Llamsch-objektum

( )  Egyik sem

( )  IC 1849

A képen Schmall Rafael asztrofotója szerepelt.

42. Egy 12 cm-es távcsővel mekkora a legkisebb megpillantható holdkráter akkor, amikor a Hold 384 000-km-re jár a Föld középpontjától, jó légköri nyugodtság esetén?

V        (•)  1861 m( )  60 m

( )  157 m

( )  Egyik sem

43. Hol található ma Jókai Mór csillagászati távcsöve?

V        (•)  Balatonfüred( )  Sehol, megsemmisült

( )  Siófok

( )  Keszthely

( )  Budapest

44. A delta Cephei típusú csillagok óriási szerepet töltenek be a kozmológiai célú távolságmérésekben. A Hubble-törvény megalkotását is felerészben a távoli galaxisokban lévő cefeidák fényességingadozásai periódusának megállapítása tette lehetővé. A névadó csillag fényváltozását egy amatőrcsillagász fedezte fel. Melyek igazak az alábbi állítások közül erre a csillagászra?

V        [•]  süket volt[ ]  mozgássérült volt

[ ]  élete későbbi részében megvakult

[ ]  párbajban megölték

V        [•]  21 éves korában hunyt el

[ ]  magas kort ért el, 100 évesen hunyt el

45. Gyakran elhangzik a kérdés: milyen messzire lehet ellátni ezzel a távcsővel? Esetleg ilyenkor felhozhatod példának, hogy az Androméda-ködöt szabad szemmel is lehet látni, holott az 2,5 millió fényévre van tőlünk, miközben a Proxima Centaurit nem láthatjuk szabad szemmel, noha az csak négy fényévre helyezkedik el a Naprendszertől: nem a távolságtól, hanem a látszó fényességtől függ, mit látunk meg szabad szemmel, ami a távolságon túl a ténylegesen kibocsátott abszolút fényteljesítménytől is függ a csillagközi fényelnyelés mellett. Miért van ez így ?

V        (•)  Mert a Proxima Centauri abszolút fényessége kicsi, az Androméda-ködé nagy, ezért a hatalmas távolságkülönbség ellenére a Proxima Centauri látszó fényessége a szabadszemes határ alatt marad, az M31 viszont még mindig észrevehető ködfoltként( )  Mert a Proxima Centauri elsősorban infravörös fényben fényes, az Androméda-köd viszont látható tartományban

( )  Mert a Proxima Centauri az égi déli féltekén van, amit Magyarországról nem látunk, az Androméda-köd viszont az égi északi féltekén, amit ősszel jól megfigyelhetünk hazánkból esténként is

( )  Egyik sem, és a feladat szövegében félrevezető hibás állítás van!

 

KATEGÓRIÁK:

Az életkorokat a 2021. július 7-én érvényes állapot szerint igyekszünk majd figyelembe venni.

I. kategória (13 év alattiak:) a 13 év alatti legjobb versenyző egy darab, kb. 5000.- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni július hóban.

II/A – leány kategória (13-18 éves és középiskolás leányok): a legjobb, I. helyezett leány versenyző ingyen jöhet a VCSE 2021. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból. Az első öt helyezett leány versenyző, ha szeretne, 2021-2022-re tagdíjfizetés nélkül a VCSE tagjává válhat, amennyiben kéri felvételét az Egyesületbe.

II/B – fiú kategória (13-18 éves fiúk és középiskolás fiúk): a legjobb, I. helyezett fiú versenyző ingyen jöhet a VCSE 2020. évi nyári táborába, a 2-ik és a 3-ik helyezett pedig 50%, illetve 25% kedvezményt kap a részvételi díjból. Az első öt helyezett fiú versenyző, ha szeretne, 2021-2022-re tagdíjfizetés nélkül a VCSE tagjává válhat, amennyiben kéri felvételét az Egyesületbe.

III. kategória (18 év felettiek, ha már nem középiskolások): a 18 év feletti legjobb versenyző egy darab, kb. 5000.- Ft értékű könyvjutalmat fog kapni június hóban.

A könyvjutalmat kapókkal a verseny vége után felvesszük a kapcsolatot, hogy lehetőség szerint olyan könyvvel jutalmazzunk, ami még nincs birtokukban.

Amennyiben a 2021. augusztus 7-14-re tervezett nyári táborunk a járványügyi helyzet miatt későbbre, netán jövőre lenne halasztva, úgy a nyeremények a halasztott, illetve jövő évi táborra átvihetők.

Amennyiben az ifjúsági kategóriában a legsikeresebb szereplők nem tudnak jönni és ezt legkésőbb 2021. júl. 17-ig jelzik, úgy a lehetőséget a következő helyezett kapja meg az ingyenes tábori részvételre.

Szabályok

  1. A vetélkedőn indulhat az is, aki tagja a VCSE-nek, és az is, aki nem tagja.

2. Akik ingyenes vagy kedvezményes tábori részvételt nyernek, 2021. július 17-ig kell jelezniük, hogy tudnak-e jönni a táborba. Ha nem tudnak jönni, az eggyel utána végzett versenyzőnek adjuk át a lehetőséget és a nyereményt.

3. A vetélkedő egyetlen internetes fordulóból áll. A forduló pontszáma adja majd meg a végeredményt. Azonos pontszám esetén azt soroljuk előbbre, aki kevesebb idő alatt töltötte ki a kvízt. Ha az is azonos, akkor a VCSE tagját soroljuk előbbre. Ha ez sem dönt, akkor azt soroljuk előbbre, aki régebb óta tag.

4. Bármilyen segédeszköz használható – kivéve a bírálóbizottság és a technikai megvalósításban közreműködő személyek segítségét.

5. Határidőn túli beküldést nem veszünk figyelembe. Egy személy csak egyszer küldheti be a megoldásokat. Többszöri beküldés – akkor is, ha álnéven, más néven történik a beküldés – a játékból történő kizárást vonhatja maga után.

6. A megoldásokat a VCSE elnökségi tagjaiból alakított bizottság bírálja el:

Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár

Dr. Csizmadia Szilárd, csillagász

Jandó Attila, villamosmérnök, amatőrcsillagász

Zelkó Zoltán, csillagász

7. A bírálóbizottság döntései ellen fellebbezésnek nincs helye, kérelmeket nem veszünk figyelembe, panaszoknak nem adunk helyt.

8. Nem pontosan megadott személyes adatok vagy nem sportszerű, etikátlan viselkedés esetén a versenyző kizárható.

9. Nem vehet részt a versenyen az, aki nem felel meg a feltételeknek, vagy valótlan adatokat ad meg, vagy nem tölti ki az adatlapot.

10. A vetélkedőn nem indulhatnak a bírálóbizottság (l. 6. pont) a technikai lebonyolításért felelős egyesületi tagtárs (Fehér Norbert). Az egyes kategóriákat (életkor, lakhely) a pályázati felhívás tartalmazza fentebb.

A versenyzők bármilyen állampolgárságúak lehetnek, és bárhol lakhatnak a világban, de a feladatmegoldáshoz a magyar nyelvet megfelelő szinten bírniuk kell.

11. A játékkal kapcsolatos, itt nem szabályozott kérdésekben a bírálóbizottság dönt, a döntés ellen kérelemnek, panasznak, fellebbezésnek helye nincs.

12. A tábori kedvezményes, illetve ingyenes részvétel csak a tábori részvételi díj átvállalását foglalja magában (szállás, ebéd, vacsora, az éjszakai programok, illetve a nappali, nem fakultatív programok). Nem tartalmazza a tábor helyszínére és az onnét történő hazautazás költségeit, és a táborba hozandó felszerelés stb. költségeit sem.

Kérjük, osszátok és hirdessétek a kvízjáték hírét többfelé!