NYERJ INGYENES TÁBOROZÁST CSILLAGÁSZATI KVÍZEN!

TOVÁBB A FELADATOKHOZ! Figyelem, a feladatok betöltése akár egy percet is igénybe vehet!

A 2020. évi táborunk (Ágoston Zsolt)

A kvízjáték 2023. június 11-én éjfélkor zárul. Azután további megoldásokat nem fogadunk el. A megoldásokat és az eredményeket június 14-e táján itt tesszük közzé.

Korábbi évek kvízfeladatai, ha valaki szeretné utólag is megoldani őket, ellenőrizni tudását, itt találhatók: 2019, 2020, 2021, 2022.

A 42 feladatból álló kvíz bármikor megszakítható, és onnét folytatható, ahol abbahagytad.

KATEGÓRIÁK:

Az életkorokat a 2023. június 11-én érvényes állapot szerint igyekszünk majd figyelembe venni.

I – leány kategória (13-20 éves nappali tagozatos vagy magántanuló általános iskolás és középiskolás leányok): a legjobb, I. helyezett leány versenyző ingyen jöhet a VCSE 2023. évi nyári táborába.

II – fiú kategória (13-20 éves nappali tagozatos vagy magántanuló általános iskolás és középiskolás fiúk): a legjobb, I. helyezett fiú versenyző ingyen jöhet a VCSE 2023. évi nyári táborába.

Amennyiben nyertesek nem tudnak jönni a táborba és ezt legkésőbb 2023. júl. 10-ig jelzik, úgy a lehetőséget a következő helyezett kapja meg az ingyenes/kedvezményes tábori részvételre.

Szabályok

 1. A vetélkedőn indulhat az is, aki tagja a VCSE-nek, és az is, aki nem tagja.
 2. Akik ingyenes vagy kedvezményes tábori részvételt nyernek, 2023. július 10-ig kell jelezniük, hogy tudnak-e jönni a táborba. Ha nem tudnak jönni, az eggyel utána végzett versenyzőnek adjuk át a lehetőséget és a nyereményt.
 3. A vetélkedő egyetlen internetes fordulóból áll. A forduló pontszáma adja majd meg a végeredményt. Azonos pontszám esetén azt soroljuk előbbre, aki kevesebb idő alatt töltötte ki a kvízt. Ha az is azonos, akkor a VCSE tagját soroljuk előbbre. Ha ez sem dönt, akkor azt soroljuk előbbre, aki régebb óta tag.
 4. Bármilyen segédeszköz használható – kivéve a bírálóbizottság és a technikai megvalósításban közreműködő személyek segítségét.
 5. Határidőn túli beküldést nem veszünk figyelembe. Egy személy csak egyszer küldheti be a megoldásokat. Többszöri beküldés – akkor is, ha álnéven, más néven történik a beküldés – a játékból történő kizárást vonhatja maga után.
 6. A megoldásokat a VCSE elnökségi tagjaiból alakított bizottság bírálja el: Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár; Dr. Csizmadia Szilárd, csillagász; Jandó Attila, villamosmérnök, amatőrcsillagász; Fröhlich Viktória, csillagász szakos egyetemi hallgató.
 7. A bírálóbizottság döntései ellen fellebbezésnek nincs helye, kérelmeket nem veszünk figyelembe, panaszoknak nem adunk helyt.
 8. Nem pontosan megadott személyes adatok vagy nem sportszerű, etikátlan viselkedés esetén a versenyző kizárható.
 9. Nem vehet részt a versenyen az, aki nem felel meg a feltételeknek, vagy valótlan adatokat ad meg, vagy nem tölti ki az adatlapot teljeskörűen és őszintén.
 10. A vetélkedőn nem indulhatnak a bírálóbizottság tagjai (l. 6. pont) és a technikai lebonyolításért felelős egyesületi tagtárs (Fehér Norbert). Az egyes kategóriákat (életkor, lakhely) a pályázati felhívás tartalmazza fentebb. A versenyzők bármilyen állampolgárságúak lehetnek, és bárhol lakhatnak a világban, de a feladatmegoldáshoz a magyar nyelvet megfelelő szinten bírniuk kell.
 11. A játékkal kapcsolatos, itt nem szabályozott kérdésekben a bírálóbizottság dönt, a döntés ellen kérelemnek, panasznak, fellebbezésnek helye nincs.
 12. A tábori ingyenes részvétel csak a tábori részvételi díj átvállalását foglalja magában (szállás, ebéd, vacsora, az éjszakai programok, illetve a nappali, nem fakultatív programok). Nem tartalmazza a tábor helyszínére és az onnét történő hazautazás költségeit, és a táborba hozandó felszerelés stb. költségeit sem.

Kérjük, osszátok és hirdessétek a kvízjáték hírét többfelé!

Jó játékot!

GDPR szabályzat.

Köszönetet mondunk az ERASMUS+ EU által finanszírozott The Universe to Youths projektnek (2021-2-HU01-KA220-YOU-000048482) a program megvalósításának lehetővé tételéért.