2023. évi közgyűlésünket Zalaegerszegen tartottuk: 20 fő személyesen, 22 fő zoomon, összesen 42-en vettek részt. (16%-os részvételi arány.) Több, mint 15 tagtársunk kimentését kérte különféle egyéb elfoglaltságok, munka miatt. Ahogy az megszokott a magyar egyesületi életben, az első közgyűlés nem volt határozatképes 14 órakor, de a megismételt közgyűlés 14:15 órakor már a megjelentek számára való tekintett nélkül annak bizonyult. A közgyűlés a tervezett 120 percnél rövidebb ideig, csak 84 percig tartott – ennyit mindenki rászánhat közös amatőrcsillagászati ügyeinkre.

VCSE - A közgyűlésen személyesen megjelentek csoportképe - Fotó: Ágoston Zsolt
VCSE – A közgyűlésen személyesen megjelentek csoportképe – Fotó: Ágoston Zsolt

A közgyűlés kezdetén elnökünk kérésére rövid, néma felállással emlékeztünk elnökségünk volt tagjaira: Simonkay Ferenc volt elnökünkre (1949-2022; a VCSE elnöke volt 1996-1997-ben és 1998-1999-ben, valamint elnökségi tag 1997-1998-ban) és Győrffy Ákosra (1986-, eltűnt az olasz hegyekben 2023-ban; elnökségi tagunk volt 2006-2014-ben).

Ezután a VCSE 2022. évi Kitüntető Oklevélben részesültek közül adta át a jelenlévőknek az Egyesület elnöke, Dr. Csizmadia Szilárd csillagász. Néhányuknak már korábban odaadtuk más egyesületi rendezvényeken, akik pedig most nem tudták átvenni, postán kapják meg április hó folyamán. A díjazottak listája itt olvasható.

Ezután a 2018. évi Hettyei János Díjat adta át elnökünk Dr. Hegedüs Tibornak, a SZTE Bajai Asztrofizikai Obszervatóriuma igazgatójának, a VCSE elnökségi tagjának. Annak idején a díjat előbb munkahelyi elfoglaltság, utána a Covid-19 járvány okozta korlátozások miatt nem tudta átvenni, de most erre is sor került.

Csak ezután került sor a jegyzőkönyvvezető (Jandó Attila titkár) és jegyzőkönyv-hitelesítők (Fehér Norbert és Péter Attila tagtársak) választására, a napirend elfogadására, és az elnökségi beszámolóra. Mivel 2022 szinte minden napján volt valami egyesületi esemény, közös észlelés, megbeszélés, előadás, szakkör, járdacsillagászat, egyéb aktivitás, a részletes krónikát a VEGA-ban lehet megtalálni írásos formában. (A krónika a 120-ik számban 2020. június 30-ig teljes, 2021 krónikája elkészült és közlésre vár; 2020 második felének és 2022 krónikájának összeállítása folyamatban van.)

Ehelyett csak 2022 legfontosabb eseményeit emelte ki:

  • Megjelent a VEGA mind a négy tervezett száma.
  • A 2021-ben négy egyesületi tag által vásárolt, 2085 négyzetméteres kávási birtokra 30 évre szóló, ingyenes használatba vételi szerződést kötöttünk. Elkészültünk a földmunkákkal, az észlelőteraszok kialakításával, a kerítéssel, a kocsifeljáróval, a parkolókkal, az ivóvíz és az elektromos áram bekötésével, a szennyvízelvezetéssel és -tartállyal. A fűnyírás folyamatos volt. Az észlelőbázis 2022. november vége óta használható, amennyiben valaki az elektromos szekrény kulcsát elkéri Vizsi Csaba elnökségi tagtól vagy Jandó Attila titkártól, és visz magával hosszabbítót, távcsövet. 2023 feladata a kapu megépítése, a területen az elektromos csatlakozók bekötése, valamint a tervezett egyesületi csillagvizsgáló költöztetése. Ugyancsak 2023-ban kerülne sor a legaktívabb, közelben lakó tagtársak magáncsillagvizsgálóinak, távcsőoszlopainak elhelyezésére. A 46 cm-es egyesületi Dobson itt történő elhelyezésére is sor kerülhet 2023-ban, ha jut rá időnk. A tartózkodás, melegedés és ottalvás céljait szolgáló épület reálisan szemlélve 2024-ben kerülhet oda.
  • Megtartottuk a nyári táborunkat mintegy 90 fő résztvevővel. Minden eddiginél több rajz készült az észlelések során.
  • Elnyertünk egy ERASMUS+ pályázatot egy osztrák-magyar-erdélyi együttműködés keretében. Ennek keretében két észlelőhétvégét is tartottunk Ausztriában, ahol összesen 116 erdélyi, magyar és osztrák amatőrcsillagász részvételét támogattuk fejenként átlagosan kb. 200 euróval (vagyis a szállásköltségeket vállaltuk át (félpanziós ellátással), illetve Budapest-Zalaegerszeg-Körmend-Emberger Alm és vissza útvonalon ingyenes buszos utaztatással).
  • Kiadtuk Horváth Tamás – Varga György Vizuális Messier Kalauzát.
  • Ifjúsági szakkörösünk, Horváth Zsóka országos második lett az Athletica Galactica országos középiskolás asztrofizikai és csillagászati versenyen, így bekerült a diákolimpiai keretbe.

Ezt követte a Felügyelőbizottság jelentése. A közgyűlés az elnökség beszámolóját, a felügyelőbizottság jelentését, a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta, és az Egyesület mérlege, számviteli beszámolója stb. beadhatóvá vált.

A VCSE-nek 2022-ben 29,9 millió forint bevétele és 18,1 millió forint kiadása volt.

Ezután a 2023. évi Hettyei János Díjat adtuk át Varga György tagtársunknak. Róla tervezünk hosszabban is írni egy külön cikkben később. Gyuri a vizuális észleléseiért, a vizuális észlelések népszerűsítéséért, és az észlelőhétvégeken, táborokban nyújtott észlelési segítségéért, előadásaiért kapta a díjat. A vizuális észlelések az asztrofotográfia korában is élnek!

Gyuri ugyan nem ezért kapta a kitüntetést, de fontos megemlíteni, hogy szerzőtársával, Horváth Tamással észleléseik csodálatos gyűjteményét is kiadták Vizuális Messier Kalauz címmel.

Ezután az egyesületi alapszabályban ejtettünk meg pár apró pontosítást, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A hatályos alapszabály itt elérhető.

Nagyon örültünk, hogy Keszthelyi Sándor (KöSzö) tagtársunk elvállalta, hogy a VCSE első tiszteletbeli elnöke legyen. Őt a 2023. május 1. – 2027. április 30. közötti négyéves időtartamra választottuk meg tiszteletbeli elnöknek. Sanyi röviden nem bemutatható, olyan sok mindent tett le az asztalra. KöSzö-vel kapcsolatos írások itt érhetők el a neten:

Wikipédia szócikke róla 

(318694) Keszthelyi kisbolygó

Interjú Keszthelyi Sándorral

CSIMABI

Csillagászati könyvismertetései

Az utolsó napirendi pontban az idei nyári táborról, a kávási birtok fejlesztéséről, az egyesületi csillagvizsgáló fejlesztéséről beszélgettünk, illetve a nyári illancsi túra részleteiről beszélgettünk.

A közgyűlést egy kávási birtoklátogatás, majd a Robinson Pizzériában egy közös vacsora és beszélgetés követte. Mivel esett kinn az eső, most a csillagászat gyakorlati feladatainak és elméletének átbeszélése volt a téma.

Nagyon jól éreztük magunkat, hasznosan és kellemesen töltöttük az időt. Köszönjük szépen mindenkinek az aktív részvételt!