Első alkalommal 2016. március 18-án vehettek részt érdeklődő tagtársaink ún. “észlelői tanfolyam”-on. Ennek célja az volt, hogy bepillantást nyerhessünk a VCSE távvezérelt csillagvizsgálójának működésébe, és elkezdjük elsajátítani mi is az obszervatórium, távcső, kamera kezelését. A tanfolyam három alkalomból áll: első alkalommal figyelünk, második alkalommal mi vezérlünk felügyelet alatt, a harmadik alkalommal pedig mi kezeljük a műszert, de egy tapasztaltabb észlelő csendben, a távolból nézi ügyködésünket, és ha nem talál benne kifogásolnivalót, akkor onnéttól kezdve “ki vagyunk képezve” a csillagda önálló hazsnálatára.

Első alkalommal Ágoston Zsolt, Karsai Tibor, Jandó Dániel, Jandó Attila, Benkő Imre vettek részt ilyen demonstrációs céló összejövetelen, a távcső működését Bánfalvi Péter és Csizmadia Szilárd mutatta be. Skype-on tartottuk egymással a kapcsolatot. Szilárd megosztotta képernyőjét, így mindannyian láthattuk, hogy hogyan lép be TeamViewer-rel a csillagda mérőgépére, hogyan nyita a tetőt, áll rá objektumokra, készít felvételeket, majd hogyan parkolja le a műszert, és csukja be a tetőt. Az első alkalom kb. két és fél óráig tartott. A Hold után mi magunk javasolhattunk objektumokat észlelésre. Az erős Hold nagyon zavarta a galaxisok fotózását, de a gömb- és nyílthalmazok problémamentesen jöttek elő. Fontos tény a távvezérelt csillagdánk működéséhez, hogy az észlelés a VCSE Zalaegerszegen található Skywatcher 250/1200 típusú Newton távcsövével történt, melyet Szilárd vezérelt Berlinből, mi többiek pedig Zalaegerszeg és Zala megye más településeiről követtük nyomon, hogyan is történik a megfigyelés ezzel a műszerrel.

A vezérlés EQMOD vezérlőszoftverrel és Cartes du Ciel planetáriumszoftverrel történt, a csillagvizsgáló tetejét a VCSE Dome Controller segítségével (Zelkó Zoltán fejlesztése) lehetett távirányítva elmozgatni a távcső szabad kilátásának biztosítására, a Canon EOS 6D típusú fényképezőgépet pedig az EOS Utility tudta távolról működtetni. Az EQMOD-ot futtató számítógépet Teamviewer-el lehet bármilyen internetre csatlakozó számítógéppel irányítani.

VCSE - Hold
VCSE – Hold A képet nem vágtuk körbe, hogy lehessen érzékelni, milyen nagy látómezővel bír a jelenlegi műszerösszeállítás.

Az észlelés 20:45-kor kezdődött, a használt szoftverek gyors bemutatásával, majd a Holdról készült néhány felvétel. A következő megfigyelt objektum a mostanában kora esténként kiválóan megfigyelhető Jupiter volt, amely fotografikus megfigyeléséhez nagyobb fókusztávolság (3-4 méter), vagy kis szenzorméret szükséges, a mostani megfigyeléskor egy kisebb foltként jelent meg. Az élesség pontosabb beállítása után néhány sáv is feltűnt a Jupiteren. Meg kell jegyezni, hogy ez a műszer alapvetően nem a bolygók megfigyelésére való! A képskála ugyanis kb. 1,13 ívmásodperc/pixel, vagyis a Jupiter mindössze kb. 40 pixel átmérőjű területre képződik le. Ez pedig nem elég a finomabb feloldáshoz. A műszer jelen formájában inkább nagyobb kiterjedésű objektumok, csillagmezők fotózására, megfigyelésére alkalmas.

VCSE - NGC 884 - NGC 869
VCSE – NGC 884 – NGC 869. 2016. március 18. 20:33:32 UT, egyetlen darab 4 másodperces expozíció, ISO 6400 érzékenységgel. 250/1200 Newton + kómakorrektor + Canon 6D. A távcső jusztírozásra szorul.

 

A továbbiakban mély-ég objektumokat kerestünk, amit a 81%-os holdfázis jelentősfénye, és Zalaegerszeg még mindig meglévő – de már sokkal kisebb – fényszennyezése megnehezített, de azért sikerült fényképet készíteni az NGC 884 – NGC 869 kettős nyílthalmazról, az M3 gömbhalmazról, az M46-, és M35 nyílthalmazokról, mely során az M46 közelében halványan látható volt az NGC 2438 planetáris köd. Az M35 közelében megfigyelhető volt az NGC 2158 nyílthalmaz is.
VCSE - M46
VCSE – M46, ugyanaz a műszerösszeállítás, érzékenység, expozíciós idő, mint fentebb. 

A nyílthalmazok megfigyelése után a (37) Fides kisbolygót is megkerestük, amit az M13 gömbhalmaz fényképezése követett, majd a Wasat és Alcor-Mizar kettőscsillagok lényképezésével zártuk az első csillagdai demonstrációt.

Szeretettel hívjuk meg kedves tagtársainkat és minden érdeklődőt a Vega Csillagászati Egyesület 2016. évi rendes közgyűlésére és tavaszi észlelőhétvégéjére! Tudnivalók:

A Vega Csillagászati Egyesület (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u.8) elnöksége a VCSE 2016. évi rendes közgyűlését az alábbi időpontra és helyszínre összehívta:

időpontja: 2016. április 9. (szombat), 12:45 óra:perc,

helyszíne: Zalaegerszeg, Dísz tér 7., II. emelet 241. (Tudomány és Technika Háza, TIT-előadó). Olvasd tovább

Ifjúsági csillagászati cikkíró pályázat

Ezen a pályázaton 13-26 éves fiatalok indulhatnak (kivéve: egyetemen csillagászatot vagy asztrofizikát tanuló egyetemi hallgatók). Díjazás:

I. díj: 15 000.- Ft jutalom

II. díj: 10 000.- Ft jutalom

III. díj: 5 000.- Ft jutalom

(Vagyis idén, a korábbiaktól eltérően, a jutalom készpénz; a jutalmakat terhelő adót és eho-t a VCSE állja.) Ezen felül az első tíz helyezett 2016-ra egy évre szóló, ingyenes VCSE-tagságot nyer (amennyiben kérik felvételüket a VCSE-be). A legjobb cikkeket pedig a VEGA-ban is közölni fogjuk. A műfajnak és az írás stílusának emiatt olyannak kell lennie, hogy a VEGA-ban közölhető legyen cikk formájában. A pályázat leadási határideje: 2016. június 1-e, éjfél. A pályázatot a vcse@vcse.hu e-mail címre kell beküldeni DOC vagy DOCX formátumban. Eredményhirdetés 2016. július 1-ig lesz. További információ a vcse@vcse.hu e-mail címen kérhető.

A pályázati feladat:
Írj egy legalább 1, legfeljebb 4 oldalas fogalmazást az alábbi témák egyikéből! (Az elbírálás szempontjai: helyesírás és stílus: max. 10 pont, tartalom és szakmaiság: max. 20 pont, felhasznált források megjelölése és a legfontosabb irodalmak idézése: 10 pont). A betűméret legalább 10-es, legfeljebb 13-as legyen, a sortávolság normál, a lap mérete A4-es; az esetleges képek, táblázatok nem számítanak bele a terjedelembe. Ügyelj arra, hogy ne másolj, hanem Te magad fogalmazd meg a szövegedet!

Lehetséges témák, amiket fel lehetne dolgozni ebben a pályázatban (csak egyet válassz ki):
a) Fekete lyukak galaxisok középpontjában.
b) Neves csillagászok rövid életrajza.
c) Meteorok vagy kisbolygók (a kettő közül csak az egyik), esetleg egy-egy érdekesebb meteorraj, üstökös vagy kisbolygó kapcsolata, részletes bemutatása.
d) magyarországi meteorithullások bemutatása.
e) A legkisebb csillagok.
f) Naprendszeren kívüli bolygók.
g) A legnagyobb csillagászati megfigyelőműszerek.
h) Magyarországi amatőrcsillagászati egyesületek vagy csillagvizsgálók (csak az egyik).
i) Kettőscsillagok.
j) Lehet-e élet Naprendszerbeli vagy azon kívüli holdakon?
k) Kepler-törvények.
l) Idegen civilizációk kutatása.
m) Gyorsulva táguló Univerzum.
n) Egyéb szabadon választott csillagászati, asztrofizikai vagy csillagászattörténeti téma.

Minden érintettet csak biztatni tudunk a pályázaton való elindulásra, és mindenkit bátorítunk, írjon  pályázatot!

A pályázat végén adjad meg teljes nevedet, lakcímedet irányítószámmal együtt, születési dátumodat, iskolád nevét és hogy hányadik osztályos vagy (vagy munkahelyed és legmagasabb iskolai végzettséged, ha már nem jársz iskolába), valamint e-mail címedet.

A pályázatokat az elnökség tagjai bírálják el.

A pályázatok elbírálásában nem vehet részt az az elnökségi tag, akivel szemben az alapszabályban megjelölt összeférhetetlenségi ok áll fenn.

ooariCsizmadia Szilárd: Bolygójelölt egy négyes csillagrendszerben
Csizmadia Szilárd: Bolygójelölt egy négyes csillagrendszerben

 

Szeretettel hívunk meg a VCSE következő Virtuális Csillagászati Klub-összejövetelére, amely
 
2015. február 15-én, este 20:00 órakor kezdődik (hétfő),
 
és a szokott módon a www.galileowebcast.hu oldalon lehet hallgatni és nézni, illetve skype-on kommentálni, kérdezni, stb.
Előadó, cím és téma:
Csizmadia Szilárd: Bolygójelölt egy négyes csillagrendszerben

Az eddig megismert exobolygók kb. fele magányos csillag körül kering (mint ahogy a mi magányos Napunk körül keringenek a bolygók), kb, másik fele kettőscsillagrendszerben van, ahol a tág kettőscsillag egyik komponense körül kering a planéta. Mintegy 10 olyan bolygó ismert, amely egy kettőscsillag mindkét tagja körül kering. Egy esetben a bolygó hármas csillagrendszerben, egy további esetben pedig négyes csillagrendszerben kering egy bolygó.Az előadásban egy új felfedezést mutatunk be, ahol magyar-német-amerikai csillagászok találtak egy nagyon erős bolygójelöltet egy különleges négyes csillagrendszerben. Az előadásban spekulálunk arról is, mennyire lehetnek lakhatók ezek a bolygók és milyen stabil lehet a pályájuk.

VCSE - Csatlakozz!!
VCSE – Csatlakozz!!

Ha Téged is érdekel a METEOR FOTÓZÁS, beleásnád magad ennek izgalmaiba, rejtelmeibe? Velünk számolgatnád a pályájukat, keresgélnél meteoritokat, részt vennél rendszeres VIRTUÁLIS CSILLAGÁSZATI KLUBunkon?!

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ! 🙂

Vagy ha más is érdekel, mint ezek a színes csíkok az égen? Napfoltok, napkitörések, galaxisok, planetáris ködök észlelése, holdfogyatkozás, ballon-projekt, csillagfedések, kisbolygók, együttállások, táborok és észlelő estek, távcsöves bemutatók? Belenéznél 25 cm-es Newton-távcsövünkbe? Szeretnél elsők között értesülni nemzetközi kutatási eredményekről, együttműködni a szakmában dolgozó kutatókkal?

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!! 🙂
Vega Csillagászati Egyesület
www.vcse.hu

Ha bármilyen kérdésed van, örömmel várjuk! 🙂
vcse @ vcse.hu

A tagfelvétel részleteit ezen az oldalon találod meg.