Véletlenül ráfutott egy képemre egy szép műholdnyom az Androméda-köd (M 31, NGC 224) mellett. Az alábbiakban bemutatott felvétel 2017. augusztus 30-án 01:14:11 NYISZ-kor készült Canon EOS 450D-vel,  135 mm fókusztávolságú, f/3,5-es fényerejű teleobjektív, ISO 1600 érzékenységgel és 20 másodperc expozíciós idővel Nagykutasról. A CalSky szerint a NOSS 3-1C műhold járt arra.
VCSE - Műholdnyom az M31 mellett - Mikics Károlx
VCSE – Műholdnyom az M31 mellett – Mikics Károly

2017. augusztus 31-én 21:35 – 22:25 NYISZ között 120 darab 20 másodperces expozíciót készítettünk a (3122) Florence kisbolygóról, az elmozdulása megörökítése végett. Az észlelők Csizmadia Szilárd és Ágoston Zsolt voltak. A használt műszer a VCSE 250/1200-as, az Egyesület Távvezérelt Csillagvizsgálójában elhelyezett Newton-távcső volt GoTo-s EQ-6 mechanikán, kómakorrektorral és Canon 6D átalakítatlan fényképezőgéppel. A képek ISO 800 érzékenységgel készültek. A Hold és némi átvonuló felhőzet zavart. Próbálkoztunk 30 sec-es képekkel is, de ott a kisbolygó elmozdulása miatt már nagyon hosszú csíkot húzott. Még a 20 másodperces képeken is észrevehető egy kicsi elnyúltság, amit a kisbolygó közel dél-észak irányú mozgása okoz.

CR2 (Canon Raw formátum) és JPG képeket mentettünk le. Az észlelés után azonnal összeállítottunk egy kis animációt az elkészült képekből. Ezeken semmilyen korrekciót nem alkalmaztunk, tehát sem sötétkép (dark), sem mezősimító (flat-field) korrekció nem lett alkalmazva! Az animáció 4 frame/sec sebességű. A kisbolygó a kép tetejéről, a középtől kissé balra indul, észak lefelé van. Jól látszik az 50 perc alatti elmozdulás. Az eredeti 103×68 ívperces képekről egy kisebb darab, a látómező kb. 0,6° x 0,85°.

A képeken időnként látható, mozgó elszíneződés a vonuló felhőzeten megcsillanó holdfénytől és/vagy városi fényektől származik.

Vezetést sem alkalmaztunk, emiatt néha ide-oda elcsúsznak a csillagok.

A mintegy 4-5 km átmérőjű, 3122-es sorszámú, a Földre potenciálisan veszélyes, Florence névre keresztelt kisbolygó 2017. szeptember 1-én este a Földtől mintegy hét millió km-re (a Hold tőlünk való távolságának kb. 18-szorosára) halad el. Eközben jelentősen kifényesedik, legfényesebb pillanatában kb. 8,5 – 9 mg-s lesz.

VCSE - 2017. augusztus 30. 21:48:46 és 22:53:00 UT között Rigából felvett észlelésekből összeállított animáció, ami mutatja a kisbolygó mozgását. Ilyen észleléseket végezhetünk a napokban. Vizuális észlelés esetén érdemes a látómezőről rajzot, vázlatot készíteni, és abba kereszttel berajzolni, hogy egyes időpontokban (óra-perc szerint megjelölve) hol látszódott a kisbolygó. Szeretettel várjuk az észleléseket a VCSE e-mail címén: vcse @ vcse.hu. (Ingvars Tomsons animációja, 80/600-as ttávcső, 0.6x-os fókuszreduktor és CCD kamera, HEQ5 mechanika.)
VCSE – A képre klikkelve az animáció elindul. 2017. augusztus 30. 21:48:46 és 22:53:00 UT között Rigából felvett észlelésekből összeállított animáció, ami mutatja a kisbolygó mozgását. Ilyen észleléseket végezhetünk a napokban. Vizuális észlelés esetén érdemes a látómezőről rajzot, vázlatot készíteni, és abba kereszttel berajzolni, hogy egyes időpontokban (óra-perc szerint megjelölve) hol látszódott a kisbolygó. Szeretettel várjuk az észleléseket a VCSE e-mail címén: vcse @ vcse.hu. (Ingvars Tomsons animációja, 80/600-as távcső, 0.6x-os fókuszreduktor és CCD kamera, HEQ5 mechanika.)

Online keresőtérkép itt érhető el.

Ilyen fényességgel szabad szemmel nem lehet látni, de nagyon-nagyon jó égről elméletben már egy 6 cm-es távcső is elég lenne megpillantásához. De hogy valaki biztosan be tudja azonosítani a környező csillagokat is, jobb, ha a megfigyeléshez vidéki, sötét égről 9-10 cm-es távcsövet vagy nagyobbat használ.  Az első negyed utáni Hold nem zavar túl sokat. A kisbolygó délről észak felé, majdnem pontosan a Sarkcsillag irányába fog mozogni. A távcsőben annyit lehet látni, hogy egy, a csillagokhoz hasonló fénypont lassan elmozdul a csillagokhoz képest. Mozgása PA 345° irányba történik (0°: észak, 90°: kelet), mintegy 23 ívmásodperc/perc látszó szögsebességgel. Ez azt jelenti, hogy a telehold látszó szögátmérőjének megfelelő égi utat – fél fokot – mintegy 78 perc alatt tesz meg. Igen lassan fog tehát mozogni a távcsövek látómezejében. Azt lehet majd megfigyelni, hogy a környező csillagokhoz képest egy csillagszerű fénypont lassan mozog. Érdekes összehasonlítás lenne, hogy ki mennyi idő alatt veszi észre az elmozdulását. 10 perc alatt már 230 ívmásodpercet, vagyis 3 ívpercet is halad, ez a telehold látszó átmérőjének tizede, amit már észre kell tudni venni vizuálisan is.

A kisbolygó környezetének felkereséséhez kisebb nagyítást (25-30x-os) adó okulárt érdemes használni, majd ha a csillagkörnyezetet beazonosítottuk, akkor lehet közepes (60-80x-os), esetleg még nagyobb nagyításra váltani. A nagyobb nagyítás miatt a környező csillagokhoz képest könnyebb az elmozdulást észrevenni.

A felkeresést megkönnyítő alábbiakban órás bontásban közöljük a kisbolygó koordinátáit. Időhiány miatt még nem készítettünk a felkereséshez térképet, ezeket péntek reggel töltjük fel (de a fenti linken közölt online keresőtérkép is jó), akkor érdemes visszanézni erre az oldalra. Érdemes a lentebb közzétett koordinátákat letölteni, és ha valaki laptopot vagy mobiltelefont visz magával, amire planetráiumprogram (pl. a Stellarium) rá van töltve, akkor készíthet magának térképet a Florence kisbolygó égi környezetéről. Így könnyebben beazonosíthatja a látómezőt. Egyes planetáriumprogramokkal vigyázni kell, mert nem veszik figyelembe az összes perturbációt, vagy nem a legfrissebb pályaelemekkel dolgoznak, így nem pontos pozíciókat adnak. Az alább közölt pozíciók az IAU Minor Planet centertől származó legjobb elérhető előrejelzések, ezeket kell használni tehát.

A VCSE Távvezérelt Csillagvizsgálójában tervezzük a kisbolygó földközelségének közös megfigyelését. Tagtársaink skype-on keresztül csatlakozhatnak, és élőben, néhány másodperces expozíciós idejű képeken követhetik nyomon a kisbolygó mozgását egész éjjel. A nagy – 103×68 ívperces – látómező miatt néhány mélyégobjektum is a LM-be fog kerülni. A különleges észlelés iránt érdeklődők a csizmadia.szilard skype-címen jelentkezzenek.

Kapcsolódó cikk: A Fides-kisbolygó mozgása.

Táblázat: a Florence kisbolygó mozgása. Delta: földtávolság CSE-ben. r: naptávolság CSE-ben. El: elongáció (Naptól mért szögtávolság fokokban). Ph: fázisszög (ilyen szög alatt látszik a Nap és a Föld a kisbolygóból nézve). V: V-sávbeli várt fényesség magnitúdóban. Sky motion: a kisbolygó látszó égi mozgásának sebessége “/percben és iránya PA szerint fokokban. A kisbolygó Azi-val jelölt azimutját és Alt-tal jelölt horizont feletti magasságát (mindkettő fokokban) a 17 fok keleti hosszuságra és a 48 fok északi szélességre számítattuk ki. Nagy változás nincs Magyarországon e tekintetben (Kelet-Magyarországon esetleg fél órával korábban éri el ezeket a horizont feletti magasságokat). Végezetül a Nap (Sun) horizont feletti magassága, a Hold fázisa és fokokban mért távolsága a kisbolygótól az égen van megadva.

(3122) Florence

Dátum    UT   R.A. (J2000) Decl.  Delta   r   El.  Ph.  V   Sky Motion    Object  Sun  Moon        
      h m s                              "/min  P.A.  Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.  
2017 08 31 190000 21 05 30.7 -04 08 23 0.048 1.053 156.2 22.8 8.7 23.49 344.5 320 +30 -14 0.73 043 +22 
2017 08 31 200000 21 05 05.4 -03 45 43 0.048 1.053 156.0 23.0 8.7 23.56 344.4 336 +36 -22 0.73 042 +20 
2017 08 31 210000 21 04 40.0 -03 23 00 0.047 1.053 155.7 23.2 8.7 23.61 344.3 355 +39 -28 0.73 042 +15 
2017 08 31 220000 21 04 14.4 -03 00 15 0.047 1.053 155.5 23.4 8.7 23.65 344.4 014 +38 -32 0.74 042 +09 
2017 08 31 230000 21 03 49.0 -02 37 28 0.047 1.053 155.3 23.6 8.7 23.67 344.5 033 +34 -34 0.74 041 +01  
2017 09 01 000000 21 03 23.6 -02 14 40 0.047 1.052 155.1 23.9 8.7 23.68 344.7 049 +28 -32 0.74 041 -08 
2017 09 01 010000 21 02 58.7 -01 51 49 0.047 1.052 154.8 24.1 8.7 23.67 344.9 063 +20 -27 0.75 040 -17 
2017 09 01 020000 21 02 34.4 -01 28 57 0.047 1.052 154.6 24.3 8.7 23.66 345.3 075 +11 -20 0.75 040 -27 
2017 09 01 030000 21 02 10.6 -01 06 04 0.047 1.052 154.3 24.5 8.7 23.64 345.6 087 +01 -12 0.75 040 -36 
2017 09 01 040000 21 01 47.3 -00 43 10 0.047 1.052 154.1 24.8 8.7 23.61 345.9 099 -09 -02 0.76 039 -46 
2017 09 01 050000 21 01 24.6 -00 20 16 0.047 1.052 153.9 25.0 8.7 23.59 346.2 111 -18 +08 0.76 039 -54 
2017 09 01 060000 21 01 02.4 +00 02 39 0.047 1.052 153.6 25.2 8.7 23.57 346.5 124 -27 +18 0.76 039 -59 
2017 09 01 070000 21 00 40.7 +00 25 35 0.047 1.052 153.4 25.5 8.8 23.55 346.8 140 -34 +27 0.77 038 -61 
2017 09 01 080000 21 00 19.2 +00 48 30 0.047 1.052 153.1 25.7 8.8 23.55 346.9 157 -39 +36 0.77 038 -59 
2017 09 01 090000 20 59 57.9 +01 11 27 0.047 1.051 152.9 25.9 8.8 23.55 347.0 177 -41 +44 0.77 038 -52 
2017 09 01 100000 20 59 36.7 +01 34 24 0.047 1.051 152.6 26.2 8.8 23.56 346.9 197 -39 +49 0.78 037 -44 
2017 09 01 110000 20 59 15.3 +01 57 21 0.047 1.051 152.4 26.4 8.8 23.58 346.8 215 -34 +50 0.78 037 -35 
2017 09 01 120000 20 58 53.6 +02 20 19 0.047 1.051 152.1 26.7 8.8 23.61 346.6 230 -27 +48 0.78 037 -25 
2017 09 01 130000 20 58 31.5 +02 43 18 0.047 1.051 151.9 26.9 8.8 23.65 346.4 244 -18 +42 0.79 037 -15 
2017 09 01 140000 20 58 09.0 +03 06 17 0.047 1.051 151.6 27.2 8.8 23.68 346.1 255 -09 +34 0.79 036 -06 
2017 09 01 150000 20 57 45.8 +03 29 16 0.047 1.051 151.3 27.4 8.8 23.72 345.7 267 +02 +24 0.79 036 +03 
2017 09 01 160000 20 57 22.1 +03 52 15 0.047 1.051 151.1 27.7 8.8 23.75 345.4 278 +12 +15 0.80 036 +10 
2017 09 01 170000 20 56 57.9 +04 15 14 0.047 1.051 150.8 28.0 8.8 23.78 345.1 289 +22 +05 0.80 036 +16 
2017 09 01 180000 20 56 33.1 +04 38 13 0.047 1.050 150.5 28.2 8.8 23.80 344.8 303 +32 -05 0.80 035 +21 
2017 09 01 190000 20 56 07.9 +05 01 10 0.047 1.050 150.2 28.5 8.8 23.80 344.6 318 +40 -14 0.81 035 +23 
2017 09 01 200000 20 55 42.4 +05 24 06 0.047 1.050 149.9 28.8 8.8 23.79 344.4 337 +45 -22 0.81 035 +22 
2017 09 01 210000 20 55 16.7 +05 47 00 0.047 1.050 149.6 29.1 8.9 23.76 344.4 359 +48 -29 0.81 035 +20 
2017 09 01 220000 20 54 51.0 +06 09 52 0.047 1.050 149.3 29.4 8.9 23.72 344.4 021 +46 -33 0.82 035 +15 
2017 09 01 230000 20 54 25.4 +06 32 41 0.047 1.050 149.0 29.6 8.9 23.66 344.5 041 +41 -34 0.82 034 +08 
2017 09 02 000000 20 54 00.1 +06 55 28 0.047 1.050 148.7 29.9 8.9 23.59 344.7 058 +34 -32 0.82 034 +00 
2017 09 02 010000 20 53 35.3 +07 18 12 0.047 1.050 148.4 30.2 8.9 23.52 344.9 072 +25 -27 0.83 034 -09 
2017 09 02 020000 20 53 10.9 +07 40 54 0.047 1.050 148.1 30.5 8.9 23.44 345.2 084 +16 -20 0.83 034 -18 
2017 09 02 030000 20 52 47.1 +08 03 32 0.047 1.049 147.8 30.8 8.9 23.36 345.6 096 +06 -12 0.83 034 -28 
2017 09 02 040000 20 52 23.8 +08 26 09 0.048 1.049 147.5 31.1 8.9 23.29 345.9 107 -04 -02 0.83 034 -38 
2017 09 02 050000 20 52 01.2 +08 48 43 0.048 1.049 147.3 31.3 8.9 23.22 346.2 119 -13 +07 0.84 034 -47 
2017 09 02 060000 20 51 39.0 +09 11 14 0.048 1.049 147.0 31.6 8.9 23.16 346.5 132 -21 +17 0.84 034 -54 
2017 09 02 070000 20 51 17.2 +09 33 45 0.048 1.049 146.7 31.9 8.9 23.11 346.7 147 -27 +27 0.84 034 -60 
2017 09 02 080000 20 50 55.7 +09 56 13 0.048 1.049 146.4 32.2 9.0 23.08 346.8 164 -31 +36 0.85 034 -61 
2017 09 02 090000 20 50 34.3 +10 18 41 0.048 1.049 146.1 32.5 9.0 23.05 346.8 181 -32 +44 0.85 034 -57 
2017 09 02 100000 20 50 13.0 +10 41 07 0.048 1.049 145.8 32.7 9.0 23.03 346.8 198 -30 +48 0.85 034 -50 
2017 09 02 110000 20 49 51.5 +11 03 32 0.048 1.049 145.5 33.0 9.0 23.02 346.7 214 -25 +50 0.86 034 -42 
2017 09 02 120000 20 49 29.6 +11 25 55 0.048 1.049 145.2 33.3 9.0 23.02 346.4 228 -18 +47 0.86 034 -32 
2017 09 02 130000 20 49 07.4 +11 48 17 0.048 1.048 144.9 33.6 9.0 23.01 346.2 241 -09 +41 0.86 034 -23 
2017 09 02 140000 20 48 44.6 +12 10 36 0.048 1.048 144.6 33.9 9.0 23.01 345.8 252 +00 +33 0.86 034 -13 
2017 09 02 150000 20 48 21.3 +12 32 53 0.048 1.048 144.3 34.2 9.0 22.99 345.5 263 +11 +24 0.87 034 -04 
2017 09 02 160000 20 47 57.4 +12 55 07 0.048 1.048 144.0 34.5 9.0 22.97 345.1 274 +21 +14 0.87 034 +05 
2017 09 02 170000 20 47 32.9 +13 17 17 0.048 1.048 143.7 34.8 9.1 22.94 344.8 286 +31 +04 0.87 034 +12 
2017 09 02 180000 20 47 08.0 +13 39 23 0.048 1.048 143.4 35.1 9.1 22.89 344.5 299 +41 -06 0.87 034 +18 
2017 09 02 190000 20 46 42.6 +14 01 24 0.048 1.048 143.1 35.4 9.1 22.82 344.3 317 +49 -15 0.88 034 +22 
2017 09 02 200000 20 46 17.0 +14 23 19 0.048 1.048 142.7 35.7 9.1 22.74 344.1 339 +55 -23 0.88 034 +24 
2017 09 02 210000 20 45 51.2 +14 45 08 0.048 1.048 142.4 36.0 9.1 22.64 344.0 005 +57 -29 0.88 034 +23 
2017 09 02 220000 20 45 25.5 +15 06 50 0.048 1.047 142.1 36.2 9.1 22.53 344.0 030 +54 -33 0.89 034 +20


 

2017. augusztus 18-án, Zalaegerszeg-Andráshidán készült felvételemet szeretném megosztani veletek, a Messier 31 (M31) jelölésű Androméda-galaxisról (más nevén Androméda-köd), mely talán a leggyakrabban fotózott mélyég-objektum. Korábban már próbálkoztam is vele, de nem voltam igazán elégedett a korábbi eredményeimmel. Ideje volt már jó sok expozíciót alkalmaznom rá: 56×180 sec objektum (light), 20 sötét (dark), 20 mezősimító (flat), 20 flatdark, ISO 800 képből készült.
VCSE - Az Androméda-köd (M31, NGC 224) felvétele - Ágoston Zsolt képe
VCSE – Az Androméda-köd (M31, NGC 224) felvétele. A képre kattintva a képméret megnő. – Ágoston Zsolt képe
A kép Skywatcher HEQ-5 mechanikára rögzített 200/800-as Newton tubussal, Skywatcher f/4 kómakorrektorral és Canon EOS 6D fényképezőgéppel készült. A felvételek vezetése Lacerta MGEN autoguiderrel történt.
Az M31 magja, és az ahhoz közel eső terület nagyon jó ég mellett akár szabad szemmel is megfigyelhető. A fényképen a beégett mag körül spirális alakban porfelhők rajzolódnak ki, ezt halványabb térség övezi, körkörös sötét porfelhőkkel együtt. Az Androméda-köd spirálgalaxis, ugyanakkor karjai kevésbé vehetők észre, mivel csaknem a peremével fordul felénk. Korongjának fényessége lassan csökken a magtól kifelé, csak a peremen halványul el hirtelen. Megfigyelhető még két nagyobb kísérőgalaxisa: az M32 és az M110 galaxisok.
Első írásos emlékünk egy perzsa csillagásztól, Abd-al-Rahman Al-Sufitól származik, Kr. u. 964-ből. Távcső segítségével Simon Marius figyelte meg elsőként, 1612-ben, majd tőle függetlenül Giovanni Batista Hodierna “fedezte fel” újra 1654-ben. Charles Messier 1764 augusztusában vette fel katalógusába. A legközelebbi önálló galaxis, de még így is két és fél millió fényévre van, átmérője 140 000 fényév.
A feldolgozás Nebulosity, Startools, és Photoshop szoftverek segítségével történt, illetve Schmall Rafaeltől is kaptam ötleteket a képkidolgozáshoz.

Magyarország felett egyes helyeken több, másutt kevesebb felhőzet nehezítette a 2017. augusztus 7-i részleges hodlfogyatkozás megfigyelését, másoknak egyáltalán nem volt gondjuk az időjárással. Az alábbiakban a VCSE-hez a különböző lehetséges észlelésbeküldési csatornákon (VCSE-levlista, vcse@vcse.hu egyesületi e-mail cím és a VCSE Fórum facebook-csoportunk) érkezett megfigyeléseket ismertetjük.

A jelenség időadatainak és láthatóságának ismertetése itt történt meg.

Kapiller Zoltánnak a jelenségről Pókaszepetkről (Zala megye) készült sorozatfelvételét itt közöltük már.

Az alább közölt képek kattintásra megnőnek.

Mikics Károly, Alexandra és Eszter egy Nagykutas melletti dombtetőről észlelt és fotózott:

VCSE -- Mikics Károly felvétele a már fogyatkozásban lévő, vöröses színű, kelőben lévő Holdról -- Mikics Károly
VCSE — Mikics Károly felvétele a már fogyatkozásban lévő, vöröses színű, kelőben lévő Holdról — Mikics Károly

 

VCSE -- Mikics Károly felvétele a részleges holdfogyatkozásról - Mikics Károly
VCSE — Mikics Károly felvétele a részleges holdfogyatkozásról – Mikics Károly

 

VCSE - Zelkó Zoltán felvétele Budapestről készült. A kép hangulata jól visszaadja, hogy a fogyatkozás első lépéseit még világos égen figyelhettük volna meg, ha sok helyen nem takartak volna felhők. - Zelkó Zoltán képe
VCSE – Zelkó Zoltán felvétele Budapestről készült. A kép hangulata jól visszaadja, hogy a fogyatkozás első lépéseit még világos égen figyelhettük volna meg, ha sok helyen nem takartak volna felhők. – Zelkó Zoltán képe

 

VCSE - Zelkó Zoltán kicsit későbbi képe bemutatja, hogy az idő előrehaladtával sok helyen kitisztult az ég és láthatóvá vált a részleges fogyatkozásban lévő Hold - Zelkó Zoltán képe
VCSE – Zelkó Zoltán kicsit későbbi képe bemutatja, hogy az idő előrehaladtával sok helyen kitisztult az ég és láthatóvá vált a részleges fogyatkozásban lévő Hold – Zelkó Zoltán képe

 

Ágoston Zsolt a Bánfalvi Péter által szervezett távcsöves bemutatón vett részt, erről küldött szöveges beszámolót és fotót:

Én Zalaegerszeg Landorhegy városrészéről, a Bánfalvi Péter által szervezett közösségi megfigyelés során láttam a részleges holdfogyatkozást. Kb. 30-an vettünk részt az eseményen. A TIT 100/1000-es Zeiss-refraktorával végeztük a Hold megfigyelését, 25x-ös, 40x-es, illetve 80x-os nagyítással. 20:30 NYISZ körül vettük észre a kelő Holdat keleti irányban, egy panelház mellett, alacsony magassága miatt vöröses színű fényben, “jobb alsó” negyedét takarta el a Föld árnyéka. 20:30 és 21:00 között látványos volt a földárnyék közelében a vöröses elszíneződés a Hold felszínén, amit a Föld légköre által megszűrt, azon áthaladó napfény “fest” a Holdra. [A szerk. megjegyzése: a holdkelte vöröses fénye is látszódhatott az első jónéhány percben. Igen nehéz lehetett szétválasztani, mely vöröseselszíneződés jön a teljes árnyékból és mely a Föld légkörében, hiszen a Hold, a Naphoz hasonlóan, erősen vörösen kel fel és nyugszik le a légköri fénytörési effektusok hatására.] Ahogy a természetes szatellitünk kiemelkedett a teljes árnyékból, és áthaladt a félárnyékos területen, vizuálisan megfigyelhető volt az enyhe fényességkülönbség a sötétebb “délkeleti” és világosabb “északnyugati” területek között. Távcsővel 40x-es nagyítással tűnt a leglátványosabbnak a jelenség, mert így a teljes Hold belefért a látómezőbe, bár felszínén minimálisan látszódtak csak részletek a teljesen merőlegesen érkező fény miatt.

A megfigyelés későbbi szakaszában 80x-os nagyítással megfigyeltük a Jupitert és a Szaturnuszt, a Jupiter négy legnagyobb holdja (Ió, Európé, Kallisztó és Ganümédesz) megfigyelhető volt, de alacsony magasságának és Zalaegerszeg magas beépítettségű lakóövezete miatt erősen turbulens légkörnek köszönhetően a Jupiteren nem voltak láthatóak a felhősávok, csak egy nagy világos korongként észlelhettük. A Szaturnusz esetén már kedvezőbbek voltak a körülmények, mivel magasabban látszódott a Jupiternél, gyűrűrendszere egyértelműen elvált a bolygótól, túloldali pereme a bolygó fölé is elnyúlt, a Cassini-rés megfigyelhető volt. A gázóriás legnagyobb holdját, a Titánt szintén láthatták az érdeklődők. 

A megfigyelést az ISS 21:35-kor történő áthaladása zárta.

VCSE - Ágoston Zsolt felvétele Zalaegerszegről, távcsöves bemutató közepette, a fogyatkozás korai szakaszában. A kép 1/80s záridővel készült ISO1600 érzékenységgel, Samsung NX300 fényképezőgépre rögzített SMC Takumar 135/2,5 objektívvel. - Ágoston Zsolt képe
VCSE – Ágoston Zsolt felvétele Zalaegerszegről, távcsöves bemutató közepette, a fogyatkozás korai szakaszában. A kép 1/80s záridővel készült ISO 1600 érzékenységgel, Samsung NX300 fényképezőgépre rögzített SMC Takumar 135/2,5 objektívvel. – Ágoston Zsolt képe

Erről a távcsöves bemutatóról a Zalai Hírlap is beszámolt: http://zaol.hu/hirek/hangulatos-nyaresti-holdfogyatkozas-banfalvi-peterrel-1849916?utm_source=hirlevel&utm_medium=email&utm_campaign=zaol_napi_hirlevel.

Schmall Rafael a Zselicből fotozótt, a képeiből általa összeállított sorozatfelvételen a Magyarországról látható teljes jelenség megfigyelhető, a holdkeltétől a maximális, 25%-os fázison át a teljes árnyékból való kilépésig. A szép sorozatképet alább mutatjuk be:

VCSE - Schmall Rafael képe jól mutatja, hogy a fogyatkozásban lévő Hold elvörösödve kelt fel a földi légköri fénytörés jelensége miatt. Ahogy feljebb jutott, fokozatosan elveszítette vöröses fénylését, eközben a földárnyékból is kilépett a Hold. Tőle nem zavartak felhők. -- Schmall Rafael képe
VCSE – Schmall Rafael képe jól mutatja, hogy a fogyatkozásban lévő Hold elvörösödve kelt fel a földi légköri fénytörés jelensége miatt. Ahogy feljebb jutott, fokozatosan elveszítette vöröses fénylését, eközben a földárnyékból is kilépett a Hold. Tőle nézve nem zavartak felhők. — Schmall Rafael képe
Schmall Rafael az alábbiakban kommentálta a képét: “Nemrég elkészülten a részleges holdfogyatkozás fotómmal, mely egy komplett sorozatot ölel fel, egészen addig, ameddig el nem tűnik égi kísérőnkről a vizuálisan látható umbra. A penumbra még fotografikusan azért jött.
Helyszínnek a Zselici Csillagpark előtt elterülő rétet választottam, ahova előre kiszámoltam, hogy hova is kell állni.
Az időjárásról csak annyit, hogy először 7 oktányi felhő volt az égen, aztán pillanatok alatt szétoszlottak. Engem annyira nem is zavart, de megfeledkeztem az időről és háromnegyed órával a holdkelte előtt tiszta koszban, mocsokban, hegesztés kellős közepette eszméltem fel, hogy menni kéne fotózni. Szerencsére fél óra alatt kint voltam a helyszínen.
Az előtér panoráma elkészítése után már csak várnom kellett a holdkeltére, mely nagyon szépen , tisztán kelt fel, de kicsorbultan. Én időt ilyen kapkodásban nem néztem sajnos.  A felvételsorozat egy 200mm-es telejobjektívvel és Canon 6D-vel készültek és a Hold minden 3perc 15másodpercenként meg lett fotózva. Az előtér fényesebb, így a korongnál csak a megfelelő expóidőre kellett figyelni. A nagy sietésben, mivel minden eszközt kint hagytam otthon, a felvételt csak ma este raktam össze.”
Az ország keleti részében, Jandó Attiláék tettek kísérletet a holdfogyatkozás megfigyelésére Tokaj melletről, de a felhők miatt nem jártak sikerrel.
Csizmadia Ákos Gödről vizuálisan, binokulárral észlelte a jelenséget: “A tegnapi részleges holdfogyatkozás látványát este 9 körültől tudtam élvezni, azaz már csak a vége felé. Nem ragozom túl az élményt, csak röviden: meglepő volt a horizont közeli teleholdat csonkítva látni. A kiharapott rész ugyanis nagyon sötét volt, binokulárral is. Érdekesség, hogy szabad szemmel jóval feltűnőbb volt, azaz jelentősebb mértékűnek tűnt a fedés, mint 10×50 B-vel nézve.”
Végezetül pedig Fábián Kálmán képét mutatjuk be a jelenségről, amit Balatonlelle melletti észlelőhelyéről készített Canon EOS 700D-vel, 55 mm-es fókusszal F/6,3-as fényerővel. A záridőt folyamatosan igazította a Hold fényességéhez. Itt az észlelés végét zavarták meg a felhők, amikor már magasra emelkedett a Hold (ld. a legutolsó holdképét):
VCSE - Fábián Kálmán sorozatképe a részleges, Magyarországról részben látható volt holdfogyatkozásról
VCSE – Fábián Kálmán sorozatképe a részleges, Magyarországról részben látható volt holdfogyatkozásról
Gratulálunk minden sikeres észlelőnek, és köszönjük szépen a megfigyeléseket!